תלונה נגד יורם אזולאי על השמדת ראיה קריטית

תלונה נגד יורם אזולאי על השמדת ראיה שהיה בכוחה לשנות את הדין

יורם אזולאי נתן הוראה להשמיד ראיה קריטית שהיה בכוחה להביא לזיכוי של זדורוב.
יומיים לאחר הרצח,  השליך רומן זדורוב את מכנסי העבודה שלו, שאותם  מצא קטנים וצרים על מידתו. המשטרה חיפשה במזבלה במשך ימים רבים, אספה מספר זוגות מכנסיים וכשאלה שנמצאו ללא דם המנוחה עליהם, נתן יורם אזולאי הוראה להשמידם, וזאת מבלי ינסה לבדוק אילו מכנסיים שייכים לזדורוב ומבלי לאפשר לזדורוב את הסיכוי לעשות שימוש בהוכחה שאין קשר בין מכנסיו לבין הרצח.

טענה זו נתמכת באמצעות המסמכים הבאים:

דו"ח תפישת מכנסיים, דו"ח תפיסה וסימון – מכנסיים, צילומי מכנסיים שנתפסו, מזכר השמדת מכנסיים כחולים, עדות של החוקר אלכסנדר סטריז'בסקי, מזכר של יורם אזולאי, קטעים רלוונטיים מתוך עדות אזולאי

לחצו כאן לחזרה לדף פירוט התלונות.