חומר משפטי

עדכונים אחרונים - מעודכן ל 11.10.2021

בימים אלו ממתין רומן זדורוב לפתיחת משפטו החוזר שעתיד להתחדש בחודש אוקטובר 2021.

0 Comments


חומרים נוספים:

נ/099 מאבטח חנוך סימונה

11/12אל: תיק חקירהמאת: רס"ב יעקב מלכאהנדון: דוח זכ"ד ותיחקור היום פקד ארז יהודה ואני ניגשנו לשמורת החולה על מנת לתחקר את המאבטח חנxx סימxxהנ"ל תוחקר על ידי