יורם אזולאי – עד הזמה מס' 9

עד הזמה מס' 9 יורם אזולאי מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.אתה העדת כאן ואני שואלת אותך מספר שאלות שעלו על ידי ההגנה, בנושא המדובב, הייתה פה טענה שהמדובב של הנאשם שמכונה "ארתור" אמר לאסירים שישבו איתו בכלא לאחר הדיבוב ביניהם אדם בשם ד.י. ואדם בשם מ.ר. שזדורוב חף מפשע וש"ארתור" שם מילים בפיו לאחר שהודרך לעשות כן ע"י צוות החקירה, מה אתה יכול להגיד באופן כללי על הטענה הזו

ת.אני לא מבין את הרלוונטיות של מה חושב "ארתור" על התיק, כל הקלטות נמצאות בפני בית המשפט, רואים 24 שעות, לא היו דברים מעולם

ש.ד.י. העיד כאן בבית המשפט כי בעת שהוא ישב בתא יחד עם "ארתור" לאחר הדיבוב, אני מפנה לעמ' 1265 בפרוטוקול, סיפר לו "ארתור" לגבי צוות החקירה של התיק "הם שביקשו ממנו ללחוץ….מקללים אותו" בתור ראש צוות החקירה וכפי ששמענו שאתה תדרכת את המדובב בתיק, מה אתה יכול להגיד על הטענה הזו

ת.לא היו דברים מעולם, יתרה מכך, היה כיסוי תקשורתי נרחב, הדבר העיקרי היה להגיד למדובבים אתם הולכים לדובב בתיק של תאיר ראדה ולא היה צריך מעבר לזה

ש.מבחינתך בכלל אתה מבקש ממדובב ללחוץ, לשים מילים בפיו של החשוד

ת.ממש לא, אין מצב כזה, לגבי המניע אני לא רואה שום פסול שצוות חקירה יגיד למדובב לבדוק מה המניע אבל אנחנו לא ידענו כמובן מה המניע

ש.עד נוסף מ.ר. העיד כאן, אני מפנה לעמ' 1667 והוא טען ש"ארתור" אמר לו בין היתר את הדברים "זה תיק חרטה…..הדרכתי אותו….איך שרציתי", מה אתה יכול לומר על זה

ת.לא היו דברים מעולם, מעבר לזה שאמרנו לו שמדובר בתיק הרצח של תאיר ראדה

ש.נטען כאן גם בעדותו של ד.י. ש"ארתור" נהג לאיים על אנשי המשטרה שהפעילו אותו כי אם לא יקבל טובות הנאה הוא יפוצץ את תיק זדורוב, האם שמעת דברים כאלה מפי "ארתור" במהלך התקופה שהמתין לעדותו או ממישהו אחר

ת.אני לא יודע על כך, מי שמטפל במדובבים זה צוות המודיעין, מה שאני יודע כראש צוות חקירה ש"ארתור" התלונן שהעבירו אותו לכלא אחר כתוצאה מתיק תאיר ראדה, איזה עיתונאי חשף אותו והעבירו אותו לכלא אחר ולא אפשרו לו לבצע עבודות דיבוב מחשש לחשיפה והוא לא אהב את זה

ש.הוא איים על המשטרה שאם לא ישנו לו את התנאים או יפעילו אותו הוא יעשה משהו

ת.לא

ש.איתך הוא דיבר

ת.כן, הוא ביקש ממני שאדבר עם צוות המודיעין שיאפשרו לו לעבוד ולדובב, בעקבות בקשתו אמרתי שאני אדבר, דיברתי עם גורמי המודיעין והם טיפלו בו

ש.ממה שידוע לך, קיבל טובות הנאה או תגמולים מעבר למה שהובטח לו בהסכם

ת.לא

ש.ד.י. טען בעדות שלו ואני מפנה לעמ' 1265 בשורות 12-16, הוא מספר ש"התקשרתי לראש ימ"ר גליל….." הוא התכוון אליך "….כמובן בשמו של ארתור….תזהיר אותו", אני מפנה בהמשך לעמ' 1276 אומר ד.י. כאשר הוא מדבר עליך " אני לא מכיר….את יורם אזולאי אני לא מכיר עד היום" האם זכורה לך שיחה כזו שד.י. התקשר אליך ומה היה

ת.זכורה לי שיחה כזו, כמובן שלא נתתי לו שום פרטים מחשש לחשיפה

ש.הוא אמר לך שהמדובב של זדורוב מבקש דיסקים ואם לא הוא יפוצץ את העסקה

ת. לא אני לא זוכר דבר כזה, אני זוכר איזה שהיא בעיה, אני אומר לו שאם הוא רוצה לדבר איתי, המדובב, שידבר איתי

ש.האם יתכן שבמהלך השיחה הזו אמר לך משהו שמשתמע ממנו ש"ארתור" מתכוון לפוצץ את הסיפור ולספר איזה שהיא אמת, אם הייתה שיחה כזו היית מתעד

ת.אני חושב שכן, הייתי מתעד

ש.אומר ד.י. עוד בעדותו שלאחר שיחה איתך ושיחה נוספת שהוא קיים עם יצחק חי, "ארתור" התקשר לאבינועם שהוא לדבריו ראש צוות גליל וביקש להוציא אותו בבוקר, מה זכור לך

ת.ממש לא זכור לי שהוציאו אותו למחרת בבוקר, יכול להיות שהמודיעין הוציא אותו כדי לברר על אותו אדם שזהותו נחשפה בפניו, ד.י. כביכול

ש.ד.י. טוען עוד בעדותו שימ"ר גליל נהגו להוציא את "ארתור" פעם בשבוע ובשובו היה נוהג להגיע עם שקיות של דיסקים, שווארמה ועוד והיה מספר שימ"ר גליל קנה לו, האם יכול להיות שהוצא לצורך "שופינג"

ת.אין מצב כזה, מדובב מוצא לצורכי חקירה, ראיון, עימות

ש.מה לגבי רכישת מוצרים למדובב על ידי המשטרה, האם זו תופעה שקיימת, באיזה תקציב

ת.רכישת המוצרים למדובבים נעשית על ידי המשטרה מהכסף של המדובבים, מהתקציב שלהם, הם מבקשים דיסקים ומוצרים שעוזרים להם, די-וי-די, ואז המשטרה בכסף שהם מרוויחים קונה להם

ש.זה כסף שמגיע להם מכח מה

ת.מכח ההסכם, שהם אסירים, אם הם לא אסירים הם הולכים לבד

ש.אתה מכיר חנות בשם "נאוה" בעכו

ת.כן, חנות לכלי כתיבה, לפני כמה שנים קניתי שם כלי כתיבה לילדים שלי

ש.אני רוצה להשמיע לך קטע מהקלטה שנמסרה לנו ע"י הסניגורים בתיק הזה של שיחה, ואני מגישה תמליל של השיחה – מוגש ומסומן ת/813, הקטע שאני משמיעה הוא בעמ' 2, הפסקה השניה מלמטה – עו"ד גליל שפיגל טענה פה שהיא פותחת משרד כח אדם עבור המשטרה ושהיא נשלחה לחנות הספציפית על ידי המשטרה וספציפית על ידיך, האם אתה שלחת אותה לפתוח משרד או לקנות אספקה

ת.ממש לא

ש.ידוע לך משהו על זה שגליל שפיגל הלכה לחנות והתחזתה לאדם שנשלח על ידי המשטרה כדי לקבל מידע מהם

ת.זה נשמע לי הזוי, המשטרה לא שלחה אותה, לא ידוע לי על זה

ש.מבחינתך זה מקובל עליך שהיא תציג בשמך

ת.לדעתי זו עבירה פלילית

ש.לענין הטענה הזו, האם ידוע לך בענין הזה על מה שנאמר כאן על כך שהיו אסירים שהזמינו דיסקים לפלייסטיישן

ת.אני יכול להגיד לגבי "נאוה" שכל חטאה שהיא ממוקמת כמה מטרים ממשרד ימ"ר גלילי וכשהיו נותנים למדובבים כסף, הם היו מבקשים מהבלשים לעצור בחנות הזו שהם מכירים, אני יכול להגיד ש"ארתור" הכיר את החנות הזו דרך ימ"ר גליל וכנראה שהוא הבין שהוא יכול לקחת מספר טלפון ולהתקשר ולהזמין, אין שום הסכם עם "נאוה" ולא שום דבר כזה, יכול להיות שהמזכירה קונה מקופה קטנה עטים או דברים קטנים, באותה מידה אפשר להגיד שחנות השווארמה שצמודה ספקית של המשטרה, גם שם המדובבים אוכלים בכסף שלהם

ש.אני מפנה לעמוד האחרון, 14:151, האם היא הייתה אשת קשר עם אנשים שיושבים בבית הסוהר

ת.לא

ש.לגבי ד.י. אותו אדם שדיברנו עליו שהתקשר, יש לך היכרות איתו מעבר לתיק הזה

ת.לא, רק מעבר לשיחה ובדיעבד הבנתי שהוא מדובב

עו"ד ענבר: מגישה את הדיסק.  מוגש ומסומן ת/814

עו"ד שפיגל יהיה רשאי לבדוק את התמליל  ולהגיש, אם ימצא לכך מקום, תמליל מטעמו, ו/או רשימת תיקונים

ש.לגבי מ.ר. האם אתה מכיר את האיש, מה אתה יודע עליו

ת.עבריין מעכו, שימש כמדובב עבור ימ"ר מרכז. ברח תוך כדי שהפעילו אותו מהמשמרות שלהם וניסינו לאתר אותו בימ"ר גליל, כעבור זמן בלשי ימ"ר גליל יצרו איתו מגע וביצעו ירי ופצעו אותו ברגל.

ש.מה מצבו מול המשטרה ואם הוא הופעל

ת.למיטב ידיעתי הוא באיסור הפעלה

ש.היה לך קשר איתו באופן אישי

ת.הוא נהג להתקשר ונתן בכל מיני פרשיות אינפורמציה, בפרשיות שעניינו את משטרת ישראל ברמה הלאומית וניסה להציע מידע כמו למשל לגבי דנה בנט בזמנו ותיקים אחרים. כשתישאלתי אותו אישית והוברר שכל מה שהוא מסר מופרך

ש.שהוא היה פונה אליך בשנתיים האחרונות

ת.הוא הציע בכל מיני פרשיות שידע שיעניינו מידע אבל הוא לא הופעל. מבחינתי העברתי אותו למודיעין ולמיטב ידיעתי המודיעין שלל את ההפעלה שלו. הוא פסול הפעלה

ש.הוא אמר לך בכל השיחות האלה, אם ידוע לו משהו על פרשת זדורוב

ת.הוא מעולם לא דיבר איתי על פרשת זדורוב

ש.הנאשם אומר בעדותו בבית המשפט עמ' 1036 לפרוטוקול, הנאשם נשאל מעבר לחקירות המונצחות בדיסקים, אם היו חקירות נוספות והנאשם משיב "היו חקירות בחדר עיכוב עכו…." תבהיר לנו בבקשה באיזה שלב של החקירה הנאשם היה בעכו ומתי הוא הוחזק בחדר העיכוב

ת.ההודאה והשיחזור בוצעו בקצרין. עכו היה אחרי ההודאה והשחזור

ש.יש לנו בתיק קלטת אחת מט122/06, השיחה שלך איתו בחדר העיכוב. מעבר לאותה שיחה מוקלטת, היו שיחות נוספות לא מוקלטות שניכנסת אליו לחדר העיכוב

ת.לא

ש.היו מצבים שהקראת לו את מה שנטען מעבר למה שמוקלט

ת.מה שהיה זה מה שמופיע בקלטת

ש.אני מפנה אותך לעדותו של הבלש אלדד חדד בענין נוכחות בזמן השחזור. איפה אתה היית בזמן השחזור

ת.בתחנת קצרין

ש.התקרבתם לבית הספר? נכנסתם לבית הספר

ת.לא בזמן השחזור.

ש.הצגנו עכשו בעדותו של אבי אלוש הקלטה מט 118/06 שזו חקירה של רפאל כהן, העצור הראשון שהיה לכם, היה מצב שרפאל כהן ורומן זדורוב היו עצורים באותו זמן או בהפרש של כמה שעות במהלך חקירתכם

ת.רפאל כהן שוחרר למיטב זכרוני במוצ"ש או ביום ראשון ורומן זדורוב נעצר ביום שני למיטב ידיעתי התשובה שלילית אבל אפשר לבדוק זאת באסמכתאות

ש.אני מפנה אותך לדבר שנשאלה איריס אורון בעדותה בבית המשפט, הסנגור מתייחס בחקירתה למשהו שאמרה במהלך הארכת המעצר, 15.1.07: במהלך הארכת המעצר ת/75 שאל הסנגור את איריס אורון אם זה נכון שיש בתיק עדות נוספת של נערה שנכנסה לשירותים, זירת הרצח וראתה מריחה של דם על המראה והיא השיבה שנאמר דבר כזה. בבית המשפט כאן, נשאלה איריס אם זכור לה מאיפה היא ראתה את הנערה, אם היתה נערה כזו ואיריס השיבה שאינה זוכרת וגם בחקירה חוזרת הוצג בפניה זכרון דברים ת/763 שנערך על ידך. שאלתי אליך, בהמשך לדברים אלה אם זכור לך מה היה בחומר החקירה ואם היה שם  התייחסות לנערה שראתה דם על המראה ואם זה עלה

ת.אני לא זוכר עדויות אז אני רואה בזכ"ד שלי שאלכס פלג מסר לנו את האינפורמציה הזו. מה שאני רושם פה, שהנערות מסרו עדות ואף אחת מהן לא הזכירה דם על המראה

ש.תרחיב בענין הפגישה המתועדת ב ת/763

ת.אלכס פלג ועו"ד מרוז אמרו שיש להם מידע למסור בתיק של תאיר ראדה. נסענו לתל אביב אני ובוקר למשרדו של עוד מרוז שם פגשנו את אלכס פלג ואת העו"ד . שם אלכס אמר שיש לו אינפורמציה לגבי זהותו של נער מבין שלושת הנערים ולדעתו הוא הרוצח והוא נתן את שמו של רועי ניכלס, אותם שלושה נערים שבתקשורת אמרו שתפסו טרמפ ותפסו את הראש ואמרו "מה עשיתי מה עשיתי" הגענו לנערים ומסתבר שהם לא קשורים. והשם שהוא מסר לא היה אחד מהם. ידענו שהאינפורמציה לא שווה את הנסיעה שלנו לתל אביב. ואז אלכס אמר שהוא נתן לנו את המידע כדי שניתן לו גם מידע והוא יעזור לנו לשתף פעולה בתיק למצוא את הרוצח. מבחינתו זה היה פניה מטעם המשפחה, משפחת ראדה. אמרתי לו שאני לא סומך עליו ושהוא ועו"ד מרוז הם שרלטנים שמנצלים בציניות את מצוקת משפחת ראדה, כמו אנשים נוספים בענין זה

ש. כשפלג  פנה לצוות החקירה עם מידע שהוא חשב שיכול לעניין אתכם והוא הבין מכך שאתם לא מעוניינים מה אמרתם לו?

ת.כמו שאמרתי קודם, אמרתי שהוא שרלטן ועלוקה ואיש מסוכן שאינני סומך עליו.

ש.סירבתם לקבל ממנו מידע

ת.זה כל המידע שהוא מסר, שרועי ניכלס הוא אחד משלושת הילדים

ש.הנושא של רועי נבדק?

ת.בלי קשר לשלושת הנערים, הוא נחקר

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש.אמרת שבלי כל קשר, הנער רועי ניקולס נחקר על ידכם, בלי קשר לשלושה שנסעו בטרמפים. את רועי ניקולס שחקרתם, ואתם כבר יודעים לפי אלכס, אולי, לשיטתו הוא אחד מהשלושה, האם הבאתם אותו למסדר זיהוי עם גודטקר

ת.גודטקר זיהה שניים מהטרמפיסטים ושלושתם זיהו אותו. יתרה מזאת, כשהנערים האלו באו מרצונם להחקר, הם היו בטוחים ואמרו "כן, אנחנו היינו באותו יום בטרמפ. למה? הנהג שאסף אותנו הוא הרוצח?"

ש.תיעדת את זה

ת.זה מופיע בעדויות שלהם. הם , שלושתם, אומרים, שהיו בטרמפ הזה. אחד ירד בצומת נבי יושע יש מחקרי תקשורת המחזקים את גרסתם

ש.אני אומר לך, כשאלכס פלג מסר לך את הנושא של רועי ניקולס, עוד לא הגעתם לנערים וחקרתם אותם, כי זה היה בראשית הדרך האם אתה מאשר לי את זה

ת.לא מאשר

ש.לגבי המדובבים, ד.י. טען את מה שהקריאה לך הפרקליטה, אני מצטט מעמ' 1265 שורה 12. אתה מכחיש את האמירה הזו?

ת. אמרתי שאני זוכר שיחה כזו של ד.י. אינני זוכר את התוכן אבל אני זוכר וברור שאדם כלשהו שאני לא מכיר יגיד לי שאני יושב עם מדובב בתיק מסויים ואני אנתק לו את הטלפון ואגיד לו שמי שרוצה לדבר איתי שידבר איתי

ש.היית ראש ימ"ר גליל באותה תקופה

ת.היתה תקופה שהחלפתי את בוקר והרבה מדובבים טעו וחשבו שאני ראש ימ"ר

ש.ד.י. טוען שמעולם לא נפגש איתך ולא שוחח איתך מעבר לשיחה שאתה מאשר שהיתה

ת.נכון

ש.אם הוא מעולם לא הכיר אותך לפני זה, ולא דיבר איתך ולא נפגש איתך ולא היית קשור אליו, מאיפה הוא יודע את שמך ומס' הטלפון שלך כדי להתקשר אליך? איך הוא יודע על המעורבות שלך בתיק?

ת. ראשית, מהתקשורת. שנית, ממדובבים נוספים שהיו שם, כאלה שגם העידו פה. שלישית, מגורמים נוספים שאינם מדובבים וישבו איתם שם ואינני בטוח שהם היו לויאלים למשטרת ישראל

ש.למעשה אתה אומר לנו ש ד.י. התקשר אליך ודיבר איתך על כל הנושא, מאחד מהדובבים האחרים ולאו דווקא מארתור. גם ארתור נכלל ברשימה

ת.לתת לו את מספר הטלפון שלי כל אחד יכול, גם אתה, גם ארתור ידע

ש.לגבי התיעוד שיחות, השיחה עם הנאשם כפי שהקריאה לך הפרקליטה מקודם, האם הוידאו והשמע בחדר העיכוב עובד במשך 24 שעות רצוף?

ת.אני לא חושב שהוא עובד 24 שעות רצוף, אבל בפעמים שנכנסתי וצריך לזכור שרמת חקירה, מי שנכנס תמיד תופעל הקלטה. אני לא זה שהגיש לו לשתות או להוציאו לשירותים אם רצה, אבל אם יש חקירה יש הקלטה. אם היתה הקלטה כאשר לב ארליכמן נכנס להביא לו אוכל, אז היו שומעים את העו"ד אמר לו לחזור בו מההודאה

ש.כל פעם שמישהו מצוות החקירה הקשור לפרשה היה נכנס לתא העיכוב והיה מפעיל את מערכות ההקלטה

ת.חוזר על תשובתי הקודמת

ש.השליטה על המערכת הזו, היא מחדר הבקרה

ת.כן

ש. אתה אישית, היה לך אישור כניסה חופשית לחדר הבקרה. היו לך היתרים להכנס כל שתרצה

ת.כן. גם נתתי היתרים כל חוקר בתשאול ימ"ר גליל יכול להכנס ללא אישורי לחדר הבקרה

ש.היה נוהל לגבי כניסה לחדר העיכוב צריך למלא זכ"ד לצורך מה הוא נכנס

ת.לא. אמרתי שוב, אם החשוד דופק בתא וצריך לשירותים לא ממלאים זכ"ד. לענין תשאול, זה יוקלט ויוסרט.

ש.לגבי אלדד חדד, הוא סופח במשימת סיוע

ת.הוא בלש בימ"ר גליל שעשה מספר משימות לטובת הצחמ.

ש.האם אתה מכיר את אלדד חדד, ויזואלית

ת.מצוין

ש.בעמ' 1589 לפרוטוקול, שורה 23, אומר אלדד חדד שהגיעו הרבה חוקרים וקצינים ואנו רק ליווי לשחזור. בעמ' 1590 בשורה 16 הוא אומר שהיו הרבה קצינים בשטח, לארוע כזה לא יוצאים לבד. עד כאן, זה נכון

ת.מאד

ש.בהמשך הוא נשאל "אתה יכול לזכור מי מהקצינים היו שם למתן הוראות. תשובתו שהוא זוכר את בוקר ואת אזולאי. אם הוא מכיר אותך אישית ואת בוקר, וכל מה שאמר לפני כן הגיוני ונכון, אז הוא טעה כנראה שהוא אמר שהוא ראה אתכם בזירה

ת.הוא בטוח טעה. אלדד הוא בצוות ליווי, במודעות ובתודעה הוא מכיר שניים שנתנו הנחיות, בוקר ואזולאי והוא מניח שהיינו שם. הוא אדם טוב וישר ואין לי ספק שאם הוא אמר את הדברים האלה הוא טעה

ש.גם אם אוסיף לך נתון נוסף, שמעבר לתודעה שאתם מחלקי הוראות, היה גם מפקדו הישיר שמעוני

ת.שמעוני היה שם, אין לי ספק בכלל שהוא טעה.

ש.איריס אורון, היתה שייכת לצחמ והיתה בין היתר נציגת המשטרה בהארכות משטרה

ת.למיטב זכרוני היתה בהארכה אחת

ש.מנציג משטרה שמופיע להארכת מעצר, מעבר לכך שהוא מגיע עם כל החומר שנאסף נכון לאותו היום, אני מבין שהוא נדרש לידיעה ובקיאות בפרטים שנאספו עד לשלב הארכת המעצר

ת.נכון מאד

ש.אתה אומר, שמה שהיא מסרה באותה הארכת מעצר לגבי מריחת הדם על המראה בעקרון, זה היה נכון או שבכלל לא היה ולא נברא והיא פשוט טעתה

ת.אני אומר, שלמעשה היא ראתה את זה במזכר שהגיע מאלכס פלג ולדעתי כל מה שהגיע מאלכס פלג, לא היה ולא נברא

ש.ערכת תיעוד על השיחה עם אלכס פלג

ת.כן, יש את המזכר. זהו התיעוד.

ש.תיעדת באופן כללי ולא באופן פרטני

ת.היו כמה מילים שאמרתי לו ולא הזכרתי במזכר. בכל זאת. הפגישה ארכה כחצי שעה, עשרים דקות.

ש.עו"ד מרוז ביקש ממך משהו

ת.הוא ביקש שנשתף פעולה. שניהם ביחד ביקשו זאת. הם ביקשו שניתן להם מידע ונעזור להם כי הם רוצים לעזור לנו לפענח את התיק. למעשה הם רצו מיד לעו"ד  שמייצג את זדורוב, מה שהם עשו שבועיים אח"כ.

ש.אתה חושב או שאתה יודע

ת.אני חושב

חקירה חוזרת: אין שאלות

עו"ד שפיגל: בדעתי להגיש בקשה להזמין עד, היה ובית המשפט יאשר את הבקשה, אני אשמיע את העד. היה ולא, אלה עדיי, גם לעניין עדי הזמה.

עו"ד ענבר: אם לא יעיד מטעם חברי כל עד אחר נוסף, אנו נוותר על שני העדים הנוספים שהיה בדעתנו להביא.

החלטה

 

עו"ד שפיגל יגיש את בקשתו עוד היום ולא יאוחר מהשעה 16:00, העתק ימסר בד בבד לב"כ המאשימה.

ב"כ המאשימה תגיב לבקשה עד מחר, 21.12.09, שעה 10:00.

המשך הדיון אם בכלל, יקבע בהתאם להחלטה.

היה ולא  יושמעו עדים נוספים כעולה מהאמור לעיל, יקצבו מועדים לסיכומי ב"כ הצדדים.

ניתנה היום ג' בטבת, תש"ע (20 בדצמבר 2009) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.

אסתר הלמן

 שופטת

 

חיים גלפז

שופט

 

יצחק כהן, אב"ד

סגן נשיא

 

עו"ד ענבר: נבקש 60 יום להגשת סיכומים מיום המועד האחרון.

עו"ד שפיגל: אני מבקש זמן זהה.

 

 

 

 

0 Comments

כיצד לתמוך בפיתוח האתר?

האתר 'האמת היום' קיים משנת 2016 ומונגש לציבור ללא עלות , כל רכישה של ביטוח רכב בליברה באמצעות הקישור המצורף מאפשרת לכם לעזור לנו להמשיך לפתח את האתר בתכנים נוספים.

רכוש ביטוח רכב

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: