120 דקות רומן וארתור המדובב בתא המאסר | רוסית בלבד

הבהרה: מדובר על קטע הקלטה קול ללא תרגום או וידאו.
לצפייה בתמלול שהוגש לבית המשפט הודאתו למדובב - תמלול מ"ט 165/06