תלונה נגד רפ"ק ירון שור על זיוף, בידוי ראיות, שיבוש מהלכי משפט, רמאות והולכת שולל את השופטים

תלונה נגד רפ"ק ירון שור על זיוף, בידוי ראיות, שיבוש מהלכי משפט, רמאות והולכת שולל את השופטים.

             

שופטים בישראל ובעולם כולו אינם מומחים בכל תחומי המדע ואינם יכולים מבחינה אובייקטיבית לרדת לפרטי פרטים של חוות דעת מומחה בתחום שהם אינם מבינים בו. בדרך כלל בוחר שופט את המומחה שעדותו עדיפה עליו והוא סומך על דבריו ועל חוות דעתו.

על פי רוב סומכים שופטים על מומחי התביעה מהסיבה הפרוזאית שלכאורה אין הם מרוויחים מעדותם, שכן הם יקבלו את משכורתם בכל מקרה, בניגוד למומחה הגנה שמרוויח מעדותו ומחוות דעתו.

ירון שור הוא מומחה משטרה לפענוח טביעות נעל, אשר ניצל את העובדה שלעיל כדי לזייף, לרמות ולהוליך שולל את השופטים,

שור מצא לכאורה 6 טביעות נעל על המכנסיים של המנוחה. בשתיים מהן הוא שינה את התמונה, כלומר ביצע עבירת זיוף וארבע מהן הוא הציג לבית המשפט באופן כזה שבית המשפט הולך שולל, לא הצליח להבין את התמונה האמתית ונפל במסכת השקרים.

עד כדי כך הלכו השופטים שולל אחרי הרמייה, שהם האמינו שהם רואים במו עיניהם ומבלי להזדקק למומחה, את עקבות נעליו של זדורוב על מכנסי המנוחה.

גם אנחנו כאן, בתלונה זו, לא ניכנס לעניינים שבמומחיות. 

נצביע כאן על הבדלים בין תמונות ומצגות מקור לבין תמונות ומצגות שהוגשו לבית המשפט, להלן – זיופים ונצביע על תמונות שהוצגו לבית המשפט באופן מעוות או חסר, להלן – אחיזת עיניים ונראה רק דברים שכל אדם יכול לראות ולהבין. ובעיקר נתייחס לדברים שגם "בעיני הדיוט ניתן לזהות" כדברי בית המשפט בהכרעת הדין בעניין זה.

ורק כדי להבהיר עד כמה רומה בית המשפט והולך שולל, שהנה בהחלטה משלימה לא היסס בית המשפט ותקף במילים חריפות את אמינותו של אחד המומחים החשובים בעולם אשר קבע שסימני הדם על מכנסי המנוחה לא נעשו ע"י סוליות נעליים כלשהן ובוודאי שלא ע"י נעליו של זדורוב.

וכך כתב עליו בית המשפט:

"מדובר בעד, אשר אני רואה לציין זאת בצער, אשר כפשוטו, חצה אוקיינוסים בכספי ציבור כדי להעיד בביהמ"ש, בתיק בו עסקינן בדיני נפשות ובחר למרבה הצער, להיות מוטה."

ואת זה כאמור, כתב בית המשפט אך ורק משום שנפל במלכודת הכזבים שהניח לפתחו ירון שור. לפיכך, בניגוד לתמונה החלקית והחסרה שראו השופטים, תוצג כאן התמונה המלאה והשלמה.

אבל לפני כן, ראוי לציין שבניגוד לכללים, ככל הנראה שותף ירון שור המומחה לטביעות נעליים בתיק החקירה, בעניינים שאינם נוגעים למומחיותו ונאמר לו שאין אף ראיה כנגד רומן זדורוב ולפיכך עליו להוכיח שטביעות נעליו של זדורוב נמצאו על מכנסי המנוחה.

עובדה זו עולה ממכתב בדואר אלקטרוני ששלח לעמית בגרמניה כשבועיים לאחר ההודאה והשחזור של זדורוב, שבו ביקש שור סיוע ממשטרת גרמניה במגעים עם חברת סלמנדר וכתב במפורש שטביעת הנעל היא הראיה היחידה נגד החשוד. להלן:

"It is important to emphasize (to you) that the shoeprint is the only evidence existing."

 המכתב כאמור, משדר חשיפה אסורה של רפ"ק שור לחומר החקירה שאיננו קשור בהשוואת טביעות נעל ולמד כי טביעת הנעל היא הראייה היחידה בתיק!

להלן כל "טביעות הנעל" שמצא שור.

"עקבה 1"

ירון שור הוליך את בית המשפט שולל, כשהציג מצגת שמוכיחה לכאורה התאמה בין סוליית הנעל של זדורוב לבין כתם דם על המכנסיים, אלא שדרך הצגת המצגת המכונה "קצוות סופי מכווץ" הסתירה את העובדות ולא הבהירה אותן.

זהו הסימן הדומה לעקבת נעל שנמצא מתחת לכיס שמאל של המנוחה.

C:\Users\User\Pictures\תמונה סימן עקבה 1.jpg

זה בין היתר מה שראו השופטים.                              וזה מה שהוסתר מהשופטים.

"התאמה" לכאורה בין שקף הסוליה לכתם הדם           זה קנה המידה והיחס האמתיים בתמונות המלאות

C:\D דיסק מקומי\0 מ צ ג ו ת 0\כל זיופי הנעליים - מצגות שור ועוד\תלונה - חומרים\תיק עבודות ירון שור - לעבודה\הצגה של שור להכניס לסרט עקבה 1 מצגת אחיזת עיניים\שקופית6.JPGC:\Users\User\Downloads\קנה מידה ויחס אמיתיים 1.jpg

   

האם גם בובה הסתובבה בזירת הרצח? האם הכתם על המכנסיים מתאים לעקבת נעלו של גבר?

אפשר בקלות לראות שגם ניסיון להסיט את הסוליה לכיוונים שונים, איננו מציג התאמה כלשהי בין סוליית הנעל לכתם הדם הרלוונטי.

באדום – צורת הסוליה של זדורוב

בצהוב – צורת "העקבה הברורה" שראו השופטים לאחר הסחת הדעת של שור.

(בחלקה העליון של התמונה משמאל, מוצמד סרגל)

יתירה מכך. ירון שור אף טרח  והציג "התאמה" בין הפגמים בסוליה לבין כתם הדם.

ואז, לנוכח מה שהוצג לו, קבע בית המשפט בהכרעת הדין:

"עוד אציין בהקשר זה, כי לנגד עיניי בצורה בלתי אמצעית וישירה, צילום הג'ינס ועליו ההטבעה בשקף בדם לרבות הפגמים בנעל, כפי שהצביע עליהם המומחה שור בחוות דעתו ובעדותו, ומראה העיניים מלמד בנקודה זו בצורה חד משמעית, כי מדובר בעקבות עם הפגמים היחודיים לנעליו השחוקות של הנאשם." (עמ' 233 להכרעת הדין)

ועוד נכתב בהכרעת הדין:

"הוכח, לטעמי, כמבואר וכמפורט בחוות דעתו של חברי, כי לפחות אחת מזוג הנעליים שנעל הנאשם בעת ביצוע המעשה המיוחס, השאירה חותמה על מכנסי המנוחה וזוהי ראייה מכרעת שלא עלה בידי הנאשם להפריכה, על אף מאמצי הסניגוריה. ויובהר, המדובר בחותם ייחודי שנוצר אגב שימוש בנעליים ולא בתהליך הייצור. למעשה, לא רק הסתמכות על עדותו של המומחה ירון שור יש כאן, אלא אף מראה עיניים של אדם מן הישוב. (עמ' 448 להכרעת הדין)

זה מה שראו השופטים.                                          וזה מה שהוסתר מהשופטים.

הפגמים בשקף הסוליה, "מתאימים לכתם הדם"       בעת שמסלקים את הצבע הכתום של השקף, מסתבר

                                                                     שהפגמים בשקף הסוליה אינם מתאימים לכתם הדם.      

   

C:\D דיסק מקומי\0 מ צ ג ו ת 0\כל זיופי הנעליים - מצגות שור ועוד\תלונה - חומרים\תיק עבודות ירון שור - לעבודה\עקבה 1 חלק 2\שקופית11.JPG   עקבותL1 מסכה פגמים.jpg

למעשה הדברים חמורים בהרבה. השוואה ישירה בין הסוליה לבין כתם הדם, מוכיחה שאין אפילו דמיון קלוש בין הפגמים בסוליה לבין כתם הדם.

הסימנים בכתם הדם                                                                   קטע הסוליה הרלוונטי

C:\Users\User\Pictures\0001.png       C:\Users\User\Pictures\0001.png

אלא שכאמור, בית המשפט ראה את המצגת שהציג שור בבית המשפט, שהוכיחה לכאורה התאמה בין פגמים בנעל לבין כתם דם על המכנסיים.

בית המשפט פשוט לא ראה את העובדות האמתיות. ראו סרטון המציג את הסחת הדעת של "עקבה 1".

"עקבה 2"

במצגת שהציג שור לבית המשפט שאותה כינה "מכווץ 2L, שילב שור ב"עקבה" זו בין אחיזת עיניים לבין זיוף של ממש.

ירון שור פתח באחיזת עיניים כשהראה קטע זעיר שהיווה למעשה סיומו של אחד מכתמי הדם וקבע שהוא נוצר באופן ייחודי בגלל פגם בסוליית הנעל. מדובר בהונאה משום שהתבוננות בתמונה הכללית מאפשרת להבין שלא יתכן שמדובר בכתם דם שנוצר בגלל פגם בסוליית הנעל.

להלן תמונה של כתמי הדם על כיס ימין. החץ הצהוב מצביע על הקטע בכתם הדם שבתהליך פשוט של הסחת דעת, הציג שור בנפרד מהתמונה הכללית, כשהוא גדול בהרבה.  

C:\D דיסק מקומי\0 מ צ ג ו ת 0\כל זיופי הנעליים - מצגות שור ועוד\תלונה ליועץ המשפטי לממשלה - פרשת זדורוב כללי\תלונה ליועץ המשפטי לממשלה - פרשת זדורוב\תיקיית מסמכים רלוונטים לתלונה\עקבה 2 מנותקת מהסביבה.jpg

עם התמונות למטה, הציג שור את הכתם בפני השופטים. כך נמנע מהם להבחין שלא קיימת אפשרות שהדבר נוצר ע"י נעל כלשהי.

שלב 1 – בידוד הקטע הזעיר מהכתם הכללי           שלב 2 – העתקת הכתם לחומר בשם אלג'נייט

                                                                                 C:\D דיסק מקומי\0 מ צ ג ו ת 0\כל זיופי הנעליים - מצגות שור ועוד\תלונה ליועץ המשפטי לממשלה - פרשת זדורוב כללי\תיק עבודות ירון שור - לעבודה\ירון שור 2\שקופית20.JPG C:\Documents and Settings\sarenaw.NT_MZP_DOMAIN\My Documents\שרינה\עיקבה מספר 2\פגם אלגינייט\אלגינט רזה מסובב גזור מאד.jpg

ולא זו בלבד, אלא שמלבד הוצאת כתם דם מהקשרו, אזי כדי להסיח את הדעת ו"להוכיח" התאמה אפשרית לפגם בנעלו של זדורוב, זייף ירון שור את התמונה כשהניח סיב על שקף שהכין מפגם בצורת בומרנג שבסוליית הנעל והדגיש אותו בצבע ירוק.

לאחר מכן שילב בין שקף הפגם בנעל עם הקטע מכתם הדם, והרי לשופטים הצגה יפה.

שלב 1 – שקף הסוליה עם סיב בתוך פגם בנעל          שלב 2 – הדגשה בצבע ירוק

הטבעת נסיון רזה מסובב גזור מאד 1.jpg  הטבעת נסיון רזה מסובב גזור מאד.jpg

שלב 3 – הדגשת הצבע הירוק על קטע כתם הדם       שלב 4 – שילוב שקף הנעל עם קטע כתם הדם.

 אלגינט  רזה מסובב גזור מאד מסכה.jpg  אלגינט והטבעת נסיון רזה מסובב גזור מאד מסכה.jpg

שלב -  הצגה של שקף הנעל עם "אי" בתוך הפגם.

אלא שהעובדה היא שלא היה כל "אי".

ירון שור הניח במכוון את הסיב על שקף הפגם שבנעל ויצר תמונה שונה. כלומר, ירון שור זייף.

לראיה, השוואה של שקף "עקבה 2" לקטע רלוונטי משקף של "עקבה 3" שבו אין אף אי.

תמונה עם "אי" מהמצגת של שור על "עקבה 2"     שקף ללא סיב. בלי "אי" מתוך מצגת על "עקבה 3" הטבעת נסיון רזה מסובב גזור מאד 1.jpg  C:\Users\User\Pictures\עקבה 2 בלי אי.jpg

 

ולא זו בלבד, אלא שמהתבוננות בפגם על הסוליה ללא תיווך של שקף, ניתן לראות שאין אף "אי" בתוך הפגם בצורת בומרנג.

  נעל הטבעה וסימון גזור2.jpg

לטענה אפשרית שהסיב נפל במקרה ושור לא שם לב, ניתן להשיב שאין הדבר אפשרי אצל שמדובר באדם שעוסק שנים רבות במקצוע שדורש מיומנות ודיוק ובמיוחד כאשר כל ילד יכול להבחין בסיב שהופיע לפתע פתאום. ראו סרטון שמסביר בקצרה את הדברים

"עקבה 3"

במקרה זה זייף ירון שור ושינה את התמונה כשהפך כתם דם זעיר בן מספר מילימטרים שנמצא צמוד לתפר המכנס  ל"עקבה אפשרית" של הנעל, שנעשתה ע"י חלק מעיגול הדריכה הקדמי של הנעל. כשעל הדרך הוא העלים את קיפול הבד של המכנס ואת התפר שלצדו.  זו המצגת שהציג לבית המשפט ושאותה כינה "פגם יחיד מכווץ".

לשם כך עשה שור שימוש בחומר בשם אלג'נייט שאפשר העתקת חלק מכתמי הדם בתוך שאינו מעתיק את תפר המכנס ואת קיפול המכנס. מה שאפשר את ההצגה שערך עבור בית המשפט.

במקרה זה, אפילו יטען שור שמדובר בטעות בתום לב, מסתבר שלמרות שניתן היה להבחין בבירור שמעתק האלג'ינייט לא העתיק כראוי את כתמי הדם מהמכנסיים באזור התפר, בחר ירון שור בכל זאת להשתמש בו.

C:\D דיסק מקומי\0 מ צ ג ו ת 0\כל זיופי הנעליים - מצגות שור ועוד\תלונה ליועץ המשפטי לממשלה - פרשת זדורוב כללי\תלונה ליועץ המשפטי לממשלה - פרשת זדורוב\סרטונים לתלונה\זדורוב פרטים הדחה אליבי תלונה\זיוף עקבה 3 (1).jpg

ראו סרטון שמסביר את הדברים

"עקבה 4"

ירון שור קבע שזו עקבה אפשרית שנעשתה ע"י נעל שמאל. עקבה זו מבוססת בעצם על כמה פסים זעירים שלמעשה אינם מתאימים לשום דבר ויכולים להתאים לכול דבר. וזו המצגת שהציג שור לבית המשפט ושאותה כינה 4L מכווץ.

מדובר למעשה בהסחת דעת. מהתבוננות בפרטים, אפשר לראות שהפסים יכולים להתאים לכל דבר, אבל לא מתאימים לסוליית הנעל.

"עקבה 5"

עקבה זו מחולקת בעצם לשלוש עקבות נעל אפשריות וכול כולה למעשה, היא הונאה ואחיזות עיניים.

וזו המצגת שהציג לבית המשפט ושאותה כינה "כיס ימני סופי מכווץ".

A.

בחלק אחד הציג שור אפשרות שעיגול הדריכה של הנעל הוטבע בדם על המכנס והנה מתברר שהעיגול נוצר בעצם ע"י מקש הניווט של הטלפון הסלולרי שהיה בכיס.

B.

בחלק שני אמר שור לבית המשפט שאפשר לחשוב שרואים שם את האותיות של יצרן הנעל. והנה מתברר שאין אותיות.

ולא זו בלבד, אלא שירון שור אינו יכול כאן לטעון טענת "תום לב", כיוון שהוא ידע היטב שלא ניתן לראות "חלקי אותיות". במכתב בדואר אלקטרוני ששלח לעמית בגרמניה ביקש שור סיוע ממשטרת גרמניה במגעים עם חברת סלמנדר וכתב במפורש:

In the shoeprint none of the letters is seen"."

דהיינו, "בטביעת הנעל, לא נראית אף אחת מהאותיות."

אבל בית המשפט נפל בפח והאמין לשור, כי הוא מומחה של משטרת ישראל. על פנים, מובטח כאן, שאף אחד לא יכול לראות אותיות.

C.

בחלק שלישי של "כיס ימני סופי מכווץ" הציג שור לבית המשפט פסים שהוטבעו בדם על המכנס ולטענתו הוטבעו באמצעות הפסים שעל הסוליה. והנה יכול כל מי שעיניו בראשו לראות שאין שום התאמה לנעל, אולם יש התאמה מצוינת דווקא לניגוב סכין משוננת מגואלת בדם על המכנס.

"עקבה 6"

הדבר הזה, המכונה מצגת "עקבת נעל ימין" היא מעל הכול עלבון לאינטליגנציה, כיוון שהוכנה על שולחן המעבדה בעת שהמכנסיים היו פרוסות עליו. אולם כשמנסים להניח את שקף הסוליה על רגל המנוחה בעת שהייתה לבושה במכנסיים, אפשר לראות שקדמת הנעל נמצאת בעצם כמה סנטימטרים מתחת לברך בעת שהרגל הייתה מכופפת ואילו צד הנעל נמצא באוויר. ראו הסבר קצר בסרטון.

ולא זו בלבד, אלא שתיתכן אפשרות שגם עקבה זו הושגה באמצעות זיוף ובמקרה זה צביעת קשת שתתאים לקדמת הנעל על המכנסיים.

על פי שור, מתאימה קדמת הנעל לקשת על המכנס.

תיאור: C:\Documents and Settings\sarenaw.NT_MZP_DOMAIN\My Documents\שרינה\נעל ימנית\מכנס קדמי\מכנס והטבעה.jpg

חץ צהוב מצביע על הקשת המייצגת את קדמת         חץ צהוב מצביע על ה"אין קשת" שתייצג את

הנעל, כפי שמופיע בצילום מהמעבדה של שור.       קדמת הנעל כפי שמופיע בצילום מזירת הרצח.

14 

בצילום מזירת הרצח לא ניתן לראות כל קשת שתייצג את קדמת הנעל.

לחצו כאן לחזרה לדף פירוט התלונות.