תלונה נגד אלכסנדר גורודינסקי

  1. תלונה נגד אלכסנדר גורודינסקי על שרימה את בית המשפט, כשזייף תרגום ובדה ראיה קריטית. ראיה שגרמה לשופטים להאמין שרומן זדורוב הודה בפני המדובב והדגים את רצח המנוחה תאיר ראדה. עובדה שאיננה נכונה כפי שיתברר מיד.

עובדה אחת גרמה לבית המשפט להאמין מלכתחילה שרומן זדורוב אשם ברצח תאיר ראדה. זו ההודאה לכאורה בפני המדובב המכונה ארתור והדגמה לכאורה של ביצוע הרצח.

בית המשפט צפה בסרטון שבו נראים זדורוב וארתור משוחחים בלחש בשפה הרוסית, על מיטתו של זדורוב בתא המעצר. ואז נראים השניים קמים מהמיטה, וזדורוב נראה כשהוא מניף את ידו לכיוון צווארו של המדובב.

 בית המשפט ראה את הוידאו, קרא את התרגום והתמלול שעשה גורודינסקי והתרשם עמוקות עד שכתב:

"מפאת תוכנה הברור של ההודאה, פרטיה הרבים ואופן התנהלות הנאשם במהלכה, תובא הודאתו להלן ובהרחבה." (הדגשה במקור)

והמשיך בית המשפט וכתב:

כאן המדובב והנאשם ניגשים לתא השירותים, הנאשם מדגים על המדובב את שיסוף הגרון, מציב את ארתור כשפניו אל הקיר הימני של השירותים, מדגים חיתוך על צווארו בשתי(!) הנפות סכין העוברות מצידו הימני של הצוואר לצידו השמאלי."

(ההדגשים הודגשו במקור)

ולו רק כדי שיהיה ברור למה התכוון בית המשפט, אזי בהמשך הכרעת הדין נכתב במפורש: "ביום 19.12.06, לאחר הודאת הנאשם בפני המדובב, בה תיאר כיצד רצח באכזריות את המנוחה..."

 

אלא שרומן זדורוב מעולם לא הודה בפני המדובב שרצח את המנוחה, לא תיאר את הרצח ומעולם לא הדגים אותו. בית המשפט הלך שולל אחרי מצג שווא שתוכנן ככל הנראה ע"י המדובב ועל ידי ראשי הצח"מ שהתכוננו בעוד מועד וצפו בהקלטת האירוע בחצות הלילה בזמן אמת.

וכאן חשוב להדגיש שהמדובב עצמו הוא בעצם איש מקצוע של ממש בעסקי הרמייה והזיוף. בין העבירות שבגינן הורשע ניתן למצוא זיופים, שימוש במסמכים מזויפים, הונאה, קבלת דבר במרמה, התחזות לאדם אחר במטרה להונות, סחיטה בכוח ועוד. ראו את שבעת עמודי המרשם הפלילי של המדובב.

התרגום והתמלול של הדברים שעשה גורודינסקי, השלימו את המלאכה וגרמו לבית המשפט להבין דברים הפוכים מהדברים שאירעו באמת. גורודינסקי תרגם את הדברים באופן בלתי מדויק בעליל ובחלקים קריטיים אף באופן שקרי, כשבתוך תמליל התרגום אף העז לכתוב דברים שלחלוטין אסור היה לו לכתוב משום שזו הייתה פרשנות ולא תרגום. וכך כתב כפרשנות: "רומן ומדובב קמים ורומן זדורוב מבצע שחזור על ארתור איך הוא ביצע רצח וחוזרים לשבת על המיטה של רומן". את המילים הללו כתב גורודינסקי כשהוא יודע היטב שלא מדובר בהדגמת רצח המנוחה, אלא על שיטת עבודה לכאורה של קג"ב שנצפתה באינטרנט.

במעשיו גרם גורודינסקי לבית המשפט להאמין במה שלא היה ולא נברא. גורודינסקי סמך על האמונה הטבעית של בית המשפט ושל ההגנה בתרגום ובתמלול שמעבירות המשטרה והפרקליטות, אשר במדינה מתוקנת, עומדים הצדק והאמת מול עיניהן, ועל חוסר היכולת של נאשם לבדוק לעומקם של דברים, בעת שהאמצעים העומדים לרשותו, דחוקים.

גורודינסקי סמך גם על העובדה שקשה עד בלתי אפשרי לתרגם את הדברים שנאמרו כהווייתם. חברות תרגום ותמלול מקצועיות שקיבלו את הקלטת, השיבו שלא ניתן לתרגם ולתמלל אותה כלל.

להלן תשובה מ"חבר המתרגמים" על בקשתו של ד"ר חיים סדובסקי.

חיים שלום,

רציתי לעדכן כי מס' מתמללים הקשיבו להקלטה

אך לצערי אף אחד מהם לא הצליח לפענח את הנאמר בהקלטה,

תודה,

 מאיה כהן | חבר המתרגמים

טלפון-03-5190784פקס-03-5169020 | www.hever.co.il

ולמרות זאת, נעשה על ידינו ניסיון לתרגם בכל זאת את כל הקטע. מכיוון שאף אחד מהאנשים שסייעו בתרגום איננו איש מקצוע ומכיוון שלא היה בידינו מכשור מתאים להגברת קול והפרדת רעשי רקע, איננו קובעים מסמרות, למעט העובדה שזדורוב מעולם לא סיפר על רצח המנוחה. ועם זאת, התרגום בסרטון נתמך באמצעות קטע בהילוך איטי שמייתר למעשה את הצורך בתרגום.

בסרטון כאן, "תרגיל ההדגמה על המדובב", ניתן לראות:

  1. אפשר בקלות להבין ש"הדגמת רצח המנוחה", היה בעצם תרגיל של המדובב ואנשי משטרה שנועד למצלמה, כפי שעולה מדברי ראשי הצח"מ;
  2. אפשר לראות את ראש הצח"מ מודה שידע על התרגיל, כיוון שביום השמיני לחקירות בחצות הלילה, הוא הגיע יחד עם יורם אזולאי כדי לצפות במוניטור "בהדגמה בזמן אמת";
  3. אפשר לראות בהילוך אטי כיצד המדובב ממשיך ומסביר לזדורוב כיצד לנהוג בעת "ההדגמה";
  4. ואפשר לראות כיצד המדובב הולך ונעמד במכוון בדיוק במקום שבו הסביר הזיהוי הפלילי לראשי הצח"מ, ששם עמדה המנוחה.

וזהו הקטע המלא שתרגם ותמלל גורודינסקי. מסתבר שחלק מהדברים הדברים לא נאמרו כלל, או שהדוברים הוחלפו במזיד ודברים שאמר המדובב יוחסו לזדורוב ולהיפך. בסיום הקטע הכניס גורודינסקי פרשנות שלא הייתה במנדט שלו כמתרגם ושלחלוטין איננה חלק מהתמליל. הפרשנות מודגשת.

להלן התמליל של גורודינסקי, כמות שהוא:

             רומן: לא רוצים לשלוח אותי לפוליגרף (בקול רם?).

             ארתור:  ואיך לא הצלחת לעבור פוליגרף?

             רומן: אני נפלתי בשאלה אחת. פוליגרף מגיב על מה שאומרים ובאותו רגע חשבתי על כך

                      שגרמתי לאשתי כאב, ואני לא עשיתי לאשתי כאב אף פעם ולכן בתשובה על השאלה

                      האם אני מעורב או לא מעורב (לוחש לאוזן בשקט). (בקול רם) אבל אני לא מעורב. אני

                      באמת לא מעורב. להוכיח אני רוצה בפוליגרף. אני רוצה להוכיח.

           ארתור:  תראה. אתה היית אמור לקחת כפפות מייד כדי לא להתלכלך. מייד לקחת כפפות. אתה

                       מפגר.

רומן: לא ידעתי שיתרחש דבר כזה. אם הייתי יודע...

ארתור:  אני צודק? ומה אמרתי לך מהתחלה?

רומן: כן. לכן אני עובד ללא כפפות.

ארתור:  אתה בבית ניקית מתחת לציפורניים הכול?

רומן: לא היה לי כלום

ארתור:  אבל בכל זאת שטפת?

רומן: כל הציפורניים סגורות כשעושים שיסוף (מדגים עם יד ימין שיסוף גרון). כל הציפורניים סגורות (מדגים שוב פעם שיסוף גרון עם יד ימין)

ארתור:  נכון

רומן: ויד הזאת ככה (מדגים עם יד שמאל שלו ומזיז את היד שמאל הצידה ומרים אותה).

ארתור:  איפה אתה למדת להרוג ככה?

רומן: אני באינטרנט קראתי ספר. מבוא ללחימה עם סכין בק.ג.ב. הם עשו ככה (מדגים שיסוף גרון על עצמו)

ארתור:  ק.ג.ב.?

רומן: ק.ג.ב.

ארתור:  ככה עשו? (מדגים על עצמו שיסוף גרון)? אם אני הולך לשירותים

רומן: (מדגים על עצמו שיסוף גרון). בו אני אראה לך

רומן ומדובב קמים ורומן זדורוב מבצע שחזור על ארתור איך הוא ביצע רצח וחוזרים לשבת על המיטה של רומן.

עובדות – מתרגום הקטע ע"י דוברי רוסית בקבוצת הפייסבוק עולה שכל התרגום של גורודינסקי מעוות, שגוי ושקרי. הקטע המסומן בצהוב אינו קיים. המשפט האחרון איננו תרגום, אלא פרשנות של המתרגם ועליו הסתמך בית המשפט כעובדה.

בית המשפט כאמור, נחשף והאמין לתמליל של גורודינסקי ואף קיבל כמות שהיא את הפרשנות של גורודינסקי שקבע במזיד שזדורוב שחזר על המדובב את רצח המנוחה.. וזאת כאשר גם לפי התרגום של גורודינסקי, הדגים זדורוב את שיטת הפעולה של הקג"ב ולא את רצח המנוחה

בנוסף לאלה טרח בית המשפט והדגיש שיחה בין המדובב לבין זדורוב, בעניין דם שנמצא לכאורה בשירותי בנים. דם שלכאורה נמצא על ידיו של זדורוב.

וכך בין היתר נכתב בהכרעת הדין מתוך תמליל השיחה בין המדובב לזדורוב:

אני עשיתי טעות שלא ניקיתי דם בשירותי בנים. טיפות דם לא ניקיתי וזאת הטעות שלי. מה יהיה הלאה אני לא יודע.

מ (-ארתור): איפה זה היה? למעלה?

ר.ז: לא, למטה

מ: אולי ראה אותך איזה מורה? אולי מישהו אחר?

ר.ז: לא חושב. אני חושב בגלל הדם בכל זאת. זה טפטף מהידיים שלי

מ: מה, היית ללא כפפות? תראה. מתי שעבדת? מתי שעבדת?

ר.ז: הם היו נקיות, הידיים.

מ: ומה עם הסכין?

ר.ז: אני חושב שטפטף מהלהב

לשיחה זו אין שום קשר להודאה ברצח. אין כאן הודאה ברצח אלא בהכאה על חטא של זדורוב, על שהשאיר לכאורה ראיות שעלולות לגרום להרשעתו מבלי שידו תהיה במעל. מקור אמירות אלה, באמונתו של זדורוב שנמצא דם על ידיו, כליו וסכינו. את העובדות השגויות האלה הוא למד מדברי החוקרים 1, דברי החוקרים 2, דברי החוקרים 3.  

אלא שלכל נושא זה אין שום תוקף. שהרי מעולם לא הוכח שדם המנוחה נמצא בשירותי בנים.  

דם המנוחה אמנם לא נמצא בשירותי הבנים, אבל כפי שסיפר זדורוב בחקירתו מיום 12.12.06, הוא ראה טיפות דם בשירותי בנים, כשבוע לפני הרצח ובלשונו:

זדורוב:         טיפה, נראה לי אחת, אחת או שתיים על אסלה, על הרצפה כמה טיפות וזהו.

סשה:         באיזה תאריך, אתה אומר?

זדורוב:         בראשון או בשלושים ואחת, משהו כזה.

סשה:         של חודש שעבר?

זדורוב:         כן. כלומר, יוצא נובמבר, סוף נובמבר.

סשה:        (עברית) בשירותי גברים?

זדורוב:         כן. בשירותי גברים. זה היה בסוף נובמבר.

למעשה, גם מעדות איש הניקיון ויקטור קולסניקוב עולה שבשירותי הבנים נמצא לא אחת דם שמקורו במריבות בין בנים, כפי שהעיד בבית המשפט –

ש. לא סיפרת לאף אחד על הכתמים של הדם שראית, למה מפני שזו תופעה יום יומית, רגילה, שגרתית, לא ראית בזה משהו חריג. לאשתך סיפרת?

ת. לא.

ש. למה, זה דבר רגיל, שגרתי?

ת. נכון

לעובדה שבשירותי בנים נמצא דם באופן שגרתי כתוצאה מקטטות בין בנים, נמצא גם תימוכין בשורות 12- 13 בהודעתו של איש הניקיון למשטרה

שגיאה זו של בית המשפט שהניח שרומן זדורוב הודה ברצח בפני המדובב, נבעה למעשה מרמייה והולכת שולל של החוקרים והאחראי העיקרי לשגיאה הוא אלכסנדר גורודינסקי.

לחצו כאן לחזרה לדף פירוט התלונות.

  1. תלונה נגד אלכסנדר גורודינסקי על שרימה את בית המשפט, כשזייף תרגום ובדה ראיה קריטית. ראיה שגרמה לשופטים להאמין שרומן זדורוב הודה בפני המדובב והדגים את רצח המנוחה תאיר ראדה. עובדה שאיננה נכונה כפי שיתברר מיד.

עובדה אחת גרמה לבית המשפט להאמין מלכתחילה שרומן זדורוב אשם ברצח תאיר ראדה. זו ההודאה לכאורה בפני המדובב המכונה ארתור והדגמה לכאורה של ביצוע הרצח.

בית המשפט צפה בסרטון שבו נראים זדורוב וארתור משוחחים בלחש בשפה הרוסית, על מיטתו של זדורוב בתא המעצר. ואז נראים השניים קמים מהמיטה, וזדורוב נראה כשהוא מניף את ידו לכיוון צווארו של המדובב.

 בית המשפט ראה את הוידאו, קרא את התרגום והתמלול שעשה גורודינסקי והתרשם עמוקות עד שכתב:

"מפאת תוכנה הברור של ההודאה, פרטיה הרבים ואופן התנהלות הנאשם במהלכה, תובא הודאתו להלן ובהרחבה." (הדגשה במקור)

והמשיך בית המשפט וכתב:

כאן המדובב והנאשם ניגשים לתא השירותים, הנאשם מדגים על המדובב את שיסוף הגרון, מציב את ארתור כשפניו אל הקיר הימני של השירותים, מדגים חיתוך על צווארו בשתי(!) הנפות סכין העוברות מצידו הימני של הצוואר לצידו השמאלי."

(ההדגשים הודגשו במקור)

ולו רק כדי שיהיה ברור למה התכוון בית המשפט, אזי בהמשך הכרעת הדין נכתב במפורש: "ביום 19.12.06, לאחר הודאת הנאשם בפני המדובב, בה תיאר כיצד רצח באכזריות את המנוחה..."

 

אלא שרומן זדורוב מעולם לא הודה בפני המדובב שרצח את המנוחה, לא תיאר את הרצח ומעולם לא הדגים אותו. בית המשפט הלך שולל אחרי מצג שווא שתוכנן ככל הנראה ע"י המדובב ועל ידי ראשי הצח"מ שהתכוננו בעוד מועד וצפו בהקלטת האירוע בחצות הלילה בזמן אמת.

וכאן חשוב להדגיש שהמדובב עצמו הוא בעצם איש מקצוע של ממש בעסקי הרמייה והזיוף. בין העבירות שבגינן הורשע ניתן למצוא זיופים, שימוש במסמכים מזויפים, הונאה, קבלת דבר במרמה, התחזות לאדם אחר במטרה להונות, סחיטה בכוח ועוד. ראו את שבעת עמודי המרשם הפלילי של המדובב.

התרגום והתמלול של הדברים שעשה גורודינסקי, השלימו את המלאכה וגרמו לבית המשפט להבין דברים הפוכים מהדברים שאירעו באמת. גורודינסקי תרגם את הדברים באופן בלתי מדויק בעליל ובחלקים קריטיים אף באופן שקרי, כשבתוך תמליל התרגום אף העז לכתוב דברים שלחלוטין אסור היה לו לכתוב משום שזו הייתה פרשנות ולא תרגום. וכך כתב כפרשנות: "רומן ומדובב קמים ורומן זדורוב מבצע שחזור על ארתור איך הוא ביצע רצח וחוזרים לשבת על המיטה של רומן". את המילים הללו כתב גורודינסקי כשהוא יודע היטב שלא מדובר בהדגמת רצח המנוחה, אלא על שיטת עבודה לכאורה של קג"ב שנצפתה באינטרנט.

במעשיו גרם גורודינסקי לבית המשפט להאמין במה שלא היה ולא נברא. גורודינסקי סמך על האמונה הטבעית של בית המשפט ושל ההגנה בתרגום ובתמלול שמעבירות המשטרה והפרקליטות, אשר במדינה מתוקנת, עומדים הצדק והאמת מול עיניהן, ועל חוסר היכולת של נאשם לבדוק לעומקם של דברים, בעת שהאמצעים העומדים לרשותו, דחוקים.

גורודינסקי סמך גם על העובדה שקשה עד בלתי אפשרי לתרגם את הדברים שנאמרו כהווייתם. חברות תרגום ותמלול מקצועיות שקיבלו את הקלטת, השיבו שלא ניתן לתרגם ולתמלל אותה כלל.

להלן תשובה מ"חבר המתרגמים" על בקשתו של ד"ר חיים סדובסקי.

חיים שלום,

רציתי לעדכן כי מס' מתמללים הקשיבו להקלטה

אך לצערי אף אחד מהם לא הצליח לפענח את הנאמר בהקלטה,

תודה,

 מאיה כהן | חבר המתרגמים

טלפון-03-5190784פקס-03-5169020 | www.hever.co.il

ולמרות זאת, נעשה על ידינו ניסיון לתרגם בכל זאת את כל הקטע. מכיוון שאף אחד מהאנשים שסייעו בתרגום איננו איש מקצוע ומכיוון שלא היה בידינו מכשור מתאים להגברת קול והפרדת רעשי רקע, איננו קובעים מסמרות, למעט העובדה שזדורוב מעולם לא סיפר על רצח המנוחה. ועם זאת, התרגום בסרטון נתמך באמצעות קטע בהילוך איטי שמייתר למעשה את הצורך בתרגום.

בסרטון כאן, "תרגיל ההדגמה על המדובב", ניתן לראות:

  1. אפשר בקלות להבין ש"הדגמת רצח המנוחה", היה בעצם תרגיל של המדובב ואנשי משטרה שנועד למצלמה, כפי שעולה מדברי ראשי הצח"מ;
  2. אפשר לראות את ראש הצח"מ מודה שידע על התרגיל, כיוון שביום השמיני לחקירות בחצות הלילה, הוא הגיע יחד עם יורם אזולאי כדי לצפות במוניטור "בהדגמה בזמן אמת";
  3. אפשר לראות בהילוך אטי כיצד המדובב ממשיך ומסביר לזדורוב כיצד לנהוג בעת "ההדגמה";
  4. ואפשר לראות כיצד המדובב הולך ונעמד במכוון בדיוק במקום שבו הסביר הזיהוי הפלילי לראשי הצח"מ, ששם עמדה המנוחה.

וזהו הקטע המלא שתרגם ותמלל גורודינסקי. מסתבר שחלק מהדברים הדברים לא נאמרו כלל, או שהדוברים הוחלפו במזיד ודברים שאמר המדובב יוחסו לזדורוב ולהיפך. בסיום הקטע הכניס גורודינסקי פרשנות שלא הייתה במנדט שלו כמתרגם ושלחלוטין איננה חלק מהתמליל. הפרשנות מודגשת.

להלן התמליל של גורודינסקי, כמות שהוא:

             רומן: לא רוצים לשלוח אותי לפוליגרף (בקול רם?).

             ארתור:  ואיך לא הצלחת לעבור פוליגרף?

             רומן: אני נפלתי בשאלה אחת. פוליגרף מגיב על מה שאומרים ובאותו רגע חשבתי על כך

                      שגרמתי לאשתי כאב, ואני לא עשיתי לאשתי כאב אף פעם ולכן בתשובה על השאלה

                      האם אני מעורב או לא מעורב (לוחש לאוזן בשקט). (בקול רם) אבל אני לא מעורב. אני

                      באמת לא מעורב. להוכיח אני רוצה בפוליגרף. אני רוצה להוכיח.

           ארתור:  תראה. אתה היית אמור לקחת כפפות מייד כדי לא להתלכלך. מייד לקחת כפפות. אתה

                       מפגר.

רומן: לא ידעתי שיתרחש דבר כזה. אם הייתי יודע...

ארתור:  אני צודק? ומה אמרתי לך מהתחלה?

רומן: כן. לכן אני עובד ללא כפפות.

ארתור:  אתה בבית ניקית מתחת לציפורניים הכול?

רומן: לא היה לי כלום

ארתור:  אבל בכל זאת שטפת?

רומן: כל הציפורניים סגורות כשעושים שיסוף (מדגים עם יד ימין שיסוף גרון). כל הציפורניים סגורות (מדגים שוב פעם שיסוף גרון עם יד ימין)

ארתור:  נכון

רומן: ויד הזאת ככה (מדגים עם יד שמאל שלו ומזיז את היד שמאל הצידה ומרים אותה).

ארתור:  איפה אתה למדת להרוג ככה?

רומן: אני באינטרנט קראתי ספר. מבוא ללחימה עם סכין בק.ג.ב. הם עשו ככה (מדגים שיסוף גרון על עצמו)

ארתור:  ק.ג.ב.?

רומן: ק.ג.ב.

ארתור:  ככה עשו? (מדגים על עצמו שיסוף גרון)? אם אני הולך לשירותים

רומן: (מדגים על עצמו שיסוף גרון). בו אני אראה לך

רומן ומדובב קמים ורומן זדורוב מבצע שחזור על ארתור איך הוא ביצע רצח וחוזרים לשבת על המיטה של רומן.

עובדות – מתרגום הקטע ע"י דוברי רוסית בקבוצת הפייסבוק עולה שכל התרגום של גורודינסקי מעוות, שגוי ושקרי. הקטע המסומן בצהוב אינו קיים. המשפט האחרון איננו תרגום, אלא פרשנות של המתרגם ועליו הסתמך בית המשפט כעובדה.

בית המשפט כאמור, נחשף והאמין לתמליל של גורודינסקי ואף קיבל כמות שהיא את הפרשנות של גורודינסקי שקבע במזיד שזדורוב שחזר על המדובב את רצח המנוחה.. וזאת כאשר גם לפי התרגום של גורודינסקי, הדגים זדורוב את שיטת הפעולה של הקג"ב ולא את רצח המנוחה

בנוסף לאלה טרח בית המשפט והדגיש שיחה בין המדובב לבין זדורוב, בעניין דם שנמצא לכאורה בשירותי בנים. דם שלכאורה נמצא על ידיו של זדורוב.

וכך בין היתר נכתב בהכרעת הדין מתוך תמליל השיחה בין המדובב לזדורוב:

אני עשיתי טעות שלא ניקיתי דם בשירותי בנים. טיפות דם לא ניקיתי וזאת הטעות שלי. מה יהיה הלאה אני לא יודע.

מ (-ארתור): איפה זה היה? למעלה?

ר.ז: לא, למטה

מ: אולי ראה אותך איזה מורה? אולי מישהו אחר?

ר.ז: לא חושב. אני חושב בגלל הדם בכל זאת. זה טפטף מהידיים שלי

מ: מה, היית ללא כפפות? תראה. מתי שעבדת? מתי שעבדת?

ר.ז: הם היו נקיות, הידיים.

מ: ומה עם הסכין?

ר.ז: אני חושב שטפטף מהלהב

לשיחה זו אין שום קשר להודאה ברצח. אין כאן הודאה ברצח אלא בהכאה על חטא של זדורוב, על שהשאיר לכאורה ראיות שעלולות לגרום להרשעתו מבלי שידו תהיה במעל. מקור אמירות אלה, באמונתו של זדורוב שנמצא דם על ידיו, כליו וסכינו. את העובדות השגויות האלה הוא למד מדברי החוקרים 1, דברי החוקרים 2, דברי החוקרים 3.  

אלא שלכל נושא זה אין שום תוקף. שהרי מעולם לא הוכח שדם המנוחה נמצא בשירותי בנים.  

דם המנוחה אמנם לא נמצא בשירותי הבנים, אבל כפי שסיפר זדורוב בחקירתו מיום 12.12.06, הוא ראה טיפות דם בשירותי בנים, כשבוע לפני הרצח ובלשונו:

זדורוב:         טיפה, נראה לי אחת, אחת או שתיים על אסלה, על הרצפה כמה טיפות וזהו.

סשה:         באיזה תאריך, אתה אומר?

זדורוב:         בראשון או בשלושים ואחת, משהו כזה.

סשה:         של חודש שעבר?

זדורוב:         כן. כלומר, יוצא נובמבר, סוף נובמבר.

סשה:        (עברית) בשירותי גברים?

זדורוב:         כן. בשירותי גברים. זה היה בסוף נובמבר.

למעשה, גם מעדות איש הניקיון ויקטור קולסניקוב עולה שבשירותי הבנים נמצא לא אחת דם שמקורו במריבות בין בנים, כפי שהעיד בבית המשפט –

ש. לא סיפרת לאף אחד על הכתמים של הדם שראית, למה מפני שזו תופעה יום יומית, רגילה, שגרתית, לא ראית בזה משהו חריג. לאשתך סיפרת?

ת. לא.

ש. למה, זה דבר רגיל, שגרתי?

ת. נכון

לעובדה שבשירותי בנים נמצא דם באופן שגרתי כתוצאה מקטטות בין בנים, נמצא גם תימוכין בשורות 12- 13 בהודעתו של איש הניקיון למשטרה

שגיאה זו של בית המשפט שהניח שרומן זדורוב הודה ברצח בפני המדובב, נבעה למעשה מרמייה והולכת שולל של החוקרים והאחראי העיקרי לשגיאה הוא אלכסנדר גורודינסקי.

לחצו כאן לחזרה לדף פירוט התלונות.