טנ.בלו. עדת הגנה מס' 31

 עדת הגנה מס' 31  ט.ב מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שפיגל: שמה המלא של העדה נכתב על  דף ומסומן נ/234

(ההודעות של העדה הוגשו בישיבה הקודמת והוגשו נ/228 ו – נ/229)

ש.סיפרת בהודעה שלך שפגשת את תאיר פעמיים למעשה, נכון

ת.כן

ש.בפעם הראשונה באיזה שעה זה היה

ת.לפני השעתיים של התיאטרון

ש.בהפסקה או בלימודים

ת.בתחילת שיעור, הלכנו לשיעור כל הילדים ששייכים לקבוצה ופגשתי אותה במדרגות

ש.אתן למדתן יחד באותה כיתה

ת.לא, אבל בחוגים

ש.ובפעם השניה שפגשת את תאיר, באיזה שעה

ת.את האמת אני לא כל כך זוכרת אבל זה היה אחרי ההפסקה של השעה השישית

ש.אם את אומרת אחרי ההפסקה של השעה השישית, מתי נגמרת ההפסקה

ת.אני לא זוכרת, השתנו הזמנים

ש.פגשת את תאיר אחרי ההפסקה

ת.כן

ש.עם מי היית

ת.עם ס.ת. החברה שלי וראיתי את תאיר יושבת עם ד.ז.

ש.איפה

ת.בספסל ברחבה

ש.איזה רחבה

ת.בתיכון בחלק של הט'תים איפה שהברזיה

ש.ראית בברזיה עם ד.ז. ו –ס.ת., מה עשית

ת.אני וס. באנו מהחטיבה הצעירה וראינו אותם יושבים, ס. התיישבה ואני לאחר כמה דקות הלכתי, אני עמדתי איתם כמה דקות והלכתי

ש.על מה שוחחתם את זוכרת

ת.לא

ש.סיפרת בהודעה שלך על מצב רוחה של תאיר, את זוכרת מה היה מצב רוחה כשפגשת אותה שם

ת.היא הייתה בלי מצב רוח ושאלתי אותה על זה אמרתי לה למה את ככה, והיא אמרה אין לי מצב רוח, סתם אין לי מצב רוח

ש.כמה זמן את מכירה את תאיר

ת.מהגן

ש.זה דבר שגרתי המצב רוח הזה שראית את תאיר

ת.לא

ש.אחרי זמן מה, מספר דקות שס. יושבת עם ד.ז. ועם תאיר ואת לידה, את הולכת יחד עם מי

ת.יחד עם כריסטינה

ש.מה שם המשפחה שלה

ת.מנדבוריה

ש.איזה כיתה היא

ת.עכשיו י"א

ש.באותה עת 6/12/06 היא למדה יחד איתך

ת.לא, היא שנה מעלי

ש.ואיפה פגשת אותה

ת.פגשתי אותה בתיכון והלכנו לחטיבה הצעירה

ש.לחטיבה של

ת.אלי

ש.מה עם ס.

ת.אני חושבת שהיא נשארה לשבת איתם

ש.ואם בהודעה שלך אמרת, בעמ' 1 החל משורה 23 והלאה, את מספרת בהודעה שהלכת עם ס. לחטיבה ובמהלך הליכתכם לחטיבה פגשתם את תאיר

ת.אני חושבת שזה היה לפני

ש.את זוכרת משהו בקשר לאם-י

ת.כן תאיר שאלה את ס. אם היא צריכה את האם-פי עכשיו והיא אמרה לה לא, תשאירי אותו עד סוף השיעור

ש.וזה היה מתי, אחרי הישיבה עם ד.ז. כשישבתם שם

ת.כן

ש.ואז עם מי הלכת לחטיבה עם ס. או עם כ.

ת.הגעתי לשם עם כולם, יצאתי עם ס., כשיצאתי מהשיעור תאיר נשארה לשבת ליד הברזיה ואז ס. אני חושבת שנשארה שם ואני וכ. הלכנו ופגשנו חברה והלכנו

לשאלת בית המשפט.אז איך הסיפור עם האם-פי משתלב

ת.אחרי שחזרתי לשיעור, איחרתי, הגעתי באיחור כי התעכבתי עם כ. בחוץ ואחרי, אני חושבת שראינו אני וס. את תאיר היה הסיפור של האם-פי

ש.היה שלב שאת הלכת עם ס. לחטיבה, או ס. נשארה שם

ת.לא, אני באתי עם ס. מהחטיבה

ש.איך יכולת לבוא עם ס. מהחטיבה אם את יצאת משיעור תיאטרון שהוא בבנין של התיכון

ת.כשהגעתי לתיאטרון הגעתי עם ס. וכשיצאתי מהשיעור, גם יצאתי עם ס.

ש.את יודעת באיזה חוג ס. למדה

ת.לא, אבל אני חושבת שבאותו יום היא נכנסה איתנו לתיאטרון

ש.ואז את וכ. הולכות לחטיבה שלך

ת.כן

ש.כמה זמן הייתן שם

ת.אני לא זוכרת כמה זמן התעכבנו אבל אני זוכרת שאיחרתי לשיעור

ש.כמה זמן בערך

ת.רבע שעה – 10 דקות

ש.כ. היה לה שיעור, שיעור חופשי, מה היה לה באותו יום

ת.שיעור חופשי

ש.את מספרת שבסיום השיעור השביעי, לאיפה הלכת

ת.ליוויתי את כ. ליד תחנת המשטרה וחזרתי, היה לי מועדון תעופה בתוך תחום בית הספר

ש.מה קבעת עם כ., תיאמתן מראש

ת.כן, היא ישבה עם חברה בגן "רעות" מחוץ לבית הספר

ש.מי החברה

ת.אנסטסיה, היא למדה בבית הספר ועזבה

ש.האם את מכירה את הגב' לודמילה בנט

ת.לא

ש.לסבתא שלך איך קוראים

ת.מאשה

עו"ד שפיגל: אני מפנה ל – ת/727 שורה 9,  ולעדות של הגב' בנט בבית המשפט

העדה ממשיכה:

ש.כ. חברה שלך דומה קצת במראה שלה לתאיר, במראה החיצוני

ת.לא

ש.יכול להיות שאת בשעה 15:40 בערך, נכנסת לבנין החטיבה שבו את למדת, בחטיבת הביניים יחד עם חברה נוספת, ירדתן למבנה למטה כשאחת אמרה לשניה, שקט, אל תדברי בקול רם, משהו כזה, את זוכרת את הסיפור הזה, יכול להיות וירדתן למטה במבנה

ת.לא

ש.ב – 15:40 את עדין היית בבית הספר

ת.כן

ש.למה, מה עשית שם

ת.היה לי מועדון תעופה

עו"ד שפיגל: אני מפנה בהקשר זה לפרוטוקול בעמ' 1321

העדה ממשיכה:

ש.אני חוזר איתך לנושא לוח הזמנים שבו פגשת את תאיר בפעם השניה ליד הברזיה, יכול להיות שאת טעית בקשר ללוח הזמנים ופגשת את תאיר יחד עם חברתך ואת ד.ז. כמו שסיפרת בשעות יותר מתקדמות

ת.אני זוכרת שכשיצאנו לא היו הרבה ילדים, אז או שזה היה אחרי ההפסקה או ממש בסוף

ש.אחרי הצלצול של סיום ההפסקה

ת.אפשרי, אני לא זוכרת

ש.את יכולה להצביע, את זוכרת אם מישהו ראה אותך באיזה שעה נכנסת בחזרה אחרי האיחור, דיברת עם מישהו

ת.לא, חזרתי לבד אחרי שליוויתי אותה, המורה של תיאטרון יכול להגיד שאיחרתי אולי, אני לא יודעת

העדה משיבה בחקירה נגדית לעו"ד ענבר:

ש.ספרי לנו איך התכוננת לעדות היום

ת.מה זאת אומרת מאיזו בחינה?

ש.הזמינו אותך היום לבוא לבית המשפט

ת.כן, הזמינה אותי גליל

ש.את הגעת בעצמך

ת.כן

ש.ואת קראת איזה שהוא חומר לפני שנכנסת לפה

ת.כן, את החקירה שלי שמסרתי במשטרה

ש.את גם קראת או עיינת בהודעות של עוד ילדים שיושבים פה בחוץ

ת.כן

ש.באיזה הודעות, של איזה ילדים

ת.הגעתי עם 3 חברות וחילקתי להם את העדויות ועברתי עליהן, היו גם בעיות של כתב, קראתי הודעות של יוטה, עדן ומריאנה

לשאלת בית המשפט.ומריאנה גם קראה את ההודעות שלך

ת.לא

ש.אבל עזרתן אחת לשניה להבין את ההודעות

ת.כן

ש.גם הכתב שבהודעה שלך היה קשה להבין אותו, אז אולי ביקשת עזרה מהחברים שלך בחוץ

ת.רק עדן

ש.מה עם שני הבנים שישבת לידם אחר כך, איך קוראים להם

ת.שגיא ויותם, לא קראתי, ישבתי לידם והם קראו ואני ראיתי

ש.וראית מה כתוב שם

ת.ראיתי רק אצל שגיא

ש.מי נתן לך את כל ההודעות של החברים והחברות לחלוקה

ת.עו"ד שפיגל

ש.הוא גם ביקש ממך לעזור לו ולראיין אותם לקראת העדות

ת.לא, אבל נסענו כולנו באותו רכב ועזרנו אחד לשני לקרוא

ש.מי הסיע אותכם

ת.עו"ד שפיגל

ש.את סיפרת שהגעת לשיעור תיאטרון וסיפרת בהודעה שלך שתאיר בשיעור לא השתתפה, ישבה בצד

ת.כן, נכון

ש.וזה זכרת כי אמרת שפגשת אותה לפני השיעור והיא אמרה שאין לה מצב רוח

ת.נכון

ש.את הדבר הזה היא אמרה לך עוד כשעליתם במדרגות לפני השיעור ולא אחרי השיעור

ת.נכון

ש.תאיר ישבה בצד כל השיעור השישי, היא לא חזרה למעגל בכלל

ת.היא ישבה, שמעה באם-פי, היא הגבירה, אז הערנו לה, היא הורידה אוזניה אחת ואז המורה שלנו לתיאטרון שאל ממה אנחנו הכי הרבה מפחדים ואחרי שהגענו לילדה שישבה על ידה, תאיר אמרה שהיא מפחדת מהמוות

ש.ואת זה זכרת כשמסרת את העדות במשטרה שהייתה ממש בלילה של יום הרצח

ת.כן

ש.וסיפרת את זה לשוטר

ת.כן

ש.ואם אני אומרת לך שמה שסיפרת בהודעה בענין של שיעור תיאטרון ואני מקריאה לך מעמ' 1 שורה 16:"לאחר שנכנסנו לשיעור….השאר ישבו במעגל….בצד, זהו" – לא פחדה, לא הורידה את האוזניה, לא מוות

ת.השוטר לא רצה לכתוב את זה.

ש.הוא לא רצה לכתוב את זה

ת.אני לא יודעת, לא עקבתי אחרי מה שהוא כתב

ש.את חתמת על ההודעה נכון

ת.כן

ש.ולפני שחתמת הוא הקריא לך

ת.לא, אבל הוא רשם מולי את הדברים

ש.זה נכון שאחרי הרצח דיברתם הרבה בבית הספר על כל מה שקרה באותו היום עם החברים והחברות

ת.כן

ש.ושחזרתם מה היה באותו יום, מה היה בשיעור, בהפסקה, מתי פגשתם את תאיר ואיך הייתה ההתנהגות שלה באותו יום

ת.כן

ש.יש ילדה בשיעור תיאטרון שקוראים לה נ.ח, אני מציגה לך את שמה המלא

ת.כן

מוגש ומסומן ת/747

ש.יכול להיות שכשדיברתם ביניכם אחרי הרצח, הילדה הזו היא זו שסיפרה שהיא חושבת שתאיר סיפרה שהיא פוחדת מהמוות וזה מה שנכנס לך לראש

ת.לא

ש.ממה את אמרת שאת מפחדת

ת.אני לא זוכרת

ש.ממה אמרה נ.ח. שהיא מפחדת

ת.אין לי מושג

ש.ממה אמרה ט.ל. שהייתה כאן שהיא מפחדת

ת.לא זוכרת

ש.הסתיים השיעור השישי ואת יצאת להפסקה עם ס.ת. שהייתה איתכם בשיעור תיאטרון

ת.כן

ש.בטוח

ת.היא הייתה, אני לא בטוחה שהייתה באותו חוג אבל אני חושבת שהייתה באותו שבוע בתיאטרון והשתתפה

ש.ס. שגם מסרה הודעות גם במשטרה וגם העידה כאן, סיפרה לנו שהיא באותו היום הייתה בחוג שלה, חוג תכשיטנות שלא מתקיים בכלל במבנה התיאטרון אלא במבנה שלה, לא יכולת לצאת איתה להפסקה כי היא לא הייתה איתך

ת.אני זוכרת שיצאתי עם ס.

ש.אני אומרת לך שאם את זוכרת שיצאת עם ס. את זוכרת דבר לא נכון כי ס. למדה תכשיטנות בבנין החטיבה הצעירה ולא איתך, היא לא הייתה שם

ת.אחרי השעה השישית בהפסקה?

ש.כן, אני מזכירה לך מה אמרת במשטרה, את מסרת את העדות שלך בלילה של הרצח ואז זכרת יותר טוב

ת.נכון

ש.את אמרת במשטרה דבר כזה שאת יצאת מהשיעור, את לא ראית מתי תאיר יצאה וליד חדר המורים פגשת את ס.ת ואז הלכתן יחד לכיוון החטיבה הצעירה, זה יכול להיות דבר כזה

ת.כן, אני זוכרת שהייתי עם ס. בהפסקה

ש.אז את היית איתה בהפסקה אבל לא יצאת איתה להפסקה

ת.יכול להיות, כנראה שפגשתי אותה

ש.ואז סיפרת בחקירה שהלכתן ביחד לכיוון החטיבה הצעירה

ת.כן

ש.ובדרך פגשתן את תאיר

ת.כן

ש.ואז היה הסיפור עם האם-פי

ת.נכון

ש.הסיפור היה שהאם-פי היה על תאיר עוד מהשיעור הקודם

ת.כן

ש.ותאיר שאלה את ס. אם היא צריכה את זה וס. אמרה לה שהיא יכולה להשאיר אותו אצלה

ת.כן

ש.איפה הייתה הפגישה הזו

ת.בחוץ, בדרך בין חטיבת הביניים לתיכון

ש.שזה צריך לצאת דרך איזה יציאה של התיכון כדי להגיע לחטיבת הביניים

ת.לא הראשית, אלא איפה שהטתים מהצד השני

ש.בהמשך לאיזה כיוון

ת.לכיוון החטיבה

ש.ואתן המשכתן ללכת לחטיבה ותאיר נשארה לעמוד במקום

ת.כן

ש.את מספרת כאן היום על פגישה אחרת, על פגישה ליד הברזיה

ת.כן

ש.עם כ.

ת.כן

ש.מתי הייתה הפגישה הזו, לפני הפגישה עם סיפור האם-פי או אחרי

ת.תאיר עם האם-פי היה אחרי הפגישה שלי עם כ.

ש.איפה פגשת את כ.

ת.ליד הברזיה, ברחבה

ש.אבל תאיר לא הייתה שם

ת.תאיר ישבה על הספסל איתנו

ש.ואחר כך היא יצאה לכיוון החטיבה החוצה והייתה שם עם האם-פי

ת.לא, זו הייתה הפסקה אחרת

ש.פגשת אותה בחוץ

ת.פגשתי אותה ליד הברזיה

ש.זו הפסקה אחרת, לא באותה הפסקה

ת.זה היה באותה הפסקה, אני מתקנת, אבל בסוף של אותה הפסקה

ש.אז הפגישה עם תאיר הייתה בתחילת ההפסקה ליד הברזיה ולאחר מכן בסוף ההפסקה בחוץ

ת.כן

ש.ואם אמרת עכשיו לעו"ד שפיגל שאולי הפגישה הזו בפנים הייתה אחרי שהתחיל השיעור

ת.לא, הייתה בסוף ההפסקה

ש.מה בסוף ההפסקה

ת.עניתי שאפשרי שזה היה בסוף ההפסקה, כמה דקות אולי אחרי

ש.סוף ההפסקה, לאחר תחילת השיעור

ת.כן

ש.אז אם פגשת את תאיר כמו שאמרת אז יכול להיות

ת.כן

ש.כמה פעמים פגשת את תאיר באותו יום

ת.פעמיים, פעם ראשונה בברזיה ופעם שניה בשביל וזה בטוח

לשאלת בית המשפט.סך הכל פגשת אותה פעמיים באותה הפסקה, פעם בהתחלה ופעם בסוף

ת.כן

ש.אם הפעם הראשונה הייתה כמה דקות אחרי סוף ההפסקה אז הפעם השניה הייתה בתחילת השיעור

ת.הפעם הראשונה הייתה בתחילת ההפסקה

ש.אז זה לא היה אחרי שהתחיל השיעור

ת.אחרי שהתחיל השיעור פגשתי אותה ליד הברזיה.

ש.אבל עכשיו אמרת לנו שאת בטוחה שהפגישה הראשונה הייתה ליד הברזיה והפגישה השניה ליד השביל

ת.לא, טעיתי, עברו שנתיים, את מצפה ממני לזכור משהו אחרי שנתיים

ש.אני אומרת לך שאת לא יכולה היום לזכור מה היה לפני מה, מה היה בדיוק איפה, אם פגשת אותה קודם עם ס. קודם עם כ.קודם עם אם – פי, קודם בלי אם-פי, מי בדיוק ישב, מי בדיוק קם, את השעות, כי עבר המון זמן

ת.נכון

ש.שאל אותך עו"ד שפיגל שאלה בענין מנקה שקוראים לה לודמילה והוא שאל אותך אם יכול להיות לגבי מקרה אם את זוכרת שאמרת תהיי בשקט, יש מנקה בבית הספר שכנראה מכירה את סבתא שלך, סבתא שלך גם עבדה כמנקה בבית הספר

ת.כן

ש.העדה הזו סיפרה לנו שהיא באותו יום של הרצח ניקתה בבית הספר ואני מצטטת מע' 1351 לפרוטוקול: "בסביבות השעה 15:00…..אחת מהן מדברת רוסית…..הצברית תפסה את עצמה בלחי ואמרה: "אוי, אוי, אוי, מה קרה….לא צריך לצעוק….יש שם בית חם והם ירדו לשם וזה היה בערך ב – 15:00" שואלים אותה אם היא מכירה את הבנות והיא אמרה שהיא מכירה את הילדה דוברת הרוסית כי סבתא שלה מנקה את בית הספר וקוראים לה מאשה ולילדה קוראים טניה והיא מספרת שראתה אותך ואת הילדה הנוספת מודאגות ובלחץ, ואני שואלת אותך האם זה מזכיר לך משהו

ת.אני זוכרת עם מי חזרתי, כשחזרנו, ירדנו למטה

ש.חזרתם למועדונית

ת.כן, אבל אני לא זוכרת שרצנו

ש.הייתן מודאגות או לחוצות באותו יום

ת.לא

ש.מתי נודע לך כשתאיר נעלמה, כשהיית בבית הספר או רק כשחזרת הביתה

ת.הייתי צריכה באותו יום ללכת לחוג ג'אז ואני לא הלכתי, גם היא הייתה צריכה להיות ורק בערב כשהייתי בבית התקשרו לשאול אותי אם ראיתי אותה ואם היא הייתה איתי בחוג

ש.זאת אומרת בכל פרק הזמן כשהיית בבית הספר לא היה לך מושג שקרה משהו

ת.לא, הייתי עד 17:00 בבית הספר

ש.ולא קרה משהו מיוחד שהיית צריכה להיות מודאגת או בלחץ

ת.לא

ש.הסיבה שהעדה הזו הגיעה לכאן להעיד על המקרה הזה כדי לרמוז שאולי את או החברה שלך באיזה שהוא מקום קשורות לרצח ובגלל זה אמרתן מה שאמרת, יש לך קשר לרצח

ת.לא, חס וחלילה

ש.וגם אם הייתה שיחה כזו בינך לבין החברה שלך את לא יכולה לזכור את זה ואולי זה לא היה בכלל

ת.נכון

העדה משיבה לעו"ד שפיגל בחקירה חוזרת:

ש.סיפרת שהיום את לא יכולה לזכור כי עברו שנתיים וחצי, אבל כשמסרת את ההודעה זכרת יותר טוב

ת.כן

ש.סדר הפגישות עם תאיר זכרת טוב

ת.כן

ש.את סיפרת שהפגישה בהקשר של האם-פי הייתה ביציאה איפה שהתוכי

ת.לא, בצד השני, איפה שהפרגולה

ש.הילדה שהייתה איתך ב – 15:40, איך קוראים לה

ת.ספיר

ש.זו שחזרה איתך למועדונית

ת.לא, זו שיר

ש.ש.ג.

ת.כן, זו שירדה איתי למטה למועדונית

ש.מה עשיתן בתיכון את וש.

ת.הלכנו להביא את התיק של ש. מהתיכון, היא סיימה את הלימודים, משהו בחוג שלה

ש.איזה חוג היה לה ב – 15:40

ת.לא, היא שכחה את התיק שלה בלימודים איפה שהחוג שלה, הלכנו להביא את התיק

ש.ש. גם למדה איתך

ת.כן, למדה איתי בשכבה שלי

ש.את זוכרת באיזה חוג היא הייתה

ת.לא, אני בקושי זוכרת איזה חוגים היו

 

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

ס.ל. עד הגנה מס' 28

עד הגנה מס' 28 ס.ל מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שפיגל: השם המלא של העד נרשם על פתקית שמוגשת ומסומנת נ/198 עו"ד ענבר,

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: