תמונות אילוסטרציה מהזירה

הקומה שבה נמצאה גופתה של המנוחה


החתך בשורש כף היד


סוג הסכין שבו אפשרי שבוצע הרצח


התנוחה שבה נמצאה המנוחה בזירה