האמת היום – עמוד הבית | פרשת תאיר ראדה ז"ל

פרוטוקולים 2021

עדות בועז בן שאנן חוקר זירה במז"פ

עו"ד י. הלוי : אתה צילמת את שירותי הבנים נכון?
העד, מר ב. בן שאנן :כן.
עו"ד י. הלוי : אתה צילמת כבר ביום הרצח את שירותי הבנים נכון?
העד, מר ב. בן שאנן :אני לא זוכר אני צריך לראות את הגיליון.
כב' הש' א. קולה : יום הרצח בלילה.
עו"ד י. הלוי : כן, כן אחרי הרצח בלילה, אז אני אומר לך חבל על הזמן, התביעה רק תאשר לו שהוא צילם בלילה את שירותי הבנים.
עו"ד ו. קבלאוי : ת/161 .
עו"ד י. הלוי : או קיי, צילמת בלילה של ה – 6 לדצמבר את שירותי הבנים טוב? יש תאריך למעלה, האם אתה זוכר האם אתה יודע להגיד לנו מי ביקש ממך לצלם את שירותי הבנים?
העד, מר ב. בן שאנן :אפשר לראות את התמונות האלה?
עו"ד י. הלוי : כן.
כב' הש' א. קולה : הוא שאל מי ביקש ממך לצלם אותם.
העד, מר ב. בן שאנן :אני לא זוכר.

קרא עוד

החלטות משפטיות בדבר איתור אנשי זק"א, החלטה בדבר ביצוע שחזור "של השחזור" בזירת האירוע (15 שנה בדיוק אחרי הרצח 6.12.2021) והחלטה בדבר עדותה של דר פרומן

ב' הש' אשר קולה : תראה, נכחו בזירה לפחות עוד 15 אנשי זקא אבל כולם היו בחצר, במבואה, באו כולם, מי נכח בתא השירותים עצמו או בחדר השירותים אני לא יודע.

עו"ד ויאאם קבלאוי : העניין הזה יתברר.

כב' הש' אשר קולה : בדיוק, מי שנכח בחדר השירותים.

עו"ד מיטל חן רוזנפלד : כן, אנחנו פשוט נפנה לזקא ונבדוק מי שהיה במתחם של השירותים.

כב' הש' אשר קולה : כן, כן.

עו"ד ירום הלוי : יש לי עוד הסתייגות, יש לי תיקון, עם כל הכבוד כבר דיברתי על הריענונים שמטרידים אותי, בגלל הריענונים אני מתנגד שיניתי את דעתי אני לא מוכן לזה, שמעתי איזה מילה אני לא יודע מה היא אני מתנגד בתוקף לחקירה.

כב' הש' אשר קולה : טוב, לכשתרצו תגישו בקשה מסודרת, הוא יתנגד לה ונחליט.

עו"ד ירום הלוי : פתאום יביאו לי אנשי זקא בתוך הזירה ויהיו לי שלושה מחלצים אלמוניים.

עו"ד ויאאם קבלאוי : אמרת שהאמת לא מפחידה אותך, עכשיו האמת מפחידה אותך? תגיד אני רוצה את האמת בבית המשפט.

קרא עוד

חקירתו של שי פלג ( ב – 2006 היה קצין בצוות החקירה)

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך, דני זולין שחזור והצביע על כך שתאיר ז"ל עלתה בגרם מדרגות א' ליד הכניסה המשנית לבית הספר ועגור אלון סיפר שהוא ראה אותה עולה בגרם מדרגות ב' הוא גרם המדרגות של השחזור האם אני צודק?

העד, מר ש. פלג : כן, למיטב זיכרוני זאת הייתה הסתירה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שניהם למרבה הפרדוקס כל אחד מהם אמר שהשני היה יחד אתו בעת שהיא עלתה במדרגות נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : יש לך שתי גרסאות סותרות, יש מכנה משותף, שניהם ראו אותה עולים בגרם המדרגות כל אחד אומר שניהם היו ביחד אבל כל אחד מושך לכיוון שלו תרתי משמע, למה אתה לא מעממת ביניהם שאולי תעזור בהמשך לבית המשפט להגיע לאמת, אולי אחד הם יגיד נכון אחד צודק על השני ויהיו לנו שני עדים על מיקום מסוים.

העד, מר ש. פלג : למיטב זיכרוני השחזור השני מבניהם היה עם עגור אז כשהוא מסר את הגרסה שלו אמרתי לו שדני תיאר את זה במקום אחר וכמה הוא בטוח שזה היה באותו מקום.

כב' הש' א. קולה : עימות ביניהם לא עשית.

העד, מר ש. פלג : לא, עימות לא עשיתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד י. הלוי : עגור אלון מספר לך במהלך השחזור שהוא ישב על הספסל שיש איזה זווית צפייה אל גרם המדרגות של השחזור נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : כשהוא מספר את זה הוא אומר ישבו לידי עוד שניים, פז שעוני ואריאל פליבה ישבו לידי השאלה לי, אתה זוכר שהוא אמר?

העד, מר ש. פלג : אני זוכר כן.

עו"ד י. הלוי : למה אתה לא מתחקר אותם, למה אף אחד לא תחקר את השניים האלו אולי הם גם ראו?

קרא עוד

דעות

פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל הינה פרשת הרצח המדוברת ביותר בישראל אך תיק הרצח עדיין פתוח.

כיום, לאחר כ – 15 שנה ו 3 ערכאות שיפוטיות שבהם הורשע, ממתין שוב רומן זדורוב לפתיחת משפטו החוזר בפעם הרביעית.

באתר זה תוכלו להחשף לחומרי חקירה רבים לרבות עדויות ומוצגים שלא נחשפו במשפט והכל במטרה למצוא את האמת היום.
גלישה נעימה.

0 Comments

חומרים נוספים:

חניתה גרנט – עדת הגנה מס' 38

עדת הגנה מס‘ 38 חניתה גרנט מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו“ד שפיגל: חוות הדעת מיום 29/6/07 מוגשת ומסומנת נ/250 – מוסכם כי מדובר בחוות דעת הכוללת את

העד 'ארתור' ממשיך להעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 650 עד 658 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). העד "ארתור" ממשיך להעיד ומשיב לשאלות עו"ד גליל שפיגל: ש.כשפגשת את