דיון בדבר הזמנת מספר עדים

 

 לפני כבוד ס. נשיא, השופט אשר קולה – אב"ד

         כבוד השופט דני צרפתי

         כבוד השופטת תמר נסים שי

 

 

המאשימה

 מדינת ישראל

 

 

נגד

 

הנאשם

 רומן זדורוב (עציר) דרכון  708847

 

    

נוכחים:

בשם המאשימה – עו"ד ויאאם קבלאוי, עו"ד מיטל חן –רוזנפלד, עו"ד משה מרציאנו, עו"ד שרון הרציון ועו"ד בנימין משה

בשם הנאשם –עו"ד ירום הלוי

הנאשם – בעצמו ובליווי המשמורנים

פרוטוקול

פרוטוקול הדיון יוקלט ויתומלל ע"י חב' חיצונית

 

14:10 – עד כאן הקלטה

 

ב"כ הנאשם:  שוחחתי עם חבריי ואמרתי וכתבתי להם שצריך להגיע להסכמה על יתור הצורך  בהעדתם של מספר עדים לא מבוטל, אלא שאמרתי ואני אומר גם כאן, אני אישית נמצא בלחץ של זמן ויש לי יומיים בשבוע דיונים, צריך להתכונן.

אמרתי לחבריי, כי בזמן הקרוב, נקודת המוצא שלי שהפרקליטות מביאה עדים שוטרים חוקרים מהותיים שאני צריך לחקור אותם. אני מניח כי קבוצה מסוימת זו לא ירחק היום שבו היא תסתיים ושלי יהיה פחות עומס להתכוננות לעדים ואז אתפנה יותר לשבת, כי זה זמן לבדוק עכשיו כל עד שאתה מסכים להגשת פרוטוקול שלו ועדותיו בהסכמה. כל עד זה עולם ומלואו.

עו"ד קבלאווי: אנו צריכים להיערך להמשך. ביום שלישי הקרוב יש לנו 4 עדים טכניים שהכניסו קלטת והוציאו קלטת. אם חברי יודיע לי רק ערב קודם שאין צורך בעדים אלה, לא יהיו לי עדים אחרים לזמן לאותו מועד.

זימנו לישיבה הבאה 12 עדים, מתוכם 4 טכניים והשאר יותר מהותיים, ככל וחברי יאמר שהוא מוותר עליהם נשמח.

<#3#>

החלטה

הביקור במקום הקבוע ליום 5.12.21, יידחה ליום 6.12.21.

המזכירות תוודא זימון שירותי הקלטה לישיבה הבאה הקבועה ליום  19.10.21.

 

<#4#>

ניתנה והודעה היום י"א חשוון תשפ"ב, 17/10/2021 במעמד הנוכחים.

 

 

 

 

 

          אשר קולה , שופט

 

דני צרפתי , שופט

 

תמר נסים שי, שופטת

                   

הוקלד על ידי זיוה שימעון

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

חקירתו של שי פלג ( ב – 2006 היה קצין בצוות החקירה)

עו"ד י. הלוי : אני אעזור לך, דני זולין שחזור והצביע על כך שתאיר ז"ל עלתה בגרם מדרגות א' ליד הכניסה המשנית לבית הספר ועגור אלון סיפר שהוא ראה אותה עולה בגרם מדרגות ב' הוא גרם המדרגות של השחזור האם אני צודק?

העד, מר ש. פלג : כן, למיטב זיכרוני זאת הייתה הסתירה.

עו"ד י. הלוי : או קיי, שניהם למרבה הפרדוקס כל אחד מהם אמר שהשני היה יחד אתו בעת שהיא עלתה במדרגות נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : יש לך שתי גרסאות סותרות, יש מכנה משותף, שניהם ראו אותה עולים בגרם המדרגות כל אחד אומר שניהם היו ביחד אבל כל אחד מושך לכיוון שלו תרתי משמע, למה אתה לא מעממת ביניהם שאולי תעזור בהמשך לבית המשפט להגיע לאמת, אולי אחד הם יגיד נכון אחד צודק על השני ויהיו לנו שני עדים על מיקום מסוים.

העד, מר ש. פלג : למיטב זיכרוני השחזור השני מבניהם היה עם עגור אז כשהוא מסר את הגרסה שלו אמרתי לו שדני תיאר את זה במקום אחר וכמה הוא בטוח שזה היה באותו מקום.

כב' הש' א. קולה : עימות ביניהם לא עשית.

העד, מר ש. פלג : לא, עימות לא עשיתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

עו"ד י. הלוי : עגור אלון מספר לך במהלך השחזור שהוא ישב על הספסל שיש איזה זווית צפייה אל גרם המדרגות של השחזור נכון?

העד, מר ש. פלג : כן.

עו"ד י. הלוי : כשהוא מספר את זה הוא אומר ישבו לידי עוד שניים, פז שעוני ואריאל פליבה ישבו לידי השאלה לי, אתה זוכר שהוא אמר?

העד, מר ש. פלג : אני זוכר כן.

עו"ד י. הלוי : למה אתה לא מתחקר אותם, למה אף אחד לא תחקר את השניים האלו אולי הם גם ראו?

עדות חקירת עגוx אלוx, תלמיד בית הספר שראה את תאיר ז"ל סמוך לשעת העלומתה

עו"ד ירום הלוי : אז הוא שתה שם מים, קראת לו דני בוא בוא והוא בא נכון?
העד, מר עגור אלון : כן.
עו"ד ירום הלוי : אני רוצה להראות פה משהו, הנה הברזייה זה איפה שהילדה או הנער עומדים עכשיו נכון.
העד, מר עגור אלון : אימא שלי, כן.
עו"ד ירום הלוי : או קיי, דרך אגב הכיתה של דני זולין אני מבין שהיא נמצאת במסדרון שסמוך לברזייה.
העד, מר עגור אלון : נכון מאד.
עו"ד ירום הלוי : זה בדיוק הדלת מאחורי הברזייה או שדלת ליד?
העד, מר עגור אלון : קשה לי להגיד עכשיו.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אתם קוראים לדני, בוא נשמע הלאה.
(המשך הקרנת סרטון ווידאו באולם בית המשפט)
עו"ד ירום הלוי : אתה מראה במונה 03:04 אתה מראה איפה דני עמד, אני אומר משהו מובן מאליו עבורי, אני מבין שהוא עמד פה כשתאיר ואז תאיר הגיעה ונתן לה נשיקה, דיברו איזה שתי שניות האם זה נכון?

חקירת שמעון הורביץ דאז מנהל בחברת נעליים בריל אשר יבאה נעליים זהות לנעליו של החשוד זדורוב.

כב' הש' א. קולה : בוא נסכם, קשה לזכור אחרי 15 שנה, היה נוכח שם מר מרדכי אסרף ומר ירון שור.
העד, מר ש. הורוביץ : נכון, את כל העדות מסרתי למרדכי אסרף כשרפ"ק שור היה נוכח.
כב' הש' א. קולה : זהו.
עו"ד י. הלוי : תוך כדי העדות שניהם מדברים אתך נכון?
העד, מר ש. הורוביץ : לא בו זמנית.
עו"ד י. הלוי : נכון שניהם מדברים אתך, ירון שור לא יושב כמו גולם בשקט הוא מדבר אתך יחד עם החוקר נכון?
העד, מר ש. הורוביץ : אני ממש לא יכול לזכור את זה אבל עד כמה שאני כן זוכר הוא הראה לי את הנעל והם חקרו אותי, הוא לא חקר אותי.
עו"ד י. הלוי : מה הוא עוד עשה בחקירה ירון שור?
העד, מר ש. הורוביץ : לא הבנתי.
עו"ד י. הלוי : האם ירון שור חוץ מסתם לשבת וליהנות מהיופי של כל הנוכחים האם הוא עשה משהו בחקירה?
העד, מר ש. הורוביץ : מולי לי.
עו"ד י. הלוי : בוא נראה, בעמוד 3 החל משורה 11, ציינת בתחילת הודעתך שחברת בריל ייבאה בשנת 2003 נעלי סלמנדר, האם תוכל להציג את המסמכים הרלוונטיים מעסקה זו? כן, איזה יופי יש כבר מסמכים, מציג דוחות נתונים ובהם כמויות הנעליים שיובאו מציג ומוסר לידי, מוסר לידי רפ"ק ירון שור את המסמכים הרלוונטיים, זה אתה זוכר?

פרוטוקול דיון טכני בדבר זימון עדים

לגופם של דברים, שמענו בקשב רב את טענות הסניגור אשר למועד תחילת המשפט ולא שוכנענו, כי פתיחת המשפט במועד שנקבע תפגע בהגנת הנאשם.

מאליו מובן, כי במהלך ההליך וככל שיסבור הסניגור שיש עדים שכבר נחקרו ויש צורך בחקירתם הנוספת וזאת בגלל חומר חקירה נוסף שהגיע לידו ככל שנאשר את העדים הנוספים שבאמצעותם יוגש החומר הנוסף, הרי שכמובן נשקול באהדה בבוא העת את בקשת הסניגור. הן למנוע את הגשת חומר החקירה הנוסף והן לזמן שוב עדים שכבר נחקרו.

עוד יובהר וזאת למען הסר ספק, כי מבחינת ביהמ"ש כתב האישום אשר הוגש, הוא כתב האישום הסופי על רשימת העדים שבו וככל שתבקש הפרקליטות בעתיד לתקן את כתב האישום על דרך הוספת עדים, הרי שתהיה קנויה הזכות לסניגור להתנגד ובית המשפט יחליט בבוא העת.

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

ב"כ הנאשם: שוחחתי עם חבריי ואמרתי וכתבתי להם שצריך להגיע להסכמה על יתור הצורך בהעדתם של מספר עדים לא מבוטל, אלא שאמרתי ואני אומר גם כאן, אני אישית נמצא בלחץ של זמן ויש לי יומיים בשבוע דיונים, צריך להתכונן. אמרתי לחבריי, כי בזמן הקרוב, נקודת המוצא שלי שהפרקליטות מביאה עדים שוטרים חוקרים מהותיים שאני צריך לחקור אותם. אני מניח כי קבוצה מסוימת זו לא ירחק היום שבו היא תסתיים ושלי יהיה פחות עומס להתכוננות לעדים ואז אתפנה יותר לשבת, כי זה זמן לבדוק עכשיו כל עד שאתה מסכים להגשת פרוטוקול שלו ועדותיו בהסכמה. כל עד זה עולם ומלואו. עו"ד קבלאווי: אנו צריכים להיערך להמשך. ביום שלישי הקרוב יש לנו 4 עדים טכניים שהכניסו קלטת והוציאו קלטת. אם חברי יודיע לי רק ערב קודם שאין צורך בעדים אלה, לא יהיו לי עדים אחרים לזמן לאותו מועד.
חומרים נוספים:

עדות: חקירת אברהם שי (דאז הקצין הבכיר המקצועי במחוז הצפוני )

עו"ד י. הלוי : נעבור דוגמה דוגמה, מה סכנת בריחה כשהוא מגיע לשחזור כבול ידיים, רגליים ויד ימין שלו באזיק נוסף מחוברת לראובן אזולאי, למה אתה צריך להיות שם כשהוא מובל ונכנס לשחזור עם כל כך הרבה אזיקים ואין שום סכנת בריחה?

העד, מר א. שי : קיימת סכנת בריחה מה גם שאני הוריתי והתכוונתי להורות שהוא לא יהיה כבול בידיו שהוא יוכל לבצע את השחזור, השאלה שלך האם קיימת סכנה כאשר עצור הוא כבול רגליים התשובה היא יש מקרים רבים שעצורים כבולי רגליים הצליחו להימלט.

עו"ד י. הלוי : אני נועל את הדוגמה הראשונה שלך ואני אומר לך שהתשובה שלך היא לא אינטליגנטית בגלל כמות הכבלים שציינתי ולא אחזור וגם כמות אנשי המשטרה שהייתה שם והקיפה אותו.

כב' הש' א. קולה : זו תשובתו חבל על הזמן תתקדם.

עו"ד י. הלוי : מה הדוגמה השנייה שגרם לך לבוא ולהשתתף בשחזור?

%d בלוגרים אהבו את זה: