תגובת הפרקליטות להתנגדותה למשפט חוזר

תגובתה המלאה של הפרקליטות
(בהשמטת פרק י"ז, העוסק בחקירת א"ק ו-א"ח. )

הבקשה הוגשה באמצעות עורך הדין ירום הלוי בתאריך  05 לאפריל 2020