למחוק - הגשת תלונה על שי ניצן פרקליט המדינה - מרץ 2019

נספח 13 - סרטון - ככה מייצרים עדי מדינה
נספח 12 - סרטון - בלי עד מדינה אין ראיות
נספח 11- החלטת נציבת הביקורת על עבירות שי ניצן
נספח 10 - תלונה נגד שי ניצן אצל נציבות הביקורת
נספח 9 - סרטון -ניצן לא מכחיש שבפרקליטות טייחו ומרחו
נספח 8 - תלונה עברה ללשכת פרקליט המדינה
נספח 7 - תלונה כל הראיות בדויות
נספח 6 - מכתב של היועמש וינשטיין על מנדלבליט
נספח 5 - פסיקת בגץ בדבר צורך בנורמה
נספח 4 - שי ניצן בחן ובחר שלא לעצור את הפשע
נספח 3 - ערר למחש 27.05.10
נספח 2 - תלונה למחש נגד מומחה משטרה זייפן
נספח 1 - צילומי כף יד ימין עם שערות ארוכות
כתבה - תלונה במשטרה נגד שי ניצן
אישור הגשת תלונה במשטרה