ד"ר קונסטנטין זייצב עד תביעה מס' 55

עד תביעה מס' 55 ד"ר קונסטנטין זייצב  מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

ש.כמה זמן אתה משמש כרופא משפטי, כמה מילים על נסיונך

ת.אני התחלתי בפתולוגיה ורפואה משפטית בשנת 1985, בסוף שנת 1994 עליתי ארצה, עברתי את כל התהליך של לימודים פה בארץ ומשנת 2000 אני עובד במכון לרפואה משפטית

ש.ביום 7/12/06, יום לאחר הרצח, אתה בדקת בדיקת חיים את החשוד רפאל כהן

ת.כן

ש.אם אתה יכול לומר מה בדיוק בדקת, בכמה מילים, (חוות הדעת הוגשה וסומנה ת/60)

ת.הביאו לי לבדיקה קלינית גבר ואני בדקתי אותו בדיקה קלינית רגילה, היו עליו נזקים ואני תיארתי נזקים ונתתי הערכה של גיל הנזקים, זו הבדיקה

ש.על סמך מה אתה הערכת את גילם של הנזקים הללו

ת.אנו יכולים לתת הערכה של גיל, כל מיני נזקים בגוף, במקרה הספציפי הזה היו פצעים שהיו מכוסים בגלדים ועל סמך זה נתתי הערכה שזה היה בסביבות 3-4 ימים כי אחרי 4 ימים הפצע מתחיל להתקלף ואני נתתי הערכה כזו

ש.ביום 7/12/06, יום לאחר הרצח, בדיקת נתיחה בגופת המנוחה

ת.כן

ש.ואת מהלך הבדיקה וממצאיה תיעדת בחוות הדעת ( חוות הדעת הזו הוגשה וסומנה ת/11 )

ת.כן

ש.בס' 2 א ובסעיף 4 לחוות הדעת אתה מתייחס לחתכים באזור הצוואר ובאזור הסנטר ואני מפנה, אתה כתבת שנוצרו: "לשוניות עור שמורות בצורת כעין משולש"  אני מפנה לתמונות 7 ו –

1, תצביע לנו בדיוק למה התכוונת כשאמרת את המשפט הנ"ל

ת.פצע חתך זה פצע קווי ואם יש שני פצעי חתך זאת אומרת שני קווים ואם שני הקווים מתלכדים, הם יכולים ליצור איזה שהוא משולש של העור וזה תיארתי

ש.תצביע כאן בדיוק על מה שאני מראה לך, בתמונה הראשונה

ת.אני מפנה לתמונה הראשונה

ש.ואותו דבר לגבי תמונה מס' 7 בסנטר מתחת לשפה, תצביע לנו

ת.בקדמת הסנטר יש משולש

ש.תתייחס לטענה כאילו חרטו על הגופה משולשים על סמך הטענה זו ניסו לקשור את הרצח לכת השטן, האם זה נראה לך משולשים שמישהו כאילו שרטט

ת.אני לא מומחה לכת השטן, אבל אם פצעי חתך מתלכדים ועוברים איזה שהיא זווית, אז אנו רואים את זה בהרבה מקרים, משולשים של העור

ש.זה משהו שנראה לך אקראי

ת.זה דבר רגיל, אנחנו רואים הרבה את זה בנתיחות ברפואה המשפטית, זה לא מצביע על משהו מסוים

ש.אני מפנה אותך לסעיפים 3 ו – 4 לחוות הדעת, שם תיארת את הפצעים בצוואר ובסנטר

ת.כן

ש.בכמה חתכים סה"כ מדובר, בכמה תנועות סכין או הנפות לדעתך התבצעו הפצעים הללו בסנטר ובצוואר

ת.אני מצאתי פצעי חתך בסנטר, בצוואר ובבית החזה

ש.כשאתה אומר בית החזה, אתה יכול להראות לנו

ת.השוליים העליונים של בית החזה, קרוב לצוואר (העד מדגים), לפי דעתי, כל החתכים האלה יכולים להיגרם באותו זמן, בו זמנית מלפחות שני תנועות של הסכין, כי אני התייחסתי לפצעי חתך בצוואר, אני התייחסתי לשני פצעי חתך בצוואר

לשאלות בית המשפט.אתה מתכוון בתנועה הלוך ושוב של הסכין, תנועה קדימה ואחורה

ת.אני לא יכול לתת פירוט כל כך מדויק

ש.בגלל שיש שני חתכים אתה אומר שני תנועות

ת.שני פצעי חתך בצוואר זה משני תנועות של הסכין

ש.שתי תנועות של הסכין או תנועה אחת של הסכין שיצרה שני חתכים

ת.אני לא יכול לשלול אפשרות של כיוון אחד וכיוון שני, אבל זה שתי תנועות בכל מקרה, אני מדגים תנועת "הלוך ושוב" על עצמי, על הצוואר

העד ממשיך:

ש.אתה אומר שלגבי כיוונים אתה לא יכול להגיד

ת.כן

ש.אבל לגבי שני חתכים אתה כן יכול להגיד

ת.כן. אני מצביע על עצמי ומדגים, מדובר בשטח יחסית קטן קרוב לצוואר ובעקבות זה הגעתי למסקנה שכל הפצעים באזור היחסית קטן יכלו להיווצר באותו זמן כולל הפגיעה בסנטר מתחת לשפה, כולל סנטר, צוואר ובית החזה

ש.כמה חתכים יש בסנטר

ת.בסנטר אני מצאתי שני פצעי חתך אופקיים מתלכדים וכפי שתיארתי בס' 3 לחוות הדעת

ש.שתי הנפות סכין שגרמו לפצעים הללו שתיארת

ת.כן

ש.איזה צד נפגע בעיקר בצוואר

ת.נפגע צד שמאלי של הצוואר ובעיקר מה שחשוב זה כלי הדם של הצוואר, כלי דם גדולים של הצוואר, כמו שרואים בתמונות 1-4, גם בתמונה מס' 20 אני צילמתי עורק שהוא חתוך

ש.הנאשם בחקירות שלו מתייחס לפגיעה בשני העורקים שהוא נוקב בשמות שלהם, האורטה והארטריה, לטענתו הוא פגע בעורקים האלה ואני רוצה שתאמר לי האם אכן הייתה פגיעה כזו ואולי תסביר מה זה

ת.אני הבאתי צילום מאטלס אנטומיה ואני יכול להסביר על הצילום, אני אצביע פה בצילום שאני מחזיק בידי – הצילום עליו מדגים המומחה מוגש ומסומן ת/661

בצד שמאלי של הצוואר נפגעו וריד היוגולרי והארטריה המסומנת איקס, ווריד שאני מסמן ב- Y, קשת שמסומנת Z היא קשת האורטה, הארטריה יוצאת ישר מהאורטה ישר לכיוון למעלה

ש.אחרי שהראית לנו היכן ממוקמים העורקים האלה, אני שואלת אותך אם מצאת שהם באמת נפגעו

ת.נפגע הארטריה שיוצאת מהאורטה, האורטה עצמה לא נפגעה, היא נמצאת קצת נמוך יותר

ש.אתה התייחסת לאיברים האלה בתשובה שכתבת לצח"מ  – מוגש ומסומן ת/662

ת.כן, אני הסברתי מה זה ארטריה והסברתי מה זה אורטה וגם כתבתי כמו שעכשיו הדגמתי שעורק התרדמה יוצא מהאורטה (עורק התרדמה זה הארטריה)

ש.לאורך חוות הדעת אתה מתייחס לפצעים כחתכים ופצעי חתך, תסביר לבית המשפט מה ההבדל בין חתכים לדקירות ומדוע במקרה הזה קבעת שמדובר בחתכים

ת.פצע דקירה זה פצע שהוא קצר יותר, שהוא קצר ומפצע דקירה מתמשכת תעלת הדקירה שהיא ארוכה, שהיא יותר מאורך הפצע, פצע חתך זה להפך, אורך הפצע הוא גדול ועומק הפצע הוא קטן, זה ההבדל בין פצע דקירה לבין פצע חתך

ש.ובמקרה הזה כל הפצעים שאתה מדבר עליהם

ת.העומק היה פחות מהאורך ולכן הם חתכים

ש.בכפות ידיה של המנוחה נמצאו מספר שערות, אני מפנה לתמונה מס' 23 ב –ת/1, תפסת אותם ומה עשית איתם

ת.שלחתי אותם למעבדה ביולוגית

ש.בקשר לידיים ולפגיעות בהן, אני מפנה לס' 6 בחוות הדעת ולתמונות מס' 23 ואילך, אני מבקשת לתקן טעות שנראית על פני התמונה, תמונה מס' 26 מתייחסת לאיזה סעיף

ת.בסעיף 6 ב' אני כתבתי אצבע רביעית של כף יד ימין ובכותרת תמונה מס' 26 טעיתי באצבע, כתבתי שניה במקום רביעית, בתמונה רואים שזו אצבע רביעית

ש.באופן כללי, איך אתה מגדיר את הפגיעות בידיים ותתייחס בענין הזה לכל הפגיעות בידיים

ת.לפצעי חתך בידיים התייחסתי כמו לפצעי הגנה

ש.אתה יכול לפרט בענין הזה, למה אתה מתייחס אליהם כאל פצעי הגנה

ת.כי פצע הגנה, הגדרה של פצע הגנה בספרות שלנו זה פצעים בכפות הידיים, באמות, בזרועות, אפילו הם יכולים להיות בגפיים התחתונים, בזמן שהקורבן מנסה להתגונן ולהגן על הפנים, הצוואר, הוא מנסה לסגור את חלקי גופו מהתוקף

ש.אני מראה לך התייחסות שלך לפצע באמת ידה השמאלית של המנוחה ואני מפנה לתמונות מס' 28-29, אני מראה לך מכתב שכתבת

ת.כן

מוגש ומסומן ת/663

ש.תאמר לי באיזה מידה זה מתיישב עם העובדה שאתה אומר שמדובר בפצע הגנה גם הפצע באמת היד השמאלית

ת.פצע באמה השמאלית, כאן אני כותב פצע בשורש כף יד שמאלית, זה השוליים העליונים של כף היד

ש.אתה מתכוון לפצע שמראים אותו בתמונות מס' 28-29

ת.כן, זה אותו פצע בתמונות 28-29, בפצע הזה, בקרקעית, לא מצאתי דימום ובעקבות זה התייחסתי לזה שזה נגרם לאחר המוות, ביקשו ממני לאחר מכן להסביר את זה והסברתי את זה במכתב ת/663 והסברתי שזה לאחר ירידה קטלנית של לחץ הדם ובסעיף 4 אני מסביר למה אני חושב כך

ש.זאת אומרת שהמנוחה הייתה יכולה להרים את היד בנסיון להתגונן

ת.נכון וגם לפצע הזה אפשר להתייחס כמו לפצע הגנה אבל בשלב מאוחר יותר, אחרי פציעת הצוואר

ש.מה שאני מבינה ממך, שמה שבטוח שזה נגרם אחרי אחד לפחות הפצעים בצוואר

ת.זה נגרם אחרי פציעת הצוואר ולאחר ירידה דרסטית של לחץ הדם

ש.ביום 4/1/07 הכנת תוספת לחוות הדעת הפתולוגית, בדיקה טוקסיקולוגית

ת.נכון – מוגשת ומסומנת ת/664, לא מצאנו שום דבר בבדיקה

ש.ביום 25/12/06 הועברו אליך סכינים יפניות שאותן בדקת

ת.כן

ש.הכנת חוות דעת בענין זה

ת.כן – מוגשת ומסומנת ת/665

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מפנה אותך לבדיקת החיים שעשית ביום 7/12/06, חוות הדעת נכתבה ב – 14/12/06

ת.לא, חתום ב – 14/12/06, אני בדקתי אותו ב – 7/12/06 בשעה 19:00

ש.אתה כותב ואני מפנה אותך לממצאים הסופיים: "לסיכום ממצאי הבדיקה….עיקרי התלונה" לאיזה תלונה התכוונת

ת.לסיפור של הנבדק, התייחסתי לדברי הנבדק לתלונה

ש.אני מפנה אותך לחוות הדעת מיום 3/1/07 על הסכינים, ת/665, בסיכום חוות הדעת כתבת: "הנני מחווה דעתי…..יכלו לגרום לפצעי חתך בגופתה של המנוחה"

ת.כן

ש.כשאתה אומר "להבים דומים" אתה מתכוון לעובי של הלהב

ת.פצע חתך יכול להיגרם באמצעות כל חפץ מושחז, הדבר היחיד והעיקר בלהב זה החלק המושחז של הלהב, כאן אנו לא מדברים על הרוחב של הלהב או על האורך של הלהב, אנו מדברים על חפץ מושחז

ש.כלומר אם הבנתי, סכין יפנית או להב, מספריים מושחזות

ת.יכול לגרום לפצע חתך

ש.יכול להיות גם שמפצעי החתך הללו יכלו להיות כמה להבים שיכלו לגרום לחתכים

ת.יכול להיות, אני לא יכול לשלול

ש.אבי העורקים אאורטה זה העורק הראשי שממנו מסתעפים העורקים

ת.כן

ש.ממנו מסתעפים ממנו מהעורק הראשי, יוצאים, 3 עורקים באופן ישיר, אחד לראש, ושניים לשאר הגוף ומהם מסתעפים עוד

ת.אני לא כל כך הבנתי את השאלה, דבר שני, מקשת הותין שזה אאורטה  יוצאים 3 עורקים גדולים ואני מדגיש שזה מקשת הותין, שזה עורק התרדמה המשותף מצד שמאל שזה עורק תת בריחי שמאלי והשלישי מצד ימין זה "טרונקוס ברכיוס צפליקוס" וזה מצד ימין והראשון והשני מצד שמאל, רק ההבדל שמצד שמאל עורק התרדמה יוצא מקשת הותין ומצד ימין יוצא "מהטרונקוס ברכיוס צפליקוס" ועורקי התרדמה נכנסים לראש; והם גם מימין וגם משמאל

ש.תאשר לי שעורקים וורידים זה שני דברים שונים גם בעובי וגם בתפקיד

ת.בהחלט

ש.אם אדם מסוים מדגים על צד שמאל של הצוואר ואומר, : "בן אדם בנוי כך שיש כאן וריד ארטריה ואח"כ אומר בצד ימין כאן יש וריד אורטה" הוא יודע על מה הוא מדבר

ת.הוא לא למד טוב

ש. אם אדם אומר שהוא חתך את האאורטה בצד ימין של הצוואר, אז אותו אדם לא יודע על מה הוא מדבר.

ת. אאורטה נמצאת בבית החזה.

ש. זה לא יכול להיות, הוא לא יודע על מה הוא מדבר, בגלל שהאאורטה היא בצד ימין. עורק התרדמה בצוואר, זה נכון שקוראים לו קרוטיס.

ת. כן. ארטריה קרוטיס, ורשמנו את זה.

ש.  עורקי הצוואר, שנמצאים משני הצדדים ימין ושמאל, לשניהם יש אותו שם למעשה.

ת. נכון.

ש. אז אם יבוא אדם ויגיד לעורק הצוואר הזה אני קורא בשם אחד ולעורק הצוואר השמאלי אני קורא בשם אחר, הוא לא יודע על מה הוא מדבר.

ת. אני לא יודע. זה לא בתחום שלי.

ש. למה זה לא נכון משום שלשני העורקים יש אותו שם.

ת. זה לא התחום שלי. אני רופא משפטי ולא פתלוג.

ש. האם זה נכון שיש הבדל בקצב של זרימת הדם בין עורקים לוורידים.

ת. כן.

ש. האם זה נכון שבעורקים הדם זורם בקצב יותר מהיר בכמות יותר גדולה, בפולסים יותר חזקים.

ת. נכון.

ש. במילים אחרות, כשאתה רואה אדם שנחתך וניגר ממנו דם, אתה יכול על פי קצב זרימת הדם מאותו מקום להניח מנסיונך אם זה עורק נחתך או וריד.

ת. אתה מדבר על רופא או אדם פשוט. אני יכול להבדיל. בין אדם פשוט אני לא יודע.

ש. אני מציג לעיונך 4 תמונות, מבקש שתאמר לי מנסיונך או ממקצועיך, איזה תמונה יכולה לשקף חתך מעורק תרדמה חתוך. אני אומר לך, ששלוש מהתמונות, הם מחומר החקירה המשקפים את הקירות שם ותמונה אחת שהיא איננה מחומר החקירה וזו תמונה מס' 2. מהתמונות שאני מציג לעיונך, אתה יכול לומר ממקצועיך ונסיונך, איזה תמונה מבין הארבע משקפת חתך בעורק התרדמה משאר התמונות. מאיזה תמונה אתה יכול ללמוד את זה.

ת. בבי"ס לרפואה לא לימדו אותי להבדיל בין דם ורידי ודם עורקי לפי התמונות שאתה מציג לי. למדו אותי להבדיל בין דימום ורידי או עורקי ליד החולה, ליד האדם שנפצע, אז כשאמרתי שאני יכול להבדיל, אני התכוונתי לפצוע, לאדם פצוע לא על סימנים על קירות, רצפה או סימנים אחרים. זה לא התחום שלי.

ש. ממקצועיותך, תמונות שאתה רואה, פוליסים של צורת דם, מה אתה מסיק מזה.

ת. אתה רוצה שאני אגיד שאם נחתך עורק התרדמה יוצא הרבה דם, וזה נכון, שכשאני חותך עורק ואם אני חותך וריד בנפרד, בשניה ראשונה מהעורק יוצאת כמות יותר גדולה של דם עם לחץ יותר גדול. במקרה שאנחנו מדברים עליו, עובדה שנחתכו גם עורק התרדמה וגם וריד הגובולרי, שזה שני כלי דם גדולים של הצוואר וריד ועורק, ואני לא בטוח שעל פי הצילומים האלה מישהו יכול להבדיל איפה דם ורידי ואיפה דם עורקי. בוודאי שהתמונה  2 נראית אחרת, אם יש דימום גם מוריד וגם מעורק קשה מאוד, בלתי אפשרי להבדיל.

ש. יכול להיות שאם אין דפוס של דם בזירת הרצח עצמה, בקירות בדלת, כי אלה תמונות 1, 3, ו- 4 אחד מקיר מזרחי, מערבי ומהדלת הפנימית, למעט תמונה 2 שהיא לא שייכת, יכול להיות שבהעדר דפוס של דם כזה בזירה, המנוחה הותקפה לראשונה מחוץ לזירה. שם אולי היה דפוס כזה. כי ברגע שהיא נחתכה בעורק התרדמה היה צריך להיות איזה שהיא אינדיקציה לדפוס כזה.

ת. זה לא התחום שלי ואני לא הייתי בזירה.

עו"ד שפיגל: אבקש להגיש את הצילומים.

החלטה

הצילומים מוגשים ומסומנים נ/113.

ניתנה היום י"ח באלול, תשס"ח (18 בספטמבר 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן  שופטת
חיים גלפז
שופט
יצחק כהן, אב"ד סגן נשיא

העד ממשיך:

ש. אני מציג לעיונך תמונות מת/1, תמונה מס' 51 ו- 64 ותמונות 11 ו- 12, כרופא זה נכון  שבגוף של נער או נערה בגילאים האלה יש בין 4 ל- 6 ליטר דם.

ת. נכון.

ש. בתמונות שאני  מציג לעיונך, מנסיונך כפתלוג, רופא משפטי, בכמויות וראיה של כמויות דם, אתה רואה שם בין 4 ל- 6 ליטר דם.

ת. אני עונה כרופא משפטי, לא חייב לצאת כל הדם. הדם גם נשאר בגוף האדם. אם יש פציעה בוותויל, גם אז לא יוצא כל הדם. בחלל הבטן נשארת כמות גדולה של דם. יש הצטברויות של דם בגוף.

ש. במקרה הזה, אתה ראית הצטברות דם בגוף בנתיחה.

ת. בחללי הגופה אני לא מצאתי הצטברויות של דם, כי לא היו פציעות באברים פנימיים.

ש. מצאת על פי האמור בחוות הדעת ועל פי העדות שמסרת, פצעי חתך בכפות ידיים, אצבעות.

ת. כן.

ש. כדי שיהיו פצעי ההגנה במקומות שאתה ציינת, המנוחה או הקורבן, חייב לעמוד מול התוקף.

ת. זה לא כל כך נכון. כי על פי זה אנחנו בכלל לא יכולים לקבוע איך היו מונחים התוקף והקורבן אחד מול השני.

ש. אתה יכול לשער פגיעה בכפות ידיים, כשהתוקף לא מולה.

ת. אם אני תוקף אני גם יכול לגרום לפצעים כמו שאני תיארתי גם כאשר אני מאחור. באופן כללי, פצעי הגנה יכולים להיגרם גם כאשר התוקף מאחור. יכולה להיות כל תנוחה, ואפשר לדמיין כל דבר, גם מקדימה וגם מאחור.

ש. אני מציג לעיונך תמונה מתיק החקירה, מפנה אותך לתמונה 51 מ – ת/1, זו תמונה ששם משתקף מיכל הניאגרה, בתא השירותים שבו נמצאה המנוחה על ידי צוות החיפוש שמצא אותה. האם אתה יכול לאשר על פי סימני הדם שאתה רואה שראשה של המנוחה היה מונח למעשה באמצע מיכל ההדחה וטיפה ימינה, כפי שמראים סימני הדם.

ת. אני ראיתי איפה היא נמצאה, לפי הצילומים בת/1. בצד שמאל יש ובצד ימין אין אבל אני לא יוכל לזהות, אני לא חוקר זירות אירוע.

ש. מנסיונך ומידיעתך סימני דם שנמצאים בצד ימין באמצע להבדיל מכך שבצד שמאל אין כלום.

ת. תראה לי על מה אתה מדבר.

ש. המנוחה נמצאה כשראשה בצד שמאל.

ת. זה צד ימין ולא צד שמאל.

ש. המנוחה נמצאה כשראשה בצד שהוא מונח ובצד הזה אין שום סימני דם, דבר שלכאורה תמוה, משום שאנחנו רואים סימני דם בצד הפוך.

ת. אני לא הייתי בזירה, אני לא חוקר זירות.

ש. זה נכון שזרימת הדם פוסקת לאחר המוות.

ת. זה נכון.

ש. אם יש את כתמי הדם בצד הימני, האם אפשר להניח לאור נזילות הדם בצד השני, אם ראשה היה מונח שם היא הייתה עדיין בחיים.

ת. אני לא יכול לענות על שאלה זו. כל רופא משפטי גם מומחה שלך יגיד לך שדם אם יש פצע חתך או דקירה, הדם יכול לצאת מכלי דם גדולים גם לאחר המוות, בעקבות זה אנחנו אף פעם לא יודעים בנתיחה כמה באמת יצא דם בזמן הפציעה, למשל בבית החזה אני מוצא 4 ליטר דם אני יכול להגיד שאולי חצי ליטר או ליטר יצא לאחר המוות. זרימת הדם לא פוסקת מיד לאחר המוות. אנחנו לא יכולים לדעת כמה זמן לאחר המוות פוסקת זרימת הדם. באופן כללי נכון שזרימת הדם פוסקת לאחר המוות אבל יש זמן מסויים שאנחנו לא יודעים שהדם עדיין זורם לאחר המוות. זה לא נקרא זרימה זוהי יציאה חופשית.

ש. אם לא מוצאים שום סימן של דם במקום שראשה היה מונח במקום שהיא נמצאה להבדיל מסימני דם בצד השני, אני מניח שהיא הייתה בתחילה עם ראשה בצד ימין ומישהו הזיז את ראשה לצד השני.

ת.  אני לא יכול לענות על זה.

ש. בדו"ח הפתלוגי שערכת, אתה כותב, מפנה אותך לעמוד 2 סעיפים ב' ו- ג', אתה כותב, שחולצתה של המנוחה בצבע לבן.

ת. נכון.

ש. אני מבקש ממך להסתכל על תמונה 14 בת/1, אתה מסכים איתי שחולצתה של המנוחה היא אדום

ת.לא, כי היא ספוגה בדם, החולצה היא לבנה, אנו רואים כאן בשוליים הימניים של המכנסים אנו רואים קטע לבן של החולצה וגם כאן אנו רואים קטעים לבנים של החולצה הלבנה שהיא ספוגה בדם, אני מפנה לעוד תמונות שרואים שם קטעים לבנים של החולצה שספוגה בדם

ש.אני מפנה אותך לחוות הדעת, בעמ' 5 פסקה 8 יחד עם עמ' 8 פסקה 5 למטה ועמ' 9 בסוף חוות הדעת, שם אתה כותב שמצאת לפחות 7 מוקדי דימום בראשה של המנוחה

ת.כן

ש.שנגרמו כך אתה כותב או ממכות ישירות או עקיפות וסמוך למותה

ת.לא ככה כתבתי, בעמ' 9 אני כתבתי שהמכות נגרמו מחבלות כפי שתיארתי שם

ש.האם יתכן שהיא נפלה 7 פעמים שונות על ראשה במקומות שונים ונחבלה במקומות שונים 7 פעמים או שיותר הגיוני ומציאותי שהיא נחבלה בראשה כתוצאה מ – 7 מכות שניחתו עליה מחפץ קהה במהלך מאבקה

ת.קודם כל צריך להסתכל על זה כמו על איזור אחד, זה אזור עורפי – קודקודי, הצד האחורי של הראש, בוודאי שבן אדם לא נופל 7 פעמים אבל גם פה אני לא יכול לשלול חבלות ישירות, אני לא יכול לשלול אולי היה איזה שהוא שילוב בין מכות לבין נפילות או שהקורבן קיבל מכות מאיזה שהם חפצים אחרים, אולי בעקבות, עכשיו ראיתי שתא השירותים מאוד קטן, בן אדם יכול לקבל גם מכה מאיזה שהוא חפץ נוקשה גם כשהוא עומד ולא נופל

ש.מהתמונה שהצלם צילם, אנו רואים מוקדי דימום וחבלות, מוקדי חבלה בחלק התחתון של הקודקוד קרוב לעורף

ת.זה עורף ושוליים תחתונים של הראש

ש.החבלות בעורף מתיישבות יותר עם ההנחה שהיא הוכתה המנוחה דווקא ולא בהכרח נופל, כי אם בן אדם נופל איך הוא יכול לקבל מכה, איפה היא נופלת 7 פעמים

ת.אני כבר עניתי על השאלה והתייחסתי למה ששאלת עכשיו שזה לא סביר שבן אדם נופל 7 פעמים, זה נכון, אבל אני לא יכול לשלול איזה שהוא שילוב בין חבלות ישירות לבין נפילות, חבלות בלתי ישירות או שבזמן מאבק היא קיבלה מכות מאיזה שהם חפצים נוקשים אחרים למשל דפנות של תא השירותים או משהו אחר, אני לא יודע ואני לא יכול להגיד לפי הטבע של הדימום הזה או המקור של הדימום

העד משיב לעו"ד שטרן בחקירה חוזרת:

ש.דיברנו על זה שאתה לא מצאת הצטברויות של דם בגופה כי לא נפגעו איברים פנימיים

ת.כן

ש.האם זה אומר שכל הדם היה צריך להיות על הרצפה או שעדין נשאר דם בגוף

ת.נתתי דוגמא שאם יש פציעה בותין אפילו אז לא יוצא כל הדם, תמיד נשאר דם בגוף של הבן אדם, לא חייב לצאת כל הדם, אפילו אם יש קטיעה חבלתית של גוף לשני חלקים, עדין מוצאים דם

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

העד 'ארתור' ממשיך להעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 650 עד 658 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). העד "ארתור" ממשיך להעיד ומשיב לשאלות עו"ד גליל שפיגל: ש.כשפגשת את

יעקב מלכא עד תביעה מס' 35

ת/438 דוח תפיסה וסימון, מוצגים של רומן שהיו בבית משפחת ג’נחעד תביעה מס' 35 יעקב מלכא מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: ש.מה תפקידך

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

נ/219 הודעתו של התלמיד אלxx רxx "בערך בשעה 11:30 וישבתי עם חברים שx יפxx, אxx כxx מברנקו וייס, אופxx הרשקובxx מברנקו וייס, גx אבוטבxx מכיתה ט נופי גולן וגם תאיר ישבה איתנו בפרגולה בשעה 13:00 בערך, אני קמתי מהחבורה הזאת והלכתי לעשן "

ראיתי את הנל וגביתי הודעתו כדלקמן: אני תלמיד בית ספר ברנקו וייס בכיתה ט, אני מכר של תאיר, אין ביננו קשר ממש אלא רק אומרים

%d בלוגרים אהבו את זה: