יעקב דרבינובסקי עד תביעה מס' 41עד תביעה מס' 41, יעקב דרבינובסקי, מוזהר כחוק לומר את האמת ועונה לשאלות עו"ד שטרן:

ש. מה תפקידך.

ת. חוקר בתשאול ימ"ר עמקים.

ש. זה היה גם תפקידך בזמן הרצח.

ת. כן.

ש. מתי הצטרפת לצח"מ.

ת. באותו יום לא הייתי באירוע, אני חושב יום למחרת הצטרפתי.

ש. מה היה תפקידך במסגרת הצח"מ.

ת. חוקר.

ש. אתה ביצעת פעולות חקירה לגבי החשוד ישראל נפתלי, תתאר בקצרה מה עשית.

ת. אנחנו בדקנו את נושא האליבי של נפתלי. היינו אצל רופא שיניים בנצרת, כמה שאני זוכר, בדקנו את האליבי שלו, היינו גם בועד בית בעפולה ששם עבד בגינון, גם לקחנו עדות מועד הבית.

ש. מה העלתה החקירה שביצעת אצל רופא השיניים.

ת. שהוא ביום הרצח היה אצלו בסביבות השעה 14:30, זה רופא שיניים בנצרת עילית.

ש. בעקבות החקירה הזו, בין היתר, החלטתם שיש לו אליבי מספק והוא שוחרר מאוחר יותר.

ת. כן.

ש. אתה חקרת מספר רב של תלמידים ומורים. כמי שחקר הרבה תלמידים ומורים, מה היתה התרשמותך מהאוירה בבית הספר.

ת. אני התרשמתי שמדובר בבית ספר רגיל, לא בעייתי, אוירה רגילה של בית ספר.

ש. מה היתה המטרה של החקירה של כל המורים שחקרת.

ת. לבדוק את ראו אותה באותו יום, מכירים אותה, מה יודעים על היחסים שלה עם הילדים בבית ספר.

ש. אתה מתיחס גם למורים וגם לתלמידים.

ת. נכון.

ש. בימים 11/12/06 ו- 12/12/06 אתה ביצעת 14 תחקורים כשמטרתם אותה מטרת שפירטת לעיל.

ת. נכון.

עו"ד שטרן:
 מבקשת להגיש את התחקורים.התחקירים מתקבלים ומסומנים כולם במקובץ ת/524.


העד ממשיך:

ש. את התחקירים למי העברת בצח"מ.

ת. לראש הצוות שי פלג.

ש. ביום 13/12/06 ביצעת תחקורים נוספים?

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/525.

ש. ביום 19/12/06 ביצעת תחקורים נוספים.

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/526.


ש. ביום 26/12/06 אתה ביקרת את הנאשם שהיה חשוד באותה עת בתא העיכוב והתשאול וערכת על זה דוח.

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/527.


ש. באותו יום מילאת דוח של הובלה ושמירה על הנאשם, זה הדוח.

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/528.

ש. באותו יום מילאת דוח נוסף לגבי הנאשם, זה הדוח.

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/529.


ש. ביום 27/12/06 ערכת דוח תפיסה וסימון בקשר לתפיסת פריטים במכולת האשפה בבית ספר נופי גולן.

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/530.


ש. ביום 28/12/06 מילאת טופס לואי למוצגים בנוגע לפריטים שנתפסו במכולת האשפה .

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/531.


ש. ביום 1/1/07 מילאת דוח הובלה ושמירה על עצור.

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/532ש. ביום 3/1/07 ערכת דוח תחקרת את חוסה בלסר.

ת. מאשר מוגש ומסומן ת/533.

ש. תסביר לנו לגבי הדוח הזה לאן הוא הובי ל אותך ולאיזה מקלט.

ת. הוא הוביל אותי למקלט מס' 1, ואח"כ הוא אמר שהוא טעה וזה היה במקלט מס' 2, לא ידע שיש שני מקלטים.

ש. ביום 8/1/07 ערכת זכ"ד על ביקור בחנות היכל הספורט, זה הדוח.

ת. מאשר.מוגש ומסומן ת/534.


ש. באותו יום ערכת דוח נוסף בנוגע לביקור בחנות בשם ג'אנט.

ת. מאשר.
מוגש ומסומן

ת/535

.


ש. אתה ערכת טבלה עם שמות של חנויות נעליים ובעלים, מה הטבלה הזו.

ת. אלה מקומות שבהם ביקרנו, ובדקנו לגבי הנעליים סלמנדרה, שאלנו אם מכרו בעבר נעליים כאלה ואם מוכרים.הטבלה מוגשת ומסומנת ת/536.


ש. ביום 10/1/07 תמללת את מ"ט 7/07,ת/454, שחזור של עקבות נעליים בזירת הרצח.

ת. אני מאשר.

ש. ביום 17/1/07 ערכת דוח פעולה וזכ"ד.

ת. מאשר מוגש ומסומן ת/537.

העד משיב בחקירה נגדית לשאלות עו"ד שפיגל:


ש. מפנה לת/528, הדוח הזה זה דוח הובלה ושמירה על העצור ומלוח הזמנים הבנתי שהוא הובל לתא בשעה 8:35 בבוקר לתא העיכוב, ואני מבין ממסמך אחר שבשעה 17:55 הורדתם אותו למשרדי התשאול בחזרה לתא המעצר,ת/529, כלומר, 9 שעות ו- 20 דקות אני אומר לך שעפ"י בדיקה שאני עשיתי מתוך ה- 9 שעות ו- 20 דקות, מעל 6 שעות הוא היה בחקירה.

ת. אני לא יודע. אני לא התעסקתי עם החקירה. אני הובלתי אותו ורשמתי על זה דוח. יכול להיות.

ש. אני מפנה אותך להודעה שגבית מהעד ד.ח. מיום 13/12/06, מפנה אותך בהודעה הזו לעמ' 6 שורות 23 עד 28, למה אתה שואל אותו את השאלות האלה, ממה זה בא?

ת. אני לא זוכר, יכול להיות שזה עלה באיזה שהיא חקירה.

ש. יועצת בית הספר מספרת שישנם ילדים שלא הגיעו לאחר הרצח לבית הספר, רשימה די ארוכה של ילדים, את בדקת את הרשימה הזו.

ת. אני לא יודע.

ש. למה נחקרו רק 4-5 תלמידי י"ב.

ת. מי שמנחה את מי לחקור זה ראש הצח"מ ולא אני. אני לא יודע.

ש. באחת ההודעות שהנאשם מסר מיום 14/12/06, עמ' 2 שורה 45 הוא מספר שהגיע אל מיכאל הרוש להחזיר לו מפתח והיה שם איש דתי, איש של מחשבים, אנחנו בדיעבד יודעים שזה דוד מלכה, דוד מלכה נחקר על ידך ב- 17/12/06, שלושה ימים לאחר מכן, למה הנושא לא נבדק עם דוד מלכה.

ת. כנראה שלא ידעתי על הפרט הזה.

ש. אני עובר איתך לדוחות הביקור בחנויות הנעליים, מפנה לדוח ביקור אצל ג'אנט בגדי אופנה,ת/535, ממתי החנות הזו פתוחה.

ת. אני לא יודע.

ש. זאת חנות אופנה שמוכרת בגדים ומחזיקה מספר מצומצם של זוגות נעליים עם הביגוד.

ת. כן.

ש. זה לנשים, נכון.

ת. אני לא יודע, יכול להיות.

ש. היכל הספורט בקצרין זו חנות נעליים שמחזיקה נעלי ספורט, נכון.

ת. כן.

ש. אתה ידעת שסלמנדר לא מייצר נעלי ספורט.

ת. לא ידעתי.

ש. כמה זמן החנות הזו פתוחה.

ת. לא יודע, בדקנו בכל חנות שמוכרת נעליים
עו"ד שטרן:
 אין שאלות בחקירה חוזרת.עו"ד שפיגל:
 אני מגיש בהסכמת חברותיי – הודעות ודוחות מיום 18/12/06 של רס"ר ספיר שלום –
מוגשות ומסומנות נ/87, נ/88 ו –נ/89 כמו כן, מבקשים להגיש דוחות וזכד"ים של העד שהעיד עכשיו שחברותיי לא הגישו –מוגש ומסומן נ/90, נ/91, נ/92  ו – נ/93 עו"ד שפיגל:
 אני מבקש לדחות את הדיון הקבוע ליום 22/6/08, יש לי תיק בהרכב שעומד להתפרק, אני פניתי אליהם בענין התיק כאן ואני מגיש את הבקשה לאחר שההרכב שם מתפרק, אני מודע לכך שהנאשם מצוי במעצר כבר כשנה וחצי, לא יהיו לי טענות בענין המעצר.

לא אטען לדחיית מועדים מכאן ולהבא, מדובר בבקשה חד פעמית, בנסיבות שנוצרו ובהרכב שמתפרק.
עו"ד שטרן:
 אנחנו מתנגדות, אנו חושבים שהתיק הזה צריך להתנהל. בכל מקרה נשאיר לשיקול דעת ההרכב.

החלטה

לפנים משורת הדין ולאחר שהתלבטנו לא מעט ואף יצאנו להפסקה למרות שמדובר בבקשת דחיה, הרי לאור העובדה שהוגשה ערב הדיון והאמור לא היה מקובל עלינו וכך אף אמרנו לסניגור ולמרות שבתחילה סירבנו לבקשה, החלטנו בסופו של יום, גם מטעמים קוליגאלים, שעה שמדובר בהרכב שעומד להתפרק בעניינו האחר של הסניגור, להעתר לבקשה תוך שאנו קובעים כי לא נקבל בקשות מעין אלה בעתיד לבוא וכפי שגם הצהיר הסניגור בפנינו לרבות לענין זה והן לענין המעצר.

לאור האמור, אנו נעתרים.

להמשך שמיעת ראיות ביום 29/6/08, שעה 9:00.
למועד הקבוע 22/6/08, אין צורך להביא את הנאשם.

הנאשם יובא באמצעות הליווי, ביום 29/6/08.
ניתנה היום ט"ז בסיון, תשס"ח (19 ביוני 2008) במעמד ב"כ המאשימה, ב"כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת

 

חיים גלפזשופט

 יצחק כהן, אב"דסגן נשיא

000502/07פח 054 עדן ונדר

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

המדובב 'ארתור' מעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 622 עד 626 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). עו"ד ענבר:  כל הדיסקים של המדובב הוגשו וסומנו, אנו מבקשים להגיש

קביעת מועדי דיון

בתי המשפט פח 000502/07 בית משפט מחוזי נצרת   25/11/2008 תאריך: כב' השופט יצחק כהן – אב"ד – סגן נשיא כב' השופט חיים גלפז כב'

י.א. עדת תביעה מס' 28

עדת תביעה מס' 28 – י.א. מעידה לאחר שהוזהרה כדין ומשיבה לשאלות עו"ד שטרן: 3 הודעות של העדה מוגשות בהסכמה, הודעה משעה 17:39 מוגשת ומסומנת

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

בקשה למעצר עד תום ההליכים

1 בתי המשפט מ  001149/07 בית משפט השלום עכו 15/01/2007 תאריך: כבוד השופט זיאד סאלח בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת -נ  ג  ד- זדורוב רומן ולדימיר החשוד דוד

%d בלוגרים אהבו את זה: