וידאו: כניסה לבית הספר ופרגולה

צילומים אלו נלקטו מהרשת וכל הדמויות אקראיות.