כמה כסף קיבל המדובב בשביל להוציא הודאה?

צפה במסמך המקורי : חוזה המשטרה עם המדובב
המדובב 'ארתור' הינו עבריין מורשע שמעת לעת משטרת ישראל משלמת לו כסף על מנת שידובב אדם אחר.