השעה האחרונה שבה נראתה המנוחה

ערך ליקט ואינדקס  Gani Weiss

 • ש.י - ישבה עם תאיר עד 13:20-13:30 , תאיר קמה לשתות , משלא שבה לאחר כמה דקות היא קמה לחפש אותה.

 • ל.ר (ת-48) - הודעת טקסט ששלחה ב13:37: "אני סתם תקועה בבצפר מתה משיעמום...ערסים מסביבי שולחים אלי מבטים כאילו עוד שניה יבואו לדקור אותי".

 • נ.ח (נ-29)- יצאה לשירותים ב13:20-13:35 , כל הדלתות נעולות , על אחת מהן דפקה בחזקה כי לא ענו מאף תא , גם הציצה תחת אחת הדלתות , לא ראתה או שמעה כלום.

 • ס.פ (ת-606) - נכנסה סמוך לשעה 13:30 יחד עם חברה (לא זוכרת איזו), לא ראתה אף אחד ,תאים 1,2,3 היו פתוחים.

 • נ.ב.ד (ת-376) - נכנסה ב13:30, כל הדלתות חוץ מהשלישית היו סגורות , לא בדקה אם נעולות , נכנסה לתא 3 , לא הבחינה בדבר חשוד.

 • ע"פ (ת-478) נכנסה לשירותים ב13:20 , ראתה מישהי שלא מכירה , דלת ראשונה פתוחה , לגבי השניה היא לא זוכרת , נכנסה לתא 3.

 • נ.ס (ת-377) - נכנסה לתא 3 בשעה 13:30 , לא ראתה דבר מוזר , לא זוכרת לגבי שאר התאים , בהפסקה של 14:40-14:45 ראתה את הדלת הראשית של השירותים סגורה 

 • ס.ת(ת-391)+ל.ל - נכנסו קצת לפני סוף שעה שביעית (13:45 לערך) , תא 1 היה פתוח , דפקו על דלתות 2 ו-3 , שמעו משיכות נייר וקול "תפוס" , ישנה מחלוקת לגבי איזה רעש נשמע מאיזה תא, לא בטוח שהקול שנשמע הוא קול של בת .

 • א.א (נ-157) - נכנסה בשביל נייר ב14:05-14:10 , תאים 1-2 היו פתוחים , התכופפה להציץ לתא 3 מתוך סקרנות , ראתה רגליים וטיפות דם , סיפרה על כך לחברה , לקחה נייר מתא 1 ויצאה .

 • ס.י (נ-183) - נכנסה ב 13:55-14:40 , לקחה נייר , פעם נוספת חיכתה בחוץ לחברה שנכנסה ב14:40-14:45 ,בשני המקרים לא נכנסה לתאים ולא שמה לב למצב הדלתות.

 • מ.ב.ז (נ-213) - נכנסה עם ס.י ב14:40-14:45 , מיהרה , שמה לב שכל התאים חוץ מתא 1 היו סגורים , לא בדקה אם נעולים , נכנסה לתא 1.

 • ט.ח (נ-230) - נכנסה לשירותים באותה הפסקה יחד עם נ.ש , לא שמה לב לדבר מוזר , ראתה בשירותים הרבה בנות .

 • שם לא ברור (ת-148) - הלכה לשירותי מורים באותה הפסקה , ראתה תלמידות נכנסות ויוצאות משירותי הבנות.

 • ב.ט+מ.צ+ט (ת-524 , ת-601) - הלכו שלושתן לשירותים באותה הפסקה , לא ברור מי ליוותה את מי , מי נכנסה ומי חיכתה בחוץ .

 • י.ב (ת-50) - לקראת 15:00 נכנסה עם חברה להסתכל במראה (א.ג) , לא שמה לב למצב הדלתות , ב15:30 הלכה שוב עם חברה אחרת (ר.ג) , ר.ג חיכתה ליד הכיורים בזמן שהיא נכנסה לתא 3 כי תא 1 לא ננעל ותא 2 היה נעול , ראתה נייר זרוק על הרצפה ובפח עם סימני דם , בסוף התפנתה בתא 1 , ר.ג , ראתה את אותו דבר , ושמעה למחרת ממנה על הדם שראתה.

 • א.ג (ת-51) - הלכה לשירותים יחד עם י.ב ב14:40 , לטענתה ראו ביחד שיש דם על הנייר שעל המתקן בתא 3,ועל הריצפה גם היה סימן של דם וניראה שמישהו דרך על זה , התא הראשון היה פתוח השני נעול , השלישי פתוח.
 • ר.ק (נ-20) - נכנסה לתא 2 באמצע השעה התשיעית (קצת אחרי 15:00 כנראה) , כדי לקנח אף ולקחת נייר , יצאה בריצה , לא זוכרת אם יש שם 4 או 5 תאים , לא בטוחה אם ראתה תלמידים כי מיהרה .