זהבה בנש – עדת הגנה מס' 40

עדת הגנה מס' 40 זהבה בנש מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל:

ש.במה עבדת והיכן בדצמבר 2006

ת.בדצמבר 2006 הייתי בשנת שבתון, אני מורה בבית ספר נופי גולן, רכזת שכבה, מורה ללשון, תנ"ך ומחשבת ישראל, ט' – עד י"ב'

ש.בעלך מה שמו

ת.סם בנש, הוא לימד אנגלית באותו בית ספר, נופי גולן

ש.באותה תקופה שהיית בשנת שבתון הוא לימד בבית הספר

ת.אני יצאתי לשבתון והוא התפטר באותה שנה, שנינו יצאנו לחופש

ש.למה הוא עזב, למה הוא פרש

ת.היו כמה סיבות שחברו יחדיו, אחד מהם, הסיבה העיקרית, מכוניתי בתוקף תפקידי כרכזת שכבה, השעיתי שני תלמידים בגין אלימות, מכוניתי נשרפה כשריכזתי בשכבה י"א, בעקבות שריפת הרכב, עברנו מקרה מאוד קשה בבית ואנחנו ניזוקנו כשני מורים, בעלי לא מצא מקום להמשיך שם, אני המשכתי ללוות את השכבה עד סוף י"ב ובעלי פרש מנופי גולן, היום הוא מלמד במחנה שמשון

ש.נעצרו באירוע הזה תלמידים

ת.כן, נעצרו תלמידים

ש.מאיפה התלמידים

ת.תלמידים שלי, שחינכתי וריכזתי

ש.איזה היכרות יש לך עם המנוחה תאיר ראדה ז"ל

ת.אני לא מלמדת בחטיבה, אני מלמדת בתיכון, תאיר למדה בחטיבת הביניים, תאיר וכל החברים שלה החליטו שהיא התאומה שלי, אני לימדתי את האחים הגדולים של תאיר, וכשפעם אחת תאיר הגיעה לרכזת השכבה היא אמרה שהיא חייבת לראות מי דומה לה, אני לא לימדתי אותה

ש.בשלב מסוים, ב – 18/12/06, את יחד עם בעלך סאם, תושאלתם ע"י איש משטרה, אני מפנה ל – נ/242, ואני רוצה להציג לך את המסמך הזה, האם לאחר שאת מעיינת בו, את מאשרת את הדברים שנכתבו על ידי אותו חוקר משטרה

ת.אני לא תושאלתי, אני הזמנתי, סאם בעלי שיתף אותי, כמובן בתוך כל הסיפור שהיה, בימים ממש הימים הראשונים, אנחנו התקשרנו לתחנת גולן וסאם סיפר לי שיש לו תלמיד שמשרבט במהלך השיעורים, יש לו תלמיד מאוד מוזר

ש.תתרכזי במסמך, סאם העיד כאן ואמר מה שאמר, אני רוצה להתרכז בדברים שמיוחסים לך, האם הדברים שנרשמו על ידי חוקר המשטרה שתשאל אתכם, הם דברים שנאמרו על ידך והאם הם מדויקים

ת.אני לא מסכימה עם מה שכתוב פה, אני לא אמרתי שאני לא אהיה מופתעת, אם שתי הבנות שמוזכרות כאן עשו, זה לא יכול להיות, אני לא מכירה אותן, הן לא תלמידות שלי, יכול להיות שזה נאמר על ידי סאם

ש.בכל מקרה, השמות האלה שמוזכרים ב – נ/242, אלה שמות שלא זרים לך, את מכירה את השמות

ת.אני מכירה את השמות, אחת מהן למדה אצלי בי"ב לאחר המקרה, אז הן לא היו תלמידות שלי ולא לימדתי אותן

ש.כמה ילדים יש לך שלמדו בבית הספר נופי גולן, אם בכלל

ת.יש לי שניים, אחד עזב ב – י', ואחד סיים י"ב

ש.מה שמותיהם

ת.דור הוא הבכור שסיים י"ב בנופי גולן

ש.במועד הרלוונטי שבו נרצחה תאיר ז"ל, באיזה כיתה הוא היה

ת.הוא היה ב – י'

ש.והצעיר יותר

ת.שגב, שעכשיו לא לומד בנופי גולן, בעקבות האירוע הטראגי שלנו של שריפת האוטו, הוא עבר לבית ספר אחר

ש.ודור המשיך

ת.כן

ש.ובאיזה כיתה היה שגב בשנת 2006

ת.שגב היה ב – ט'

ש.זאת אומרת בדצמבר 2006 שגב היה בכיתה ט', בבית ספר נופי גולן

ת.כן

ש.הייתה היכרות בין בניך שגב במיוחד לבין המנוחה תאיר ז"ל

ת.כן

ש.איזה היכרות

ת.שגב היה ידיד טוב שלה

ש.מה עם דור

ת.דור גדול ממנה, לא הייתה היכרות

ש.יש מישהו מילדיך דור או שגב שנחקר במשטרה בקשר לאירוע הספציפי הזה של תאיר

ת.שגב נחקר כמו מאות ילדים בנופי גולן

ש.יש מישהו מילדיך שנעצר או נחקר לפני מספר חודשים בקשר לאיזה שהוא אירוע

ת.כן, שגב

ש.בקשר למה

ת.בקשר למריבה בין חברים

ש.יש כתב אישום, הוגש כתב אישום בעניינו

ת.מה זה שייך?

ש.אני שואל כי אני רוצה שתגדירי לי מה זה מריבה בין חברים, האם הוגש כתב אישום נגד שגב, אם הוגש.

עו"ד שטרן: השאלה לא רלוונטית.

עו"ד שפיגל: אני חוזר בי מהשאלה, מאחר וגם מדובר בקטין.

העדה ממשיכה:

ש.   ש.   אני מציג בפניך שתי כתבות, נתתי לך את הכתבה שתעייני בה ותאירי את עיננו במיוחד

לדברים המתייחסים לארועי האלימות שהיו בבית ספר נופי גולן. אני רוצה ממך שתאמרי אם הדברים שנכתבו שם הם מפיך, הם משקפים את מה שאת אמרת והם מבטאים את מה שאת מסרת לאותו כתב עיתון שכתב את זה.

ת. היות שאני מכירה את הכתבה, יש פה אינפטרציה של הכתב ואני אגיד בדיוק מה שאמרתי. עובדתית, אם המשפט הזה נכון, רצח הנערה תאיר רדא אינו מקרה האלימות שקרה במקום, זה נכון, בעבר שרפו לי את המכונית, שני חדרי רכזות, אגב, אני ועוד רכזת שכבה מעלי, שני חדרינו ממש שני החדרים הושחתו לפני שריפת המכונית, הגשנות תלונה בתחנת גולן. בעקבות השחתת שני החדרים, היתה איזו שהיא מגמה לחשוב שזה כנראה נגד רכזות או בעלי תפקידים שמשהים תלמידים בגין אי הגעה בתלבושת אחידה,או במקרה שלי אלימות של שני התלמידים האלה. כן היו מקרים, לפחות שני המקרים שאני יודעת מקרים קשים מאוד. זה בעצם מה שסיפרתי בשתי הכתבות.

העד משיבה בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש. את סיפרת כאן, שבעצם השיחה שהיתה לך ובעלך עם חוקר המשטרה היתה ביוזמתכם.

ת. כן.

ש. את התקשרת למשטרה ואמרת שיש לך מה למסור.

ת. בעלי התקשר.

ש. הוא התקשר למשטרה ואמר שיש לכם למסור משהו שיכול להיות רלוונטי לרצח תאיר ראדה.

ת. נכון.

ש. אם סם אמר בעדותו פה בבית המשפט שהוא לא התקשר, אולי את התקשרת, מה יש לך להגיד.

ת. יכול להיות. אנחנו בסערת רגשות ניסינו לחשוב איך נופל עלינו כזה דבר בגולן, התדהמה שאחזה במיוחד הכרותי לא בתור מורה.

ש. זה מכיון שאת וסם ששניכם לא עבדתם בבית הספר בשנת הלימודים בה ארע הרצח.

ת. נכון.

ש. מכיון שהרצח היה בבית הספר מספר חודשים לא נכחתם בבית הספר.

ת. זו חובה אזרחית.

ש. את לא נכחת בבית הספר בחודשים שלפני הרצח.

ת. נכון, מספטמבר לא נכחתי.

ש. אתם ביקשתם מהחוקר לבוא אליכם הביתה, למה לא ניגשתם לתחנה ומסרתם עדות.

ת. משום שלנו יש הכרות בנושא תיק ההצתה, ידענו שהנושא מאוד רגיש וביקשנו שהוא יבוא אלינו.

ש. אני מניחה שאם הזעקתם חוקר הביתה בזמן כזה כנראה חשבתם שיש לכם מידע מאוד חשוב.

ת. לא הזעקנו התקשרנו רגיל באחד מהיום שסם נזכר שיש לו ילד שמגיע בשחורים, הוא שיתף אותי, התקשרנו לא בזעקה.

ש. זו הסיבה שהתקשרתם למשטרה בגלל הילד .

ת. כן.

ש. סם אמר כאן בבית המשפט, שאין לו שום מושג אם הילד הזה משהו רלוונטי בו לעניין הרצח, הוא סיפר עליו כיון שהשוטר שאל אותו אם הוא מכיר חשודים פוטנציאלים, אז הוא חשב על הילד, אני מבינה ממך שלא כך היה.

ת. נשאלו כמה שאלות באותו מעמד, גם על ילדים אם יש לסם להגיד על תלמידים נוספים חוץ מהתלמיד הזה שהתקשרנו בשבילו.

ש. השיחה עם החוקר היתה משותפת,שלושתכם ישבתם ביחד.

ת. כן.

ש. כל אחד העלה רעיונות מי יכול להיות קשור לרצח.

ת. סם העלה ילדים.

ש. לענין שתי הבנות ששמותיהם נמסרו מפיך.

ת. לא, לא מפי. לא הכרתי אותן, אני לא מלמדת בחטיבה, אני חוזרת רק בכיתה י"ב נפגשתי עם אחת מהן. לא הזכרתי את השמות בכלל.

ש.  אין לך מושג איך הן עלו בנ/242.

ת. לא.

ש. את אמרת לחוקר, שאת חושבת שתאיר נרצחה בגלל שהיתה תלמידה בולטת ברקע של קנאה.

ת. לא, לא הכרתי אותה כלל כתלמידה.

ש. אין לך מושג מי רצח את תאיר ועל איזה רקע.

ת. לא.

ש. ארועי האלימות שהעדת עליהן, שריפת המכונית והשחתת החדרים, מתי זה ארע.

ת. המכונית שלי נשרפה בנובמבר 2004, החדרים הושחתו חוי השריפה, בשנת 2004.

ש. זה נכון שאף אחד לא עמד לדין בשני הארועים האלה.

ת. התיק עדיין בפרקליטות צפון.

ש. למעשה את, לא חשבת, שיש קשר כלשהו בין הארועים האלה לבין הרצח של תאיר.

ת. באותו זמן לא להיה הייתי שם בבית הספר, לא קישרתי בין הארועים.

חקירה חוזרת: אין שאלות.

 

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

י.ע. – עד הזמה מס' 8

עד הזמה מס' 8 י.ע. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד ענבר: אני מגישה תוספת לתעודת החסיון שהיא רלוונטית לעד הזה. התוספת

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

ת/080 תשאול התלמידה ח.לי : 'לדבריה קיימות שמועות לגבי כת השטן וכשנשאלה אם יודעת מי משתייך לכת השטן אמרה שיודעת לגבי ליx ממגדל כי היא לבושה בשחור ונראית מוזרה כמו כן שמעה כי אולי היו אנשים שקינאו בנערה ולכן עשו לה את זה.'

15/12/206 אל: תיק החקירה  מאת: פקד מרי דניאלי 152XX הנדון: דוח תשאול חx ליבוxxx היום בשעה 10:50 הגיעה לתחנה הקטינה חx ליבוxxx,.ת.ז 20XXXXX מנאות גולן, תלמידת כיתה יב'

בקשה למעצר עד תום ההליכים

1 בתי המשפט מ  001149/07 בית משפט השלום עכו 15/01/2007 תאריך: כבוד השופט זיאד סאלח בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת -נ  ג  ד- זדורוב רומן ולדימיר החשוד דוד

%d בלוגרים אהבו את זה: