פירוט שיחות של המנוחה כפי שהופיע בתוכנית 'הצינור'


צילום מסך