האם היה דם בשירותי הבנים?

קרא את עדות בית המשפט של המנקה ויקטור:

עד תביעה מס' 44 ויקטור קולסניקוב מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:
 

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

ת/232 תחקור המורה זהxx גרצxxx 'אינה חושדת במישהו שיכול לבצע מעשה כזה, מציינת שיש תלמיד בכיתה בשם ביילxx סבסטxxx שנעדר מלימודים מבית הספר עוד טרם קרות האירוע'

18/12/2006אל:רמ"ח תשאולמאת: רס"מ אסרף מרדכי     הנדון: תחקור מחנכת זהבx גרציאxx – יא – 4 הנ"ל מחנכת כיתה יא' 4 בבית ספר נופי גולן, לדבריה ביום

עדות: חקירת ראובx ג'נx שאצלו עבד זדורוב בשיפוצים, מספר על השיחה עם זדורוב ביום הרצח

עו"ד ירום הלוי : מצוין, אשתך הייתה בין המחפשים של תאיר נכון?
העד, מר ראובן ג'נח : כן, היא הייתה אמורה להיות.
עו"ד ירום הלוי : היא חיפשה את תאיר לא?
העד, מר ראובן ג'נח : אני לא יודע איפה היא הייתה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש את תאיר, תשאלו אותה, היא אמרה לי אני הולכת לחפש ילדה נעדרה אנחנו יוצאים בקבוצה לחיפושים, לא יודע אם היא הייתה בבית או בבית אצל תאיר או במקום אחר.
עו"ד ירום הלוי : טוב, אני רוצה להציג לך מה אמרו שניים מהמחפשים, מפנה לאור כהן תלמיד, לא בבית ספר אגב מבית ספר אחר שהיה נכנס לבית הספר נופי גולן.
כב' הש' אשר קולה : ברנקו וייס.
עו"ד ירום הלוי : כנראה, בהודעה שלו מתאריך 7/12 יום אחרי הרצח עמוד 2 למטה הוא אומר כך, שורות 24-28, והיו שם כל השכבה של תאיר ראדה, זה אחרי שהתגלה מה שהתגלה, ואז ישבנו שם ראינו חדשות לא היה מקום בבית ולקחו אותנו לבית הנוער ושם סיפרו לנו שתאיר ראדה נפלה בשירותים ושהיא מתה זה כל מה שאני יודע, לפני שנמשיך אני אגיד לך שיש עוד כאלה מהסוג הזה, אשתך שמעה את אותה שמועה בין אם יזומה ובין אם מקרית שנאמרה לכל תלמידי בית הספר, ריכזו את כולם ואמרו להם תאיר ראדה נפלה בשירותים ומתה וזה מה שאשתך סיפרה לך נכון?
העד, מר ראובן ג'נח : אישתי סיפרה לי לפי מה שאני יודע הייתה שוטרת שהיא אחות של סמדר נגר שהייתה בתוך בית הספר והיא שמעה את זה ממנה לפני שסיפרו לתלמידים ולפני שפרסמו,
כב' הש' אשר קולה : אשתך שמעה את זה ממנה.
העד, מר ראובן ג'נח : היא שמעה את זה ממנה.
כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה.
העד, מר ראובן ג'נח : כן, מסמדר נגר.
כב' הש' אשר קולה : ואשתך אמרה לך את זה וכל זה לפני 21:23.
העד, מר ראובן ג'נח : אמת.

עדות : עד תביעה מר אלכסנדר (סשה) סטרג'וסקי

עו"ד י. הלוי : מה שכתוב שם משקף את הלך הרוח אצל החוקרים יום לאחר הרצח ב- 12/7 שהרוצח שכמובן פעל בשירותי הבנות הידועים ירד לשירותי בנים בקומה ראשונה ושם עשה מה שעשה ויצא מהחלון זאת הייתה הסברה נכון?
העד, מר א. סטרג'וסקי : קודם כל אני פעם ראשונה רואה את הזכד הזה, זה רק אומר שיש כמה מסמכים שלא ראיתי, דבר שני מה שאתה שואל לא סותר שום דבר, אנחנו יודעים היום שהנאשם אכן היה קומה הראשונה בשירותים, מה ידענו אז אני אישית לא נחשפתי לזכד הזה.
עו"ד י. הלוי : יש ישיבת חוקרים כל בוקר, אתה יושב בתור חוקר מס' 2 עם יורם, יש סימנים, חשובים, חח"ד , חומר חשוד כדם, מריחה, שירותי בנים אתה מודע לזה.
העד, מר א. סטרג'וסקי : קודם כל לא בכל הישיבות השתתפנו,
כב' הש' א. קולה : הוא אומר הוא לא היה מודע לזכד הזה.
עו"ד י. הלוי : אני אומר לך,
העד, מר א. סטרג'וסקי : חקרנו את כל האופציות זה נכון.
עו"ד י. הלוי : היו עקבות של שירותי בנות של שירותי בנים בקומה ראשונה נכון שחשבתם שיש כתמי דם שם נכון.
העד, מר א. סטרג'וסקי : אנחנו ידענו שיש כתמי דם.
עו"ד י. הלוי : חשבתם.
העד, מר א. סטרג'וסקי : אנחנו ידענו תקרא לזה חשבנו שיש סימני דם בשירותי בנים עוד מההצבעה של ויקטור.
עו"ד י. הלוי : תרשה לי.
כב' הש' א. קולה : לא, ויקטור זה נגמר.
כב' הש' ד. צרפתי : אתה רוצה לחזור בנים בנות .
עו"ד י. הלוי : לא חוזר, אני אומר תקשיב זאת הסיבה שאתה הטעית את ויקטור שדיברתי בדיון הקודם, ויקטור אמר לך שירותי בנות,
(הדוברים מדברים יחדיו)
כב' הש' א. קולה : די, עורך הדין הלוי, די, אתה הטעית את ויקטור?
העד, מר א. סטרג'וסקי : לפי גרסתך אני הטעיתי את כולם.
כב' הש' א. קולה : השאלה האם הטעית את ויקטור?

%d בלוגרים אהבו את זה: