אבי שי – עד תביעה מספר 5

197

בתי המשפט

פח 000502/07

בית משפט מחוזי נצרת

 

08/11/2007

תאריך:

כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא

כב' השופט חיים גלפז

כב' השופטת אסתר הלמן

בפני:

    
 

מדינת ישראל

בעניין:

המאשימה

   
 

נ  ג  ד

 
 

רומן בן ולדימיר זדורוב

 

הנאשם

   

בשם המאשימה: עו"ד ענבר ועו"ד שרוני

בשם הנאשם: עו"ד שפיגל

הנאשם בעצמו באמצעות הליווי

נוכחים:

פרוטוקול

המתורגמן, מר איזמאילוב אלכסנדר מוזהר כדין ומתרגם הדיון לנאשם מהשפה הרוסית לשפה העברית.

עו"ד ענבר: אני מודיעה לבית המשפט כי הגענו להבנה באשר למסמכים, מוצגים וראיות, הכל מיום 1/11/07 בדיון בינינו לבין הנאשם, סיכום הדיון יצורף לתיק ויסומן כאן ס/1.

בנוסף, לכך, יש לנו חוב מהישיבה הקודמת.

כל החומר נשוא הבקשות כפי שנקבע בישיבה הקודמת מוגש בזאת ומסומן במקובץ ת/96.

עד תביעה מס' 5 אבי שי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד:

ש. מה היה התפקיד שלך בזמן החקירה ומה אתה עושה היום

ת.בעת החקירה שימשתי כקצין אגף החקירות במודיעין של המחוז הצפוני של משטרת ישראל וכיום לאחר שפרשתי לגמלאות, אני מתמחה במשרד עו"ד.

ש.מה תפקידו של קצין אח"מ מחוזי ביחס לחקירות בכלל

ת.קצין האח"מ המחוזי הוא הממונה המקצועי על כלל חקירות המודעין בתחום המחוז, ובהקשר לחקירת רצח, הוא האדם שצריך להפעיל תהליכי בקרה, פיקוח תוך כדי ביצוע החקירה כאשר עומק וטיב הפיקוח משתנים בהתאם לאופי התיק.

ש.מה דרגתו של קצין אח"מ מחוזי

ת.ניצב משנה

ש.אני מבקשת שתתייחס לתיק שלנו, תאמר לנו מה הייתה המעורבות שלך מלכתחילה ובעצם מה הכתיב את ההתייחסות של משטרת ישראל לתיק זה, אם יש שינוי לעומת תיקים אחרים

ת.בעקבות הדיווח הראשוני שהתקבל על מציאת גופת המנוחה, שאז הוגדרה כנעדרת, בשירותים של בית הספר בקצרין, הופעלה כל המערכת הקשורה בחקירות מסוג זה, בין השאר, היו דיווחים שהתחילו לזרום אלי, אני התחלתי במתן הנחיות ככל שהאינפורמציה שהייתה בידי הלכה וגברה, כך ניתנו הנחיות יותר מדויקות שעיקרן היה בשלב הראשון לוודא סגירה מוחלטת של הזירה, לוודא בידוד מוחלט של הזירה ולהקפיא הכל עד שהצוותים המקצועיים יגיעו, במיוחד מאחר ומדובר בישוב שהוא מרוחק ממקום מושבם של יחידות החקירה והמז"פ

ש.מתי בזמן הודע לך לראשונה על מציאת הגופה

ת.ככל שאני זוכר, כי אין לי על זה תיעוד, אני יודע על הדבר הזה, איפה שהוא בשעות הערב סמוך לשעה 19:30 – 20:00 בערב, אני אומר זאת מתוך זיכרון כי אין על כך תיעוד, בשלבים הראשונים כמובן, המרחב הוא זה שנכנס לפעולה, אנו ניזונים מדיווחים, לאחר מכן, כאשר הובהר שמדובר אכן ברצח וזאת בעקבות שיחה שניהלתי עם הקצין המקצועי הראשון שהגיע לזירה, אני מתכוון לקצין הזיהוי המרחבי של מרחב גליל, פקד שקד, גם אני החלטתי שאני יוצא לזירה, אני בד"כ נוהג לצאת לזירות רצח, לא לכל זירה, זוהי מחויבות כמובן של קצין האג"מ המרחבי אבל במקרה הזה זה היה מסוג המקרים שהיה ברור שאגיע לשם, ואני התחלתי להתקדם לכיוון קצרין, זו נסיעה לא קצרה ואני מעריך שהייתי שם בסביבות השעה 21:30 – 22:00, שוב זה מזכרוני

ש.איזה גורמים היו במקום כשהגעת

ת.היו גורמי התחנה ומפקד התחנה, היו גורמים מרחביים כגון קצין הזיהוי וצוותו, סגן ראש לשכת החקירות של מרחב גליל וגורמי פיקוד כגון מפקד מרחב גליל וסגן מפקד המחוז שהיה למעשה עובר לאותו יום ממלא מקום של מפקד המחוז ששהה בחופשה, זו הייתה תקופה לפני ואחרי, ימים ספורים

ש.מי עוד היה בזירה

ת.היו גורמים רבים נוספים, א – גורמי הצלה בעיקר, מגן דוד אדום ויותר מצוות אחד ככל שאני זוכר, היו אנשי מגן דוד והמתנדבים של כל אמבולנס, לזירות כאלה מגיעים מספר מתנדבים, נוער מתנדב וכיו"ב, הם היו בזירה, היו אנשי תחזוקה של בית הספר, זה כבר מתוך מבנה בית הספר, היו עיתונאים רבים בתוך חצר בית הספר, גם צוותי טלויזיה וגם עיתונאים וצלמים, למרות שלכאורה ההנחיה הייתה שמקום בית הספר והחצר כולה היה אמור להיות מקום שבו לא יהיו אזרחים, בפועל היו שם אזרחים, עיתונאים וכו', ומעבר אני יכול לומר, למרות שזה נעשה במשורה, נכנסו עיתונאים גם לתוך בנין זירת העבירה עצמה, בנין בית הספר עצמו, ככל שאני או אחד הקצינים האחרים נתנו דעתנו לכך, ניתנו שוב ושוב הנחיות להוצאתם אבל אני לא יכול לומר שהסגירה הייתה סטרילית ככל הנוגע לבנין בית הספר עצמו

ש.השירותים עצמם היו סגורים

ת.כשאני הגעתי השירותים היו סגורים ותחת אבטחה של אנשי משטרה

ש.אתה עצמך ראית את הזירה, את הגופה, הגופה עוד הייתה במקום

ת.אני נכנסתי לראות את הגופה ואת הזירה, עשיתי זאת ביחד עם אנשי המעבדה הניידת, אני מבקש להדגיש שבניגוד לצערי לאחרים, אני למשל הקפדתי לעשות זאת לאחר ששמתי ערדליים על הנעליים, כמו אנשי הזיהוי  במעבדה, אני בטוח שאחרים, אנשי משטרה, אחרים זה אנשי מגן דוד, אחרים זה מתנדבי מגן דוד, אחרים זה אנשי תחזוקה, לפחות אחד או שניים, אני יודע את זה מדיווחים וגם מתוך ראיה והערות וגערות של חלק מהגורמים שאני נזפתי בהם

ש.באותו לילה ובהמשך תאר לנו איך המשטרה קיבלה החלטות לגבי הטיפול בחקירה הזו

ת.בשלבים הראשונים של החקירה היה ברור שהטיפול הראשוני לפחות התבצע על ידי מחלק התשאול של ימ"ר מרחב גליל, והם אכן הגיעו זמן קצר לאחר שאני הגעתי והתחילו בעבודה, הם חברו כמובן לאנשי חקירות של התחנה עצמה שעשו פעולות בסיסיות ראשוניות, הואיל ומלכתחילה היה ברור לחלוטין שהאוכלוסיה שצפויה להחקר כעדים היא אוכלוסיה המונה אנשים רבים, בעיקר נערים ונערות רבים, אנו הזנקנו חוקרי נוער למקום ואפילו תגברתי אותם על ידי הוצאה של אנשי צוות נוער חשיפה של מרחב חוף שהוקפצה למקום, כמובן שטווחי הנסיעה משחקים לרעתנו אבל הם היו שם להערכתי לקראת השעה 24:00 באותו לילה, בהמשך לאחר שנבדקה הזירה על ידי בדיקה ראשונית ואנשי המעבדה נכנסו לעבודתם המאוד ארוכה בזירה, גורמי הפיקוד והחקירה כונסו להערכת מצב ראשונית, שם שמענו את הדברים מכל הגורמים השונים, מהמודיעין, החקירות, הנוער, הזיהוי, הסיור, העשרה ראשונית, ניתנו הנחיות פיקודיות על ידי מפקדים ברמת המרחב והמחוז ואני סיכמתי את הדיון מבחינה מקצועית תוך שנקבע שממונה צח"מ בראשות ראש מפלג תשאול של יחידת ימ"ר מרחב גליל ששמו אזולאי ואני חייב לומר שתוך יום או יומיים בשל הצורך בהגדלת הצח"מ, בשל החשיבות הרבה שנקבעה על ידי פיקוד המשטרה, הפיקוד עבר, הועתק, לראש הימ"ר עצמו, רפ"ק בוקר, כאשר לב החקירה מבחינה מקצועית נשאר בידיו של אזולאי

ש.הצח"מ שמונה בתיק, מבחינת היקפו לעומת חקירות אחרות, מבחינת מטלות, איך אתה מגדיר את החקירה הזו לעומת אחרות

ת.החקירה הזו היא חקירה שונה ויוצאת דופן, הן ברמת התהודה, החשיבות הציבורית וכמובן וכתוצאה מכך, הן ברמת ההשקעה המשטרתית, הן בהיקף החוקרים, וכמותם, הן ברמת הפיקוד, הן בהיקף התקציבים, הן בהיקף המעורבות של גורמי הזיהוי הפלילי ברמת מטה ארצי, כאן יש לומר שהייתה מעורבות אישית של ראש החטיבה לזיהוי פלילי במטה ארצי וכל ראשי המעבדות שלו, מעורבות אישית הכוונה לכך שאנשי הצוות מירושלים שבד"כ מיוצגים ברוב המקרים ע"י המעבדה הניידת, הגיעו הפעם יותר מפעם – פעמיים, נדמה לי אפילו 3 פעמים, לבדיקות נוספות עצמאיות שלהם ולישיבות עבודה שהתקיימו הן בזירה והן בתחנת גולן.

אני רוצה לומר שמבחינת ההיקף של הצוות, סופחו לצח"מ, שלוש יחידות נוער חשיפה של שלושת המרחבים במחוז על מפקדיהם, כשכל אחת מהיחידות האלה מקבלת נגזרת אוטונומית של חקירה בין אם זה על פי חלוקת איזורים, בין אם זה על פי חלוקת נושא כמו שאחת היחידות קיבלה משימה להתעסק בנושא חקירת כת השטן, עסקה בזה כמשימה עצמאית שלה והמשיכה לעסוק בזה דרך אגב, גם לאחר שהתנהל, בוצע מעצרו והתנהלה חקירה נגד הנאשם במשפט זה.

ש.ממה נבע ההיקף המיוחד הזה והמאמץ המיוחד הזה, למה זה קרה

ת.יש לכך מספר סיבות, צריך לומר שקודם כל בזוית הראיה המקצועית שלי, אנו מדברים על היקפי עדים שיש לחקור, צריך להבין שבנסיבות שבהן מבוצע רצח של תלמיד בתוך בית ספר בו לומדים אותה שעה תלמידים אחרים ככל שאנו יודעים, כמות האנשים שיש לחקור כעדים פוטנציאלים, זה למעשה כלל תלמידי בית הספר שלפחות שהו אותו זמן בין כותלי בית הספר, שלא לומר, אנשי תחזוקה, מורים ואחרים, כל מיני קבלני ביצוע שעבדו שם, וכמובן שבלי שום קשר לאותם ילדים שהיה צורך לתחקר אותם שמא ראו דבר מה, כדי לנסות להבין מה מתרחש מבחינת המרקם החברתי בתוך קהילית הנערים נערות בבית הספר, היה צורך לתשאל כמות גדולה מאוד של נערים ונערות על חיי השגרה, על דרכי ההתכנסות, על הפעילות החברתית, על ההתנהלות בצ'טים באינטרנט וכו', כך שכמות החקירה הייתה גדולה. לצד זה, לאורך כל הדרך מתחילת האירוע, ואולי בצדק, הייתה התעניינות ציבורית רבה מאוד, הייתי אומר שבשלבים מסוימים הייתה היסטריה ציבורית והופעלו כמובן לחצים לתת משקל רב ועדיפות רבה לחקירה הזו על פני חקירות אחרות.

דובר הרבה באותה עת הן בתקשורת והן במשטרה על חרדה בציבור, על אובדן תחושת הביטחון בציבור, על החשש של הורים לשלוח את הילדים לבית ספר בת"א, מתוך איזו שהיא תפיסה שאם זה קרה במקום סגור ומוגן בקצרין, אין שום סיבה שזה לא יקרה גם ביפו או בירושלים וכל הורה התחיל לחשוב מה אני עושה עם הילד שלי, וזה קיבל איזה שהוא חידוד בתקשורת ולכן נוצר לחץ ציבורי, אני מניח שהוא מובן

ש.איך כל התפיסה הזו השפיעה על בדיקה של כיווני חקירה שונים לאורך החקירה

ת.ההנחיות ניתנו וחזרו וניתנו הנחיות שאני נתתי, במספר לא מבוטל של ישיבות, שאנו חייבים במקרה הזה, לא רק לבחון את כיווני החקירה שבד"כ אנו בוחנים במקביל לציר המרכזי, אלא הפעם בגלל החשיבות ובגלל הנסיבות המיוחדות, ואני אסביר לאיזה נסיבות אני מתכוון, להגיע למצב של שלילת כיווני חקירה, שאפילו היו די תלושים מהמציאות

ש.זה דבר שלא נעשה בחקירות אחרות

ת.בחקירות אחרות מקובל לשלול כיווני חקירה שיש בהן איזה הגיון או איזה סבירות, שבהן יבוא יום ואפשר לשלול את הספק הסביר, אתה לא עוסק בשלילה של דברים תיאורטים, פה, ניסינו לשלול גם דברים תיאורטים וזאת מאחר שהתמודננו במטריה חדשה ומוזרה שלא התמודדנו איתה בעבר, למעשה לצד החקירה המשטרתית התנהלה חקירה ציבורית / טלוויזיונית, אם תרצו, כשפרטי ראיות כאלה ואחרים, שצפים בד"כ באופן מפתיע גם מכיוון משפחת הקורבן אפילו או באי כוחם, או מצד כל מיני מומחים כאלה או אחרים, בד"כ בגמלאות, שסברו שעל סמך הנתונים שבידיהם, הם יכולים להוציא חוות דעת כאלה או אחרות לתקשורת וההתנהלות הזו גם גרמה להתנהלות משונה של חלק מהעדים, כי אדם שנחקר במיוחד, נער או נערה שנחקרים, לאחר ששמעו דברים כאלה או אחרים בטלויזיה, יש לכך השפעה על העובדות שהם יודעים או על דמיונם או על הערבוב של העובדות והדמיון וכך גם נולדות כל מיני תיזות עצמאיות של נערים, נערות, מורים וכדומה, כל אחד מעלה איזו שהיא סברה וסברות מתחלפות להן כל הזמן עם עובדות, עד כדי כך שכאשר עו"ד מרוז מופיע בטלויזיה ומציג עובדות מסוימות, אנו נדרשים לאחר מכן לשלוח צוות כדי לשאול אותו מהיכן קיבל את העובדות הללו, כדי לנסות לראות האם יש רגליים לדברים שלהם ואם יש רגליים לפתח ואם אין רגליים לשלול, כדי שהדברים יהיו ממש ברורים וחדים

ש.אתה נתת איזה שהן הנחיות מיוחדות בענין סריקות או תפיסות של מוצגים מיוחדים

ת.ההנחיות שניתנו ואותם גם ביצעו צוותים אחרים תחת פיקוחו של בוקר ושלא היו תחת מנגנוני חקירה רגילים, בוצעו סריקות שטח, בבית הספר כמובן, על כל חצרותיו ומתקניו וכן במבנים סמוכים, במעגלים שהלכו והתרחבו, ומאוחר יותר גם בעקבות איזה נושא שהיה צורך לבחון באשר לנושא של חשד שמילא הושלכו בגדי החשוד אז, הנאשם היום, לפח אשפה מסוים, נעשו סריקות מקיפות בעלות גבוהה מאוד באתר הפסולת, בהיקף של כמות שוטרים גדולה מאוד שפשוט סרקו רגלית ובידיהם בדקו את האתר, מטר אחר מטר, ניתנו הנחיות לתפוס כל מוצג בסביבת בית הספר שיש בו איזה שהוא חשד שהוא קשור לדם, שהכוחות שהתבקשו לעשות את זה, אפילו אם זה רק חשד לדם, שהגורמים המקצועיים שקשורים לזה יוכלו לבדוק אם זה הדם שקשור לתיק שבפנינו

ש.תאמר לנו מבחינתך אישית, באיזה רמה ליווית את הצוות, לאחר הלילה הראשון

ת.ההנחיות של מפקד המחוז היו שבמקרה הזה יהיה פיקוח מקצועי הדוק על הצוות, דבר שבד"כ מתבצע בשגרה על ידי קצין האח"מ המרחבי, קצין האח"מ המחוזי יותר מעורב בהחלטות האופרטיביות, מאחר ומפקד המחוז רצה להיות מעורב אישית, ברמה הפיקודית, הנגזרת של כך כמובן הייתה שאני הייתי צריך להיות מעורב אישית ברמה המקצועית, מלבד זאת, בגלל העובדה שמדובר בחקירה גדולה וסבוכה כזו, ממילא היה צורך מקצועי שאהיה מעורב בגלל הצורך בתיאומים רבים מאוד מול מטה ארצי ולכן אני קיבלתי דיווחים כל יום בשגרה לפחות פעמיים ביום, מה שאנו קראנו "קפה של בוקר" ראש הצח"מ או בוקר יוצאים מפתח ביתם אני מקבל טלפון עם סיכום אירועי הלילה ולפני שהולכים לישון, אני מקבל דיווח ונותן הנחיות לגבי היום שחלף, אבל אפשר לומר שכמעט כל יום ביקרתי את הצח"מ, היו מקרים של יותר מפעם ביום, חלק במשכנו בעכו, בימ"ר גליל, וחלק בתחנת גולן, הכל בהתאם לצורך ולענין, מטבע הדברים, אני גם הגעתי כדי לפקח על התהליך של השחזור לאחר שהודיעו לי שיש אופציה כזו על הפרק

ש.אני עוברת לנושא חקירת הנאשם כאן – נתת הנחיות כלליות כיצד לחקור אותו

ת.ההנחיות בתיק זה הן למעשה הנחיות רגילות של משטרת ישראל, אלא שבתיק זה, הן קיבלו דגש יותר פרטני, יש קצינים שהגדירו את ההנחיות שלי כ"היסטריות", אבל אני הקפדתי וחזרתי והוריתי לוודא הנצחה של כל פרטי החקירה של החשוד לאורך הדרך, בכלל של החשודים, לאו דווקא החשוד הזה אבל כאן במיוחד, לתעד כל דבר בתיעוד, רצוי וידיאו, אבל אם לא, לפחות אודיו אם לא ניתן, לרשום כל פריט, לתעד כל שיחה ולו גם חסרת חשיבות לחלוטין.

כדי לסבר את האוזן ולהבהיר את הנקודה, אני שמעתי בתקשורת על אירועים שלפיהם נטען מטעם ב"כ הנאשם שהוא מסר הודאה כתוצאה מכך שלא ישן ולא אכל ולכן הוא נשבר, וכמובן שכשאני שומע את זה בטלויזיה, אני מיד מתקשר לצוות החקירה, מלא טענות כרימון, איך זה הטלויזיה אומרת דבר כזה ואני לא יודע, הרי אם נמנע מהאיש לישון או לאכול, צריך לראות את זה בוידיאו ולמה אני לא יודע מזה, ככל שניתן לראות בוידיאו, אני לא ראיתי את כל הקלטות, אבל ממה שראיתי, במיוחד במועד שלפני מסירת ההודאה המרכזית, האיש אכל לשובעה, הדבר מונצח ואני מניח שבית המשפט יראה זאת, ולאיש ניתנו הזדמנויות רבות לישון, לאורך כל התקופה וגם בעת לילה, המצלמה המשיכה לעבוד

ש.אני רוצה להציג לך באותו הקשר את טענות הזוטא הנוספות שנטענות כאן, תתייחס למיטב הידיעה שלך ברמת ההנחיה, ברמת עדות אישית, אם יש דברים שאתה מעורב בהם – אני מפנה אותך קודם כל – הנאשם טוען שמיום מעצרו הוא נחקר על ידי מספר רב של חוקרים באופן רציף במשך שעות רבות וארוכות, בדורסנות, באופן משפיל והחקירות נטעו בו מורא ופחד והוא אומר שבמספר רב של חקירות, השתתפו מספר חוקרים בצוותא, לעיתים אף 3 חוקרים בעת ובעונה אחת והטיחו בו מכל עבר תוך כדי צעקות, עובדות ושאלות בעברית, שזו שפה שהוא לא שולט בה, הטילו בו מורא ופחד באופן ישיר ועקיף וזה הביא לשבירת רוחו ושלילת רצונו החופשי – מה ידוע לך מבחינת מספר החוקרים שהשתתפו בחקירה

ת.ככל שאני יודע מהדיווחים שקיבלתי ומצפייה…

עו"ד שפיגל: העד לא היה שותף בעצמו לחקירה.

החלטה

העדות תימסר באשר לעצם העובדה שהדברים נאמרו לעד ולא אחרת.

ניתנה היום כ"ז בחשון, תשס"ח (8 בנובמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ת.אומר מה הן ההנחיות שאני נתתי באופן אישי, קודם כל לענין השפה, ניתנו הנחיות שהחקירה תתבצע בשפתו של החשוד, לצורך כך, גם תוגבר הצח"מ באנשים דוברי רוסית ובעיקר בקצין הנוער של מרחב גליל שהוא לא חלק מצוות החקירה בתפיסה, אבל למעשה הוא שולב בענין הזה במיוחד על רקע העובדה שהוא דובר רוסית.

אשר לענין כמות החוקרים, כמות חוקרים של שלושה אנשים, אינה כמות יוצאת דופן, נהפוך הוא, במיוחד כאשר אחד מהם הוא בכלל על תקן המתורגמן.

ההנחיות במקרה הזה שאני נתתי היו לא רק לא לנהל חקירה דורסנית אלא בגלל הנסיבות, ניתנו הנחיות להקפיד דווקא על חקירה בה יגלו לפעמים אפילו אמפתיה כלפי החשוד, בהמשך אני מניח, ארחיב בנקודה זו, אבל אני רוצה לומר שבכל הערכות המצב, אני חזרתי והנחיתי וגם קיבלתי פידבק משביע רצון על בדיקות שעשיתי לוודא שהחקירות התנהלו הן מבחינת האווירה והן מבחינת השפה תוך הקפדה מלאה על הענין הזה, היו מקרים ויהיו מקרים בסוג כזה של חקירות שחילופי דברים מסוימים התנהלו לא רק ברוסית אבל וידאנו כל הזמן וזאת הייתה הנחיה שכל השיחות הללו גם אם לא היו בבחינת חקירה רגילה אלא שיחה כביכול, כל אלה היו מתועדים ולכן כל טענה על הבנה או אי הבנה של מונח כזה או אחר, תוכל להיבחן לאחר מכן על ידי בית המשפט

ש.לגבי הרמת קול בחקירה, מה ההנחיות בענין כזה, האם יש הנחיות בענין כזה

ת.הרמת קול בחקירה שאינה באה לידי צעקות או ניסיון לפגוע בנחקר בצורה שתהפוך אותו לשבר כלי וכיו"ב היא דבר לגיטימי לחלוטין, כשנחקר אומר לי לדוגמא כך וכך אני יכול לומר לו: "אדוני משקר" זאת בהרמת קול, אבל לא כדי שבירת רוחו

ש.נטענה פה טענה ספציפית שהוטחו במהלך החקירה עובדות ונתונים בהם הזינו אותו החוקרים באשר לאירועי הרצח, האם נושא כזה עלה בהנחיות או בשיחות אם לחיוב ואם לשליה

ת.בכל הערכת מצב, בכל ישיבת הנחיות, ניתן על ידי דגש בהנחיות להקפיד על מידור, להקפיד שלא להוציא אינפורמציה ולהקפיד שלא לערב את החשוד באינפורמציה שהוא לא צריך לשמוע, אני גם נתתי דוגמאות לא פעם מאירועים אחרים במקרים שבהם כתוצאה מהתנהלות לא נכונה, נוצר מצב שהחשוד מנהל את החוקר, ביקשתי לוודא שלא יהיה מצב מהסוג הזה, שלחשוד יש יותר אינפורמציה מלחוקר שחוקר אותו

ש.יש כאן טענה שהיא ספציפית לחקירה מסוימת שבה טוען הנאשם כי במהלך תחקור על ידי רפ"ק יורם אזולאי בה הובהר לו שאם ימשיך לדבוק בטענתו שלא רצח ו/או לא זוכר שהוא קשור לרצח ו/או שהוא לא יודע פרטים הקשורים לרצח, לא יהיה מנוס מלערב בחקירתו חוקר רוסי בשם בוריס שנמצא כבר בדרך לחקירתו חוקר "רב נסיון ועתיר ידע שחוקר בסגנון של המאפיה והק.ג.ב" וזה תוך נסיון הסוואת האיום במסווה של דיבוב בדרכי נועם שיסייעו לרענון זכרונו של הנאשם וזה נעשה תוך ניצול זדוני וציני של היכרות הנאשם של ק.ג.ב ושיטותיו, שיטות עבודתו וחקירותיו – לך אישית ידוע משהו על הנושא הזה, או החוקר הזה

ת.אני נתתי הנחיות בענין זה, אני אקדים ואומר שאני לא יודע דבר וחצי דבר לגבי ק.ג.ב וכיו"ב, אבל אני כן יודע לגבי החוקר בוריס, החוקר בוריס הוא חוקר שהוא כיום חוקר ביחידת ההונאות של המחוז הצפוני, בעל עבר ניתן לומר מפואר ביחידת תשאול ימ"ר מרחב חוף, הוא דובר רוסית והוא השתתף בתשאולים רבים שהסתיימו בהרשעות רבות. משום כך ומתוך ראיה מחוזית, הנחיתי לשלוף אותו ממקום מושבו ולצרף אותו ליחידה, וזה פרק א'.

פרק ב' – שבעקבות התנהלות החשוד בחקירה ולאחר שקיבלתי דיווחים על בעיות זיכרון כנטען…

ש.מה בדיוק דווח לך שהוא טוען ומה ידעתם באותו שלב

ת.אנו הבנו שנאמר על ידי הנאשם בחקירתו שהוא בעת התקפי זעם מאבד את זכרונו ואף נתן דוגמא את המקרה עם אחיו שאירע ברוסיה. הדבר הזה פשוט הזכיר לי חקירה אחרת שאני ניהלתי, זוהי חקירתו של יעקב חסן שרצח בשנת 1986 את העו"ס ואת רעייתו במגדל העמק, שם אני הייתי ראש הצח"מ, שם טען החשוד שתי טענות ביום מעצרו, האחת היא שכתוצאה מאירוע חריג איבד את יכולת הדיבור והשניה, שאיבד את זכרונו לגבי כל מה שהתרחש באותו  יום, הוא אך זוכר רגע מעצרו. אנו עשינו שם הליך חקירתי שונה, אני אתאר אותו, ומכאן גם נתתי הנחיות לנהוג בצורה דומה במקרה הזה, האיש נשלח אז לבדיקה פסיכיאטרית מיד עם מעצרו ומשניתן אישור להחזיקו בתנאי מעצר ע"י הפסיכיאטר, הוא הוחזר לשיחה, חקירה, שהתנהלה באווירה של שיחה בצח"מ, שם הסברנו לחשוד כמהלך של הטעיה מכוונת שמקרים דומים זכורים בהיסטוריה וידוע שקורים מקרים כאלה שאדם מאבד את יכולת הדיבור שלו וזה למזלו הרב במקרה מצוי כעת בישראל מומחה אוסטרי בעל שם שיכול לייעץ לנו בענין, ביקשנו לשאול את החשוד אם הוא רוצה שנסייע לו ובשמחה רבה כתב שהוא ישמח מאוד, אז אנו המתנו לחוקר ה"אוסטרי" וניהלנו שיחות טלפוניות בנוכחות החשוד דאז, ולאחר מכן הוסבר לחשוד שבאיזה שהוא מהלך דברים מסוים, אם הוא ישתף פעולה, יש צפי שסמוך לשעה לדוגמא 21:00 אם הוא יעשה פעולות שנעשה אותם ביחד, הוא יצליח להחזיר לעצמו את דיבורו, לכן עשינו עם אותו חשוד, מספר תרגילי התעמלות שבסופם נאמר לו: "ועכשיו אם אנו ביחד עושים פעולה מסוימת, נשאג ביחד ונראה שאתה מתחיל לדבר" ולמרבה ההפתעה למעט צוות החקירה, האיש שאג והתחיל לדבר.

בנאשם שלנו, ביקשתי מצוות החקירה ליצור מצב של דבר זהה עם הנאשם, לשמור על רמה גבוהה מאוד של התחברות ואמפתיה כלפיו, להציג את הדברים כרצון לסייע, לשמור על אווירה ביתית ונינוחה ולנסות באמצעים נוספים שלא הוזכרו כאן וכפי שהיה באותו מקרה במגדל העמק, לרענן את זכרונו על ידי תנועה מתמדת במישור הזמן בין תחילת יום ההתרחשות לסיום יום ההתרחשות תוך ניצול האינטרוולים ושעה שחשוד כזה מאבד "זיכרון" על רקע מטרה מיוחדת ונחזה כאילו להיות משתף פעולה, הוא מוסיף כל פעם פרט נוסף בתהליך ה"היזכרות" כביכול, עד שנוצרת התמונה הכוללת ואלה היו ההנחיות שניתנו לצוות, וכך גם צף ועולה הסיפור של המומחה שאמור להגיע והדברים הוצגו בפניו על פי ההנחיות שנתתי ולאותן מטרות

ש.ההנחיה שלך הייתה שמדובר כאן באובדן זיכרון אמיתי או התחזות, על סמך מה נבעה ההערכה שלך

ת.לאור דיווחים שקיבלתי ולא אפרט אותם, הגעתי להערכה שטיב ההתנהגות של הנאשם בחקירה, יכול להביא אותי למסקנה, אני כך חשבתי, שהאיש לפחות לגבי כל מה שקשור באובדן הזיכרון, מנסה להוליך שולל את צוות החקירה וכדי לקדם את הנושא הזה, ניתנו ההנחיות שניתנו

ש.אני עוברת לשלב השחזור – אמרת שבשלב השחזור באת והיית נוכח פיזית וגם ערכת דו"ח פעולה על החלק שלך בשחזור עצמו – זה הדו"ח שערכת

ת.כן, זה הדו"ח שערכתי, אני מאשר את התוכן – מוגש ומסומן ת/97

ש.מתי בעצם הגעת לקצרין עובר לביצוע השחזור ומה הפעולות שביצעת לצורך ארגון השחזור

ת.אני הגעתי לקצרין בערך בשעה 17:30 באותו יום, זאת לאחר שקיבלתי דיווח על כך שהחשוד התחיל להודות בחקירתו, בשל הנסיבות, במיוחד בשל הנושא של הזמן והמרחב, אני נתתי הנחיה להוציא צוות של מעבדה ניידת שתתחיל להתקדם לכיוון קצרין כדי שניתן יהיה לבצע שחזור אם יהיה כזה, במקביל, איתרתי קצין חקירות דובר רוסית מיחידה אחרת וזה לא קל, נאלצתי להביא אותו מתחנת חדרה, אותו קצין, אנטולי, על מנת שהוא יבצע את השחזור, משום שרציתי לוודא שאנשי צוות החקירה לא יהיו שותפים לשחזור

ש.מה הסיבה לוודא שאנשי צוות החקירה לא יהיו שותפים

ת.נגזרות של פסיקות בבתי משפט והנחיות של המשטרה, העובדה שמנהל השחזור הוא אדם שזר לצוות החקירה, או לפחות לא מצוי בפרטי הפרטים וגם לא מצוי מבחינת המוטיבציה בלב הענינים, אין לו את אותה מוטיבציה שיש לאנשי צוות החקירה להצליח, על מנת לקדם מצב מהסוג הזה ולשלול מצב מהסוג הזה, אנו ממנים קצין אחר, הוא לא יכול להחשד בזה שהוא מכיר פרטים מוכמנים רבים מדי ולא יכול להוביל באף את המשחזר לכיוון שרצוי לו והמוטיבציה שלו היא מוטיבציה מקצועית ולא רגשית

ש.הוא קיבל תדרוך כלשהו, מי תדרך אותו, מה נאמר לו, מה הוא ידע

ת.הוא קיבל תדרוך כללי, אני נתתי לו תדרוך באשר לדרך ההתנהלות, למרות שזה דבר שכל קצין חקירות צריך לדעת, אנו רצינו לוודא שהדברים נעשים כמו שצריך, איך עורכים את השחזור ואיך מנהלים אותו, לוודא ששומעים אותו ושומעים את המשחזר, אלה עיקרם של הדברים

ש.מה לגבי הדברים שמצאו בזירה

ת.לבד מהדברים שכל עם ישראל ידע אותה שעה, הוא קיבל מסגרת מאוד כללית מבלי להיכנס לנקודות בעלות החשיבות לנקודות שהן פרטי חקירה מוכמנים, פשוט כדי למנוע ממנו את הצורך והיכולת להוביל

ש.אתם יצאתם מהתחנה, אתה כותב בשעה 19:18 לכיוון בית הספר, איך בעצם, מה היה בקטע של ההובלה מהתחנה לבית הספר, איך החשוד הובל ולמה

ת.צריך להבין, שאני לפחות בתחילת הדברים לא השתתפתי ולא הייתי אמור להשתתף בשחזור, אבל אני ליוויתי את כל המהלך כדי למנוע הפתעות, במיוחד כי לצערי הרב סביבת התחנה באותה עת הייתה רווית תקשורת והייתה ככל הנראה של תחושה או ידיעה בידי התקשורת שמשהו עומד להתרחש ולבוא, לכן ביקשתי שמשחזר החשוד יובל בניידת סיור ולא כמו שמקובל בד"כ בניידת המעבדה והוא הובל בניידת חדשה שיש בה מעין תא מעצר כך שבשום שלב הוא לא היה חשוף לתקשורת, ההנחיה הייתה שהואיל ואין חולק ראייתי על כך  שהחשוד יודע היטב היכן ממוקם בית הספר, להביאו לתוך תחומי בית הספר מבלי שהוא יוביל ולעשות את פתיח ההובלה שם ומשם, מהחצר, להוביל את הליכי השחזור הרגילים

ש.בשחזור עצמו פיזית, אתה היית בבית הספר צמוד לצוות

ת.אני ליווית את הצוות לא באותו רכב, ברכב אחר, ולאורך כל השחזור, צפיתי בחלק מהזמן במרחק של 3-5- 10 מטרים במהלך השחזור

עו"ד ענבר: אני מבקשת להקרין כמה קטעי שחזור מתוך קלטת השחזור, אני לא עומדת על ההקרנה במלואה, אם חברי מבקש את כל ההקרנה, אין לי התנגדות לכך.

בכל מקרה, אנו חושבים שיש חשיבות בתיק הזה ובכל תיק, שהשחזור בניגוד לחקירות הפרונטליות הממושכות שלא ניתן ואין טעם לצפות בהן באולם בית המשפט, השחזור הוא ראיה ויזואלית שיש חשיבות במהלך התיק להקרין אותה באולם, בשלב כלשהוא, בכל מקרה, אני מבקשת לעשות זאת באמצעות העד הזה ואנמק מדוע.

אני מזכירה שבעדות קודמת ששמענו, של רפ"ק אזולאי שהציג באופן כללי את החקירה, חברי התנגד ובצדק התקבלה התנגדותו שיוצג באמצעותו השחזור מהטעם שהעד אזולאי, באופן מכוון לא נטל חלק בשחזור.

היום נמצא פה עד שכן נטל חלק בשחזור, כן נכח, מעיד מכלי ראשון על השחזור.

בנוסף לכך וזה בעצם החשיבות שיש לעדות שלו לעומת עדים אחרים שהשתתפו בשחזור, שהוא בעצם הגורם החקירתי שמכיר גם את השחזור וגם את החקירה וכל נושא שרלוונטי להשלכות בין השחזור לבין החקירה, בעצם אותם עדים טכנים שערכו את השחזור לא יכולים להתייחס לא בחקירה ראשית ולא בחקירה נגדית.

מעבר לזה, ישנם קטעים שהעד עצמו נתן הנחיה באמצע שחזור, התערב ונתן הנחיה ורואים זאת בשחזור, אין תחליף לדבר הזה מבחינה ויזואלית ואני חושבת שמבחינת תנאי הקבילות, הצגת השחזור מבחינת העד הזה היא בהחלט קבילה כפוף למשחזרים בעצמם, לצלם ולאיש הקול ואם יש צורך, יש גם את מסמך ההסכמה.

עו"ד שפיגל: אין חולק על החשיבות של הצגת השחזור בפני בית המשפט גם לשיטתה ולטעמה של ההגנה אלא ש – ת/97 שהוגש היום לבית המשפט מלמד שהעד הזה ליווה מרחוק וצפה, בדיוק כפי צוות הסיור שליוו את הנאשם ובדיוק כמו אחרים והתערבותו הייתה בזה שביקש להסיר את האזיקים.

האיש לא שמע מה אמר או מה דיבר המנחה או המשחזר רפ"ק אנטולי שהוא היה אחראי על החקירה ומן הראוי שבאמצעותו נראה את השחזור. 

אני לא מתכוון לשאול את העד שאלות לגבי השחזור.

עו"ד ענבר: ההתערבות של העד הייתה בשלב האחרון כשהוא ביקש לעשות הדגמה נוספת, הדגמה מלאה של היציאה מהתא, העד הזה דרש שיעלו בחזרה לשירותים, יבצעו שם הדגמה, בין היתר בלי אזיקים וכל הקטע הזה היה בניצוחו של העד וניתן לראות ולשמוע זאת בקלטת, זה לא הענין של הסרת האזיקים.

מעבר לצד הטכני, מה שיש בתיק הזה ומה שיהיה בתיק הזה, של כל מיני שאלות של מה היה בשחזור בהקשר ובהצלבה לדברים אחרים ואנו חושבים שיש צורך שבית המשפט יראה את השחזור של אדם שמכיר את החקירה.

אני ניסיתי לעשות זאת באמצעות רפ"ק אזולאי ונאמר לי שלא ניתן, העד הזה נכח בשחזור.

החלטה

 העד נכח בשחזור וליווה את השחזור והיה למעשה חלק מהשחזור.

צודק הסניגור כי בעצם המוציא והמביא בשחזור היה המפקח אנטולי ולא העד שבפנינו.

עם זאת, כעולה מ – ת/97 בקטע שיכול והנו בעל חשיבות רבה בתיק זה יש התערבות פרטנית של העד בקשר לשחזור הקפיצה פעם נוספת ומכאן, כפוף לעדות האנשים הטכניים אשר חקירתם צריכה לקבילות השחזור, היה והסניגור יעמוד על כך, אנו מתירים להציג מקלטת השחזור רק את הקטע נשוא התייחסות העד כאן ב – ת/97 באשר לקפיצה החוזרת. 

ניתנה היום כ"ז בחשון, תשס"ח (8 בנובמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

הסניגור לאחר השמעת ההחלטה וללא רשות, קם ויצא מהאולם בצעקות רמות תוך שהוא מציין "אני לא מוכן להיות חלק מזה".

בנסיבות כאן, ולפנים משורת הדין, אנו נותנים לסניגור הזדמנות להתנצל ולחזור בו ואנו מכריזים לצורך כך הפסקה של 10 דקות.

עו"ד שפיגל: אני מבקש להתנצל, הייתי בסערת רגשות, אני מרכין ראש בכבוד ובהכנעה.

עו"ד ענבר: אני מפנה לתמליל שהגשנו באחת הישיבות הקודמות, מוגש ומסומן ת/27, הקטע שאנו מקרינים מתחיל בעמ' 14.

לשאלת בית המשפט: הקטע שאנו מקרינים התחיל בשעה 20:03:38, נומרטור 38, השעה המוקרנת אינה מדויקת, ויש פער של 5 דקות, זה מוקדם ב – 5 דקות.

העד ממשיך:

ש.האם זה קולך שנשמע בשחזור

ת.כן

ש.כשמדובר על הפסקה, האם מדובר בהפסקה בצילום או בשחזור

ת.הצילום רציף, ההפסקה היא בשחזור

ש.מה הבעיה שהתעוררה כאן בתוך השירותים (בקטע המסומן בקלטת בזמן המוצג בקלטת 20:07:24)

ת.מטעמי אבטחה, בשל העובדה שהנאשם, הוסרו ממנו לחלוטין גם אזיקי הידיים וגם אזיקי הרגליים על מנת שיוכל להדגים בצורה חופשית, אני הנחיתי להציב בכל אחד מתאי השירותים בלש, כולל בתא שבו הוא היה אמור לנעול את עצמו ולהדגים בו, זאת על מנת שלא יוכל להסתגר באותו תא ולסרב לצאת, לקדם פשוט אפשרות כזו, אנו בחרנו בלש שהוא קטן מימדים לצורך הענין, הנאשם הביע את חוסר שביעות רצונו מהסידור הזה וטען שיהיה לו קשה להדגים, יהיה צפוף, אבל כפי ששומעים אני עמדתי על הנקודה הזו, אני גם לקחתי בחשבון שבתנאי האמת, ממילא היה אדם נוסף בתא, כשזה בוצע, הייתה המנוחה

הקטע שהתרנו להקרנה בשחזור, מסתיים בשעה 20:09:03.

ש.בשלב הזה של החקירה, הייתה לכם ידיעה על העובדה שהתגלו עקבות נעליים על מכנסי המנוחה

ת.לא. נושא עקבות הנעליים זה משהו שהתגלה בבדיקות מעבדתיות מאוחרות הרבה יותר, נשמר בסוד מפני אוכלוסיית החוקרים, בכללם אני, של המחוז הצפוני, והובא לראשונה לידיעתי ולידיעת הצח"מ, בישיבה שנערכה בפרקליטות המדינה מטעם ראש מז"פ, בפעם הראשונה ששמענו שיש דבר כזה, אני לא זוכר את התאריך, אבל אנו מדברים על להערכתי לפחות שבוע וחצי – שבועיים לאחר השחזור ע"י הנאשם, זה כבר היה לאחר עשרות ישיבות

ש.אני רוצה להציג לך מזכר הבהרות שנכתב ע"י צחי סגל ראש צוות המחשב שהיה מעורב בחקירה ושם הוא מתייחס לשאלה שהצגת לו, האם אתה יכול להתייחס למסמך הזה לענין השאלה, מה השאלה שהצגת לאיש המחשבים ולמה, מסמך מ – 2/1/07

ת.הואיל ובמחשבו של הנאשם נתפסו תמונות פורנוגרפיות, אני ביקשתי לברר במענה לטיעון מצד הנאשם, האם יכולה להיות אפשרות תיאורטית שאדם יכנס בתום לב לאתר פורנוגרפי בדרך אקראי, יראה לדוגמא 4 תמונות של נערות שונות ויצא מהאתר אבל המחשב שלו ימשוך לתוך הארד – דיסק שלו את כלל התמונות שיש באותו אתר, לאמור, האם יכול להיות מצב שמבלי בחירה יזומה של אותו מסתכל, יכול להיות מצב שהתמונה תגיע לזיכרון של המחשב, ורציתי לברר זאת והתשובה.

עו"ד ענבר: אני מגישה את המסמך בהסכמת חברי, כפוף לכך שהסניגור יחקור אם ימצא לכך מקום, את איש המחשבים סגל צחי – מוגש ומסומן ת/98.

העד ממשיך:

ש.למה היה חשוב לך שהנאשם יבצע את ההדגמה של הקפיצה הזו מהתא ממש, ללא אזיקים

ת.התפיסה הבסיסית של מהות שחזור, להוכיח שהנאשם – כל משחזר שהוא, יודע את העובדות נשוא הענין, אבל לטעמי גם כי קיימת מסוגלות של אותו משחזר לבצע את אשר הוא טוען, המשחזר צריך להראות שהוא אכן מסוגל לבצע את מה שהוא אומר ולכן ביקשתי את ההדגמה כפי שביקשתי.

בנוסף לכך, בהמשך הערכות המצב, זהו מבחן נוסף ואופציה נוספת לתת למשחזר את ההזדמנות להיכשל, אם רצונו בכך, לאמור, שאם אני עושה משהו על כורחי, כדי לנסות לרצות את חוקריי, זאת בדיוק ההזדמנות שבה לא יוכלו לבוא אלי חוקריי בטענות כי אני יכול לומר שניסיתי ולא הצלחתי, מה לעשות.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש. ב – ת/97 שהוגש היום, אתה מציין שליווית מרחוק את השחזור ולא התערבת אלא במספר נקודות כפי שפירטת בהמשך. האם אתה שמעת את הדוברים בכל מהלך השחזור

ת.בחלק ממהלך השחזור שמעתי את הדוברים

ש.אתה מבין רוסית

ת.אף לא מילה

ש.מישהו עמד ותרגם לך את כל הנאמר

ת.לא

ש.בסוף השחזור כפי שכתוב ב – ת/97, שורה 13: "העליתי את הסוגיה בפני…..", סיפרת לבית המשפט עד כמה היית מעורב בחקירה, קיבלת דיווחים יומיומיים, אפילו פעמיים ביום בצוות החקירה, הנושא של ההתייחסות לדלת, מה היה ידוע לך מתיק החקירה לגבי נושא סגירת הדלת

ת.אני ידעתי שהדלת הייתה נעולה מבפנים ונשאלה השאלה בצוות החקירה, בינינו, מה הדרך שבה זה קרה

ש.איך ידעת שהדלת הייתה נעולה מבפנים דווקא

ת.מדוחות שהובאו לידיעתי

ש.איזה דוחות

ת.קיבלנו בהערכות מצב אינידקציה על כך שהיה צורך לפרוץ את הדלת

ש.וזה אומר שהדלת הייתה נעולה מבפנים

ת.ככל שידענו באותה שעה, ידענו שאם הדלת לא נפתחת מבחוץ, היא נעולה מבפנים

ש.באותו הקשר, הובא לידיעתך שהמנעול של אותו דלת לא תקין

ת.נכון, הובא לידיעתי שנטענה טענה תיאורטית, מאוחר יותר, גם טענה בהליכים הרבה יותר מתקדמים לאחר ההודאה והשחזור של הנאשם שהדלת ננעלה מבחוץ ע"י כך שהוכנס איזה שהוא גורם כלשהו טכני

ש.מי אמר את זה

ת.ככל שאני קיבלתי דיווח, קיבלתי את הדיווח הזה במקור גם מאנשים שאמרו שיש אופציה כזו וגם מדיווחים של הודעות מהנאשם לאחר הזמן שהוא חזר מהודאתו וגם נדמה לי, אני לא בטוח, באחת מחקירותיו, הנושא נבדק והוברר על פי הדיווח שקיבלתי, שלהבדיל מדלת רגילה של השירותים בבית הספר הזה, בדלת נשוא התא שבו אירע הרצח, לא ניתן לבצע פעולה של סגירה מבחוץ משום שיש שם מעין שתי לשוניות שיכולות לשמש מנוף לצורך ביצוע פעולה זו אבל בדלת זו אחת מהלשוניות שבורה ולכן לא ניתן להבדיל מדלתות אחרות בשירותים שכן היו יכולות להיסגר ולהיפתח מבחוץ

ש.בהיותך מעורה כפי שסיפרת ומקבל דיווחים על התקדמות החקירה, ידעת שהנאשם מספר בחקירתו כי הוא נעל את הדלת מבחוץ באמצעות הכפתור של הסכין היפנית שהכניס אותה לחריץ ובאמצעות כך סגר את הדלת

ת.בהחלט נכון, אני לא זוכר את העיתוי

ש.אם אתה לא מבין רוסית, לא דובר רוסית, לא היית במקום, לא תרגמו לך, לא שמעת את כל מהלך השחזור ואתה לא יודע על מה הם מדברים, מה פתאום, מכל הסוגיות ומכל התהיות ומכל סימני השאלה שיש בחומר הזה שמסר הנאשם, דווקא הנושא של סגירת הדלת עמד לך בתוך המוח למרות שלא ידעת מה הם מדברים ביניהם

ת.משום שזוהי קושיה רבת חשיבות בתיק הזה ומשום שלא קיבלנו שום הסבר מספק מהנאשם על הדרך שבה הוא נועל את זה מבחוץ ולכן רציתי לדעת ולא הבנתי ולא ידעתי מה הוא אמר בשחזור אם הוא התייחס ואם כן, כיצד התייחס לשאלה זו

ש.ולכן כשאתה שואל, או בוא נאמר אחרת, אתה כמי שצפה וראית יחד עם המשחזר, עם הנאשם, עם אנטולי, כולם עומדים דקות ארוכות בסמוך לדלת ומשוחחים, לא ידעת על מה הם מדברים, חשבת שהם מדברים בנושא הזה

ת.חשבתי שהם מדברים בנושא השחזור בכלל

ש.אתה גם ידעת, וסיפרת לבית המשפט על הבעיה שיש בנושא הזה מפני שהנאשם מספר בחקירתו שהוא סגר את הדלת מבחוץ באמצעות הכפתור של אותה סכין יפנית ואני שואל אותך ואז אתה אומר ונשמע גם אומר בעברית: "האם הייתה התייחסות לנושא סגירת הדלת, לתא הסמוך" ואז כשאנטולי אומר לך: "כן, הוא השיב על זה", לא אמרת את זה

ת.לא אמרתי את זה כפי שאתה הצגת את זה

ש.זה עתה הוקרנה הקלטת ואתה שם נשמע אומר כשאנטולי אומר: "כן הייתה התייחסות" ואז אתה אומר: "לתא הסמוך" בסימן שאלה

ת.כמו שאתה מציג את זה, זה לא נכון, מה שאני אמרתי, זה לאחר שאנטולי אמר לי שהוא קפץ, אני שאלתי אם הקפיצה הייתה לתא הסמוך

הסניגור לבקשת הנאשם פנה לתא הנאשם ודיבר עם הנאשם וזאת, בשפה העברית.

העד ממשיך:

ש.כשאתה אמרת את זה לתא הסמוך, הנאשם שמע את זה מן הסתם

ת.אני מניח שהוא שמע

ש.במהלך השחזור החוזר לראות איך הנאשם את המסוגלות של הנאשם לבצע את זה, איפה אתה עמדת בשלב ספציפי זה, בתוך התא

ת.בוודאי שלא

ש.איפה עמדת

ת.בכניסה לחדר השירותים, בוא נאמר כך, לדעתי, עוד מאחורי גבו של הצלם שעמד וצילם את הנאשם בתא, לדעתי איפה שהוא בכניסה לחדר השירותים

ש.אז נמצאנו למדים שאתה שואל את אנטולי "לתא הסמוך" ובהמשך, אני שואל אותך, אתה הצבת בלש שחלק גופו העליון חשוף מעל הקורה, חוסם את התא הסמוך, כדי כביכול שהנאשם לא יברח וכמו שסיפרת

ת.נכון

ש.כלומר, אם הנאשם שומע אותך אומר "לתא הסמוך" בסימן שאלה ואם הנאשם רואה שמוצב שם בלש, בחצי גוף, שגם אם הוא רוצה להראות שהוא קופץ לתא הסמוך, מן הסתם זה לא הכיוון וזה גם לא יכול להיות, הדבר אפשרי

ת.התשובה היא וזה גם נשמע היום בבית המשפט, שהנאשם אמר, כך אני מבין, כך תורגם לפחות ע"י אנטולי שהוא אמר, שהוא קפץ קדימה ולא לתא הסמוך ולכן, בהיות השחזור הזה מתבסס על נושא של קטע היציאה מהתא בלבד, אנו לא נדרשנו לשום נושא אחר שבו אנו מאפשרים כביכול עצמאות למשחזר, במה דברים אמורים – אנו לא אפשרנו למשחזר להוביל אותנו לתא השירותים, זה היה טריוויאלי, ברור שהוא אמר שהוא קפץ קדימה, אם היה אומר שהוא קפץ לצד, היינו דואגים לאפשר לו להציג זאת בצורה כזו שיוכל לקפוץ לצד

ש.סיפרת לבית המשפט שהנאשם טען שיהיה לו קשה להדגים בצפיפות כזו, אני אומר לך שהנאשם לא אמר דבר כזה, אני אומר לך שהנאשם אמר שהוא לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה עכשיו, לא דיבר על צפיפות, מה אתה אומר

ת.קודם כל מה שאני הולך לומר זה מפיו של אנטולי, קודם כל – הנאשם כפי שתורגם על ידי אנטולי, כשהיינו במקלט למטה, אמר שהוא לא בטוח שהוא מסוגל לעשות זאת ואז אני ביקשתי שינסה אם הוא יכול, כל זאת על ידי אנטולי, ובפעם השניה – כשהיינו למעלה, בעת שהתברר לנאשם שיש כוונה להכניס לתא את אותו בלש, זה מה שהובן, מפיו של אנטולי

ש.זאת אומרת שכל מה שאתה אומר עכשיו זה מפי מישהו אחר, אתה לא שמעת את זה

ת.התשובה היא לא, ואני ארחיב, אני קלטתי באמצעות עיני, התרחשויות מסוימות ואני מתייחס כרגע לקטע שמשלב סיום השחזור הראשון ועד לשלב סיום השחזור השני, מה שראינו היום בבית המשפט, זה ראיתי בעיני, במגבלות של מקום עמידתי בתוך תא השירותים, אני עמדתי והחלפתי דברים עם אנטולי וראיתי שהוא משוחח עם הנאשם, שואל שאלות ומקבל תשובות, היום בבית המשפט גם הבנתי שמן הסתם הנאשם גם הבין את חילופי השאלות והתשובות, ולכן אני מעיד על כך שהנאשם נשאל ע"י אנטולי ואנטולי החזיר לי תשובות, כאשר את הדברים ברוסית, אני אמרתי שאני לא יודע רוסית

ש.האם הנאשם הבין גם את כל מה שאתה וחוקריך דיברתם בעברית עם כל הניואנסים שסברתם שהנאשם לא הבין והנאשם הבין את הדברים

ת.יכול להיות

ש.אז אם ראית בעיניך ולא רק שמעת כל מה שסיפרת לבית המשפט, האם אלה הדברים ששמעת מפיו של אנטולי

ת.הדברים ששמעתי הם מפיו של אנטולי, אמרתי ששמעתי מפי אנטולי, מפי הנאשם בעברית לא שמעתי כלום

ש.אתה ידעת בשלב שבו בוצע השחזור על קיומם של טביעות נעל על האסלה ועל מתקן הניאגרה

ת.אני ידעתי על קיומם של טביעות נעל באיזור האסלה והניאגרה, טיבן לא היה ידוע לי ומיקומם המדויק

ש.אתה ידעת בשלב זה על טביעת נעל או חלק של נעל מרוחה בדם על הקורה שבה הצבת בלש

ת.לא

ש.על מריחת דם על הקורה לא ידעת

ת.היו מריחות דם, אז התייחסנו לזה כמריחות דם

ש.בדרך שבה ראית שהוא עושה את אותו שחזור מעבר לדלת, רגליו היו על קורה כלשהי, נגע בקיר, נגע בדלת, נגע באיזה שהוא מקום

ת.ניתן לראות בקלטת

ש.האם בשלב הזה, בשלב השחזור ראית שהמשחזר – החשוד כתוארו אז, מניח את רגליו במהלך הנסיון הזה על קורה כלשהי או על הדלת מבפנים, או נוגע בקיר בשלב כלשהו

ת.למיטב זכרוני, חלק מהדברים האלה ראיתי מעמדת התצפית שלי, אני ראיתי אותו מניח את ידיו על הקורה ולאחר מכן, מניף את רגליו על הדלת הקדמית ומבצע אקט נוסף של קפיצה החוצה

ש.הדלת הייתה סגורה

ת.נכון

ש.איך ראית

ת.אני ראיתי חלק מהדברים

ש.איך ראית חלק מהדברים

ת.אני אמרתי שעמדתי באיזור הכניסה לחדר השירותים ומנקודת התצפית שלי ראיתי חלק מהדברים, בוודאי לא ראיתי מה שהיה בחלק הפנימי של התא

ש.נמצאו עקבות נעל כלשהן על הדלת הזו

ת.למיטב זכרוני, לא

ש.נמצאו עקבות נעל כלשהן מחוץ לדלת, בצמוד לדלת, בצד החיצוני שלה, על הרצפה

ת.אני לא זוכר כרגע אם נמצאו טביעות, צריך לראות בדו"ח המעבדה

ש.בהיותך מעורה בחומר החקירה, נושא של טביעות נעל בזירת העבירה, טביעות כף יד, אצבע, סיבים, סימנים, אלה דברים מהותיים, ריכזת את כל החקירה, אתה יודע מהו פרט מהותי בחקירה כזו

ת.אני יודע מהו פרט מהותי

ש.טביעות אצבע, שיער, סיבים, אלה דברים מהותיים

ת.נכון

ש.היית מעורה בנושא הזה כי ידעת שאלה דברים מהותיים, בשלב הזה ידעת שיש משהו

ת.אני אבהיר את נושא הדיווחים במהלך הצח"מ כדי שלא יהיו אי הבנות, אני לא קראתי עדויות, אני לא עיינתי בדוחות שהם ראיות, אני קיבלתי דיווח מילולי מראשי הצח"מ ועל סמך כך נתתי הנחיות, אני ידעתי שנתגלו טביעות מסוימות, הנושא הזה של ידע על הטביעות הוא משהו שהתפתח במהלך התיק, בחלק מהזמן ידענו על טביעות מסוימות, לאחר מכן היו טביעות אחרות, חלק נשללו, אני קיבלתי דיווחים מהצח"מ, למיטב זכרוני, לא הייתה טביעת נעל שניתנת להשוואה, לא הייתה טביעה שמאופיינת וניתנת להשוואה למיטב זכרוני בחלק החיצוני של הדלת

ש.היו הרבה טביעות נעליים בזירה

ת.כן

ש.סיפרת בחקירה הראשית שאתה מיד כשקיבלת את הדיווח בסביבות השעה 19:30 הורית לסגור את הזירה

ת.נכון

ש.וכשהגעת בערך בשעה 22:00 הזירה הייתה סגורה

ת.נכון

ש.בזירת הרצח היו עיתונאים עד לסגירת הזירה

ת.מדיווחים שקיבלתי מגורמים בתחנה, למשל קצין הזיהוי שקד, דיווח לי שהיו בזירה אנשים נוספים, לא אנשים בודדים ממד"א, היו יותר, היו אנשי תחזוקה, בשלבים שונים בתוך השירותים גם כן, צריך גם להדגיש שלקח זמן לא מבוטל מרגע התגלות הגופה ועד שדווחתי, לשלב הזה אין לי מידע

ש.אתה סיפרת שאתה נזפת בחלק מהאנשים שנכנסו לזירה כשהגעת

ת.נכון

ש.כשהגעת לזירה ואתה רואה אישית, בעיניך, שהזירה סגורה ומאובטחת אנשים נכנסים לזירה, ואתה אומר שגערת בהם כלומר אתה יודע במי עסקינן, אתה יודע במי מדובר, אתה לא לוקח מהם פרטים, אתה רק מספר, ואתה קצין אח"מ, זה לא חשוב לקחת מהם פרטים.

אני אעשה אבחנה – ראית אנשים שנכנסים לזירה הכללית בתוך בית הספר אני יכול להבין.

אני מדבר על תא השירותים שבו נמצאה המנוחה, התא הזה – ראית אנשים נכנסים לשם

ת.אני אישית לא

ש.אתה קיבלת דיווחים שחוץ מהפרמדיק והסייען שלו, נכנסו שוטרים לתוך תא השירותים הספציפי הזה

ת.קיבלתי דיווח כזה בהערכות מצב מגורמים שונים בחקירה, אני גם ביקשתי שתעשה פעולה לאתר כל אדם שאנו מסוגלים אפילו לחשוד שהיה בסביבת השירותים וגם הוריתי לדגום טביעות נעליים מאנשים בין אם זה מד"א, בין אם זה אנשי משטרה והנושא הזה עלה במספר ישיבות ועודכנתי שנעשו בדיקות שלא היו רלוונטיות

ש.קיבלת דיווח שלקחו טביעות נעליים, איתרו את השוטר דאודי שהיה בסביבת השירותים, הוא היה על סף הכניסה,  למעט שני עובדי מד"א שמהם נלקחו אותן דגימות, התברר שהנעליים שנדגמו מהן והטביעות שנמצאים בתוך זירת הרצח, אינם זהים בכלל, נכון

ת.ככל שאני יודע זה נכון אבל אני יודע גם שאנחנו הונחינו לאתר אנשים נוספים ונעשתה פעולה, אנו גם יודעים שלא רק שני אנשי מד"א היו שם

ש.מי עוד היה בזירה שידוע לך

ת.אני אמרתי לך שקיבלתי דיווחים בהערכות מצב והנחיתי לנסות למצות למשל דרך היומנים, דרך הפרמדיק ודרך הנהג, למשל אם היו נערים מתנדבים של מד"א, אני גם יודע לומר שהיה גם יותר מצוות אחד, אני גם יודע לומר שקביעת המוות נעשתה דרך צוות שלישי אחר וזה היה תחת פיקוח המשטרה ואני גם יודע מדיווחים שהיו אנשי שירות שנכנסו כדי לסייע והיו אנשים נוספים עד שאובטחה הזירה והזירה לצערי לא אובטחה מהרגע הראשון, לפחות לפי הדיווחים

ש.תא השירותים שבו נמצאה המנוחה היה סגור ונעול, אף אחד לא היה בתוך התא, הדלת הזו נפרצה על ידי איש אחזרה שלווה ע"י שוטר מתנדב, כלומר, התא החיצוני היה נעול והזירה עצמה נשארה סטרילית עד לרגע שנכנסו פנימה שני אנשי מד"א כדי לבדוק סימני חיים, אני אומר לך כנתון

ת.אני ביקשתי למצות את הבדיקה ולנסות ולגלות מה היה, אני קיבלתי דיווחים שונים, אני הייתי מרוחק

ש.אני אומר לך כמי שקרא את חומר החקירה, אין דיווח כזה על גורמים נוספים שידוע עליהם שהיו בתוך הזירה עצמה מעבר לאותם שניים – שלוש שדיברנו עליהם, כולל אותו אחד שעמד מבחוץ

ת.אני חוזר על מה שאמרתי קודם לכן, על פי הדיווחים שקיבלתי היו יותר, אני לא יודע לומר לך האם הצליחו בסופו של דבר להגיע לכל אחד ואחד מהאנשים האלה למרות שזו הייתה ההנחיה

ש.האם הדיווחים מתועדים

ת.יש שתי צורות, דיווחים מהשטח שלא מתועדים והערכות מצב שמתועדות

ש.באותן הערכות מצב מתועדות יש לך דיווח כזה על כמה ואיך שמנסים לאתר

ת.כן בהחלט, יש דיווח על כך שהיו נוספים

ש.מעבר למה שיודעים

ת.כן, יש הנחיות שלי ופידבקים בכל מיני ישיבות שנעשו נסיונות לאתר, בחלק הצליחו

ש.האם אנו יכולים לראות את הערכות המצב המתועדות

ת.אני לא יודע אם הם חלק מחומר החקירה

ש.מחומר החקירה עולה כי למעט שני אנשי מד"א שניסו לעשות פעולות החייאה על תאיר ז"ל יחד עם שני אנשים נוספים, אחד מהם מר אמסלם שבכלל ברח לא יכול היה לשאת במראה כולל איש האחזקה שגם הוא לא נכנס, מחומר החקירה אלה האנשים שהיו שם, האם היו דוחות פעולה כלשהן שמתעדות בדיקה, חקירה ונסיון לאיתור של גורמים נוספים שלשיטתכם ולידיעתכם על סמך נתונים, היו בזירה בטרם נחקרו

ת.אני לא יודע להשיב לך, אין לי דוחות כאלה

ש.אני אומר לך כנתון עובדתי, בחומר החקירה אין שום דו"ח כזה שמנסה למצוא אנשים נוספים שהיו בזירה שמנסים לאתר אותם

ת.אני חוזר שוב על מה שאמרתי לך קודם

ש.סיפרת גם לבית המשפט על הנחיות שנתת הן לצורכי תיעוד, הן לצורכי שפה, הן לצורכי אמפתיה, הן לדרך החקירה, הנחיות והנחיות יומיומיות, יש תיעוד להנחיות האלה

ת.להנחיות יש תיעוד במסמכים שאני מניח שלא נמצאים במסמכי החקירה

ש.יש תיעוד

ת.בוודאי, יש פרוטוקולים

ש.אתה בהיותך מעורה יום יום בהתפתחות החקירה, אם זה בדיווחים או בביקורים, ידעת בשלב הזה של השחזור שהמיקום של הגופה של תאיר ז"ל כפי שהנאשם מתאר בשחזור לא עולה בקנה אחד עם תנוחת מציאת הגופה

ת.ככל שהשגתי מגעת, מהשחזור כפי שראיתי אותו במועד אחר, אני מדגיש, את הקטע הזה הרי מלכתחילה לא ראיתי, אני צפיתי בסרט שבית המשפט טרם צפה בו ומתוך צפיה באותו סרט, ככל שהשגתי מגעת, הוא תיאר את נפילת הגופה של המנוחה בדיוק למצב שבו היא נמצאה

עו"ד ענבר: אני מתנגדת, זו הסיבה שרציתי להקרין את כל הקלטת וחברי התנגד, לכן חברי לא יכול לשאול עכשיו.

מה שחברי עושה, הוא מנע ממני בגלל שבחקירה ראשית רציתי לשאול על הנקודות האלה וחברי במניעתו להצגת הקלטת, מנע ממני לשאול בהצגה של המנוחה, רציתי להפנות את בית המשפט לצילומים של תנוחת הגופה  כדי שבית המשפט יראה ולכן אני מתנגדת.

אח"כ חברי לא היה נמנע ממנו דבר, הוא יכול היה בחקירה נגדית להציג את השאלה.

הסניגור אמר שלא תהיה לו שום שאלה לעד על השחזור.

עו"ד שפיגל: אני התנגדתי כי לא העד הציג את הקלטת.

ב"כ הצדדים: אנו מקבלים את הצעת ההרכב. 

העד ממשיך:

ש.אתה ראית את השחזור בשלב מסוים

ת.כן

ש.כשראית את השחזור ומחומר הראיות שאתה יודע על פי הדיווחים שקיבלת, עלה והתיישב לך בקנה אחד התיאור איך שהוא מתאר שעשה את זה עם העובדות לאשורן

ת.כן

ש.למשל, אם בהודאה הוא מספר שהוא אחז מאחוריה בראשה כדי לשסף את גרונה, התיאור שבו רואים בקלטת שראית כמו שאתה אומר שזה מהצד, בלי בכלל מגע בינו לבין מי שהציגה במהלך השחזור את עמידתה של תאיר ז"ל זה מסתדר לך

ת.בהחלט

ש.זה מסתדר לך, גם עם הממצאים הפתולוגיים כפי שהומצאו בדו"ח הפתולוגי

ת.אני לא קראתי את הדו"ח הפתולוגי

ש.בחקירתך הראשית מסרת במסגרת מענה על שאלת עו"ד ענבר כי בגלל החשיבות והנסיבות המיוחדות נתתי הנחיה לשלול אפילו כיוונים תיאורטים, ואני שואל אותך מה זה כיוון תיאורטי

ת.הועלו כל מיני סברות לגבי קיומם של כתות ולמרות שבשלבים די מוקדמים של החקירה התברר שאין לזה שום רלוונטיות, אנחנו העמקנו בזה

ש.מממצאי החקירה, התברר שיש כת כזו כמו שנטען בשם "כת השטן" או כת שפועלת באופן דומה לה

ת.ככל שזכרוני אינו מטעני, היו שם אינדיקציות שניתן להגדיר אותן כרכילות, ולאחר שנכנסנו לעומק ושוחחנו עם נערים ונערות, הסתבר שהיו אמירות של כל מיני נערים ונערות שלא תמיד הובנו ואין להן רלוונטיות בכל מקרה לנושא. כל נושא וכל כיוון שעלה וצף, ניתנה הנחיה לבדוק אותו עד תום, כל כיוון שקשור בשיחות באינטרנט, כל כיוון שקשור ברכילות ובברוגז כזה או אחר בין שתי חברות כאלה או אחרות, כל כיוון שקשור בנסיון שלנו לבדוק האם יש פעילות סמים שקשורה לענין, או סחיטה, הגיעו לכל מיני אנשים שיש להם קשר עקיף באמצעות אינטרנט או אס-אסם –אס והגיעו גם לערים אחרות, כל דבר שאזרחים דיווחו על משהו יוצא דופן, על שלישית נערים שעלו על טרמפ ולא היו בכלל פרטים על האנשים האלה, ונעשה מחקר מקיף ובאמצעות תוכנה עלו עליהם עד כי אותרו האנשים האלה, נבדקו, נחקרו, עומתו מול הנהג, יש ים של דברים, לא הכל אני זוכר, נעשו פעולות רבות מאוד לבדיקה, ונתנו הנחיות לבדוק וגם כאשר כבר הייתה תפיסה להגשת כתב אישום

ש.וכמי שהיה נותן את ההנחיות האם כל הכיוונים נבדקו

ת.ככל שאני יודע, כן

ש.כאשר אנטולי הקצין שערך את השחזור והנחה אותו וביצע אותו בפועל, הובא לצורך תדרוך, הוא קיבל תדרוך רק ממך

ת.ככל שאני זוכר, כן

ש.יכול להיות מצב שמעבר לתדרוך שהנחית אותו, האיש קיבל תדרוך, הנחיות, מראש הצח"מ או מאנשים אחרים שהיו מעורבים בחקירה

ת.אני חושב ואני כמעט בטוח שמראש הצח"מ ואנשיו לא, כי זו בדיוק הייתה כוונת הענין, יכול להיות שבעת ההיערכות הוא קיבל הנחיות טכניות מאנשי המעבדה, ככל שאני יודע, מאנשי הצח"מ הוא לא קיבל הנחיות

ש.מי קיבל אותו כשהוא הגיע

ת.הוא התייצב בפני

ש.הראית לו חומר חקירה

ת.לא הראיתי לו כלום

ש.אתה בטוח

ת.למיטב זכרוני לא הראיתי לו חומר חקירה

ש.האם יכול להיות שאמרת לו שאתה הבאת אותו לצורך שחזור ומה שאתה מבקש ממנו

ת.אני לא ירדתי איתו לפרטים, וידאתי איתו פרטים טכניים, שזה יתבצע בשפה הרוסית, שיצולם ויוקלט, לא ירדתי לפרטים מוכמנים

ש.סיפרת לבית המשפט בחקירה הראשית "נאמר על ידי הנאשם בחקירתו שהוא בהתקפי זעם מאבד את זכרונו" – זה מה שהוא אמר

ת.זה מה שנמסר לי

ש.אתה לא קראת את זה באיזו הודעה

ת.לא

ש.מי מסר לך את זה

ת.אני מניח שראש הצח"מ או בוקר באחת מהישיבות

ש.סיפרת לבית המשפט שכשאתה הגעת הסביבה הייתה רווית תקשורת, ידעו על משהו, היו מוכנים, מן הסתם, הנאשם או מי מטעמו בוודאי לא הדליף, אנו לא ידענו שיש שחזור, האם המקום היה רווי תקשורת מפני שאתה דאגת או אתה יודע על דיווח לתקשורת מהמשטרה

ת.אני אישית לא דיווחתי לאמצעי התקשורת דבר, אני אישית הובלתי כמו כמעט תמיד בכל החקירות קו נוקשה של אי חשיפה לתקשורת ואני אישית כמובן מה גם שהיה תלוי ועומד צו פרסום באותה עת, בוודאי ובוודאי שלא מסרתי שום דבר לתקשורת.

אין לי ידיעה פוזיטיבית שמישהו אחר מהמשטרה העביר לתקשורת, אבל אנו מעריכים שמישהו דאג להעביר

ש.מישהו מהמערכת המשטרתית

ת.אני מניח כך, אני לא יודע

ש.הנושא הזה כמו כל הנושאים המהותיים שדיברנו עליהם, עלה גם בישיבת ההערכות והדוחות שאתם מתכנסים כל יום, הנושא הספציפי הזה של ההתנהלות של משטרת ישראל אל מול התקשורת והפרטים שהוצאו מהחקירה הזו אל התקשורת שדלפו אל ערוצי החדשות, אל העיתונים וכל מה שמסביב

ת.במהלך הישיבות עלו מידי פעם על ידי גורמים שונים אמירות בדבר הצורך למדר את הדברים ולהקפיד על נושא צו האיסור פרסום שהיה קיים אותה עת ואני גם ניסיתי להוביל קו, לצערי לא הניב פירות חיוביים בתוך המערכת של פתיחה וחקירה נגד האנשים שהפרו צו איסור הפרסום

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.נשאלת פה בענין שנאמר לך שבעצם הנאשם מבין עברית אולי יותר ממה שחשבת עד היום ואולי הקשיב לדברים במהלך השחזור, חברי אמר לך שיתכן שהנאשם הקשיב לדברים בין החוקרים, או בינך לבין החוקרים, מעבר לשחזור ששומעים והוקלט, אתה ניהלת איזה שהן שיחות עם חוקרים או עם אנשים שקשורים לחקירה בנוכחות הנאשם שבהם עלו פרטים מוכמנים מתוך התיק בהנחה שהוא לא מבין אותך

ת.אני לא שוחחתי עם איש במהלך השחזור למעט מה שנשמע מפי בשחזור

עד תביעה מס' 6 דודי כהן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה התפקיד שלך במשטרה

ת.חוקר נוער בימ"ר עמקים

ש.אתה היית מעורב בחלק מהצח"מ בחקירה הזו, מה היה התפקיד שלך

ת.במסגרת החקירה הייתי חוקר, כאשר הגענו לשם כמה ימים אחרי, ביום שבת, הגענו והתחלנו בחקירה

ש.מי הגיע

ת.כל המחלק של נוער חשיפה היה איתי, כולל אני היינו 4

ש.הגעתם מספר ימים אחרי תחילת האירוע

ת.כן, ביום שבת

ש.קיבלתם משימות מסוימות לביצוע, הגדירו לכם תפקידים

ת.בהתחלה קיבלנו סקירה כללית על מה שקרה, וקיבלנו בעצם משימה לחקור את התלמידים, להתחיל מעין מעגלים, קודם מעגל התלמידים של בית הספר, אח"כ תלמידים שלומדים בברנקו וייס ובבני יהודה, כל מי שלא הגיע לבית הספר, תשאלנו וחקרנו

ש.היה לכם איזה שהוא יעד מסוים, מה אתם צריכים לברר ולחקור

ת.נחקרו כל מי שאמרתי קודם שלא הגיע, רצינו לברר למה לא הגיע ואיפה היה באותו יום, וגם תלמידים מבית הספר מה הם עשו, שכבה מעל או שתי שכבות מעל, לראות ולברר איפה היו אנשים, רצינו לדעת ולברר פרטים על המנוחה, לדעת אם יש דברים שהמשטרה לא יודעת דרך הילדים, חברים וחברות

ש.בתאריך 10/12/06 אתה עיכבת קטינה בשם ל.ר. לחקירה

ת.אמת ויציב

דו"ח העיכוב מוגש ומסומן ת/99

ש.בהמשך לכך, מיד לאחר מכן, גבית עדות מאותה נערה, מה עלה מתוך החקירה של ל.ר. ולמה

ת.בעקבות תשאול של נערים התברר שיש בעצם מין חבורה של לובשי שחור ומתלבשים מוזר, עלה נושא "כת השטן" דברים כאלו והיא עלתה כבחורה שלובשת שחור וכל מיני סימנים של משהו יוצא דופן, אז בעצם עיכבנו אותה וחקרנו אותה

ש.ומה עלה בחקירה, אומת החשד שהיא חברה בכת השטן

ת.כת השטן אין, היא פשוט מתלבשת ככה, היא אוהבת את זה, זה ההסבר שלה

ש.באשר לרצח, נבדק אם היא מעורבת ברצח

ת.נבדק מה היא עשתה באותו יום, נבדק האליבי, היא מסרה איפה היא הייתה מהבוקר, מסרה מתי חזרה הביתה וכל אלה שנפגשו איתה באותו יום נחקרו ולא עלה חשד נגדה, דבריה אומתו

ש.איפה היא הייתה באותו זמן

ת.היא הייתה בבית הספר, היא יצאה מאיזו בחינה, היא הייתה עם חברה בשם סופי

ש.לפי דבריה, איפה היא הייתה עם סופי בזמן הרצח

ת.היא אומרת בעדות מה היא עשתה – אני מפנה להודעה שלה, היא מספרת שהיא הייתה במרכז

ש.אתה באותו יום חקרת גם נערה נוספת בשם סופי שהיא לא חשודה, שהיא בענין האליבי של ל.ר.

ת.כן, היא אישרה את האליבי של ל.ר. בזמן הרצח

עו"ד שפיגל: אני מסכים שתוגשנה ההודעות של ל.ר. וסופי.

ההודעות מוגשות ומסומנות ת/100 ו – ת/101.

העד ממשיך:

ש.אותה טענה לגבי אותם לובשי שחורים בעצם, לאיזו מסקנה חקירתית הגעתם

ת.שסך הכל מה שתיארו, כת השטן, דברים כאלו, הם פשוט מתלבשים מוזר, עם שיער קוצים, זה המנטליות שלהם, עם העגילים, מין פריקים כאלה, נערכו גם חיפושים

ש.אותה ל.ר. למחרת היום עיכבתם אותה פעם נוספת, זכור לך

ת.כן

ש.למה בעצם החזרתם אותה, מה קרה

ת.במהלך אותו יום עלה שהיא ציירה איזה ציור של משהו עם דם, משהו כזה, ובעצם הלכנו לבדוק את זה, ואם אני לא טועה, היא ציירה את זה והיא נתנה הסבר מניח את הדעת, היא נוהגת לצייר, היא מציירת

דו"ח עיכוב מוגש ומסומן ת/102.

ש.דיברת על תלמידים שלא היו בבית הספר ביום הרצח, איך ידעת את מי לחקור בכלל, ממי קיבלת את המידע

ת.מהצח"מ וגם דרך רכז המודיעין, מבית הספר

מזכר באשר לעיכוב מוגש ומסומן ת/103.

ש.במסגרת זאת, חקרת ב – 11/12/06 תלמיד בשם א.ס., תתייחס לחקירה, על מה חקרת אותו

ת.כמו שאמרתי, חקרתי את כל אלו שלא היו בבית הספר, אמר שהיה אצל הרופא, בקופת חולים בטבריה והוא נותן תיאור היכן היה במשך כל היום ומסביר למה לא הגיע לבית הספר

ש.אני מציגה לך מסמך שהועבר אליך בהמשך, תעודה רפואית

ת.כן

תעודה רפואית מוגשת ומסומנת ת/104.

עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת כל הדוחות בקשר לתלמידים – נערים שחקר העד.

עו"ד ענבר: אני מגישה כאן דוחות.

דו"ח עיכוב בקשר לא.א. מוגש ומסומן ת/105.

מזכר הנוגע לא.א. מוגש ומסומן ת/106.

מזכר הנוגע לו.ש. מוגש ומסומן ת/107.

מזכר הנוגע לג.נ.א. מוגש ומסומן ת/108.

מזכר שעניינו א.ב.ק. מוגש ומסומן ת/109.

מזכר שעניינו ל.ק מוגש ומסומן ת/110.

מזכר שעניינו ר.ג. מוגש ומסומן ת/111.

מזכר הנוגע לט.ט. מוגש ומסומן ת/112.

מזכר הנוגע לת.מ. מוגש ומסומן ת/113.

מזכר באשר לק.א. מוגש ומסומן ת/114.

מזכר באשר לא.מ מוגש ומסומן ת/115.

מזכר הנוגע לנ.מ מוגש ומסומן ת/116.

מזכר הנוגע לד.א. מוגש ומסומן ת/117.

מזכר הנוגע לש.א מוגש ומסומן ת/118.

העד ממשיך:

ש.בנוסף לכך אתה עשית פעולה ב – 29/12/06, אתה תשאלת וגם חקרת נער בשם מ.כ, באיזה הקשר נעשה הדבר הזה

ת.כן

ש.למה זה קשור

ת.זה קשור לאותם שלישיה שנסעו בעצם בטרמפים מצומת קצרין בחזרה לביתם והם היו באותו יום בצפת, באו מצפת הלכו למכינה שם

עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת ההודעות, אני אודיע לחברתי בהמשך אם אני מסכים גם לאמיתות התוכן ואז אבקש לחקור.

החלטה

כמוסכם, ההודעה מוגשת ומסומנת ת/119, זכ"ד מוגש ומסומן ת/120.

ניתנה היום כ"ז בחשון, תשס"ח (8 בנובמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

העד ממשיך:

ש.אתה גם תחקרת ותשאלת מישהו בשם אדיר חדד

עו"ד שפיגל: אני מסכים כפוף לאותה הודעה באשר ל – ת/119 ו – ת/120.

מוגש ומסומן ת/121.

העד ממשיך:

ש.אתה תפסת זוג אחד מזוגות הנעלים של הנאשם

ת.כן, רשמתי זכ"ד

מוגש ומסומן ת/122.

ש.גם ערכת טופס לוואי למוצגים

ת.כן, ערכתי טופס לוואי לנעלים

מוגש ומסומן ת/123.

ש.בתאריך 8/1/07, ערכת זכ"ד לגבי חנות נעליים בטבריה שביקרת בה

ת.כן

ש.ספר לנו על מה מדובר

ת.בעקבות מה שעלה בחקירה שבעצם הנעל שעל המכנס של המנוחה זה מדובר על נעל מסוג "סלמנדרה", הלכנו לאתר בטבריה חנויות שמוכרות, אם הן מוכרות, נעליים כאלו, ולא מצאנו אף חנות שמוכרת נעליים כאלה, הלכתי עם עוד מישהו ולא מצאנו.

מוגש ומסומן ת/124.

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך ל – ת/122, באיזה נעליים מדובר בתאריך 3/1/08

ת.הנעליים שהנאשם היה איתם בבית המעצר

ש.איזה סוג נעליים, איזה חברה, איזה צבע, תיאור כלשהו

ת.לא זוכר

ש.למה אתה לא זוכר, כי זה לא כתוב

ת.לא זוכר, זה נשלח למטה הארצי

ש.אם אנחנו מדברים בהקשר לדוחות שערכת בנושא בדיקת הנעליים, מי אמר לך שמדובר בעקבות של נעל מסוג סלמנדרה

ת.דרך ראש הצח"מ, בישיבות שהתעדכנו

ש.בישיבות אמרו לך שזה טביעת נעל מסוג "סלמנדרה"

ת.זה מה שחיפשנו

ש.מאין לך האינפורמציה שמדובר בטביעת נעל מסוג "סלמנדרה"

ת.זה מה שהתעדכנו

ש.אתה ערכת מזכרים שביקרת במספר חנויות בטבריה, בעפולה

ת.בטבריה

ש.גם בעפולה

ת.יכול להיות, אני לא זוכר, אני זוכר טבריה

ש.אתה לא עברת בכל החנויות הקיימות בעיר טבריה

ת.לא. עברתי במספר חנויות

ש.בשוק של טבריה ערכת חיפוש

ת.כן

ש.בשוק יש מוכרי נעליים של יד שניה, בדקת אצלם

ת.מה שרשום זה מה שנבדק

ש.ערכת תשאול או בדיקה בקרב עולים מחבר העמים או ממזרח אירופה אם ברשותם נעליים מחברה כזו או שם דומה לזה

ת.לא. בדקתי בחנויות

ש.אתה או מי מעמיתך ערכתם בדיקה בכפרים הדרוזים

ת.אני לא בדקתי

ש.רמת הגולן

ת.אני לא הייתי

ש.האם אתה יודע באם סוליית נעל של נעל מסוג "סלמנדרה" כמו שאתה קורא לה, היא סוליה מועתקת

ת.אני לא יודע

ש.אתה בדקת ברשויות המכס אם מישהו ייבא בשנתיים – שלוש האחרונות נעליים מהסוג "סלמנדרה"

ת.אני לא בדקתי

ש.כששאלת את אותם מוכרי נעליים, שאלת אותם על נעל מסוג "סלמנדרה" או "סלמנדר"

ת.הצגנו תמונה של הסוליה, האם יש להם סוליה או נעל שדומה לאותה סוליה והם השיבו שלא ואז שאלתי לסוג הנעל לפי מה שרשום בנעל אני אמרתי "סלמנדרה"

ש.אני מפנה אותך למסמך – זכ"ד מיום 11/12/06 – נ/11 – האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.אמת

ש.אני מפנה אותך לשורה 7 מלמעלה בעמ' 1 מלמעלה, אתה תשאלת את האמא הזו

ת.לא

ש.אני מפנה אותך לשורה האחרונה בזכ"ד, בעמ' 1 : "בנוסף אמרה כי בסביבות….." – אתה בשלב זה של התשאול, של הדו"ח שעשית, באיזה תאריך זה היה

ת.11/12/06

ש.אתה היית מודע מן הסתם לחשיבות השעה שהיא מציינת שהיא ראתה את המנקה

ת.כן

ש.אתה היית מודע שבשעה הזו, 13:00 – 13:30 בד"כ אף מנקה לא בא לבית הספר

ת.אני רושם את מה שהיא אמרה כדבריה. אני לא יודע מתי מנקים

ש.אתה אישית טרחת לבצע מסדר זיהוי לעדה הזו של כל המנקים

ת.לא

ש.אתה יודע האם מישהו אחר עשה מסדר זיהוי כזה

ת.לא יודע

ש.מהדו"ח הזה שכתבת וערכת מפיה, אתה הבנת שהיא אמרה שהיא לא יכולה לזהות

ת.לא

ש.ולמרות ועל אף החשיבות הן של השעה, הן של העובדות, הן של המקום, הן של העובדה שאפשר לזהות, אף אחד לא טרח לעשות שום דבר בענין זה

ת.אני לא יודע אם מישהו אחר עשה, אני לא עשיתי

ש.אני רוצה להפנות אותך לזכ"ד מיום 10/12, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/34.

ש.אני מציג בפניך הודעה שגבית מל.א., האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן

עו"ד שפיגל: אני מבקש להגיש שלא לאמיתות התוכן וכפוף להעדת העדה.

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/35 כפוף להעדת העדה ע"י הסניגור.

העד ממשיך:

ש.במסמכים האלה שמוגשים, להבדיל ממה שאמרת בחקירתך הראשית, שסה"כ הם מתלבשים מוזר, אני שואל האם בנוסף ללבוש המוזר על פי הדיווחים שעולים מחומר הראיות שאני מתעתד להגיש עתה, האם הם גם חמושים בכלי משחית

ת.זה מה שעלה מאחת העדויות

ש.את הסכין הזו, הספציפית של אותו קטין, אתם תפסתם

ת.אני לא

ש.אני מפנה אותך לזכ"ד מיום 13/12/06, זה כתב ידך וחתימתך

ת.אמת ויציב

הזכ"ד מוגש ומסומן נ/36.

ש.אני מפנה אותך ל – נ/36, אתה קראת אותו, ראית מה כתוב שם

ת.לא

ש.אני מפנה אותך ל – נ/36, זה אותו אחד המכונה "מריק", אתה יכול לומר לי מדוע המכנס הזה לא נשלח למעבדה לבדיקה, זה אדם שלומד בבית הספר, משתעשע בסכינים, למה אתה מחזיר את המכנסיים בלי לבדוק

ת.הוא נבדק ונחקר, החלטה לגבי המכנסיים זו החלטה של הצח"מ, בגלל מה שאמרת הוא נחקר ונשאל, נעשו עוד בדיקות שאסור להזכיר אותן כאן

ש.איזה בדיקות נעשו שנמצאים בחומר החקירה והן חסויות

ת.לא חסויות

ש.אילו בדיקות

ת.בדיקת פוליגרף, זו אחת מהן

ש.ועל בסיס זה

ת.זה אני לא קובע, יש ראש צח"מ, אני מביא את העובדות

ש.אני רוצה להפנות אותך לזכ"ד של ג.ו. מיום 13/12/06, זה כתב ידך וחתימתך

ת.אמת ויציב

ש.מהזכ"ד הזה – ת/108 –  עולה שהנער הזה לא היה בבית הספר בתאריך האירוע של 6/12/06 והוא מספר שהוא נסע להסתפר אצל ספר מסוים בטבריה בשעות 11:00 עד 12:00, האם אימתתם את זה

ת.לא

ש.יש סיבה מיוחדת

ת.הוא לא עורר כל חשד, כל דבר מיוחד מהתרשמות אישית

ש.אני מפנה אותך לזכ"ד מיום 13/12/06, ת/109, אני מפנה אותך לשורה 6 מלמעלה, שם אתה כותב "בסביבות 14:00" – זה תלמיד מברנקו וייס ולא מנופי גולן נכון

ת.כן

ש.בשעה הזו 14:00, הוא היה בנופי גולן וישב בפרגולה שבחצר או שבברנקו וייס

ת.הוא אומר: "באותו יום…..בסביבות 14:00 חזר לקצרין ביחד עם ידידה בשם א.ג……." הוא מתכוון לפרגולה של ברנקו וייס

ש.האם אימתתם את זה

ת.אני לא

ש.ההתרשמות האישית שלך הייתה שהוא דובר אמת

ת.אני לא אימתתי, אני לא יודע אם גבו עדות מא.ג.

ש.אני מציג בפניך את ת/111 – מהתשאול שלו עולה כי ביום האירוע הוא לא נכח בבית הספר, באיזה בית ספר הוא לא נכח, ברנקו וייס או נופי גולן

ת.רשום שהוא תלמיד ברנקו וייס

ש.כלומר הוא לא נכח בבית ספר ברנקו וייס

ת.נכון

ש.אם הוא לא נכח בברנקו וייס, זה לא אומר שהוא לא נכח בבית ספר נופי גולן, אלא שבתשאול אומר שהיה עם אמו בטבריה ובשעה 11:00 היה אצל חברתו המתגוררת בבני יהודה, אימתת את זה עם אמו ועם חברתו

ת.לא

ש.למה

ת.זה ברור על פניו, אתה מדבר איתו, אתה רואה תנועות גוף והרבה דברים שצריך לשים לב אליהם, שלא עורר חשד

ש.אני רוצה להפנות אותך ל – ת/116 –  זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.ב – ת/116 אתה שואל את הנערה אם היא זוכרת מצב של קטטה בין התלמידים שבמהלכה נשלפו סכינים

ת.נכון

ש.על איזה יום מדובר, יום האירוע

ת.יכול להיות שכן, אני לא יודע, נראה לי שלא

ש.האם שאלת אתה ספציפית ובאופן ישיר את המתושאלת הזו באם היו מעורבים שם סכינים, אני רוצה לדעת ממי קיבלת את המידע על ההתרחשות הזו

ת.אני מניח שהעדות על הסכינים הייתה לפני כן ולכן שאלתי את ג.נ. ב – ת/116 מה ששאלתי

ש.אני מפנה אותך ל – ת/113, האם זהו כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.מהזכ"ד הזה, ת/113, עולה שהנער מספר שבין 13:00 – 13:30 עזב את בית הספר והלך למרכז קצרין, פגש שם את טניה שגרה במקום בו הוא מתגורר והיא הסיעה אותו הביתה, בדקת עם טניה

ת.אני לא בדקתי

ש.למה

ת.אותה תשובה כמו מקודם, אתה רואה את הדברים, סימנים, אני רואה דברים שלא מדליקים לי נורה אדומה, כשהוא מסר עדות

ש.אני מפנה אותך ל – ת/117, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.לגרסתו, כעולה מדו"ח התשאול, הוא היה בבית הספר ביום האירוע, חזר עם ההסעות של השעה 14:00 ובזמן המקרה היה בשיעור, נכון

ת.נכון ולא הבחין בכלום ולא שמע משהו

ש.מי אמר את המילים "בזמן המקרה הייתי בשיעור"

ת.אני, אני אמרתי את המילים, אני רשמתי

ש.מאיפה הוא יודע מתי הייתה שעת המקרה

ת.הוא נחקר לאחר המקרה, שעת הרצח הייתה ידועה

ש.בדקת את נוכחותו בשיעור

ת.לא בדקתי

ש.אני מציג בפניך זכ"ד תשאול מיום 19/12/06 – ת/118, זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.האם לאור האמור בזכ"ד הזה שהרבה קינאו בתאיר ז"ל ניסית לברר עם אותה נשאלת, מתושאלת, מי המקנא, במה זה התבטא, במה מדובר

ת.זה היה משהו כללי

ש.מי קינא למשל, זה לא מספיק חשוב לדעת

ת.באותו זמן היא אמרה שקינאו בה, מי היא לא אמרה שמות

ש.שאלת

ת.לא רשום פה, יכול להיות, זה כמו שאמרתי קודם, זה נסיון להתרשמות ולהבין את הלך הרוחות ולהבין דברים על המנוחה

ש.אני מפנה אותך ל – ת/112, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.באותו הקשר, אני רוצה לברר על האליבי שהוא מסר, האם ביררת ואימתת את זה, בשעה 13:00 לגרסתו הלך לחבר בשם יעקב לנגר, אתה ביררת עם יעקב לנגר לאמת את זה

ת.לא

ש.האם לגבי התלמידים שחקרת, המזכרים שהוגשו, האם הדברים שנאמרו שם ע"י התלמידים או התלמידות מעבר למה שרשום במזכר, האם עשית פעולה כלשהיא

ת.לא, בחלקם היו פעולות אבל לא אני עשיתי

ש.אתה יודע שעשו פעולות כאלה

ת.לא

ש.אני מפנה אותך ל – ת/101, אותה הודעה שגבית מסופי, ואני מפנה אותך לעמ' 1 שורות 21-25, האם נעשה נסיון לאתר את האדם הזה, לזהות אותו, מסדר זיהוי, קלסתרון, מי זה האדם הזה שנכנס בשעות כאלה

ת.יכול להיות שכן, אני לא

ש.האם בדקת ברשומות של השומרים בשער, אלה האנשים שנכנסו ויצאו, האם בדקת

ת.אני לא

העד משיב בחקירה חוזרת לעו"ד ענבר:

ש.בענין אותה עדות עם הסכין, אני מפנה אותך ל – נ/35, בעמ' 1 משורה 14 ואילך, אותה התייחסות של הנערה הזו שהיא ראתה פעם את ל.ר. וחבריה, אם מישהו מהם אחז סכין, האם זה מיוחס ליום הרצח או מישהו מהם שהיא ראתה

ת.היא אמרה הפעם האחרונה שראתה אותה זה היה לפני חודש תחילת השנה, זה לא היה באותו יום

ש.באופן כללי, התייחסת לזה שלא חקרת, לא בדקת במרבית המקרים את אותם גרסאות שמסרו לך הנערים בנושא העדרותם מהלימודים באותו יום, לפי ההנחיות שקיבלת, מה נאמר לך, לגבי חשודים מרכזיים נאמר לך האם זו יוזמה שלך או הנחיה שקיבלת

ת.אלה ההנחיות שאני מקבל

ש.בענין של ת/118, בנושא הזה של הקינאה וכו', תקריא את הפסקה מתחילתה, באיזה הקשר נאמרו הדברים על הקינאה

ת.בהקשר לכשרון וליופי שלה, היא הייתה מוצלחת

ש.אבל תסתכל אחורה, למה היא מתייחסת קודם לכן, נושא הקינאה איך עלה ולמה לא ראית מקום לברר מעבר לכך

ת.כמו שאמרתי קודם, רצינו לדעת דברים על המנוחה, אופי שלה וחברים וזה ההקשר שזה נשאל

החלטה

להמשך שמיעת הראיות במועד הקבוע.

ניתנה היום כ"ז בחשון, תשס"ח (8 בנובמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

בקשה לדחיית מועד 1

3 בתי המשפט בש 001139/07 בית משפט מחוזי נצרת בתיק עיקרי: פח  000502/07 04/02/2007 תאריך: כב' השופטת גבריאלה (דֶה-לֵיאו) לוי בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת –

צבי נבו עד תביעה מס' 12

  עד תביעה מס' 12 צבי נבו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:             ש.אתה תושב רמת מגשימים, מתנדב במד"א כמה זמן ת.23 שנים

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

עדות: חקירת אברהם שי (דאז הקצין הבכיר המקצועי במחוז הצפוני )

עו"ד י. הלוי : נעבור דוגמה דוגמה, מה סכנת בריחה כשהוא מגיע לשחזור כבול ידיים, רגליים ויד ימין שלו באזיק נוסף מחוברת לראובן אזולאי, למה אתה צריך להיות שם כשהוא מובל ונכנס לשחזור עם כל כך הרבה אזיקים ואין שום סכנת בריחה?

העד, מר א. שי : קיימת סכנת בריחה מה גם שאני הוריתי והתכוונתי להורות שהוא לא יהיה כבול בידיו שהוא יוכל לבצע את השחזור, השאלה שלך האם קיימת סכנה כאשר עצור הוא כבול רגליים התשובה היא יש מקרים רבים שעצורים כבולי רגליים הצליחו להימלט.

עו"ד י. הלוי : אני נועל את הדוגמה הראשונה שלך ואני אומר לך שהתשובה שלך היא לא אינטליגנטית בגלל כמות הכבלים שציינתי ולא אחזור וגם כמות אנשי המשטרה שהייתה שם והקיפה אותו.

כב' הש' א. קולה : זו תשובתו חבל על הזמן תתקדם.

עו"ד י. הלוי : מה הדוגמה השנייה שגרם לך לבוא ולהשתתף בשחזור?

אב.אה. – עדת הגנה מס' 3

עדת הגנה מס' 3 א.א מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: (השם המלא יצוין במעטפה סגורה ויסומן נ/156.) עו"ד ענבר: אין התנגדות להגשת עדויותיה

%d בלוגרים אהבו את זה: