החשבון שלי

התחבר

0 Comments


חומרים נוספים:

ד.ז. עד תביעה מס' 5X

העד ד.ז. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד ענבר: החומר ששייך לעד הזה הוגש, הודעותיו סומנו בעבר נ/1  ו –נ/5, הקלטת, דיסק

ת/548 עובדת הנקיון אולגה מילמן

ראיתי את הנל בפני וגביתי את הודעתה כדלקמן: ביום הרצח באתי לעבודה בסביבות 15:20 וכבר היה צילצול בבית הספר ובסביבות השעה 17:00 קצת אחרי הרצף