יאיר וענונו עד תביעה מס' 17

עד תביעה מס' 17 יאיר וענונו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.אני משרת בימ"ר גליל, עובד נוער, חוקר נוער

ש.בתקופה הרלוונטית, זה היה תפקידך

ת.זה היה תפקידי בתקופה הרלוונטית

ש.היית חלק מהצח"מ של חקירת המנוחה תאיר ראדה

ת.כן

ש.מה היה תפקידך בצח"מ

ת.בהתחלה לא היה לנו תפקיד ממש מוגדר, עזרנו בכל מיני דברים, אחרי זה חילקו אותנו לצוותים, הייתי עם סשה, אבל הוא היה אחראי בהתחלה על הצוות של המנקות, לאחר מכן שמו אותי באיזה חדר והביאו לי כל מיני נחקרים וגביתי עדויות ולפעמים הכווינו אותי לצורך כזה או אחר

ש.אתה בין היתר עסקת בטיפול בסיפור של נהג רכב בשם גדאוקר עם הסיפור של הטרמפיסטים

ת.כן

ש.אתה תפסת רכב, השתתפת בתפיסה של הרכב של גדאוקר וערכת דו"ח על כך

ת.כן, זה הדו"ח שערכתי, הכל בו אמת, אני חתום עליו, מוגש ומסומן ת/305

ש.האם ידוע לך מה נעשה לגבי הרכב הזה

ת.הוא נשלח למטה הארצי לבדיקה, אני מאמין שנבדק מן הסתם, לא ראיתי את תוצאות הבדיקה, אבל עד כמה שזכור לי מסקרנות לא היה שום ממצא

ש.אתה בנוסף לכך השתתפת בסריקות עם אותו גדאוקר, האם זכור לך מה הייתה מטרת הסריקות, מה עשיתם ולאן הלכתם

ת.בגדול כן, אותו בחור אמר שלקח 3 טרמפיסטים, עד כמה שזכור לי ואחד מהם תפס את הראש ואמר: "מה עשיתי" איך שהם עלו לרכב

ש.מה עשיתם

ת.חיפשנו יחד איתו

ש.לשם מה יצאתם

ת.את אותו נער שהוא גם בנה קלסתרון שלו

ש.איפה חיפשתם אותו

ת.בכל מקום אפשרי, זה התחיל מקצרין, במסלול נסיעה שלו, עד לצומת כח, הגענו גם לאביבים, עברנו כל רב"ש אפשרי, חוקרי נוער ובסוף לא מצאנו

ש.ערכתם 3 דוחות, את הסריקות ביצעת במשך 3 ימים רצופים

ת.כן – הדוחות מוגשים ומסומנים ת/306

ש.אתה בנוסף לכך במסגרת אותו הקשר חקרת בחור בשם יוסי לוי, למה נחקר יוסי לוי, גם בחור תושב אביבים

ת.אני מאמין שזה בהקשר של גאודקר שאמר שהוא מאביבים, יכול להיות שזה ברמה המודיעינית, שעלו עליו שהוא דומה לתיאור והביאו אותו לחקירה, האליבי שלו נבדק ונמצא שהוא לא קשור, נבדק עם הפלאפון, עם נהג ההסעות ועשינו בדיקה מקפת

ש.אני מציגה לך את הדו"ח שערכת לגבי האליבי של יוסי לוי

ת.נכון – מוגש ומסומן ת/307

ש.גם תפסת ממנו נעליים באיזה שהוא שלב

ת.התפקיד שלי לגבי הנעליים הצטמצם לתפיסה – הדו"ח לגבי הנעליים מוגש ומסומן ת/308

ש.בתאריך 10/12/06 מילאת זכ"ד על דיווח שקיבלת מהמשל"ט, קיבלת הודעה מהמשל"ט וגם רשמת את הזכ"ד

ת.כן (הוגש וסומן נ/15)

ש.אני מציגה לך את הדו"ח של המשל"ט – זכור לך הסיפור הזה

ת.כן, זה גם נבדק ושלחו ממש מידי לאותו טלפון ציבורי טכנאי זיהוי והוצאנו דרך מודיעין פתח תקווה כל מי שיש לו קשרים, פעלנו עם מודיעין פתח תקווה וגם זה נשלל – הזכ"ד מוגש ומסומן ת/309, דו"ח אירועים מוגש ומסומן ת/310

ש.אני מציגה לך זכ"ד לגבי קטינים שיש להם קרובי משפחה בפתח תקווה שערכת

ת.כן – מוגש ומסומן ת/311

ש.אתה ב – 8/12/06 רשמת זכ"ד על דיווח שקיבלת מהמשל"טלגבי מישהי שתקשרה עם הנרצחת לטענתה

ת.גם היומנאית למטה מכירה אותי והיא סיפרה לי על מישהי שתקשרה, דיווחתי על כך לראש הצח"מ, נדמה לי שלבוקר

מוגש ומסומן ת/312

אני העברתי את זה הלאה, לא יודע מה נעשה בהמשך

ש.ב – 10/12/06 שוחחת עם מורה בשם משה שפירו גם רשמת זכ"ד לגבי תלמידים שלא הגיעו לבית הספר ביום הרצח

ת.כן – מוגש ומסומן ת/313

ש.אתה יודע האם הנושא הזה טופל

ת.אני יודע גם משיחות שעלו בבית הספר, שזו הייתה תופעה בבית הספר, שהיו הרבה נערים שלא הגיעו לבית הספר, זה לא היה משהו חריג, אני מאמין שנבדק, לא מדובר במשהו חריג בבית הספר

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אני מציג בפניך דו"ח זכ"ד, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.אכן, זה כתב ידי וחתימתי – מוגש ומסומן נ/49

ש.באיזה הקשר נעשה הפלקט הזה, מתי נעשה, על מה מדובר

ת.תפסתי אבל אני לא יודע מתי נעשה הפלקט, חודש או שנה לפני, אני לא יודע

ש.תפסת ולא שאלת, בהקשר למה, באיזה נסיבות, מי עשה אותו, למה זה קשור

ת.שלחו אותי נדמה לי סמן קבלה לעשות פעולת תפיסה ואותה עשיתי

ש.איפה הפלקט הזה

ת.את הפלקט העברתי לרכז, לסעד דאהר

ש.אתה לא יודע מה קרה עם הפלקט הזה

ת.אני העברתי לרכז ובזה הסתיים תפקידי

ש.יש לך מושג או מידע למה זה היה במשרדה של היועצת דווקא, הפלקט הזה

ת.לא

ש.אני מפנה אותך ל – ת/311, תסביר למה המסיבה של קשר משפחתי בפתח תקווה היה כל כך חשוב לכם

ת.כי מה שהתקבל מסתבר שהייתה משפחה בקצרין שהתארחה בפתח תקווה, הטלפון הגיע מפתח תקווה ולכן בדקנו את ההקשר

ש.שלושת הקטינים תושאלו

ת.כן

ש.מי תשאל אותם

ת.אני

ש.איפה התשאול היה

ת.עד כמה שזכור לי, בבתיהם

ש.איפה דו"ח תשאול

ת.ת/311 זה דו"ח התשאול, שוכנעתי שהם לא קשורים בשום צורה לאירוע

ש.ההורים שלהם תושאלו גם

ת.אני כרגע לא זוכר

ש.אתה אישית היית בביתם, אתה אישית תשאלת את ההורים

ת.אני תשאלתי חלק מההורים, אינני זוכר את מי

ש.אתה בטוח שתשאלת חלק מההורים

ת.תשאלתי חלק מההורים, אני לא זוכר את מי בדיוק, שתיים לפחות, את הילדים שאלתי, מתי הם היו בפתח תקווה, והסתפקתי בתשובות שלהם

ש.למה לא נעשתה בדיקת פוליגרף

ת.עשיתי מה שהתבקשתי והעברתי לממונים

ש.לגבי דוחות פעולה שערכת בקשר לסריקות, ת/306, מיום 17/12/06, 5 שורות מלמעלה, אתה כותב: "סרקנו יחד עם גדאוקר…..שירדו בצומת מחניים" – אתה והצוות שלך שעשיתם את הסריקות האלה, הייתם מצוידים בקלסתרונים אני מניח והקלסתרון הזה זה פועל יוצא של תיאור של גדאוקר

ת.כן, אבל הקלסתרון לא היה מהיום הראשון

ש.אני מציג בפניך שתי תמונות קלסתרון, האם קלסתרון שצויידתם והלכתם וסרקתם לגבי זה, אחד מהם זה הקלסתרון שאני מציג בפניך

ת.אני חושב שזה זה, עד כמה שזכור לי, זה הקלסתרון הזה המסומן מ"ג – מוגש ומסומן נ/50

ש.אתה ראית באיזה שהוא שלב את שלושת הנערים, שלושת הטרמפיסטים שאיתרתם בסופו של דבר

ת.אני לא איתרתי אף אחד בסריקות שעשיתי

ש.אתה ראית באיזה שלב את שלושת הנערים האלה שאותרו

ת.אני לא הייתי קשור למהלך הזה של שלושת הנערים שאותרו, אני יודע שהיה עוד צוות

ש.העיד פה העד מרדכי אסרף (עמ' 328 לפרוטוקול שורות 17-22) והוא סיפר שנחקר קטין בשם ר.נ. עקב כך שהחוקר הפרטי מטעמם של משפחת ראדה מסר להם שאותו ר.נ. הוא אחד משלושת הטרמפיסטים שעלו לרכבו של גדאוקר ביום הרצח, ואני רוצה לשאול אותך האם נעשה נסיון עם גדאוקר בקשר לר.נ. ואני אומר לך במיוחד ובהדגשה לאותו קלסתרונים שהצגתי בפניך

ת.אני לא עשיתי בדיקה, אינני יודע אם עשו, אני לא הייתי קשור לנשוא איתור שלושת הנערים מעבר למה שעשיתי המפורט בדוחות

ש.אתה העדת בנושא של יוסי לוי, אותו אחד שנחקר תחת אזהרה כי ענה אולי על בסיס מידע מודיעיני על תיאור שמסר גדאוקר ובזכ"ד שהגשת טענת שבדקת את האליבי שלו, למעשה מה שיש בזכ"ד בדקת את האליבי באמצעות נהג ההסעות כדי לברר אם הוא עלה איתו בבוקר להסעה וחזר איתו בסיום הלימודים

ת.נכון, הייתה עוד בדיקה, הייתה בדיקה של הפלאפון שאותר באיכון בשעות האלה בבית הספר בברנקו וייס וקיבלתי חיובי מסלמן

ש.בעיקרון לא הלכתם לבית הספר, לא תשאלתם את מוריו, את חבריו, אם היה נוכח בשיעורים, אם היה עם אותם ילדים שהוא מספר שהיה

ת.לא, אני לא עשיתי, אני חושב שהאיכון ונהג ההסעות מספיק

ש.כששאלתם אותו האם הוא מוכן לעשות בדיקת פוליגרף הוא השיב בחיוב, האם עשית לו בדיקה

ת.אני לא

ש.באותו תאריך שהוא נחקר על ידך ב – 10/12/06 כתבת זכ"ד שבו אתה מציין כי לחשוד הוחזרו מוצגים זוג נעליים ומכנס טרנינג ופלאפון וחולצת טרנינג, מדוע הנעליים והביגוד לא נשלחו לבדיקה

ת.מאותה תשובה קודמת, נבדק האליבי

ש.אתה גם גבית הודעה מקטינה בשם ל.ל., אני מפנה אותך להודעה, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, זה כתב ידי וחתימתי

ש.גבית שתי הודעות מאותה קטינה ל.ל.

ת.כן

ש.אני מקריא בפניך מעמ' 2 שורה 20: "ש. האם היית בקרבת השירותים אתמול או שמעת משהו מכיוון השירותים שתאיר נמצאה אתמול? ת. בשעה 13:45, 5 דקות לפני סיום הלימודים, אני וס.ת. הלכנו לשירותים שתאיר נמצאה שם, ניסינו לפתוח את דלתות השירותים ומתוך 4 דלתות, 3 היו נעולות ואחת פתוחה אבל השירותים שם היו מסריחים ולא רצינו להיכנס לשירותים האלה ומישהו אמר תפוס….והלכנו לשירותים אחרים. ש. איזה שירותים היו פתוחים, מאיזה שירותים ענו לכם תפוס, האם זה היה קול של גבר או של בחורה? ת. השירותים הראשונים היו פתוחים, השירותים השניים משם ענו לנו תפוס והשירותים השלישי והרביעי היו נעולים, הכוונה איך שנכנסים לשירותים, הראשון הקרוב היה פתוח וכך הלאה, לגבי הקול, נדמה לי שזה היה קול של בן שניסה לענות בקול של בת אבל אני לא בטוחה" – האם אלה המילים שרשמת מפיה

ת.מן הסתם

ש.כשל.ל. אומרת לך שמישהו אמר "תפוס" מתא השירותים השני בשעה 13:45 ואז "הלכנו לשירותים ליד וחזרנו לכיתה" לאיזה שירותים הבנת שהיא הלכה, מפני שאתה לא ביררת ולא שאלת אותה

ת.תברר איתה מה הכוונות שלה, תשאל אותה

ש.כשאתה שומע מל.ל. שכל הדלתות של תאי השירותים למעט תא מס' 1 היו נעולות בשעה 13:45, אתה יודע מה היה מצב הדלת של תא מס' 3 בעת מציאת המנוחה, אתה אישית, נעול או לא נעול

ת.כמו שאני יודע, שהתא היה נעול, אבל לא מבדיקה שלי, אני לא הייתי בזירה

ש.הנערה הנוספת שהייתה עם ל.ל. שמה ס.ת. אתה לא חקרת אותה אבל היא מספרת ששלושת התאים האחרים למעט תא מס' 1 היו סגורים ואז היא ול.ל. דפקו בשאר התאים שהיו סגורים, "בתא השני שדפקנו שמענו רעש של נייר שמוציאים ועברנו לתא השלישי, דפקנו בדלת ושמענו קול של נערה שאומרת תפוס", אם אני לוקח את שתי ההודעות האלה, שני התאים היו נעולים כאשר גם מתא מס' 2 נשמע קול של הוצאת נייר וגם מתא מס' 1 נשמע קול של תפוס, מדובר לפחות בשניים שהיו בשעה הזו, 13:45, אתה הרי גבית מאותה ל.ל. שתי הודעות, אחת מתאריך קרוב לאירוע, הממצא הזה שמסרה ס.ת. היה כבר בידיעתך, מן הסתם כשאתה חוקר מכוונים אותך ואומרים לך, מדוע ל.ל. לא נשאלה לגבי הממצא הנוסף הזה כשחקרת אותה בשנית

ת.ב – 24/12/06 חקרתי אותה על משהו אחר לגמרי

ש.מדוע לא בדקתם את הסיטואציה הזו שעלתה בעדות של אותה ס.ת.

ת.העדות השניה הייתה בכלל על משהו אחר, לא על זה בכלל

ש.לגבי אותה הודעה שניה של ל.ל. האם היא נהגה לעשן, מה הסיבה שמצאתם לנכון ובכלל ואתה בפרט כי חקרת אותה, לשאול את הנסיבות האלה באם תאיר נהגה לעשן או אם עישנה

ת.אני לא יודע את הסיבה, צריך לשאול את ראש הצח"מ, פעלתי לפי הנחיות

ש.אתה גבית הודעה גם מקטין בשם נ.כ.

ת.כן

ש.אני מציג בפניך את ההודעה, האם זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן

ש.בשורה 2 להודעה, מספר לך נ.כ. "ביום ש…

הערה: ההרכב מעיר לסניגור על נוסח הצגת השאלות שבו יש הכתבה מהודעה שהתביעה מתנגדת להגשתה וכן כי מדובר בשאלותאשר צריכות להיות מכוונות לעד בפנינו ולתחום חקירותיו ופעולותיו בתיק ולא אחרת

העד ממשיך:

ש.אני מפנה אותך לשורה 2 עמ' 1 ואח"כ לשורה 15, השאלה שאתה שואל והתשובה שקיבלת, ואח"כ שורה 24, אתם ניסיתם לבנות קלסתרון עם העד הזה על פי התיאור שהוא מסר לכם

ת.לא, אני לא יודע, אולי ראש הצח"מ

ש.האם הוצגו לעד הזה תמונות או הוצגו בפניו שלושת הנערים שכביכול אתם איתרתם

ת.אני לא הצגתי ולא הראיתי

ש.האם הוצג לו הרכב של גדאוקר

ת.לא יודע

ש.התיאור שמסר נ.כ. לגבי המראה של שלושת הטרמפיסטים שראה עולים באותו רכב מתיישב עם מה שאתה יודע עם התיאור של אותם שלושת הנערים האחרים שכביכול אתם איתרתם

ת.אני לא איתרתי את שלושת הנערים ולא הייתי מעורב בפעילות לגביהם

ש.אחת ההצלבות זה התיאור שהוא מסר לגבי הרכב

ת.הרכב הוא מסוג אחר ובצבע אחר

ש.כלומר תסכים איתי שיתכן בהחלט שמדובר בשלושה נערים אחרים

ת.הנערים שהסניגור מדבר עליהם, סך הכל עשו לו תנועת הצדעה וזהו, כשהוא שמע על המקרה המצער הוא בא וסיפר, לא היה בזה שום דבר לגבי האירוע המצער

ש.מה הוא מספר לגבי התנהגותם, עצבנותם, שהם היו עצבניים וחסרי מנוחה

ת.אני מעיין בהודעה, זכרתי את זה, באמת כתוב שהם נראו לחוצים

ש.זה נכון שהוא מסר לכם נ.כ. שהוא מוכן לבנות קלסתרון ואין לו שום ספק בכך שהוא יוכל לזהות אותם

ת.נכון

ש.זה נכון שהוא מסר לכם תיאור הן לגבי הבגדים שלבשו והן לגבי מראיהם ונקודות ספציפיות יחודיות כמו תיאור השיניים, תיאור הפנים, השיער, הגובה, אני מפנה אותך לשורה 16

ת.יש תיאור, נכון

ש.אתה גבית הודעה גם מקטין בשם א.פ. כתבת כל מה שאמר לך הקטין

ת.כן, זה בד"כ מה שאני עושה, מההתחלה ועד הסוף

עו"ד ענבר: אין שאלות בחוזרת.

עו"ד ענבר: אלה עדינו להיום, לא יכולנו להמשיך את חקירת העד סשה, חברי הודיע שיש בעיה כספית לגבי התמלול.

עו"ד שפיגל: עדין יש קלטת אחת 172 שלא תומללה משום שביקשנו לעצור את זה, עקב הדרישות הכספיות על מה שכבר תומלל, החומר לא הועבר אלינו עקב דרישת התשלום, אנחנו חייבים להתארגן כדי לפתור את בעיית התשלום, מדובר בסכום משמעותי, אני מציג לבית המשפט את הדרישה הכספית.

עו"ד ענבר: אנו לא ערוכים לעדים אחרים לישיבה הבאה.

עו"ד שפיגל: אינני מסכים להצעת ההרכב לפיה העד סשה יחקר על יסוד התמליל כפי שהופק על ידי הפרקליטות והיה ויהיה צורך בהשלמת חקירה נגדית על פי התמליל שאנחנו נפיק, אני אורשה לעשות כן.

החלטה

חקירת העד סשה תהא בכל מקרה במועדים הבאים, 7/2/08 וב -10/2/08.

אנו רואים להעיר כי מדובר באורכה מעל ומעבר זאת, לפנים משורת הדין.

בדגש, לא תהיה כל דחיה לענין חקירת העד סשה במועדים הנקובים והיה והסניגור לא יערך, יחקור על פי התמלילים של הפרקליטות או הקלטות או ככל שיראה לו והיה ולא יעשה כן, יחשב במועדים הקבועים כמוותר על חקירתו הנגדית של העד סשה.

ניתנה היום ז' בטבת, תשס"ח (16 בדצמבר 2007) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

בקשה למעצר עד תום ההליכים

1 בתי המשפט מ  001149/07 בית משפט השלום עכו 15/01/2007 תאריך: כבוד השופט זיאד סאלח בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת -נ  ג  ד- זדורוב רומן ולדימיר החשוד דוד

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: