יוסי דגן עד תביעה מס' 52

עד תביעה מס' 52 יוסי דגן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד שטרן:

ש.מה היה תפקידך בדצמבר 2006

ת.ניהול בית ספר נופי גולן

ש.תגדיר לנו את יום הרצח מבחינתך עד שעות אחר הצהריים, ממש בגדול

ת.בבוקר אני תמיד מתחיל בסיבוב בבית הספר, ב – 9:00 הייתה ישיבה בנושא שיווק בית הספר, היא נמשכה עד 12:00 בערך, לאחר מכן עשיתי עוד סיבוב קצר, היה מפקח בבית הספר באותו יום ומשם המשכנו לישיבה בתוך בית הספר בענין של ניסוי, אנחנו באותה תקופה ניסינו להתקבל לניסוי

ש.עד איזה שעה התקיימה הישיבה הזו ואיפה

ת.עד סביבות 16:00 במבנה של כיתות ז' – ח', משם עברתי למה שנקרא המשרד של הפסיכולוגית בקצרין, שם היה פורום חינוך, זה כבר בתוך העיר קצרין

ש.באיזה שעה עזבת את בית הספר

ת.בסביבות 16:00

ש.אני מפנה אותך ל – ת/222 , תכנית קומת הביניים של חטיבת ז' – ח', איפה היה חדר המנהל ואיפה חדר הישיבות

ת.חדר המנהל הוא 101 וחדר הישיבות 109

ש.מתי ואיך נודע לך על האירועים

ת.סדר גודל של 17:30 אחר הצהריים, הודיעה לי מנהלת החטיבה שילדה נעדרת, בינתיים לא לעשות עם זה דבר, פה ושם היו לנו כאלה מצבים בעבר ובסביבות 18:30 היא הודיעה לי לחזור בחזרה לבית הספר, קרה משהו והיא לא פירטה

ש.באיזו שעה בערך הגעת לבית הספר

ת.20 דקות לאחר מכן, בערך בשעה 18:50 – 19:00

ש.ואז המשטרה כבר הייתה במקום

ת.המשטרה הייתה במקום, הסתובבו הרבה מאוד אנשים, לא כל כך נתנו לנו להיכנס וישבנו במבנה של החטיבה הצעירה ז' – ח'

ש.מי אלה היו

ת.מי שהיה באותו רגע ולאט לאט נוספו אנשים נוספים

ש.כשאתה אומר אנשים אתה מתכוון לצוות מורים

ת.בעיקר צוות מורים

ש.מה הייתה ההנחייה שקיבלת מהמשטרה

ת.בהתחלה לא אמרו לי דבר, לאחר מכן אמרו לי לא להיכנס למבנה, יותר מאוחר במהלך הערב מפקד התחנה אמר לי שזה כנראה רצח אבל הוא לא רצה לפרט

ש.ומה נעשה מבחינת בית הספר באותו יום או יום למחרת מבחינת ההתייחסות למקרה והטיפול בתלמידים

ת.כבר באותו ערב זימנתי את המורים, מי שיכול היה להגיע וקבענו ישיבה אחרי שאני אחזור מהישיבה במועצה האיזורית וחילקנו קבוצות עבודה, חלק הלכו למתנ"ס לדבר עם הילדים וחלק נשארו בבית הספר, משם התקיימה ישיבה משותפת של שתי המועצות, עם צוות ראשי המועצות, וכל מי שהיה בתפקידים, זה היה מהשעה 21:00 עד 22:30 בלילה, משהו כזה ושם התקבלו הנחיות שעיקרן סגירת איזור האירוע ובעצם הנחיה ברורה להמשיך למחרת את יום הלימודים שהילדים יגיעו לבית הספר, ולשמור על עקרון הרצף

ש.ובאמת יום למחרת הגיעו תלמידים לבית הספר, המורים הגיעו, הצוות הגיע, מה היה

ת.אחרי שחזרתי מהישיבה, עשינו ישיבה לילית מ – 21:00 עד 23:30, תכננו את יום המחרת עם המורים שהיו, למחרת הגיע צוות, ההנהלה הגיעה מוקדם מאוד בבוקר, בשעה 7:00 בערך אספנו את המורים באודיטוריום, נתנו להם תדרוך ובשעה 7:30, מועד הגעת התלמידים, כל המורים התפזרו לקלוט את התלמידים, פחות או יותר 3 מורים בכל כיתה

ש.הנחת החקירה הייתה שבבית הספר יש הרבה מידע, הן כזה שנוגע למנוחה והן כזה שנוגע לכלל בית הספר, מה הייתה ההנחייה שקיבלת איך המידע אמור להגיע למשטרה

ת.כבר באותה ישיבה של 6:30 בבוקר, קצין המודיעין של המשטרה היה שותף לה והוא מסר את מספר הטלפון שלו, אנחנו משיקולים של לפנות את המורים ולטפל בתלמידים אמרנו תזרימו אלינו את המידע והמנהל האדמינסטריבי ואני נזרים את זה למשטרה

ש.ואם מישהו רוצה לפנות ישירות

ת.בכל רחבי בית הספר תלינו הודעות עם מספר הטלפון של קצין המודיעין וכל מי שרצה לפנות יכול היה לפנות אליו.

ש. תתייחס בבקשה לזרים, שמסתובבים בבית הספר באיזה מידה התופעה הזו קיימת ואיך התמודדתם איתה.

ת. בגדול לא צריכים להיות זרים, למעט אנשי בזק, גסטטנר שבאו למכונות הצילום וקבלנים שעבדו בבית הספר.

ש.מה לגבי תלמידים בבתי ספר אחרים.

ת. בעיקרון לא הרשנו, הייתה קבוצה אחת של ילדי ברנקו וייס שהם למדו בבני יהודה, חלקם היו אצלנו לפני כן והם לקראת השעה 13.30 היו חוזרים בהסעה לקצרין ומידי פעם הם היו מנסים להיכנס ואנחנו היינו מוציאים אותם.

ש. ומידי פעם הם היו מנסים להיכנס ולא הייתם מוציאים אותם.

ת. אין דבר כזה.

ש. יכול להיות שהם יכנסו ולא יראו אותם.

ת. בדרך כלל המורים היו רואים אותם או התלמידים היו מדווחים לנו.

ש. אם היו רואים היו מוציאים.

ת. כן.

ש. ביום הרצח אתה ראית דברים בבית הספר.

ת. לא. הייתי רוב היום בישיבות, כך שלא ראיתי אנשים.

ש. בהסתבויות, בין לבין, למטה.

ת. לא.

ש. כמה שערים יש בבית הספר, והאם הם היו נעולים או לא.

ת. יש 7 שערים בתחום בית הספר, בית הספר הוא ענק, והיו נעולים ברמה של נעילה, זאת אומרת, לדוגמא לשער לאוהלו היה אפשר לעבור מתחתיו, אם מישהו מאוד רצה.

ש. ושער השערים.

ת. היו שלושה שסגורים כל הזמן, אחד שהיו בהם השומרים, אחד של אזור בני ביתך, שהיה נפתח בבוקר ונסגר ואחר כך נפתח שוב ליציאה והשער המרכזי לאוהלו שעליו דיברתי.

ש. שער השערים היו נעולים.

ת. כן.

ש. תתייחס למידת קיומה של אלימות בבית הספר.

ת. אני חושב שרמת האלימות מאוד נמוכה ביחס לבתי ספר אחרים ואם הייתה, והייתה פה ושם, טיפלנו בה מיידית ובצורה מאוד נחרצת.

ש. כשטיפלתם הערבתם לעיתים גם גורמים חיצוניים כמו משטרה.

ת. כל הזמן הייתי בקשר עם איש המודיעין של נוער חשיפה, הוא היה איש הקשר שלי וכל משידענו או ידעו גם בספק דיווחנו לו והוא מצא את האנשים בפועל.

ש. מה זאת אומרת, הוא מצא, נעצרו, הוגשו כתבי אישום.

ת. כן, היה תלמיד שהתנהג שלא כמו שצריך ולאחר הדיווח הוא מצא אצלו סמים וחומרי חבלה והוא נעצר ומיד שוחרר.

ש. תאמר לי, כמה פעמים הייתה מעורבות של המשטרה בענייני אלימות.

ת. בענייני אלימות, עירבנו אותם רק כאשר היו מכות בהסעות מחוץ לבית הספר בסוף יום הלימודים מגיעים 10 אוטובוסים ופה ושם היו תיגרות וכשידענו שהולך לקרות כזה דבר ערבנו אותם.

ש. מקרי אלימות חמורים בתוך בית הספר לא היה.

ת. נכון. פה ושם היו תיגרות שאנחנו טיפלנו.

ש. תתייחס לנושא הסמים, מה אתה יכול לספר.

ת. היו שני מקרים חיצוניים שהתגלו בדיעבד תוצאות של תלמידים בתוך בית הספר שעישנו, יש שני אירועים שנתפסו.

ש. אתה מדבר על שימוש בסמים בתוך בית הספר.

ת. הדיווח שאנחנו קיבלנו מהמשטרה היה על שימוש בבית ו/או מחוץ לבית.

ש. בתוך בית הספר אתה מכיר מקרים של שימוש, סחר.

ת. ממש קצת לקראת הרצח היה מקרה אחד שאנחנו דיווחנו והתלמיד הזה כן נעצר, אני לא יודע אם הוא היה תלמיד או בוגר או בכיתה יב' או אחרי, הוא נעצר והורחק. למעט המקרה הזה לא ידוע לנו על מקרה בתוך בית הספר וקיבלתי מידע שוטף מקצין המודיעין.

ש. איך בית הספר הזה בהשוואה לבתי ספר אחרים בנושא סמים ואלימות.

ת. לדעתי הרבה נמוך ממה שקורה ברוב בתי הספר. אני מדבר על תקופה של 7 שנים.

ש. באיזה מידה הייתה בכלל קיימת כת השטן בבית הספר.

ת. לדעתי לא הייתה, היתה תלמידה אחת שהייתה לבושים שחורים, ילדה מסובכת עם עצמה, אנורקטית, והיו שמועות עליה שהיא מכת השטן. גם על כך אני דיווחתי לקצין המודיעין.

ש. אתה יודע אם יצא משהו מזה, מצאו כת שטן בבית הספר.

ת. לא מצאו דבר והילדה הזו ברחה למרכז הארץ לאבא שלה.

ש. תרשום בראשי תיבות את שמה של הילדה על דף לבן.

ת. אני לא זוכר. לאחר שאת מזכירה לי, אני רושם את השם, אני רואה דמותה מול העיניים. הדף עם השם מוגש ומסומן ת/615.

ש. מחומר החקירה עולה שפנתה אליך הפסיכולוגית של בית הספר הגב' רותי נשרי וסיפרה לך על משהו, אבקש שאת הדברים האלה תספר לבית המשפט.

ת. יום לאחר הרצח עלינו במדרגות במסדרון והיא אמרה לי שנדמה לה שהיא ראתה אתמול את הגנן, נסער, בפינת הקפה בחדר המורים. היא חושדת בו. אמרתי לה, כמה שאני מכיר אותו, זה איש תמים ושקט ויקר ועובד אצלנו שנים אבל אם את רוצה לדווח תגידי לי ונדווח. היא אמרה שהיא תחשוב על זה. למחרת היא התקשרה אליה הבית, זה היה יום שישי, היא אמרה לא, אני רוצה להעיד ושהיא רוצה שזה יהיה חסוי. התקשרתי לקצין המודיעין והוא הסכים לחקור אותה במקום אחר, הוא טען תחת חסיון, קראו לה לחקירה במקום אחר והיא נחקרה.

ש. זה מה שאתה יודע מהסיפור הזה.

ת. כן.
העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל
:

ש. אני מפנה אותך למשפט הראשון שאמרת בחקירה הראשית, שהתקבלו הנחיות לסגירת מקום האירוע, ולהמשיך רצף יום למחרת.

ת. הייתה ישיבה ב- 9 בלילה כל הגורמים, המשטרה וראשי מועצות, פסיכולוגים והמון אנשים ושם התקבלה החלטה.

ש. אתה לא יכול להגיד במדויק אם זו הנחיה של המשטרה או משולבת.

ת. יש מעלי ועד מנהל שזה ראשי המועצות, יושבים בפורום רחב כל אחד אומר את מה שהוא רוצה, ובסוף יש סיכום וזה היה הסיכום.

ש. כמה תלמידים מנה בית הספר בשעתו, כולל חטיבות.

ת. אם אינני טועה, כ – 730 ילד.

ש. למעט שכבת י' שבאותו יום שהייתה בטיול בתל-אביב שאר שכבות הלימוד המשיכו ללמוד מערכת רגילה.

ת. נכון.

ש. ספר על שכבת יב' שלומדת במגמת אופנה, יש מגמת אופנה. בית הספר מחולק למגמות.

ת. אופנה אין כבר.

ש. אז הייתה מגמת אופנה.

ת. למיטב זכרוני המורה עזבה ואם היא הייתה זו הייתה השנה האחרונה שלה.

ש. ספר על המגמה הזו, יש מגמות ספרות, איזה צריכים אנשים משתמשים, סכינים מספריים, האם אתם מספקים או שהם מביאים מהבית.

ת. היו להם שני חדרים, חדר עם מכונות תפירה ואחד עם שולחנות שרטוט וגזירה. אלה היו הדברים. אני חושב שלמעט פעם אחת שהם קונים בדים, כל השאר על בית הספר.

ש. למעט שהילידים קונים בדים.

ת. פעם אחת בשנה יש יום מגמה שכולל בתוכו יציאה לקניית בדים.

ש. יש תיק עבודה לתלמיד שבתוכו כלי תפירה.

ת. לא, היה שם חדר שהיה בו כל הציוד. בד"כ חותכים שם עם מספריים.

ש. במסגרת תפקידך כמנהל בית הספר האם הגיעו אליך ידיעות מהמורים בישיבות המורים, או מתלמידים שסתם ניגשו אליך, ראינו מישהו מצויד בסכין אולר מסתובב בבית הספר ושהם מפחדים.

ת. היו בעבר אירועים, אני זוכר ילד שהגיע עם צמיד עם סיכות בולטות וקראתי לו והוא הוציא את זה והחרמנו את זה וזהו. זה פחות או יותר היה הנוהל, שדווחו לנו על ילדים כאלה ובד"כ הם היו מספרים.

ש. הילדים הרגישו מאוד נוח לבוא למנהל ולספר.

ת. לא רק למנהל, גם למורים ולרכז שכבה ולכולם.

ש. אני מקריאה לך מהודעתה של תלמידה בשם ל.ש.א (נ/35) שורה 21 – 28, נשאלת אותה תלמידה, היא מספרת על מישהי שהיא פגשה שלא זכרת את שמה, היא פגשה אותה מחוץ לבית הספר ואז היא נזכרה שהיא ראתה אותה בבית הספר עם חבורה. שואל אותה החוקר האם היו מקרים נוספים (שורה 21 עד 28 עמ' 1), שנתקלת בחבורה הזו והיא אומרת שכן.
הערה
:


אין חולק שביום הרצח התלמידה הנ"ל הייתה בתל-אביב והיא ציינה שהאירוע היה כחודש לפני כן.
העד ממשיך
:

ש. אני מקריאה לך את ההודעה, ושואלת אותך האם ידעת שמסתובבים סכינים בבית הספר.

ת. לא יכול להתייחס למקרה הספציפי, למיטב לידעתי לא דווח עליו. אם היה מצב כזה היינו קוראים לתלמיד. בגדול לא היו כאלה דיווחים ואם היו טיפלנו בהם.

ש. מה אתה אומר לגבי המילה "חבורה", כי מקודם נתת להבין שמדובר בתלמידה אחת שיש בה מן מוזריות, מחומר הראיות עולה שילדים חוזרים על זה ולא משתמשים בשם או ציון, של ילד אחד או ילדה אחת הם כל הזמן מדברים על חבורה.

ת. ליד הספריה הייתה קבוצה של עולים חדשים, אדם שעובר מהצד וחושש היה יכול לדמיין עליהם כל מה שהוא רוצה ואני יכול להגיד לך שאלה היו ילדים הכי טובים שיש.

ש.כמה מונה קבוצת תלמידים שאתה מדבר עליה

ת.בית הספר בנוי מקבוצות, יש את ילדי המושבים שבד"כ יושבים בחבורות שלהם, יש את ילדי קצרין כנ"ל, ילדי העולים כנ"ל, אלה קבוצות התמיכה שלהם, וזה נורמטיבי לחלוטין

ש.בהודעתך במשטרה בעמ' 7 שורות 20-26 אתה נשאל מה קורה עם סמים בשטח בית הספר וענית ששבועיים לפני המקרה הטראגי והמצער של הרצח, עבדתם בשיתוף פעולה עם צוות נוער חשיפה גליל ועוכבו 7 תלמידים, והדיווח הוא שהשתמשו בסמים, לא היה מקרה של סחר ולא עישנו בשטח בית הספר, ואני אומרת לך שמהחומר שיש לנו, שהיה ידוע וילדים דיווח וסיפרו שילדים מעשנים ב"מחששה" ככה קראו לפינה מאחורי אולם הספורט ולא רק סיגריות, אני מקריאה לך מדו"ח תשאול מיום 11/12/06 משפחת מורן שתושאלה כשהמשטרה עברה בין הבתים ברחובות ותשאלנו את רוני ולאחר תשאול אמרה שלא ראתה כלום, אך היא אומרת שהיא נתקלת בשטח הפתוח בילדים שמעשנים גראס ומקיימים יחסי מין, אני עוברת איתך לעדות של יועצת בית הספר, הודעתה של ליליאן לוטן שעובדת כיועצת חינוכית בכיתות ח'- ט', מיום 15/12/06, בעמ' 2 שורות 1-2: "אבל שמעתי שיש ילדים שמעשנים סמים בשטח בית הספר ולפני כחודש הורה שזהותו לא ידועה, מסר שיש מאחורי אולם הספורט ילדים שמעשנים לא רק סיגריות רגילות, הכוונה היתה לסמים כנראה, סירבה להזדהות …" אתה מכיר, שמעת, אתה יודע על זה

ת.יועצת בית הספר לא אמרה את זה בשום ישיבה, בכל מקרה, אני אמרתי שסמוך מאוד לאירוע, היה לנו מקרה של ילד אחד שדיווחנו למשטרה ועצרו אותו, ויכול להיות שהיא מתכוונת לאותו ילד

ש.אתה מתכוון לסיפור שהיה בטיול השנתי

ת.לא

ש.מההודעה במשטרה בעמ' 7 אתה נשאל על האלימות בבית הספר ואתה עונה שלדעתך האלימות שואפת לאפס, מהדיווחים שיש לכם מהמורים והתלמידים מכות כמעט ואין ואני שואלת איך זה מתיישב עם חומר הראיות, שמנקים שבאים לנקות את בית הספר, רואים דם כדבר שבשגרה הן בשירותי בנות והן בשירותי בנים, איך אתה מסביר את זה

ת.לא יודע על איזה דיווחים, אני מסתובב בבית הספר, אני רואה את בית הספר, נכון שאני לא כל כך נכנס לשירותי הבנות, מידי פעם ביקשתי מאחת המורות להיכנס, היו הרבה שמועות אחרי המקרה, אני יכול לתת דוגמא, אמא אחת אמרה שהרביצו לילד שלה, זה נכתב בכל העיתונים וכן הלאה, מסתבר שזה היה בחופש הגדול אצלה בבית, אמרו.

ש.איך זה מתיישב מה שאתה אומר כרגע עם הודעתה של אמירה אלוש שהיא מורה בבית הספר שמספרת על איזו סיטואציה והיא אומרת שבאותו יום לא הייתה סיטואציה של אלימות במקום וכבר הפרידה בסיטואציות יותר אלימות בבית הספר

ת.אני לא יודע לדבר בשם אמירה אלוש, אני לא יודע לדבר על האירוע שהיא מדברת עליו

ש.ספר לבית המשפט מה היה עם רכזת השכבה, זהבה בנש עם שני תלמידים

ת.עד היום לא ידוע כלום, עד היום שני התלמידים משרתים בצבא, וזהבה חושבת שהם אלה ששרפו לה את הרכב, לא המשטרה החליטה להעמיד אותם לדין, ולא הגיעו לבית המשפט ושניהם היום משרתים בצה"ל

ש.ומה היה בחדר שלה

ת.זה אירוע שונה לחלוטין, כמה שנים קודם לכן, נכנסו תלמידים לחדר שלה ועשו ונדליזם בחדר שלה, פרצו לחדר ועשו ונדליזם, זה לא רק החדר שלה, יש שם חדר לשתיים וזהו

ש.עירבת את המשטרה באירוע הזה של הונדליזם

ת.אני חושב שכן אבל מאוחר

ש.בהודעה שלך בעמ' 6 בשורות 25-29 אתה נשאל האם נוהגים לבקר אצלכם תלמידים מ"ברנקו" ואתה עונה שלעיתים רחוקות מגיעים בסביבות 13:30, כמו שאמרת פה ואמרת שכשאתם רואים אותם אתם מוציאים אותם מהשטח ואני אומרת לך שגם המורים שלך לא הוציאו אותם מהשטח, מה אתה אומר

ת.אני יודע שהוציאו אותם

ש.האם ראית

ת.כן גם ראיתי וגם דווח לי ואני יודע שלמרות שהייתה גדר טובה, בסופו של דבר הם נכנסו ודיווחנו למשטרה בסופו של דבר

ש.אני מקריאה לך מהודעתה של המורה טלי יעקב: "ביום המקרה יצאתי מבית הספר ללכת הביתה ובשער הראשי ראיתי נערים מוזרים והם לא שייכים לבית הספר, היו כ – 4-5 נערים שהלכו במהירות לכיוון שטח בית הספר ואחריהם הלך בחור שמוכר לי מבית הספר ושמו…והם הלכו בצורה מוזרה ואפילו גרמו לי לזוז מהדרך"

ת.מכיוון שהאירוע הזה דווח אלי, האירוע היה בשעה 15:00, אני דיווחתי למשטרה, בשעה כזו בד"כ אין תלמידים בבית הספר, כשהיא דיווחה לי אני לקחתי אותה לחוקר

ש.אני מפנה אותך למורה בשם יעקב הראל שמספר סיפור ארוך ומציין שעות שהוא רואה מהשעה 10:00 ועד 13:00 ילדים זרים ואני מפנה להודעה מיום 13/12/06 שורה 2-4: "הייתי בבית הספר בין השעות 10:00 –13:00, ראיתי צעירים שלמדתי לא מבית ספר נופי גולן…." לא אמר שהוציא אותם

ת.הוא בעצמו צריך לקחת ולהוציא אותם, אם הוא לא הוציא, לא עשה את תפקידו

ש.יש תלמיד בשם א.כ. בהודעתו מיום 19/12/06 שורות 19-23 הוא נשאל: "בעדותך הקודמת סיפרת שנכנסת ב – 6/12/06, איך נכנסת? " והוא אומר: "דרך הכניסה הראשית, אני והחברים שלי, נכנסנו דרך הכניסה, השומרים הסתכלו עלינו ולא אמרו לנו כלום" – השומרים לא יודעים על ההנחיות שאין כניסה לבית הספר

ת.יכול להיות לעיתים ששומר לא יודע אם מדובר כמו במקרה של הילד הזה א.כ. אם מדובר בתלמיד שסיים או שהוא בתפר שבין סיום להיותו תלמיד אצלנו או בבית ספר אחר ואני גם מציין שגם לאחר מכן נכנסו תלמידים לתוך בית הספר כשקפצו מעל הגדרות ולמשל כשאמא באה עם ילד וסיפרתי לה את זה אז היא אמרה שהיא מבינה את החתך על כף היד שלו

ש.תלבושת אחידה לא הייתה בבית הספר

ת.הייתה כבר

ש.אז איך זה שהתלמידים מספרים על תלבושות מאוד חריגות בבית הספר

ת.אני לא זוכר אם זו הייתה השנה הראשונה או השניה לתלבושת האחידה, הייתה בעיה עם התכווצות התלבושת בכביסה, והשיטה שבה בחרנו הייתה לעשות מן תצוגת אופנה והתלמידים בחרו את התלבושת, התלבושת הייתה של גלי והסתבר שהתלבושת הזו מתכווצת בכביסות ואז היו הרבה תקלות בישום ההנחיה ביחוד בחורף כשהיינו צריכים על הסוודר או מתחת לסוודר ולא בהכרח הייתה הקפדה מלאה ואני חושב שרק בשנה האחרונה הגענו לאיזה נוסחה שמאפשרת לרבות בחורף

ש.איך אתה מסביר את העובדה שיש תלמידים שמספרים על תלבושות מאוד חריגות של תלמידים שגרמו להם לאי נוחות ולפחד, יש תלמיד בשם נ.פ. שאומר שרואה בהפסקות ילדים מאופרים לבושים שחור, פריקים שהולכים בבית הספר

ת.אני לא מכיר

ש.ביום הרצח ידוע לך שהסתובבו ילדים מקבוצות שונות ממקומות שונים

ת.הדבר היחיד שידוע לי זה הדיווח של טלי יעקבי על אותם 3 ילדים, ובאותו יום היא כבר ישבה מול קצין החקירות לאחר הדיווח

ש.אתה פרשת שנה לפני הפנסיה שלך מרצונך

ת.ענין הפרישה קשורה לראשי המועצות

ש.אתה יכול לספר לנו משהו לגבי דו"ח הבדיקה של משרד החינוך לגבי אירועי 6/12/06, הגיע לידך הדו"ח

ת.למיטב הבנתי לא נמצא שם ליקוי משמעותי, יש ליקויים, הרישום בנכנסים לבית הספר, מה שאני זוכר כרגע, קראתי אותו לפני שנה, בסה"כ הוא דו"ח שלא הטיל שום דופי בהתנהגות בית הספר, היו ליקויים אבל בסה"כ דו"ח חיובי

ש.התייחסו שם לעניני משמעת, איך טיפלתם

ת.למיטב זכרוני, לא זוכר

ש.סיפרת על רות נשרי שדיברה איתך על הגנן שראתה אותו נסער וסיפרת שאתה מכיר את הגנן ושתשקול את דבריה

ת.לא אמרתי שאשקול את דבריה

ש. על איזה גנן אנו מדברים, הגנן שמבקר פעמיים בשבוע או על זה שנמצא יום יום

ת.לא על חנניה, לפי התיאור והכובע

ש.חנניה לא הולך עם כובע

ת.חנניה הולך עם כובע אחר, יש ביניהם הבדל תפקידים, חנניה עובד מחוץ לבנין, הוא לא נכנס לתוך הבנין, לעומת זאת הגנן השני עסוק בגינון הפנימי בתוך הבניה ולכן הערכתי שהיא מדברת על הגנן השני

ש.ביום הרצח, 6/12/06 ידעת שעשרות תלמידי ברנקו וייס היו בשטח בית הספר

ת.לא יודע ולא ידעתי ולא בטוח שהיו עשרות ואם היו בכלל
עו"ד שטרן:
 אין שאלות בחוזרת.

 

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

ס.ת. – עדת תביעה מס' 31

עדת תביעה מס' 31 ס.ת. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד ענבר: עו"ד שפיגל:  אני מסכים להגשת הודעות העדה – ההודעות מוגשות ומסומנות ת/391

בקשה לדיון בדלתיים סגורות

פרוטוקול ב"כ המאשימה: אנו מבקשים שבית המשפט ישמע את אבי הקטינה שאמורה להעיד, נבקש שהדיון יהיה בדלתיים סגורות. דברי האב נאמרים בלשכה כמוסכם במעמד הסניגור

אולגה מילמן עדת תביעה מס' 45

עדת תביעה מס' 45, אולגה מילמן מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לעו"ד שוחט – פינק: העדה מעידה באמצעות המתורגמן מר אלכסנדר איזימאילוב ולאחר שהוזהרה כדין:

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: