חקירת שמעון הורביץ דאז מנהל בחברת נעליים בריל אשר יבאה נעליים זהות לנעליו של החשוד זדורוב.

העד, מר ש. הורוביץ לאחר שהוזהר כחוק משיב לשאלות בחקירה ראשית לעו"ד ש. הר ציון : 

עו"ד ש. הר ציון : מר הורוביץ מה היה תפקידך בשנת 2007?

העד, מר ש. הורוביץ : הייתי מנהל בחברת בריל שהייתה חברת האם של רשת גלי.

עו"ד ש. הר ציון : במה החברה עוסקת?

העד, מר ש. הורוביץ : החברה עסקה ועוסקת בייבוא ושיווק של נעליים, אז עסקה גם בייצור, מאז 2016 לא מייצרת ועוסקת רק בשיווק.

עו"ד ש. הר ציון : מנהל של מה היית בחברה?

העד, מר ש. הורוביץ : בחברה בתקופה הזאת הייתי אחראי על כל נושא השיווק של השוק המוסדי, זה אומר שיווק, ייצור ורכש של חומרי גלם, ציוד ולפעמים גם נעליים שהיו מיועדות לשוק המוסדי.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי, הניסיון שלך בתחום הנעליים כמה שנים?

העד, מר ש. הורוביץ : אני דור שלישי בתחום התעשייה, למדתי באנגליה הנדסת ייצור ותעשיה וניהול.

עו"ד ש. הר ציון : ומאז מתעסק בתחום הנעליים?

העד, מר ש. הורוביץ : רק בזה..

עו"ד ש. הר ציון : בגדול מהיכרותך כמנהל בחברה מה היקף המכירות של נעליים בישראל והיקף חברת בריל בתוך זה?

העד, מר ש. הורוביץ : את כל הנתונים האלו בזמנו קיבלנו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממאיה.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד.

כב' הש' א. קולה : שניה, אני מבין את זה.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד לתשובה.

כב' הש' א. קולה : רגע.

עו"ד ש. הר ציון : כמנהל בחברה מה היו הנתונים שהיו ידועים לך לגבי היקף המכירות.

כב' הש' א. קולה : בדיוק מה היה ידוע לך באופן אישי.

העד, מר ש. הורוביץ : אז דובר על כ25 מיליון זוגות נעליים והחלק של בריל של גלי היה בסביבות 8 אחוז.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי, מה היה ידוע לך במסגרת עבודתך על הקשר בין חברת בריל לחברת סלמנדר?

העד, מר ש. הורוביץ : הייתה כוונה של חברת בריל להתקשר עם חברת סלמנדר בגרמניה.

כב' הש' א. קולה : אדוני יודע את זה מידיעה אישית?

העד, מר ש. הורוביץ : כן, כן.

כב' הש' א. קולה : או שמעת את זה ממישהו?

העד, מר ש. הורוביץ : כמנהל בחברה וכאדם שידע שגם להם יש נעליים בשוק המוסדי ולכן הייתי מעורב.

עו"ד י. הלוי : הוא שמע את זה.

כב' הש' ד. צרפתי : הוא יודע את זה מהידע המקצועי שלי.

העד, מר ש. הורוביץ : הייתי גם בתערוכה שבגרמניה עם אנשי הרכש והמנכל לצורך יצירת הקשר, אני לא יצרתי את הקשר אבל ראיתי שיש עניין, אני עברתי ובדקתי תחומים אחרים שלשמם נסעתי.

עו"ד ש. הר ציון : או קיי, בגדול, שוב מהיכרותך האישית מה היה טיב הקשר אם היה כזה בין בריל לסלמנדר?

העד, מר ש. הורוביץ : הייתה כוונה לייצג את סלמנדר שהייתה חברה ידועה ומוכרת באותה תקופה.

כב' הש' א. קולה : ובסוף מה היה?

העד, מר ש. הורוביץ : התחלת התהליך הייתה שבריל תרכוש סטוק של נעליים כדי לחוש את השוק אם זה מתאים, היו לנו ניסיונות אחרים של נעליים משוק אחר.

כב' הש' א. קולה : אדוני מוכן לקפוץ לסוף, מה קרה בסוף נוצר קשר עם סלמנדר?

עו"ד ש. הר ציון : והצליח הניסוי הזה או לא?

העד, מר ש. הורוביץ : בסוף התהליך אחרי המכירות נפסק הקשר.

עו"ד ש. הר ציון : איזה שנה מדברים על אותה תערוכה ומכירה של הסטוק והכל?

העד, מר ש. הורוביץ : לא זוכר.

עו"ד ש. הר ציון : אני אזכיר לך שנת 2003 זה מה שמסרת אז.

העד, מר ש. הורוביץ : יכול להיות, אני לא יכול לזכור, אם אז העדתי אז זה היה קרוב יותר.

עו"ד ש. הר ציון : עוד שאלה, נעליים שמגיעות למדפים בשנת 2003 האם הן היו שמישות למכירה סביב שנת 2006 מה היה מצבן?

העד, מר ש. הורוביץ : אז דובר על הנושא הזה של בעיות שיש לסוליות פולי ריאתן שרוב הנעליים שיובאו מגרמניה חיי המדף שלהם קצרים בגלל תהליך שנקרא הידרוליזה הסוליה מתחילה להתפרק אם היא עומדת יותר מדי זמן גם בארון, גם אם היא עומדת בארון ואם היו שם נעליים שאני לא יודע שהיו שעם סוליית גומי יש סיכוי שזה היה מחזיק יותר אבל הנעל המדוברת שבזמנו ראיתי הייתה עם סוליית פולי ריאתן.

עו"ד ש. הר ציון : ביקשו ממך במסגרת החקירה שלך להוציא רשומה מוסדית את הפלטים מתוך החברה שנוגעים לאותה עסקה של חיסול סטוק כזה של חברת סלמנדר, אני רוצה להציג לך, תראה אם אתה מזהה דברים, האם זה מה שקיבלת, ממי קיבלת את זה, איך זה הוצא בנוכחותך או לא.

עו"ד י. הלוי : אני מתנגד להגשה שיענה.

כב' הש' א. קולה : הוא עונה.

העד, מר ש. הורוביץ : החומר הזה הוגש לי על פי בקשתי בעקבות החקירות שהיו לי עם אנשי המשטרה, הגשתי את המסמכים האלה, הראיתי שבדפים האלה מופיע מספר הדגם של בריל שהוא בצד ימין עם המספר הדרם של הספק והמידות, כל הנעליים שמסומנות  מ40 39 ומעלה זה נעלי גברים, כל אלה שפחות מזה זה נעלי נשים, אלו הדפים שאני מסרתי בזמנו.

כב' הש' ד. צרפתי : זה מתוך ספרי החברה שלכם?

העד, מר ש. הורוביץ : זה מהמחשב כן.

עו"ד י. הלוי : הוא לא הוציא את זה הוא לא עשה את זה הוא לא עשה כלום.

כב' הש' ד. צרפתי : העד יכול להגיש, לא צריך להביא את הפקיד הספציפי ששלף מהמחשב הוא אורגן בחברה במסגרת תפקידו הוא עשה פעולה שבסמכותו

עו"ד י. הלוי : אבל הוא לא עשה את זה אפילו

כב' הש' ד. צרפתי : זה ידוע בראיות לא צריך להביא את הפקיד הספציפי שלח על המחשב.

כב' הש' א. קולה : זה קביל, המשקל בסיכומים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

עו"ד ש. הר ציון : אני רואה שבתוך הדפים האלה יש סימן של X מי סימן אותו?

העד, מר ש. הורוביץ : בזמנו אני סימנתי כדי להראות שאלו מידות הדברים.

כב' הש' א. קולה : ה – X זה מעשה ידייך.

העד, מר ש. הורוביץ : כן, ביחד עם החוקרים אני הראיתי להם שיבינו מה זה נעלי גברים ומה זה נעלי נשים.

עו"ד ש. הר ציון : כלומר איפה שיש X זה דגמי גברים.

העד, מר ש. הורוביץ : כן.

עו"ד ש. הר ציון : בתוך הרשומות יש כל מיני שמות, ראיתי פה בשני מקומות את המילים סלמנדר בשני מקומות ופעם אחת סלמנדה.

העד, מר ש. הורוביץ : כנראה טעות, הסלמנדה זה כנראה טעות כתיבה, השם הוא סלמנדר.

עו"ד ש. הר ציון : הדבר הזה משקף את אותו סטוק שקיבלתם מחברת סלמנדר שיש בו הרבה מאד דגמים מטעם החברה

העד, מר ש. הורוביץ : נכון.

עו"ד ש. הר ציון : חוץ מזה היו לכם עוד סטוקים כל דבר נוסף שהייתם בקשר עם חברת סלמנדר?

העד, מר ש. הורוביץ : לא, זה הסטוק היחיד וזה גם מה שנתן את הסימן שלא נמשיך את זה יותר.

עו"ד ש. הר ציון : אתה הכרת חברת ייבוא עסק כלשהו בתחום הנעליים בישראל שנקרא בן מונדו?

 העד, מר ש. הורוביץ : לא.

עו"ד ש. הר ציון : אם היה משהו משמעותי גדול 

העד, מר ש. הורוביץ : לא, לא, אין, את המשמעותיים הגדולים הכרתי, אם היה יבואן קטן אין לי מושג, אני גם אחר כך לא שמעתי את השם.

עו"ד ש. הר ציון : האם הייתה עסקה בלעדית עם חברת סלמנדר באותה תקופה האם הייתם חותמים אתה על בלעדיות?

העד, מר ש. הורוביץ : הייתה אמירה חד משמעית שתהיה עסקה בלעדית מול בריל בתקווה שהעסק הזה ימשיך הלאה.

עו"ד ש. הר ציון : וכשזה לא הצליח זה לא הצליח.

העד, מר ש. הורוביץ : לא הצליח.

עו"ד ש. הר ציון : אתה יודע לספר לנו לגבי עולם חברת סלמנדר אם היא המשיכה לפעול?

העד, מר ש. הורוביץ : חברת סלמנדר בשלב מסוים סגרה את המפעלים שלה בגרמניה, היא העבירה חלק לברזיל,

עו"ד י. הלוי : עדויות שמיעה, לפנינו עדויות שמיעה.

עו"ד ש. הר ציון : לגבי העסק בחברת סלמנדר בישראל?

העד, מר ש. הורוביץ : נשארה חברת שיווק וזו החברה שאתה בריל יצרה קשר, לא עם המפעלים.

עו"ד ש. הר ציון : תודה.

כב' הש' א. קולה : תודה, חקירה נגדית.

עו"ד י. הלוי : או קיי.

 

העד, מר ש. הורוביץ משיב לשאלות בחקירה נגדית לעו"ד י. הלוי : 

עו"ד י. הלוי : אני מחזיק את ההודעה שלך 4 עמודים, אני מקריא מעמוד 1 שורה 1, "ראיתי את הנ"ל בפני בנוכחות רפ"ק  ירון שור" אני מבין ירון שור נכח בחקירה נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : ירון שור אני לא זוכר אם בכל החקירה, אני זוכר שהקשר שלי עם ירון שור שהוא הציג לי את הנעל.

עו"ד י. הלוי : איפה הוא הציג לך את הנעליים, אצלך בראשון לציון נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : כן. אני לא זוכר שראיתי את הנעל בראשון לציון אני קיבלתי תמונה של הנעל בראשון לציון.

עו"ד י. הלוי : אתה מספר במשטרה שאתה ראית פיזית את הנעליים נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : נכון, אבל אני לא זוכר אם זה היה במשרד שלי בראשון לציון.

עו"ד י. הלוי : אתה לא היית במעבדה של ירון שור נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : לא.

עו"ד י. הלוי : אתה גם לא היית במתקן משטרתי נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : לא בתקופה הזאת.

כב' הש' א. קולה : לא נחקרת עוד פעם בנושא הזה.

העד, מר ש. הורוביץ : לא.

עו"ד י. הלוי : המסקנה שלנו ירון שור הביא לך את הנעליים והראה לך את הנעליים פיזית של הסלמנדר במקום נטרלי כלשהו נכון לא במעבדה שלו.

כב' הש' א. קולה : הוא כבר אישר את זה.

עו"ד י. הלוי : טוב, תראה, כתוב פה "ראיתי את הנ"ל  בפניי בנוכחות רפ"ק  ירון שור" כל עוד לא כתוב שירון שור עזב את החקירה אני אומר לך שירון שור ישב יחד עם החוקר, ירון שור ישב מולך כמו חוקר יחד אתו נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : אם זה מה שהעדתי זה מה שהיה.

עו"ד י. הלוי : לא, אתה לא העדת, כתוב ראיתי את הנ"ל  בפני בנוכחות רפ"ק  ירון שור, ירון שור 

העד, מר ש. הורוביץ : ירון שור היה אצלי גם לא בזמן שהייתה החקירה, היו אצלי שני חוקרים מצפון וירון שור הראה לי את הנעל.

עו"ד י. הלוי : תשמע.

העד, מר ש. הורוביץ : לא באותה חקירה.

עו"ד י. הלוי : הזיכרון שלך לא טוב.

כב' הש' א. קולה : כתוב שבחקירה הזאת,

העד, מר ש. הורוביץ : מה כתוב אני רוצה לאשר את מה שכתוב.

עו"ד י. הלוי : תכף תראה עוד פעם ירון שור את המעורבות שלו, זה המומחה הנטרלי שלנו שמתנהג כמו חוקר בצוות החקירה.

כב' הש' א. קולה : מה עכשיו ההערות האלו.

כב' הש' ד. צרפתי : אדוני הוא לא מדבר עלייך, הוא מדבר על שור.

העד, מר ש. הורוביץ : או קיי, אין לי שום עניין ב…

כב' הש' ד. צרפתי : הוא לא דיבר עלייך.

העד, מר ש. הורוביץ : או קיי. אני רק רוצה להדגיש, ראיתי את הנעל בפניי בנוכחות רפ"ק  ירון שור ממעבדת סימנים, זה היה מול רפ"ק  שור לא מול החוקרים האחרים.

עו"ד י. הלוי : טוב, אז מי שלמעשה גבה את ההודעה הזאת זה ירון שור?

כב' הש' א. קולה : מי לקח את ההודעה?

עו"ד ש. הר ציון : מרדכי אסרף.

עו"ד י. הלוי : הבנתי, אבל העד אומר לי משהו אני מול ירון.

העד, מר ש. הורוביץ : כן, כן, סליחה.

כב' הש' א. קולה : בוא נסכם, קשה לזכור אחרי 15 שנה, היה נוכח שם מר מרדכי אסרף ומר ירון שור.

העד, מר ש. הורוביץ : נכון, את כל העדות מסרתי למרדכי אסרף כשרפ"ק שור היה נוכח.

כב' הש' א. קולה : זהו.

עו"ד י. הלוי : תוך כדי העדות שניהם מדברים אתך נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : לא בו זמנית.

עו"ד י. הלוי : נכון שניהם מדברים אתך, ירון שור לא יושב כמו גולם בשקט הוא מדבר אתך יחד עם החוקר נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : אני ממש לא יכול לזכור את זה אבל עד כמה שאני כן זוכר הוא הראה לי את הנעל והם חקרו אותי, הוא לא חקר אותי.

עו"ד י. הלוי : מה הוא עוד עשה בחקירה ירון שור?

העד, מר ש. הורוביץ : לא הבנתי.

עו"ד י. הלוי : האם ירון שור חוץ מסתם לשבת וליהנות מהיופי של כל הנוכחים האם הוא עשה משהו בחקירה?

העד, מר ש. הורוביץ : מולי לי.

עו"ד י. הלוי : בוא נראה, בעמוד 3 החל משורה 11, ציינת בתחילת הודעתך שחברת בריל ייבאה בשנת 2003 נעלי סלמנדר, האם תוכל להציג את המסמכים הרלוונטיים מעסקה זו? כן, איזה יופי יש כבר מסמכים, מציג דוחות נתונים ובהם כמויות הנעליים שיובאו מציג ומוסר לידי, מוסר לידי רפ"ק  ירון שור את המסמכים הרלוונטיים, זה אתה זוכר?

העד, מר ש. הורוביץ : כן, הוא לא חקר אותי, הוא שאל אותי אם יש לי נירות אמרתי שכן והבטחתי שאמסור אותם אבל זה לא היה המשך החקירה, החקירה הייתה מול שני חוקרי מז"פ .

עו"ד י. הלוי : ומתי מסרת את המסמכים?

העד, מר ש. הורוביץ : אני חושב שבסמוך ל…

עו"ד י. הלוי : מתי בחקירה או אחרי יום יומיים?

העד, מר ש. הורוביץ : אני לא זוכר.

עו"ד ש. הר ציון : יש תאריך.

העד, מר ש. הורוביץ : לא זוכר.

עו"ד י. הלוי : אבל מי שלקח את המסמכים זה לא החוקר שלך, מי שלקח את המסמכים הרלוונטיים זה ירון שור.

העד, מר ש. הורוביץ : או קיי.

עו"ד ש. הר ציון : לקח ירון שור זה אתה זוכר?

העד, מר ש. הורוביץ : אני חושב שהם היו ביחד.

עו"ד י. הלוי : זה מה שאני טוען שהם היו ביחד.

העד, מר ש. הורוביץ : אני מסרתי את המסמכים אם אני מנסה לשחזר הלכתי לקבל, הם חיכו, אני הלכתי לקבל את המסמכים ומסרתי אותם לירון שור.

עו"ד י. הלוי : למה דווקא לירון שור מסרת את המסמכים כאשר מרדכי אסרף הוא שחוקר אותך?

העד, מר ש. הורוביץ : אין לי מושג מי ממונה, מי אחראי, מסרתי לבן אדם שבא מטעם משטרת ישראל, אני לא ידעתי מי זה מי, לא הייתה לי שום היכרות קודמת עם האנשים האלה.

עו"ד י. הלוי : לא הייתה לך היכרות מוקדמת עם ירון שור?

העד, מר ש. הורוביץ : טלפונית בלבד.

עו"ד י. הלוי : אתה אומר בחקירה שאתה בקשר זמן מה עם ירון שור.

כב' הש' א. קולה : הוא אמר לך טלפונית.

עו"ד ש. הר ציון : טלפונית הוא אמר לך.

העד, מר ש. הורוביץ : הוא לא ביקר אצלי ולא שתיתי אתו כוס קפה אצלו בבית, זה הקשר שהיה בינינו.

עו"ד י. הלוי : למה את המסמכים נתת לירון שור.

עו"ד ש. הר ציון : אני מתנגדת.

כב' הש' א. קולה : אל תענה על השאלה, תתקדם לשאלה הבאה, הוא ענה כבר עשר פעמים.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' א. קולה : לא צריך את העד בשביל זה.

עו"ד י. הלוי : מקריא לך מעמוד 1 שורות 8-11 "חשוב לי לציין שהחברה בריל מתעסקת בייבוא נעליים, אך אני באופן אישי לא עוסק בתחום הייבוא" נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : נכון ספציפית לנעליים אזרחיות, אני כן עסקתי בייבוא של נעליים לשוק המוסדי ואמרתי את זה קודם.

כב' הש' א. קולה : הוא הסביר את זה.

עו"ד י. הלוי : זה לא עולה בהודעה, אתה בהודעה,

העד, מר ש. הורוביץ : אני לא עסקתי בייבוא, אם רשום רק ייבוא אז זה בייבוא ולא בייבוא.

כב' הש' א. קולה : עזוב, תגיד לנו את ההודעה.

עו"ד י. הלוי : אני מגיש את ההודעה.

כב' הש' א. קולה : אז גמרנו חבל על הזמן.

עו"ד י. הלוי : בבקשה תגישו.

כב' הש' א. קולה : עזוב אותו, 

עו"ד י. הלוי : אני אחקור מעט מאד על ההודעה אין מנוס.

כב' הש' א. קולה : הודעת העד במשטרה מיום 17/1/07 הוגשה וסומנה נ/19.

עו"ד ש. הר ציון : העד העיד בבית משפט ויש עדות מלאה ואם חברי רוצה שנתייחס לזה כעדות שלמה שיואיל להגיש כי אחרת ייווצר חסר הרבה בפני בית המשפט.

כב' הש' א. קולה : באמת העד הזה כל כך דרמטי?

עו"ד ש. הר ציון : אני בטוחה שלא.

כב' הש' א. קולה : אתם ילדים כל כך גדולים, באמת, העד הזה הוא דרמטי?

עו"ד י. הלוי : הוא לא דרמטי אבל אני צריך כל אבן כבודו.

כב' הש' א. קולה : לא נכון אדוני.

עו"ד י. הלוי : אתה אומר אני באופן אישי לא עוסק בתחום הייבוא וקיימת מחלקת ייבוא וקניות והמנכל עומד בראשה שמו יהודה אלבז נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : נכון.

עו"ד י. הלוי : אתה סיפרת גם בחקירה שאלו אותי שאלות עזבתי את החוקרים, הלכת שאלת את יהודה אלבז ממחלקת הייבוא, שאלת את השאלות, הוא נתן לך תשובות חזרת ואמרת לחוקרים נכון שזה היה כך?

העד, מר ש. הורוביץ : חתמתי על מה שאני אמרתי כן.

עו"ד י. הלוי : נכון שאתה אמרת בעדות אחרי שהלכת ושמעת מיהודה אלבז?

העד, מר ש. הורוביץ : כן, כי היו דברים של התהליך של הייבוא שלא הכרתי, שאלתי את המנכל שעשה את כל התהליך.

עו"ד י. הלוי : ואחרי ששאלת את השאלות החוקרים המתינו לך וחזרת ואמרת להן את התשובות נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : באתי עם תשובות כן.

עו"ד י. הלוי : אולי אתה יודע במקרה האם החוקרים לא אמרו לך שמעון לך תקרא ליהודה אלבז נדבר אתו בעצמנו?

העד, מר ש. הורוביץ : לא, כי התהליך התחיל כך שהייתה פניה אל המנכל ומאחר והמנכל הוא איש משרד ולא איש טכנולוגי הוא ביקש ממני להמשיך את הטיפול מול משטרת ישראל, לא ידעתי על מה לא ידעתי לה ומי ומה כי אני האיש הטכני של החברה והוא ביקש ממני לטפל בזה כשהיו נתונים מסחריים פניתי אליו כדי לקבל ממנו נתונים.

עו"ד י. הלוי : טוב, מפנה לעמוד 3 שורות 26-28, האם כשנוצר הקשר עם חברת סלמנדר היה ידוע לכם על חברה נוספת שמייבאת את סלמנדר? אני באופן אישי לא טיפלתי בעסקת ייבוא הזאת, המנכל יהודה אלבז הוא שטיפל בעסקה הזאת, נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : נכון.

עו"ד י. הלוי : אז יהודה אלבז יודע את כל הנתונים על עסקי הסלמנדר נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : כן, אבל השאלה הייתה לגבי עסקה אחרת, אם יש מישהו אחר מול העסקה הזאת לא זאת הייתה השאלה? השאלה שנשאלתי.

עו"ד י. הלוי : נכון, אתה עונה אני באופן אישי לא טיפלתי בעסקת הייבוא הזאת המנכל יהודה אלבז הוא שטיפל בעסקת הייבוא הזאת.

העד, מר ש. הורוביץ : מדובר על חברה אחרת.

כב' הש' א. קולה : לא, זה לא הגיוני, זה חברה אחרת זה לא חברת בריל, מה ששאלה אותך עורכת הדין הר ציון האם ידעת שיש עוד חברה שעוסקת עם מפעלי סלמנדר?

העד, מר ש. הורוביץ : לא ידעתי.

כב' הש' א. קולה : לא ידעת.

העד, מר ש. הורוביץ : לא. למיטב ידיעתי 

כב' הש' א. קולה : אתה לא מקשיב לשאלה.

העד, מר ש. הורוביץ : סליחה.

כב' הש' א. קולה : ב- 2003 נוצר קשר עם סלמנדר הוא שואל האם באותה עת רלוונטית הייתה עוד חברה שיצרה קשר עם סלמנדר אתה עונה רק על בריל כי על חברה אחרת אתה לא יודע ואז אתה עונה לו שמי שטיפל בעסקת הייבוא הזו ואני יכול להניח שמי שטיפל בעסקת הייבוא הזו שבריל ביקשה לייבא נעלי סלמנדר היה יהודה אלבז.

העד, מר ש. הורוביץ : כן המנכל.

כב' הש' א. קולה : עד כאן זה נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : נכון.

כב' הש' א. קולה : אז המסקנה ההגיונית של כולנו כאן שמי שטיפל בעסקת הייבוא של סלמנדר היה יהודה אלבז לא אתה.

העד, מר ש. הורוביץ : נכון.

כב' הש' א. קולה : יופי, כל מה שידעת על עסקת הייבוא הזאת ידעת מיהודה אלבז.

העד, מר ש. הורוביץ : בעניין המסחרי כן.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה, זה מה שרצה לדעת עורך הדין ירום הלוי.

עו"ד י. הלוי : נכון שבאופן כללי יש יצרנים שמעתיקים אחד מהשני דוגמאות של סוליות נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : קורה.

עו"ד י. הלוי : זה הגיוני כן?

העד, מר ש. הורוביץ : כן.

עו"ד י. הלוי : אתה לא יכול לדעת שאחרים לא ייבאו נעלי סלמנדר לארץ נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : אני לא יכול לדעת אם מישהו אחר הביא לארץ ממישהו מקביל או קנה באיזשהו מקום, העסקה של ייבוא הסטוק הזה הייתה רק מול חברת סלמנדר על ידי חברת בריל.

כב' הש' א. קולה : אבל אתה לא יודע אם יש חברה אחרת קטנה גדולה.

העד, מר ש. הורוביץ : לא, לא יודע.

כב' הש' א. קולה : אתה לא יכול לדעת זה מה שהוא שואל אותך.

עו"ד י. הלוי : אתה גם לא יכול לדעת שחברות בארץ בלי ייבוא ייצרו סוליות כמו של סלמנדר או דומות לסלמנדר עם שם אחר מצדי אתה לא יכול לשלול את זה נכון?

העד, מר ש. הורוביץ : באותה תקופה סלמנדר בארץ לא הייתה כזו אטרקטיבית וזו גם הייתה הסיבה שבריל רצתה לנסות קודם את השוק, ברגע שיש איזשהו ניואנס קטן בסוליה אין עליו זכויות יוצרים, הזכויות יוצרים יש רק על השם ואין לי מושג מי מזייף ומי לא מזייף סוליות.

כב' הש' א. קולה : מישהו יכול היה לזייף את הסוליה של סלמנדר ולקרוא לה נחש צפע?

העד, מר ש. הורוביץ : יכול להיות.

כב' הש' א. קולה : יכול להיות, זה מה שהוא שואל אותך. סיימנו עורך הדין הלוי.

עו"ד י. הלוי : סיימתי.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

 

העד, מר ש. הורוביץ משיב לשאלות בחקירה חוזרת לעו"ד ש. הר ציון : 

עו"ד ש. הר ציון : היה משהו אחד שלא הבנתי כי אמרת כך וכך, אמרת יש דברים שאני יודע מהפעילות העסקית שלי המעורבות העסקית שלי בחברה ויש דברים שידעתי מאלבז.

העד, מר ש. הורוביץ : נכון.

עו"ד ש. הר ציון : מה שהעדת בחקירה הראשית זה דברים שידעת או רק שמעת מאלבז?

כב' הש' א. קולה : בשביל זה נולדה חקירה נגדית, לא.

(הדוברים מדברים יחדיו)

כב' הש' ד. צרפתי : לגבי הנתונים עצמם הוא שלף ודיברנו עליו כאורגן, ההיסטוריה של ייבוא וזה.

כב' הש' א. קולה : עסקת הייבוא שאלתי אותו, הוא אומר זה אלבז, מה שהוא אמר הוא אמר.

עו"ד ש. הר ציון : אני רק לא רוצה שיימצא בית המשפט חלילה כדי טעות.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה.

כב' הש' ד. צרפתי : לנו הדברים ברורים, תודה רבה.

כב' הש' א. קולה : תודה רבה אדוני, אנחנו קוצבים את שכרו של העד ישולם בהתאם לתקנות בהתאם לפרטים שיועברו למזכירות על ידי באי כוח המאשימה. העד הבא בבקשה. שלום אדוני.

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:

שח.אה. – עד הגנה מס' 5

עד הגנה מס' 5 ש.א. מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: (השם המלא  מוגש ומסומן נ/161) ש.מסרת הודעה במשטרה, ביום לאחר האירוע –

בקשה להארכת מעצר I

1 בתי המשפט מ  004322/06 בית משפט השלום עכו 21/12/2006 תאריך: כב' השופט אלטר משה בפני: המבקשת מדינת ישראל בעניין: נ  ג  ד החשוד זדורוב רומן ולדימיר דוד

%d בלוגרים אהבו את זה: