האמת היום – עמוד הבית | פרשת תאיר ראדה ז"ל

פרוטוקולים 2021

חקירת המדובב ארתור – חלק ב'

כב' הש' אשר קולה : לא תהיה לך חקירה חוזרת?
עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן.
כב' הש' אשר קולה : תרומתה האדיבה של עורכת הדין רוזנפלד התקבלה, יש לך 10 דקות להשלים את החקירה על חשבון הזמן של עורכת הדין רוזנפלד.
עו"ד ירום הלוי : טוב, מאיפה אתה יודע בפסקנות בביטחון שזה לא בבטן? שתאיר לא נרצחה על ידי דקירה בבטן?
העד, מדובב ארתור : מהעיתונים.
עו"ד ירום הלוי : אבל הוא אמר לך, אתה משקר אותנו, הרי הוא אמר לך קראתי בעיתון, אתה אמר לו לא בבטן, לא חתכו, אני יודע איך אתה יודע?
העד, מדובב ארתור : כל מה שאני יודע או מהתקשורת או מרומן.
כב' הש' אשר קולה : הלאה.
עו"ד ירום הלוי : אני מציע לך עוד כיוון. אני מציע לך מה שאמרתי גם בישיבה הקודמת את אותה שורה תחתונה, אתה קיבלת פרטים שהיא נחתכה מאחורה כבר לפני ה – 15 לחודש לפני השיחה בתדרוך עם יורם או במקום אחר או בדרך אחר וקיבלת עוד פרטים שהיא לא נחתכה בבטן שהיא נחתכה בארטריה.
כב' הש' דני צרפתי : מישהו מהשוטרים מסר לך?

קרא עוד

חקירת עד התביעה יוסי דגן, מנהל בית הספר נופי גולן לשנת 2006.

עו"ד ש. הר ציון: בסדר גמור, מבחינת בית הספר באופן כללי מסרת מה הייתה האלימות בבית הספר, סמים, באופן כללי יחסית לבתי ספר אחרים.
העד מר י. דגן: בגדול ילדים באמת טובים ירושלים, להגיד שלא היה אף מקרה אני מעריך שהיו מקרים כאלה, היו מה שנקרא מחששות, הסתובבתי המון בחוץ, תפסתי המון ילדים, סמים לא היו שם, סיגריות זה היה הרבה, אחר כך היה מי שאמר שהיו גם מעשנים סמים אני לא זוכר כזה מצב, תיארתי אז ואני מספר גם היום בערך חודש לפני האירוע הזה ידענו על ילד שמגדל,
עו"ד ש. הר ציון: באופן כללי היית בעיית אלימות קיצונית יחסית לביתי ספר אחרים?
מר י. דגן: לא, הילדים היו ידועים בתור ילדים שקטים, מדי פעם היו התפרצויות.

קרא עוד

עדות: חקירת ראובx ג'נx שאצלו עבד זדורוב בשיפוצים, מספר על השיחה עם זדורוב ביום הרצח

עו"ד ירום הלוי : מצוין, אשתך הייתה בין המחפשים של תאיר נכון?
העד, מר ראובן ג'נח : כן, היא הייתה אמורה להיות.
עו"ד ירום הלוי : היא חיפשה את תאיר לא?
העד, מר ראובן ג'נח : אני לא יודע איפה היא הייתה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש את תאיר, תשאלו אותה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש ילדה נעדרה אנחנו יוצאים בקבוצה לחיפושים, לא יודע אם היא הייתה בבית או בבית אצל תאיר או במקום אחר.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אני רוצה להציג לך מה אמרו שניים מהמחפשים, מפנה לאור כהן תלמיד, לא בבית ספר אגב מבית ספר אחר שהיה נכנס לבית הספר נופי גולן.
כב' הש' אשר קולה : ברנקו וייס.
עו"ד ירום הלוי : כנראה, בהודעה שלו מתאריך 7/12 יום אחרי הרצח עמוד 2 למטה הוא אומר כך, שורות 24-28, והיו שם כל השכבה של תאיר ראדה, זה אחרי שהתגלה מה שהתגלה, ואז ישבנו שם ראינו חדשות לא היה מקום בבית ולקחו אותנו לבית הנוער ושם סיפרו לנו שתאיר ראדה נפלה בשירותים ושהיא מתה זה כל מה שאני יודע, לפני שנמשיך אני אגיד לך שיש עוד כאלה מהסוג הזה, אשתך שמעה את אותה שמועה בין אם יזומה ובין אם מקרית שנאמרה לכל תלמידי בית הספר, ריכזו את כולם ואמרו להם תאיר ראדה נפלה בשירותים ומתה וזה מה שאשתך סיפרה לך נכון?
העד, מר ראובן ג'נח : אישתי סיפרה לי לפי מה שאני יודע הייתה שוטרת שהיא אחות של סמדר נגר שהייתה בתוך בית הספר והיא שמעה את זה ממנה לפני שסיפרו לתלמידים ולפני שפרסמו,
כב' הש' אשר קולה : אשתך שמעה את זה ממנה.
העד, מר ראובן ג'נח : היא שמעה את זה ממנה.
כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה.
העד, מר ראובן ג'נח : כן, מסמדר נגר.
כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה וכל זה לפני 21:23.
העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

קרא עוד

דעות

פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל הינה פרשת הרצח המדוברת ביותר בישראל אך תיק הרצח עדיין פתוח.

כיום, לאחר כ – 15 שנה ו 3 ערכאות שיפוטיות שבהם הורשע, ממתין שוב רומן זדורוב לפתיחת משפטו החוזר בפעם הרביעית.

באתר זה תוכלו להחשף לחומרי חקירה רבים לרבות עדויות ומוצגים שלא נחשפו במשפט והכל במטרה למצוא את האמת היום.
גלישה נעימה.

0 Comments

חומרים נוספים:

ת/167 המשטרה לזדורוב – 'איך אתה מסביר שבאף אחת מהחקירות לא הודעת שראית דם בשירותי בנים, למרות שידעת שהנך חשוד ברצח ושחפציך נבדקים ברמה המיקרוביולוגית במעבדה ויתכן ותמצאנה ראיות שמפלילות אותך?' חקירה באזהרה מספר 4 בעברית ורוסית

14/12/2007  ההודעה מס' 04תורגם מרוסית ע"י רפ"ק סטריז'בסקי  א – 975953 אח"מ גליל אני רפ"ק סטריזבסקי א. עומד לחקור אותך, רומן זדורוב כחשוד ברצח תאיר ראדה בבניין

ש.י. – עדת תביעה מס' 30

עדת תביעה מס' 30 ש.י. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שטרן: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת הודעות העדה. הודעה מיום 6/12/06 מוגשת ומסומנת