ג.א. עד תביעה מס' 36

עד תביעה מס' 36 ג.א. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

ש.באיזה כיתה אתה

ת.עכשיו י'

ש.אני מחזירה אותך לשנה שעברה, היית אז תלמיד כיתה ט', ביום הרצח 6/12/06, מתי סיימת ללמוד ביום הרצח

ת.13:00 – 13:30
עו"ד שפיגל:
 אני מסכים שעדותו של העד והראיון שנערך עמו יוגשו כראיה.


הודעתו של העד מוגשת ומסומנת ת/459
.טופס הראיון מוגש ומסומן ת/460 .

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.בתאריך 9/12/06, שלושה ימים לאחר האירוע הטראגי, מסרת את ההודעה הזו שהוגשה לבית המשפט,ת/459, ואתה מסרת שם למעשה הכל אמת על פי זכרונך שהיה טרי ורענן

ת.כן

ש.ביום האירוע, על פי מה שכתוב בהודעה שהוגשה, סיימת את הלימודים בשעה השישית

ת.כן

ש.שזה בשעה 12:50 ואז יש הפסקה עד 13:05

ת.אני יודע שהייתי בבית הספר עד 13:00 – 13:30

ש.ואז עם השמע הצלצול של השעה השישית יצאת לפרגולה

ת.כן

ש.שם אתה מצטרף למספר ילדים, כולם למעשה תלמידי "ברנקו וייס" ששמותיהם מופיעים בהודעה

ת.לא כולם, שי יפרח היא מבית הספר

ש.תאיר ז"ל ושי יפרח ישבו שם

ת.כן

ש.בעמ' 1 שורה 26 להודעתך, אתה מספר : "בשלב מסויים תאיר ז"ל…..

ת.היא אמרה אני הולכת לשתות

ש.ועד כמה שזכור לך שי יפרח נשארה לשבת במקום כדקה – שתיים ואז גם היא קמה והלכה, לא ראית לאיזה כיוון בדיוק ומה שהבנת שהן נכנסו לבית הספר ואתה מספר: "ומה שאני זוכר, ראיתי את נ.נ…..ובזמן הצלצול קמתי ויצאתי ביחד עם א.כ. מבית הספר"

ת.כן אבל הוא לא היה מבית הספר באותו זמן

ש.על פי מה שמסרת פה, למעשה תאיר קמה והלכה לשתות לפי מה שאתה שמעת עוד לפני שהיה הצלצול של 13:05 וסיום ההפסקה

ת.לא נכון

ש.אתה אמרת שקמת ועזבת את בית הספר מיד כשנשמע הצלצול, איזה צלצול של סיום ההפסקה

ת.לא, אני זוכר שב – 13:00 – 13:30 הלכתי הביתה

ש.הצלצול של סיום ההפסקה של השעה השישית כשכבר סיימת את הלימודים הוא ב – 13:05, אתה הרי לא נשארת שם אחרי הצלצול הזה לשיעור הבא, אתה אומר שזכור לך שעזבת בין 13:00ל – 13:30

ת.נכון, עזבתי בין 13:00 – 13:30

ש.היו שם גם הסעות שהיית צריך לצאת אליהם

ת.כן

ש.אתה גם מספר שכאב לך הראש, שכבת על התיק, שכבת על הפרגולה וקמת והלכה כאשר 5 דקות לפניך אותו נ.נ. קם ויצא, אתה זוכר את זה

ת.כן

ש.אז אנו מדברים על אותן הסעות ואם על סוף אותו שיעור, אתה הלכת ב – 13:05 מיד עם השמע הצלצול, מיד אחרי זה, בין 13:00 – 13:30 יש רק צלצול אחד

ת.אני לא יודע, אני כבר לא לומד שם ואני לא זוכר את הצלצולים

ש.כמה שנים למדת ב"נופי גולן"

ת.שנתיים – שלוש

ש.אז אתה פחות או יותר יודע על מה אני מדבר

ת.לא, אני לא יודע

ש.אתה אומר שמסרת בהודעה שלך אמת, זה היה סמוך לאירוע, אז מה שכתוב בהודעה זו האמת, הקריאו לך את ההודעה הזו

ת.נכון

ש.ושאלו אותך אם יש לך מה להוסיף על ההודעה אחרי שקראו בפניך

ת.כן

ש.לא אמרת שיש לך משהו להוסיף

ת.למתי אתה מתכוון, להודעה הראשונה או השניה?

ש.מסרת שתי הודעות

ת.לא, מסרתי הודעה אחת אבל היו חסרים דברים שמסרתי

ש.אתה לאחר האירוע הטראגי הזה מסרת הודעה, הקריאו בפניך את מה שמסרת כדי לראות את מה שהשלמת, שאלו אותך אם יש לך מה להוסיף ואמרת לא, היום אני שואל אותך אם אמרת אמת ואמרת שכן, אני מדייק

ת.כן

ש.תאיר קמה עוד לפני הצלצול והלכה לשתות מים, מן הסתם, כי אתה עוד נשארת שם עד לצלצול

ת.כן, נכון

ש.היא קמה גם לפני שאתה יצאת ולפני שאותו נ.נ. עזב נכון

ת.נכון

ש.שי יפרח שהייתה דקה או שתיים אח"כ קמה והלכה אף היא, גם היא למעשה קמה לפני שאתה עזבת ולפני שנ.נ. עזב

ת.נכון

ש.באותו ראיון שנערך לך לקראת עדותך, לפני 3 חודשים בערך, אתה זוכר

ת.אני לא זוכר

ש.ב – 4/3/08, מאז רואיינת עוד פעם

ת.רואיינתי פעמיים, פעם אחת חקרו אותי ופעם אחת הראיון, פעמיים הייתי בקשר לזה

ש.פעם אחת במשטרה, 3 ימים לאחר הרצח ופעם שניה בפרקליטות

ת.כן

ש.ומעבר לזה לא רואיינת

ת.לא

ש.באותו ראיון שנערך לך ב – 4/3/08, נכתב : "ג. מסר כי הלך הביתה 5 דקות לאחר שש. נכנסה לבית הספר" – זה נכון

ת.נכון

ש.ספר לנו איך התנהל הראיון ב – 4/3/08, מי היה איתך, איך שאלו אותך, איך זה התגלגל

ת.אמרו לי לא להתרגש מהמשפט, אמרו לי להגיד רק את האמת, אמרו לי לחדד את הדברים

ש.מה זאת אומרת לחדד דברים

ת.שאני אדע את כל הדברים בעל פה, כי עבר הרבה זמן

ש.הקריאו לך את ההודעה ומה אמרו לך, תראה זו ההודעה שמסרת, יש פה איזה שהוא ענין, אתה מספר שהיית בפרגולה, יכול להיות שבזמן שהיית בפרגולה ראית את הנאשם כי אחרים מספרים שראו אותו, אז אולי תחדד את הזיכרון שלך

ת.אני ראיתי אותו עובר

ש.איך הגיעו איתך לנקודה הזו, אמרת את הדברים האלה ביוזמתך או שנשאלת על זה

ת.ביוזמתי

ש.איך זה הגיע לזה

ת.אמרו לי את הדברים, הקריאו לי וזה לא הופיע ואז אמרתי לה שראיתי אותו עובר, אמרתי את זה במשטרה וכנראה לא רשמו, אמרתי בראיון שראיתי אותו עובר

ש.שאלו אותך האם ראית אותו עובר, מתי, האם זה היה לפני שתאיר קמה והלכה או אחרי

ת.ראיתי אותו, את הנאשם עובר לפני

ש.זאת אומרת לפני הצלצול

ת.כן

ש.לגבי אותו ראיון, דברים שמסרת, העלו אותם על הכתב, הקריאו אותם בפניך, אחרי מה שמסרת את הדברים החדשים, החתימו אותך על משהו

ת.הם אמרו לי תגיד מה שהיה והם הקריאו לי את מה שאמרתי

ש.חתמת על המסמך הזה

ת.לא זוכר, לא זוכר שאמרו לי לחתום

ש.אני מראה לך את המסמך, זה המסמך שהקריאו בפניך

ת.כן

ש.כפי שהוא ככה, מודפס

ת.לא, זה היה בכתב יד, לא מודפס

ש.מאז האירוע שהיה ב – 6/12/06 ועד לאותו ראיון שרואיינת ב – 4/3/08, אתה במהלך התקופה הזו של החודשים האלה בוודאי נפגשת עם החברים שלך, עם שי יפרח, עם חברים אחרים משותפים שלומדים בבית הספר, שוחחתם כל אחד מה הוא ראה, שמע, ניתחתם את הדברים, הדברים האלה יושבים לכם במוח כל הזמן זה לא אירוע שגרתי

ת.נכון

ש.והסיפור הזה ששי יפרח כמו שאחרים סיפרו, שי יפרח שסיפרה את הסיפור שלה שראתה את הנאשם עובר ונושא איזה משא על ידיו, את הסיפור הזה שמעת

ת.נכון

ש.אתה גם מספר בראיון שאתה מכיר את הנאשם כמי שעובד בבית הספר ומי שראית אותו בעבר סוחב דברים שונים במסגרת בית הספר

ת.נכון

ש.יכול להיות שאתה בתאריך 4/3/08, מעל שנה אחרי, טועה במה שאתה מספר ומתייחס אולי לגבי מה שסיפרת שראית את הנאשם עם משא או שקים, מתייחס אולי ליום אחר שראית את הנאשם סוחב דברים

ת.יכול להיות

ש.אתה זוכר איך הנאשם היה לבוש

ת.לא

ש.אתה נשאלת בראיון אם ראית את שי יפרח בהמשך היום, מתי והיכן והשבת כי: "בעת שהלכתי לכיוון היציאה מבית הספר……ושי סיפרה כי לא מצאה את תאיר וכי היא כנראה הלכה הביתה" זה נכון

ת.כן

ש.שי יפרח מספרת וגם אמרה את זה בבית המשפט מעבר לאמור בהודעותיה, שבשעה 13:50 לאחר הצלצול של סיום השעה השביעית עוד הייתה בבית הספר, זה יכול להיות, אני מפנה לעמ' 570 לפרוטוקול

ת.יכול להיות שחזרה לבית הספר, היא יצאה איתנו
עו"ד שטרן: אין שאלות בחקירה חוזרת.

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

בקשה לדיון בדלתיים סגורות

פרוטוקול ב"כ המאשימה: אנו מבקשים שבית המשפט ישמע את אבי הקטינה שאמורה להעיד, נבקש שהדיון יהיה בדלתיים סגורות. דברי האב נאמרים בלשכה כמוסכם במעמד הסניגור

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

נ/202 הודעתו של עובד הנקיון אנ.טר. "אני מנקה רק קומה ראשונה שטח העבודה שלי הוא כניסה, לובי של בית הספר ו 7 משרדים" "גם ויקxx ואשתו מרxx, לא יודעת מה שם המשפחה שלהם הם מנקים רק שירותים גם בקומה ראשונה וגם בקומה שנייה"

ראיתי את הנ"ל לפני ורשמתי הודעתו כדלקמן: אני עובדת כפועלת נקיון בבית ספר נופי גולן מזה כשנה וחצי, אני מגיעה לעבודתי בבית ספר בדרך כלל

ע.א עד תביעה מס' 48

עד תביעה מס' 48, ע.א מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל: אני מסכים להגשת הודעת העד, ההודעה הוגשה וסומנה בזמנו נ/2.

עדותו של צבי חוטר תושב קצרין

כב' הש' א. קולה : היה נראה לך שניקו את זה באותו היום?
העד, מר צ. חותר : היה נקי.
כב' הש' א. קולה : טוב.
עו"ד י. הלוי : במילים אחרות על הרצפה ועל הכיורים לא היו כתמי דם נכון?
העד, מר צ. חותר : נכון.
עו"ד י. הלוי : גם על הקירות של חדר השירותים לא היו כתמי דם נכון?
העד, מר צ. חותר : היו כתמי דם אך ורק בתוך השירותים איפה שהייתה הנרצחת.
עו"ד י. הלוי : בתוך התא.
העד, מר צ. חותר : רק בתוך התא.
עו"ד י. הלוי : טוב, על הרצפה של חדר השירותים גם לא היו עקבות נעליים נכון?

%d בלוגרים אהבו את זה: