פוליגרף : האם אתה רצחת את הילדה? תשובה: לא

חיים סודבסקי ומיקי רוזנטל מפרשנים את התוצאות