בקשה להארכת מעצר II

1

בתי המשפט

מ  004384/06

בית משפט השלום עכו

29/12/2006

תאריך:

כב' השופט ג'מיל נאסר

בפני:

מדינת ישראל

בעניין:

המבקשת

-נ  ג  ד –

זדורוב רומן

החשוד

ב"כ המבקשת: רס"ב איריס אורון ופקד שי פלג

החשוד: הובא

הסניגור:  עו"ד שפיגל דוד

נוכחים:

פרוטוקול

החוקר:-

אני חוזרת על הבקשה. מציגה  לעיון בית המשפט את תיק החקירה.

מגישה דוחות סודיים . אחד מיום 13/12/06 דוח נוסף מיום 21/12/06 ודוח נוסף מהיום מסומן

גנ/1 לצורך הדיון בבקשה.

מגישה דף השלימות מפרקליטות המחוז מיום 27/12/06. הוגש וסומן גנ/2.

החוקרים משיבים לשאלות הסניגור:

ש.         בדיון קודם הצגתם בפני בית המשפט דוח חסוי של רשימת פעולות לביצוע. האם בוצעו ?    

ת.         חלקן בוצעו.

ש.         מדוע בוצעו רק חלק מהפעולות ?

ת.         חלק מירבי של הפעולות בוצעו והחלק שלא בוצע הוצג בפני בית המשפט בדוח סודי.

ש.         אתם בדוקים כיווני חקירה נוספים ? מעבר לחשד ולבטחון המוחלט שיש לכם לגבי אשמתו של החשוד כאן, אני שואל האם אתם ממשיכים לבדוק עדיין כיווני חקירה נוספים בהתאם מעדויות או ממצאים שאספתם ?

ת.         שלושת הנערים נחקרו והטענה הופרכה.

ש.         הכוונה היא שהם לא היו שם, לא היו באותו רכב, ולא מלמלו את אשר מלמלו ?

ת.         הכל מופיע בדוח הסודי.

ש.         את יכולה להסביר לבית המשפט מדוע עד היום ולאור כל מה שיש בידי המשטרה לאחר תקופה זו, לא מגיעים למצב שבפני בית המשפט תהיה הצהרת תובע ?

ת.         חלה התקדמות מאז מסיבת העיתונאים, ישנן פעולות נוספות לביצוע. מדובר בתיק רצח .

ש.         במהלך ה – 15 יום אתם מגיעים לבית המשפט ללא הצהרת תובע.

ת.         נכון. ישנן השלמות חקירה.

ש.         הפעולות המופיעות היום בגנ/1 הן פעולות חדשות או רשימת חופפת של מספר רב של פעולות שהוצג בפני בית המשפט בדיון קודם ?

ת.         ברובן חדשות.

ש.         כמה פעולות כאלה עסקינן ?

ת.         מופיע בפני בית המשפט.

ש.         בתאריך 20/12/06 אתם הדלפתם באמצעי תקשורת כי תאיר ז"ל נרצחה בגלל סיגריה. האם מניע זה נמסר על ידי החשוד עצמו ?

ת.         לגבי הסיגריה, אנו הופתענו מעצם הפרסום עצמו ואין לנו נגיעה אליו. אנו יודעים בוודאות שזה לא היה המניע לרצח.

ש.         הפרסום שהיה בכל אמצעי התקשורת אין בה ממש. היא לא נשענת על חומר החקירה ?

ת.         היום בשלב זה של החקירה, אנו יודעים שזה לא המניע לרצח.

ש.         המניע הראשוני לפיו רצח תאיר ז"ל היה בגלל סיגריה ניתנה לכם או הושמעה לכם באמצעות החשוד ?

ת.         אני לא אכנס למה שהשמיע החשוד. אנו נמצאים בשלב חקירה. הודעתו של החשוד חסויה.

ש.         נכון להיום בשלב זה, המניע הוא מיני ?

ת.         המניע או הראיות מופיעות בפני בית המשפט. לאורך כל החקירה היו פרסומים רבים שלא מדוייקים, כך שאין לי אחריות לגביהם או למקורות שלהם. אני מוכן לומר שהיום אנו יודעים שהסיגריה לא היתה המניע.

ש.         אבקש ממך להצהיר כאן האם הפרסום לפיו, מדובר היום במניע מיני נובע מפרסום או מהדלפה לאמצעי התקשורת שלכם ?

ת.         כל ראיה , כיוון או מניע מופיע בפני בית המשפט. לא אענה על שאלה זו.

ש.         מה המניע ?

ת.         פורט בפני בית המשפט ובשלב זה חסוי.

ש.         נמצאו סימנים או ממצאים שקושרים למניע המיני ?

ת.         כל הסימנים המתייחסים למניע כזה או אחר מוצגים בפני בית המשפט. איני מתכוון להשיב על שאלה זו. אין לנו כל נגיעה לפרסומים בתקשורת.

ש.         האם נמצאו בזירה ממצאים שיש בהם כדי ליתן לכם אינדקציה על מניע מיני ?

ת.         כל האינדקציות לגבי מניע כזה או אחר הוצגו בפני בית המשפט.

ש.         אותו מניע מיני, אתה מפנה אותי לחומר שהוצג בפני בית המשפט, יש בו ממצאים שקושרים את החשוד כאן לאותו מניע ?

ת.         התשובה שלי לא משתנה, הכל מוצג בפני בית המשפט.

ש.         חוץ מנושא הסיגריה, מה השתנה מיום 19/12/06 , היום בו ישנה הודאה ושחזור ועד היום, חוץ מאותם ממצאי המעבדה שהגיעו במהלך הזמן. מה השתנה ?

ת.         כל מה שהשתנה והתחדש בין הדיונים שהיו עד היום, הוצג בפני בית המשפט. בדוח שהגשנו היום הוצג מה התחדש.

ש.         כל מה שהוצג בפני בית המשפט יש בו כדי לקשור את החשוד כאן ?

ת.         ישנם ממצאים חדשים הקושרים את החשוד.

ש.         ממתי אותם ממצאים ?

ת.         מאז הדיון הקודם.

ש.         למה אין היום הצהרת תובע ?

ת.         הפרקליטות החלה ללוות את התיק בתחילת השבוע האחרון. היום קיבלנו מספר השלמות שצורפו למס' פעולות שאנו צריכים לבצע. נעשים מירב המאמצים לקדם את העניין גם בפעולות טכניות של תרגום ותמלול חקירות.

ש.         לגבי המדובב – נכון שהמדובב שהה עם החשוד בצוותא לבד באותו תא כארבעה או חמישה ימים עובר לאותה הדואה ?

ת.         לא אתייחס בשלב זה לפעילות המדובב. פרטים שנוגעים לחקירה, אני לא מוכן להתייחס בשלב זה.

ש.         האם זה נכון שבשחזור טעה החשוד במיקום השירותים בהם בוצע הרצח ?

ת.         לא נכון. מעבר לכך, לא אכנס לפרטי השחזור.

ש.         במה הוא כן טעה ?

ת.         כל הפרטים שהיו בשחזור הובאו בפני בית המשפט.

ש.         האם זה נכון שתא השירותים בו היתה מונחת גופה של תאיר היה מסומן בכתמים וסימני מז"פ והריצפה היתה מוחתמת בדם  וכתמים שחורים ?

ת.         נכון.

ש.         בשחזור מסר החשוד שנעל את הדלת מבפנים ויצא החוצה דרך החלון והודאה מסר שיצא מהדלת ?

ת.         נאמרו דברים רבים ואיני מוכן להכנס לפירוש שלהם.

ש.         אני מציג לפנייך תמונה של תא השירותים. האם זה תא השירותים בתמונה ?

ת.                  כן.

עו"ד שפיגל:

מציג קטע עיתון ובו תמונה של תא השירותים.

החוקרים ממשיכים:

ש.         בשחזור מסר כי עלה על מכסה האסלה באמצעותו טיפס החוצה. בצילום תא השירותים, לא ראיתי מכסה אסלה.

ת.         הסרנו כדי לשלוח למז"פ. לא אתייחס לפרטים אך אומר שבאופן כללי, פרטים שהוא מסר בהליכים אלה, פרטים שרק מי שביצע את הרצח יכול היה למסור. לגבי פרטים, הוצג בפני בית המשפט. כל הפרטים שמסר שנקראים פחמ"ים נמצאים בפני בית המשפט. 

ש.         כמה זמן לאחר הרצח נעצר החשוד כאן ?

ת.         שישה ימים.

ש.         במהלך ששת הימים האלה, היו פרסומים ושמועות באזור ?

ת.         כן.

ש.         אתה בטוח שמדובר בפחמ"ים ?

ת.         ישנם פרטים שעדיין מהווים פחמ"ים. למיטב ידיעתי בשלב זה, ישנם פרטים שלא פורסמו ולא היו בגדר שמועות והחשוד מסר אותם.

ש.         האם נמצאה מאותו מכסה שירותים שהוסר טביעות של נעל או ממצא אחר הקושר את החשוד ?

ת.         כל הממצאים מזפ"ים הוצגו בפני בית המשפט. ישנם דברים שנבדקו וישנם דברים שעדיין בבדיקה.

ש.         מדובר בזירת הרצח, השירותים למעלה, האם בזירה זו היכן שגופתה של תאיר ז"ל נמצאה יש לכם ממצא ביולוגי כלשהו שקושר את החשוד כאן לזירה ?

ת.         כל מה שקשור לממצאי זיהוי פלילי ישנו סעיף שהוצג בפני בית המשפט ומתייחס לזה.

ש.         לגבי בדיקת ה DNA, היא למעשה ממצא הקשור לשירותים למטה ?

ת.         איני יודע מאיפה הפרסום ומה עומד מאחוריו. כל מה שקשור לממצאי מז"פ הוצג בפני בית המשפט.

ש.         האם זה נכון שחולצתו של החשוד, נעליו של החשוד, כלי העבודה שעבד איתם החשוד באותו יום, נמצאים בידיכהם ומה שהיה מצריך בדיקת מעבדה נעשה לגביו ?

ת.         אנו פירטנו בדוחות איזה פריטים נתפסו. חלק מהפריטים נבדקו וחלקם עדיין בבדיקה.

ש.         באותו תא שירותים של זירת הרצח, בעת שאתם מטפס ועולה על קיר מעבר לבדיקת טביעות הנעליים, מצאתם ט.א. על הקיר, על משהו שקושר את החשוד כאן ?

ת.         התייחסתי לממצאי מז"פ, בין היתר נושא ט.א. ישנו סעיף המתייחס לעניין זה.

ש.         בדקתם ומצאתם ממצאי ט.א. זרים ?

ת.         לשאלה זו, עד עתה מכל בדיקות המז"פ כולל ט.א. לא נמצאה ראיה הקושרת חשוד פוטנציאלי  אחר.

ש.         יש לכם עדות של מספר נערות או אפילו פועלת ניקיון שהמראה היתה מרוחה בדם ?

ת.         בייחס לעדויות בתיק לא אפרט.

ש.         פרסמתם עוד שעדת ראיה, חברתה של המנוחה שראתה את החשוד בסמוך לרצח. מדובר בחברה ששמה שי. הן שיחקו יחד עובר לעלייתה של תאיר ז"ל לשירותים, זה היה מספר דקות. ישנה עדות של הילדה שטוענת שראתה את החשוד יורד מאותה קומה.

ת.         עדות של אותה שי נמצאת כאן ואנו יכולים להציגה בפני בית המשפט בלבד.

ש.         אותה שי ראתה או סיפרה שראתה כתמי דם או משהו חריג ?

ת.         עדותה של שי נמצאת בתיק החקירה. הפרסום בעיתון לא משקף בדיוק את עדות של אותה שי.

ש.         מה לגבי הסכין ?

ת.         מה שאמר החשוד לגבי הסכין נמצא בפני בית המשפט.

ש.         אותה סכין או ידית של סכין נמצאת במשמורת שלכם ?

ת.         יש בידינו כלי עבודה של החשוד.

ש.         בבדיקת מעבדה נמצאו כתמי דם ?

ת.         לא אתייחס לממצאי בדיקות המז"פ.

ש.         האם היו סימני מאבק עפ"י הממצאים בין המנוחה תאיר ז"ל לבין אותו רוצח ?

ת.         נושא זה חסוי.  הכל פורט בפני בית המשפט.

ש.         האם נמצאו ממצאים ביולוגים בזירת הרצח כדי להצביע על מאבק מסויים ?

ת.         אנו נשענים על עובדות בתיק.

ש.         אתם שלחתם לבדיקה. נעליו של החשוד, חולצתו, כלי העבודה שלו בעיקר את הסכין יפנית, חגורה , פלאפון. האם זה נכון ?

ת.         נשלחו מספר מוצגים שפורטו בפני בית המשפט בלבד.

ש.         עפ"י פרסומים בתקשורת לראשונה פורסם שהטלפון הנייד של תאיר ז"ל נמצא בסביבת פינת החי בין 80 מ' ל- 100 מ' בקו אווירי ?

ת.         לא נכון. לא אגיד בדיוק איפה , אך לא איפה שאתה ציינת. מעבר לכך לא אפרט .

ש.         איך הטלפון לא היה ליד הגופה והגיע לאותו מקום ?

ת.         אנו יודעים בדיוק איפה שהיה הפלאפון.

ש.         הפלאפון לא היה על הגופה ?

ת.         הוצג בפני בית המשפט. בוצעו כל הבדיקות בעניין הפלאפון.

ש.         אני אומר לך שעל פי בדיקות שאנו ביצענו, מסתבר שיש באותו בית ספר כת כלשהי ?

ת.         בדקנו את הנושא, זה חלק מכיווני החקירה.  ישנה הגזמה בפרסום עניין הכת בבית הספר. עניין זה נבדק ולא התגבש חשד כלשהו.

ש.         כידוע לי ממכם ומאמצעי התקשורת, ישנה עדה שראתה את החשוד במהלך ואתן שעות לאחר המועד בו עפ"י הטענה בוצע הרצח, מסתובב כהרגלו במקום עבודתו ולא ראתה שום כתמים , שום דם ולא התנהגות חריגה. זה נכון ?

ת.         כן.

סניגור מסכם :

מן המיותר להכביר במילים בכל הקשור , המפורט והידוע באשר לחירותו של אדם בפרט כשמדובר בשלב שכזה שבו אנו אין לנו אלא לסמוך על בית המשפט כשכל החומר נמצא בפני בית המשפט. אלא מה ,נמצאנו למדים שהארכת מעצר רגילה בנימוק כפי שב"כ המשטרה הציגו בפני בית המשפט, היא הארכת מעצר לצורכי חקירה. אני תוהה ובהמשך לאותו פתיח הכיצד צורכי חקירה היום שיש בהם כדי לשנות לכאן ולכאן לשיטתה של המאשימה ולא לשיטתנו , שהתיק נעול, סגור מאז ה – 19/12/06 והם הצהירו בבית המשפט בהארכת מעצר קודמת ולכן בית המשפט קצב להם את הזמן שקצב כשהוא עושה את האיזון הנדרש לאור שינוי החזית, קרי, חזרת החשוד מההודאה או מהשחזור.

בנסיבות אלה, כשבית המשפט משמש כפונקציה מבקרת ובודק בזכוכית מגדלת את פעולות החקירה וצורכי החקירה, כאשר בפני בית המשפט בשלב כה מאוחר, אין בפני בית המשפט ובפניי הצהרת תובע או מסמך מאותו פרקליט מלווה שנמצא שבוע ויותר ולא מדובר בפרקליט אחד אלא צוות פרקליטים שיש בו כדי להניח את דעתנו שמעצרו ושלילת חירותו של אדם שבחזקת חשוד… מדובר בזכויות מעוגנות בחוק יסוד ולא בכדי על מנת שלא לאפשר לגורמי החקירה לעשות שימוש לא נכון, לא כשיר ולא ראוי בבית המשפט.

כאשר ב"כ המשטרה בהגינותה הצהירה בפני בית המשפט כי חלק מהמטלות הינם חופפים למטלות שהתבקשו או הובאו בפני בית המשפט בדיון קודם, לפני שמונה ימים. לא ניתן לשלול חירותו של אדם רק מהנימוקים שהובאו, האם ישנו שינוי בחומר החקירה שהיה בו כדי להוסיף או לגרוע ממה שהיה לפני כן.

לכן, אני סבור שאין די לפחות בהארכת מעצר שלישית לעגן את הבקשה , כרגע לא משנה מה החשד, אנו עוסקים כעת בשלילת חירות לצורכי חקירה. אבקש מבית המשפט להיות לי לעזר וליתן דעתו לאור חומר החקירה והמסמכים שב"כ המשטרה הציגו בפני כבודו.

החלטה

ביום 06/12/06 נרצחה תאיר ראדה ז"ל. הכל תמימי דעים כי המדובר ברצח אכזרי של ילדה.

החשוד שבפניי נעצר ביום 12/12/06 ושוהה במעצר מזה 18 יום בגין חשד כי ביצע את עבירת הרצח הנ"ל. אכן יש מקום לציין מושכלות יסוד בכל הקשור להארכת מעצר לצורכי חקירה. בית המשפט בוחן קיומו של חשד סביר ולא מעבר לכך וכן בית המשפט בודק קיומה של עילת מעצר עפ"י החוק ולבסוף נותן בית המשפט את דעתו , האם פעולות החקירה שפורטו בפניו מצדיקות בהכרח את המשך החזקתו של החשוד במעצר.

המדובר בהארכת מעצר שלישית ועל כן, דרוש פיקוח מטעם בית המשפט. בנוסף, אני רואה לנכון לציין כי דווקא מאחר ומדובר ברצח אכזרי, הרי החוש האנושי של כל בר דעת מבקש כי הרוצח יתפס וכי יתפס במהרה. משום כך, בית המשפט נזהר כאשר הוא דן בהארכת מעצר של חשוד כלשהו שמה בסופו של יום, החשוד המובא להארכת מעצר יוכח כחף מפשע.

תוצאה נגזרת מכך שמדובר בהארכת מעצר שלישית הינה, שהדגש איננו על קיום החשד הסביר אשר כבר נקבע בשתי החלטות שיפוטיות קודמות. הדגש הינו על מהות פעולות החקירה שיש להוסיף ולבצע.

לאחר שעיינתי היטב בדוחות הסודיים שהוצגו בפניי אותם גם סימנתי במהלך הדיון, ובאיזון הראוי, אני מחליט להיעתר לבקשה בחלקה ומאריך את המעצר של החשוד עד יום חמישי 04/1/07 שעה 13:00.

אני רואה לנכון לציין בשולי ההחלטה, ואת זאת אני עושה לאחר עיון בפעולות החקירה שפורטו בדוח שסומן על ידי גנ/1 וכן השלמות של הפרקליטות שפורטו במסמך גנ/2, אני רואה לנכון לציין כי ככל שלא תוגש הצהרת תובע בתום התקופה שקבעתי, כי אז יהיה על צוות החקירה להציג בפני בית המשפט ראיה חדשה בעלת משקל שתוכל להצדיק את המשך החזקת החשוד במעצר.

ניתנה היום, ‏ט' טבת, תשס"ז‏30/12/06, במעמד הצדדים.

ג'מיל נאסר, שופט

004384/06מ  114 כ.סימה

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: