אביחי אריאל עד תביעה מס' 43

עד תביעה מס' 43, אביחי אריאל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שוחט – פינק:

עו"ד שפיגל:


 אני מסכים להגשת ההודעות.

הודעה מיום 7/12/06 מוגשת ומסומנת ת/539, הודעה מיום 9/12/05 מוגשת ומסומנת ת/540 , הודעה מיום 10/12/06 מוגשת ומסומנת ת/541, הודעה מיום 16/12/06 מוגש ומסומנת ת/542.

 

העד משיב בחקירה נגדית לעורכת דין שפיגל:

ש.העבודה שלך היא רובה ככולה ישיבה

ת.לא

ש.מה זה אומר שלא

ת.יש שם שער, שני מאבטחים, אחד בשער ואחד סביב הגדרות

ש.באופן קבוע, בצורה קבועה, יש שעות קבועות

ת.לא, אין משהו קבוע, אם צריך לפתוח שער למישהו שאיחר, אחד בשער באופן קבוע ואחד מפטרל בשעות לא קבועות

ש.אתה מסכים איתי שרוב שעות היום כשאתם בעבודה, רובה ככולה היא יותר ישיבה בשער מאשר הסתובבויות

ת.לא, זה מתחלק בין שנינו

ש.יש לך יכולת לשלוט ולראות מה קורה בשערים אחרים של בית הספר

ת.קיימים שם כמה שערים, כשהם סגורים הם סגורים

ש.היו מקרים שילדים או מורים באו ופנו אליך בתור השומר להגיד לך שיש אנשים זרים בבית הספר או לא שייכים, קרו מקרים כאלה

ת.לא

ש.זאת אומרת שאתה מתאר פה, בית ספר סטרילי

ת.אין כזה דבר בית ספר סטרילי

ש.אף אחד לא יכול לחדור ללא שתשאל, תתחקר וכו'

ת.נכון, אנשים שאנחנו מכירים נכנסים ואנשים שאנחנו לא מכירים היינו שואלים ומבררים

ש.באיזה הזדמנויות כשהיו מגיעים אנשים שאתה לא מכיר והיו אומרים לך סתם באתי אני רוצה לשבת היית נותן להיכנס

ת.לא

ש.ואם היה אומר לך שהוא בא לפגישה עם המנהל למשל

ת.הייתי מברר ואם כן הייתי נותן לו להיכנס

ש.איך התנהלו הרישומים שלכם

ת.אי אפשר לנהל שם רישומים

ש.למה

ת.יש שם 900 תלמידים, הרבה הורים מגיעים, הרוב אנחנו כבר מכירים אחרי שנה שנתיים שאנחנו עובדים במקום אנחנו מתחילים לזהות, מי שאנחנו לא מכירים אנחנו שואלים

ש.אם אני אגיד לך שלא קיים בית ספר שבו אין קלסר שלא מתעדים בו רישומים של מי נכנס ומי יוצא

ת.אני לא מכיר

ש.כמה שערים יש בבית הספר למעט השער הראשי

ת.6 שערים יחד עם השער הראשי

ש.בהודעה סיפרת על 3 שערים, שער הכניסה הראשי, סיפרת על שער פשפש שזה מחבר את "בנה ביתך" וסיפרת על שער "אוהלו"

ת.היו שערים סגורים, שערים של משאיות, הספקה, טיולים

ש.השער של "בנה ביתך" תתאר לי את הפתיחה והסגירה שלו, מה קורה שם, כשאתה בא בבוקר מה אתה מוצא

ת.בבוקר הוא פתוח עד 8:30 – 9:00

ש.כלומר הוא היה פתוח כל הלילה

ת.כן, ב – 8:30 – 9:00 אנחנו סוגרים אותו, ב – 13:30 פותחים אותו שוב כדי לתת לתלמידי "בנה ביתך" לצאת

ש.השער הזה הספציפי נשאר פתוח מהשעה 13:30 בצהריים למשך כל הלילה

ת.כן

ש.לגבי הגדרות, אם אגיד לך שעד יום הרצח היו המון פריצות בגדרות לאורך בית הספר, אני טועה

ת.את לא טועה

ש.אתה יכול ספציפית לספר על זה

ת.היינו מסיירים, הילדים היו חותכים, בסיור היינו מגלים את הפריצות, היינו מדווחים והיו מתקנים, אנחנו היינו מגלים ואנשי האחזקה של בית הספר היו מתקנים, היו קושרים

ש.לא היה מצב של גדר שנשארת פרוצה בכלל או שאולי לא ראית כי לא עברת שם

ת.כן, התפקיד שלנו היה לסייר ולראות את הפרצות

ש.אני מדברת איתך על השער של הקפיטריה, האם זו הכוונה לשער של בין נופי גולן לאוהלו

ת.יש שער של הקפיטריה ויש שער למשאיות

ש.והשער הזה תמיד סגור

ת.השערים סגורים והאיש של הקפיטריה יש לו מפתח

ש.זה נכון שלמספר סמינריסטים ממכללת אוהלו יש מפתחות והם היו נכנסים

ת.אני לא יודע אם לסמינריסטים, אני יודע שלהנהלה נתנו כדי להעביר סמינרים

ש.כי בהודעה שלך אתה מספר על תלמידים שראיתם שהיו פותחים עם מפתחות

ת.ההנהלה של אוהלו העבירה את המפתחות לתלמידים

ש.גם בהודעה שלך וגם פה ניתן להבין שאתה כל הזמן מסייר, או אתה או השני, כל הזמן אתם בפעילות, אין ישיבה, אחד יושב ואחד מסתובב, האם בכל ההסתובבויות שלך ראית תנועה חריגה של אנשים זרים בבית הספר

ת.אם הייתי רואה זרים הייתי ניגש ושואל מי אתה ומה אתה, אבל ספציפית לגבי אותו יום, אותו יום הייתה איזו נערה ממגדל היא סיימה ובאה להיפרד ודיברתי איתה

ש.ואם אתה נכנס ומסייר ואתה רואה תלמידים או אנשים שלא שייכים אתה אומר להם לצאת החוצה

ת.אני לא אומר להם לצאת החוצה, שואלים, מבררים, אלה בדרך כלל תלמידים שלמדו וחזרו להיפגש

ש.מה היו ההנחיות שלכם לגבי אנשים זרים, אני יודעת שאתם מקבלים הנחיות מהחברה איך להתנהג עם אנשים זרים שלא לומדים בבית הספר או לא שייכים לבית הספר

ת.אלה 900 תלמידים, לפעמים אם הוציאו תלמיד לנו לא דיווחו והוא יכל לבוא ללימודים ואנו לא ידענו שהוא הושעה

ש.יש בחומר החקירה הודעה של ילד ש.א. מיום 7/12/06 שהוא מספר: "אתמול הייתי בהפסקה משעה 12:50 עד 13:05 וראיתי אנשים אשר מטפסים מעל הגדר מאחורי אולם ספורט היכן שחדר כושר, אחד הבחורים לבש סריג ירוק, אני יודע שהם ערבים מאחר ששמעתי אותם מדברים בערבית והם נכנסו לשטח בית ספר" האם אתה יודע על כך

ת.לא, אני לא יודע על כך ולא פנו אלי

ש.האם שמעת על מקרים שטיפסו מעל הגדר

ת.שמעתי

ש.יש מזכר קכ"ט בחומר החקירה, נשאל הילד י.כ. אם הוא ראה אנשים זרים נכנסים לבית הספר, הוא טוען שהוא ראה, שהוא לא מכיר אותם והוא מספר שאנשים מאוהלו נוהגים להיכנס לבית הספר כדי לחצות דרך בית ספר והוא ידע שהם ערבים כי הוא שמע אותם מדברים בערבית והוא טוען שהתופעה הזו כל יום כמעט, אתה יודע על כך

ת.זה לא כל יום, דבר שני, הילד לא צריך להכיר את כולם, אנחנו השתדלנו להכיר את כולם, יש אנשים שכבר הכרנו

ש.להבדיל ממה שאתה אומר על השערים והסגירות ההרמטיות, הילד הזה מספר שיש 6 כניסות מלפני הרצח, 3 כניסות היו פתוחות ללא שומר, מה אתה אומר

ת.באופן קבוע לא יכול להיות, היו שעות מסוימות שכן

ש.אני אומרת לך שמה שהלך בשער זה ככה, אתם נתתם לכל מי שחפץ להיכנס, להיכנס, מה אתה אומר על זה, בלי בדיקה, בלי לעצור אותו, הכניסה לבית הספר הייתה דבר מאוד קל

ת.לא

ש.א.כ. זה תלמיד שלא לומד בבית הספר והוא מספר בהודעה שלו מ – 19/12/06 בשורה 26 אמר שהוא נכנס מהכניסה הראשית שנמצאת מול המשטרה ואחרי זה יש ילד בשם א.ר. שגם הוא תלמיד מברנקו וייס וגם נכנס לבית הספר בצורה חופשית, אף אחד לא עוצר אותם, יש מן רושם שבבית ספר הייתה מן התאספות של כל מיני נערים למינהים שכשאין מה לעשות, באו להעביר את היום בבית הספר נופי גולן

ת.אלה שעברו לברנקו וייס סיימו את הלימודים אצלנו, לא על כולם דיווחו לנו, אלה ילדים שלמדו אצלנו ואם הם נכנסו עם שורה של תלמידים אז הם נכנסו

ש.שומר של בית ספר במשך 3 שנות עבודה, זה זמן רב, משום שלא תמיד זה נמשך זמן רב, אני משערת שהכרת את התלמידים, ידעת מי זר, מי שייך, מי לא לומד אבל המשכת כי זו האווירה של הסחבקיות

ת.אפשרנו לתלמידים, לא לכולם

ש.יש ילד שמדווח, אמנם אתה לא היית, מתי הלכת באותו יום

ת.בשעה 14:00

ש.יש עדות של ילד בשם א.א. מיום 10/12/06 שהוא מוסר שבאותו יום הוא סיים בשעה 14:00, הוא הלך לשטוף ידיים והוא ראה שני בחורים שהם לא מוכרים לו, הוא תיאר את תיאורם, שיער שחור עם קפוצ'ון והשני הוא לא זכר את התיאור, מאוד מוזרים הסתובבו ליד השירותים, שמעת על כך

ת.לא

ש.כי יש עוד תלמיד בשם ע. שגם מספר שנכנסו שני אנשים שנראו לו מוזרים, אחר בלונדיני עם קפוצ'ון שחור, על זה שמעת

ת.לא

ש.אני עוברת איתך להודעה מיום 16/12/06, מסרת את ההודעה הזו 10 ימים לאחר האירוע, יתכן שכשמסרת, סביר שכשמסרת לא זכרת בדיוק את הזמנים, את האנשים כי עברו ימים רבים, שוחחת עם אנשים, יתכן שהתבלבלת במה שמסרת בהודעה

ת.אני צריך לקרוא את ההודעה, אינני זוכר

ש.אתה מסרת שראית את רומן רק פעם אחת בלבד באותו יום בשעה 10:30 עד 11:00, בעמ' 2 שורה 16 להודעה, האם ראית אותו רק פעם אחת

ת.האמת שאני לא זוכר

ש.אני אומרת לך שראית אותו פעמיים, פעם אחת בבוקר כשהוא יצא והמתין שיביאו לו את הקרמיקה ובפעם השניה ראית אותו בצהריים כשהוא יצא והמתין לדבק, מה אתה אומר

ת.פעם אחת בטוח שהוא המתין לדבק כי ראיתי שהביאו לו את הדבק

ש.אתה גם ראית בפעם הזו שאתה אומר שאלי דעי נושא את הדבק על כתפו ומכניס אותו לבית הספר ורומן נושא את המכשיר לחיתוך קרמיקות

ת.אני זוכר את שניהם נכנסו, הביא לו את הדבק

ש.אני אומרת לך שאלי לא נשא שום דבק, רומן לא נשא שום מכשיר לחיתוך קרמיקה ואתה פשוט מתבלבל

ת.אני זוכר שהביא לו את הדבק, ואני זוכר שהם הלכו לכיוון של בית הספר, לא זוכר מי מהם סחב את השק

ש.אתה זוכר שראית את אלי דעי נכנס לבית הספר

ת.היה לי זכור

ש.אתה יכול לזכור אם כשראית את רומן, הוא היה עם כובע, ז'קט, זקן

ת.לא זוכר

ש.כשחזר חנוך סימונה מהמשטרה, אני מתארת לעצמי כי אתם חברים שתשוחחו על מה שהיה במשטרה

ת.אני מאמין שדיברתי איתו אבל אני לא זוכר

ש.אני אומרת לך ששוחחת איתו ואני אומרת לך ששמעת ממנו פרטים ומה ששמעת ממנו מסרת בהודעה למחרת, מה אתה אומר

ת.אני לא זוכר מה שמעתי ממנו, מה לגבי מה

ש.פרטים שמסרת בהודעה

ת.תראי לי פרטים

ש.אני מתכוונת לשעות

ת.אני אמרתי את השעות שלי זה נראה

ש.באותו יום הגיע לבית הספר איציק מורנו השומר והוא נתבקש על ידי המורה אריאלה להחליף את הפנס השמאלי או הימני קדמי

ת.אני ביקשתי להחליף את הפנס היא ביקשה ממני ואני אמרתי לה שאני לא עוזב את השער וביקשתי ממנו

ש.אני אומרת לך שבאותו מעמד גם נכח רומן, אתה זוכר את זה כשביקשת ממנו

ת.לא זוכר

ש.למה התקשרת לסימונה ב – 17/12/06 אחרי שמסרת את ההודעה ושאלת אותו מה השם של המורה שהוחלפה לה המנורה

ת.כי לא זכרתי את השם של המורה

ש.זכרת את האירוע הזה

ת.בטח שזכרתי

ש.ולא זכרת שרומן עמד שם וצפה כשמחליפים את המנורה

ת.לא

העד משיב בחוזרת:

ש.כשמכניסים קרמיקה עם רכב, מאיזה שער נכנסים
עו"ד שפיגל: אני מתנגד. הנוסח לא נכון, זה לא לחקירה חוזרת. אני לא מבין איך זה רלבנטי ומתקשר להבהרה בחקירה חוזרת.

החלטה

אנו מתירים את השאלה. השאלה נשאלה בחקירה נגדית, לגבי דעי ורומן, העד ישיב לשאלה.ניתנה היום כ"ו בסיון, תשס"ח (29 ביוני 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא
העד ממשיך:


ת. כשהביאו את הקרמיקה אני לא הייתי. אני לא יודע מאיזה שער. עם הרכב זה משער, שער שממנו נכנסים אמבולנסים. לא השער הראשי, שבו יושב השומר באופן קבוע. רק מהשער הזה.

ש. אתה תיארת בהודעתך על ארוע מסוים, שראית את רומן זדורוב במכנסי ג'ינס וחשבת שחבל על המכנס וכו'. אתה תיארת ארוע, שרומן חיכה לדבק, שאל אותך הסניגור אם יכול להיות שראית אותו פעם נוספת בבוקר, אמרת בהתחלה שאתה לא זוכר. אתה זוכר כמה פעמים ראית את רומןב אותו היום

ת. היום אני כבר לא זוכר.

ש. באותו תיאור שתיארת, לא אכנס לפרטים, מה שחשבת וכו' אם זכור לך אם זה היה באותו מעמד שהוא חיכה לדבק? כפי שסיפרת במשטרה.

אמר לך חברי שיכול להיות שטעית בשעה, אולי זה לא היה בשעה 11:00 אולי מאוחר יותר. השאלה אם הארוע היה כפי שתיארת אותו באותה שעה שבה הוא היה, מבחינת מה שזכרת

ת. יצא לי פעם אחת לעמוד לדבר איתו, עשיתי סיבוב חנוך עמד איתו, זה היה ביום הרצח ניגשתי אליהם, חנוך והוא ישבו על המדרכה, זה היה ליד השער.

ש. מה הוא עשה ליד השעה

ת. חיכה לדבק.

ש. זו הסיטואציה שתיארת במשטרה

ת. כן

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

סיור משפטי בנופי גולן

פרוטוקול ביקור במקום – בית ספר "נופי גולן" קצרין נוכחים: בשם המאשימה: עו"ד שטרן ועו"ד ענבר בשם הנאשם: עו"ד שפיגל הנאשם בעצמו באמצעות הליווי ראש

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

ת/250 "בדקנו בזירת הרצח את אפשרות לראות דרך השתקפות המראות בשירותי הבנות את לשוניות הנעילה החיצוניות של תאי השירותים במטרה לבדוק את גירסתו של החשוד שנשאל לעניין הידיעה על הלשונית השבורה והשיב שבשחזור שערך נכנס וראה דרך המראות את לשונית נעילה החיצונית של הדלת בתא הראשון"

הערת האתר: דוח פעולה זה מתייחס למוצגים  ת/248 ו – ת/249. אל:רמ"ח הצח"מ       יחידה: תשאול גלילמאת: רס"מ אסרף מרדכיהנדון: דוח פעולה בתאריך 01/01/2007 בשעה

%d בלוגרים אהבו את זה: