יעקב סמברנו עד תביעה מס' 40עד תביעה מס' 40 יעקב סמברנו מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו"ד ענבר:

ש.איפה אתה עובד ובמה

ת.אני עובד בבית ספר נופי גולן

עו"ד שפיגל:
 אני מסכים שכל ההודעות של העד יוגשו.


העד ממשיך:


ש.מה התפקיד שלך בבית הספר, מה אתה עושה

ת.התפקיד שלי זה אב בית

ש.כמה אבות בית יש בנופי גולן ומה תפקידם של האחרים

ת.יש שני אבות בית ומנהל אחזקה, כולם למעשה עושים את העבודה

ש.איפה המשרדים שלכם, איפה אתם יושבים, תראה לי, אני מציגה לך בתרשים שהוגש ת/222

ת.המשרד שלנו בקומה התחתונה ליד חדר המורים, החדר שמסומן בתרשים 124

ש.יש לכם מחסן או מחסנים בבית הספר

ת.יש לנו מספר מחסנים

ש.שנמצאים איפה

ת.יש אחד שהוא קרוב יותר לחדר התיאטרון, מס' 136 בתרשים, יש לנו בבית הספר ובחוץ עוד מספר מחסנים

ש.כמה מקלטים יש במבנה המרכזי של בית הספר

ת.4

ש.והם מסומנים בתרשים

ת.כן

ש.כמה חדרי שירותים שבכלל, של בנים ושל בנות ושל מורים או מורות נמצאים בבית הספר ואיפה הם נמצאים נכון לזמן הרצח

ת.בכל אגף יש 4 תאים

ש.למה אתה מתכוון תאים

ת.יש לנו את האגפים שהם ט' – י' ואת האגפים שהם י"א – י"ב שהם שני אגפים סימטריים ביחס לכניסה הראשית ובכל אחד 4 חדרי שירותים ו – 4 תאים ויש לנו עוד שני תאי שירותים בודדים שבתוכם יש שני תאים, זה במסדרון

ש.שירותי בנות, כמה יש בבית הספר ואיפה הם נמצאים באגף של י"א – י"ב נכון לזמן הרצח

ת.באגף י"א – י"ב יש שני חדרים של שירותי בנות ו – 8 תאים

ש.באיזה קומות

ת.בקומה התחתונה שזה הקרקע ובקומה השניה

ש.הקומה בה היה הרצח איך אתה קורה לה

ת.הקומה השניה

ש.באותה קומה של שירותי הרצח יש חדר שירותים נוסף באגף של י"א – י"ב

ת.כן

ש.באגף של ט' – י' כמה תאי שירותים היו נכון לזמן הרצח

ת.אחד של רביעיה ועוד שניים קטנים

ש.אתה מתכוון לזירת הרצח ועוד שני תאים באותו מפלס

ת.כן

ש.באיזה מרחק משירותי הבנות של זירת הרצח נמצאים שני התאים הקטנים

ת.3 מטר

ש.באותו מפלס בעצם יש 3 חדרי שירותי בנות, אחד של י"א – י"ב ושניים של ט' – י'

ת.כן

ש.שירותי בנים איפה יש

ת.בקומה התחתונה ובקומה העליונה

ש.חצי קומה מעל למפלס הרצח

ת.כן וגם מתחת, ממש מתחת לזירת הרצח

ש.שזה בעצם העליה מהמקלט

ת.כן

ש.ובאגף של י"א – י"ב זה אותו דבר

ת.כן, למעט שבאגף ט' – י', יש גם שירותי מורות

ש.ליד חדר המורים, במפלס חדר המורים יש עוד תאי שירותים

ת.זה שירותי המורות

ש.מה היו שעות העבודה שלך ביום הרצח

ת.6:30 עד 16:00

ש.אתה זוכר באיזה שעות עבדו אבות הבית הנוספים איציק מנשה ומיכאל הרוש

ת.איציק מנשה מגיע איתי בשעה 6:30, באותו יום הוא עזב בערך בשעה 13:00 ומיכאל עבד מ – 7:30 עד השעה 15:30

ש.את הנאשם אתה מכיר, הכרת במהלך עבודתך

ת.הכרתי מהעבודה שביצע

ש.מה היה הקשר אם היה קשר

ת.קשר של עבודה בלבד

ש.מה קשר העבודה, מה היה טיבו

ת.התפקיד שלי הוא גם לבוא לבקר, לראות שעושים את העבודה, זה היה תפקידי ועשיתי אותו

ש.ידעת בעצם איפה הוא עובד ומה הוא עושה

ת.נכון, שלושתינו ידענו

ש.מתוך הידע שלך, מה העבודה שהוטלה עליו, מה הוא היה אמור לעשות

ת.הוא בא לרצף את המקלטים ואת תאי השירותים, החלק של הכניסה למקלט ואת השירותים של המקלטים

ש.ב- 4 המקלטים

ת.כן

ש.ממה שאתה יודע עד עובר ליום הרצח מה הוא עשה ומה נשאר לו לעשות

ת.שבוע לפני הרצח, הוא סיים עד כמה שידוע לי הוא סיים את מרבית המקלטים, הוא סיים את שלושת המקלטים ועוד המקלט שהוא עבד בו, המקלט מס' 2 ועד כמה שזכור לי נשארו לו עוד 3 תאים לסיים

ש.הוא עבד במקלט 2, מקלטים 1, 3 ו – 4 למיטב ידיעתך סיים

ת.כן

ש.מקלט 2 התחיל לפני יום הרצח או ביום הרצח

ת.התחיל לפני יום הרצח ולא היו לו מרצפות לסיים אותו ולכן הוא בא בשבוע שאחרי

ש.שבוע אחרי הכוונה ליום הרצח

ת.כן

ש.אני מראה לך מתוך ת/235 א' תמונות של תאי השירותים במקלט מס' 2, זה מה שהוא ריצף

ת.כן, הוא ריצף מהכניסה לתא ועד הקיר בשלושה תאי שירותים

ש.באותם ימים שהוא לא עבד לפני יום הרצח, הציוד שלו, כלי העבודה שלו איפה היו

ת.אחסן אצלי במחסן שהוא מחסן עבודה, מקום סגור ונעול

ש.למה הוא אחסן את זה שם

ת.כי הכלים הם יקרים והוא לא רצה שיגנבו לו

ש.ביום הרצח, יום רביעי, אתה ראית את הנאשם במהלך יום העבודה

ת.אני עבדתי במחסן הזה שהוא אחסן אצלי את הציוד ומיכאל קרא לי במירס ואמר לי שרומן מגיע אליך לקחת את הציוד

ש.מתי זה היה

ת.בערך ב – 9:30 – 10:00, משהו כזה, אני עזרתי לו והלכנו למקלט עם הציוד שלו, למקלט מס' 2

ש.באותו שלב שהגעתם למקלט, הדלת הייתה פתוחה או סגורה

ת.אני לא פתחתי, לא זכור לי אם היא הייתה פתוחה אבל יכול להיות שהיא הייתה פתוחה, אני לא פתחתי

ש.זכור לך מה הנאשם לבש

ת.הוא לבש מכנס ג'ינס וחולצה משובצת, עד כמה שזכור לי כחולה, כחול אפור כזה

ש.אתה זוכר מבחינת גילוח, מה היה מצבו

ת.היה לו זקן צרפתי כזה

ש.חוץ מאשר הפעם הזו בהמשך היום, ראית אותו

ת.ראיתי עוד פעם אחת כשיצאתי להפסקת קפה עם מנשה, האב בית השני, ירדנו לראות מה קורה וזו הפעם שראינו אותו


לשאלת בית המשפט:
.באיזה שעה זה היה

ת.בסביבות 11:00 במקלט מס' 2

ש.אתה זוכר את השיחה, מה היה שם

ת.הוא אמר לנו, ירדו לפה שני ילדים, מה זה פה, בית זונות, בכעס כזה, משהו בסגנון הזה, מה הולך פה, היו פה ילדים וזהו, מנשה נשאר איתו שם ואני הלכתי להמשיך לעבוד

ש.באיזה שפה התנהלו השיחות איתו וגם השיחה הזו

ת.בעברית, אני לא דובר השפה הרוסית

ש.ואיך הייתה התקשורת שלו בעברית

ת.סבירה

ש.אמרת שהוא היה כועס והתבטא בכעס, בעבר נתקלת בכך שהוא דיבר בכעס או התעצבן

ת.לאורך התקופה שהוא עבד, לא נתקלתי במקרה כזה כשפגשתי אותו כמובן

ש.ביחס לעבודת הנאשם עצמו, אתה יכול לומר כמה זמן לקח לו במקלטים אחרים אותו שטח

ת.אני לא יודע להגיד אותו שטח

ש.איפה היית משעות הצהריים ועד שהלכת הביתה, אחרי שסיפרת לנו שביקרת אצלו, באיזה מקום היית

ת.בשעות הצהריים בסביבות 13:15 הלכתי לסלע שזה בחטיבת הביניים, נתתי להם כיבוד והייתי אמור לצלם את האירוע שהיה שם, אני גם צלם בית הספר, לאחר מכן הלכתי למחסן לאולם ספורט שבו אנו גם אוכלים בו במקום הזה, אכלתי שם צהריים ולאחר מכן למשרד ובסביבות השעה 13:50 – 14:00 פנתה אלי מורה מבית הספר ונתנה לי שני תלמידים כעונש חינוכי שהיא נותנת להתלוות אלי ולעבוד איתי באחד המחסנים ולסדר אותם עד בערך 15:00, ומהשעה 15:00 הייתי במשרד עם מיכאל לימדתי אותו קצת במחשב על דואר פנימי ומהשעה 15:30 מיכאל הלך ואני נשארתי עם איש המחשבים דוד עד השעה 16:00, ב – 16:00 הלכנו להחתים כרטיס וזכור לי שהמקלט שרומן עבד בו, הדלת הייתה סגורה ושמעתי שם חיתוך, שחותכים את הריצוף, הדיסק עבד, זה היה בשעה 16:00, 16:05, הדלת הייתה סגורה

ש.למה אתה מייחס לזה משמעות לדבר הזה

ת.כשחותכים דיסק של החומר הזה זה עושה הרבה אבק ואפשר להחנק עם זה וכאן הדלת הייתה סגורה

ש.בשעה 16:00 – 16:05 היו עוד לימודים בבית הספר

ת.לא, בשעה 15:30 מסיימיםלשאלת בית המשפט:
 לא הלכת לבדוק מה קורה במקלט כשהדלת סגורה

ת. לא, לא ייחסתי לזה משמעות, היה לי טרמפ עם דוד להגיע הביתה, לא ידעתי שיהיה רצח

ש.אתה אומר שהיית במשרד בין השעות 15:00 – 16:00, האם ראית את הנאשם נכנס למשרד לבקש או להחזיר מפתח

ת.לא

ש.המפתחות של 4 המקלטים אלה מפתחות שונים או מפתח זהה

ת.זה מפתח מאסטר שהוא מפתח זהה ל – 4 המקלטים

ש.ואתה יודע, אתה אי פעם נתת לנאשם מפתח, אתה יודע האם מישהו נתן לנאשם מפתח

ת.בד"כ מי שנותן את המפתחות זה מיכאל, אני לא נתתי מפתח

ש.קיבלת ממנו פעם מפתח

ת.לא, עד כמה שזכור לי

ש.בהמשך יום הרצח בשלב מאוחר יותר, מה קרה

ת.בשעה 17:15 בערך, אני ראיתי ערב חדש או ערוץ 10, התקשרה המחנכת של תאיר, שרית ואמרה לי שההורים התקשרו שהתלמידה לא הגיעה הביתה ושהיא רוצה שנחפש בבית הספר, אמרתי לה שאין לי בעיה רק שאין לי רכב ושתבוא לקחת אותי, היא באה עם רכזת השכבה גילה ביטון והגענו לבית הספר, היו שם גלילה מהמתנ"ס ומאיר אמסלם שהוא אב הבית במתנ"ס, ניגשנו לעבר החטיבה לחפש בחטיבה

ש.לפי ההערכה שלך, באיזה שעה הגעתם לבית הספר

ת.בשעה 17:20 – 17:25

ש.התחלתם לחפש בחטיבה

ת.חיפשנו בכיתות, בשירותים, בכל המקומות שהיו שם בחטיבה

ש.אתה מתכוון לחטיבה הצעירה

ת.כן, איפה שהיא למדה

ש.שזה נמצא במבנה נפרד מהתיכון

ת.כן, המחנכת אמרה שיכול להיות שהיא נרדמה באיזה שהוא מקום

ש.אני מציגה לך את התצלום אוויר של בית הספר, תצביע על מבנה החטיבה ומבנה בית הספר

מבנה החטיבה מסומן X
 ,מבנה בית הספר מסומן Y
אני גם מסמן לבקשתך מה זה אגף תיכון ומה זה אגף חטיבה מוגש ומסומן ת/521

ש.אתה באת עם צרור מפתחות של כל החדרים של בית הספר

ת.כן, הלכנו וחיפשנו כיתה כיתה, חיפשנו בחלק התחתון, חדר המורים, יש את סלע למעלה, יש את חדר המורים זה בחטיבה, חיפשנו את הכל, שירותים כמו שאמרתי, היא לא הייתה שם

ש.כמה זמן בערך לקח החיפוש בחטיבה

ת.אני מעריך ש – 5-7 דקות, זה היה ממש מהר

ש.ואז מה שאלת

ת.שאלתי איפה היא הייתה בפעם האחרונה והם אמרו לי שהיא הייתה בפעם האחרונה בחדר תיאטרון אז אמרתי בוא נבדוק בחדר התיאטרון, ובדרך שאני הולך מאיר אמר לי תביא פנסים כי התחיל להיות חשוך, אמרתי למאיר תעזוב את הפנסים, אני רוצה לראות איפה היא הייתה בפעם האחרונה איפה היא הייתה, פתחנו את חדר התיאטרון שנמצא בתיכון ומצד ימין על הבמה היה כסא ועל הכסא היה תיק ואני ומאיר פתחנו את התיק וחיפשנו לראות למי שייך התיק, ובמקביל התקשרתי לשרית רון ושאלתי אם התיק בצבע קרם צהבהב הוא של תאיר והיא אמרה שכן ויש מאחורי הבמה יש שם חדר תלבושות, נכנסתי לחפש שם ולא מצאתי ולאחר מכן יצאנו החוצה ונתנו לשרית את התיק ואני ומאיר חזרנו לחפש במקלטים של בית הספר

ש.למה במקלטים

ת.התחלנו מהמקלטים

ש.באיזה מקלט התחלתם

ת.התחלנו במקלט מס' 1 שנמצא מכיוון הפרגולה ימינה

ש.ממש בכניסה מהפרגולה

ת.כן

ש.איך חיפשתם

ת.הגענו לשם, הדלת הייתה נעולה, הכנסתי מפתח, ירדנו למטה, חיפשנו, צעקנו תאיר ולא היה מענה, ראינו שאין אף אחד, המשכנו למקלט מס' 2, במקלט מס' 2 הכנסתי מפתח והוא נכנס חציו ולא הצלחתי לפתוח בשום פנים ואופן, הלכתי והבאתי מספריים גדולים שיש לנו וחתכתי את המנעול, נכנסנו וחיפשנו וגם שם לא מצאנו

ש.האם אתה יכול להעריך באיזה שעה בערך הגעת למקלט מס' 2

ת.אני מעריך בשעה 18:10 – 18:15, יכול להיות

ש.הגעת לבית הספר בסביבות 17:20 בערך, 17:30

ת.כן

ש.ערכת חיפושים כמו שתיארת

ת.כן

ש.כמה זמן חיפשת במקלט מס' 1

ת.3-5 דקות, אפשר להגיד שבערך בשעה 18:00 הגעתי למקלט מס' 2

ש.אני מציגה לך פה את המנעול עצמו (ת/419), זה המנעול שאתה מדבר עליו

ת.כן

ש.איך פרצת אותו, מה חתכת

ת.חתכתי את ה"אוזן" של המנעול

ש.אני מציגה לך שוב את ת/235 א', עמ' 2, זה המנעול כפי שהוא נשאר לאחר הפריצה שלך

ת.כן

ש.מה זה הכבל הזה שתלוי מהידית

ת.הכבל הוא כדי שהמנעול לא יעלם, הוא קשור לידית של הדלת

ש.זה היה לפני יום הרצח הקשירה הזו

ת.זה היה תמידי

ש.מה עשיתם במקלט

ת.ירדנו למקלט, חיפשנו שוב, צעקנו תאיר, לא ענתה והמשכנו הלאה

ש.מה מבחינתך הענין הזה שהמפתח לא נפתח, זה משהו שנתקלת בעבר בבעיה כזו, ידעת אם יש או אין תקלה

ת.בתוך בית הספר חבלות כאלה לא היו, למעט מחוץ לבית הספר שילדים עושים צחוק או משהו כזה להכניס משהו, פעם אחת היה דבר כזה, אבל לאורך כל השנים שעבדתי, 13 שנים, לא היה דבר כזה

ש.מישהו דיווח לך שיש תקלה במנעול שהוא לא נפתח או נסגר

ת.לא

ש.הייתה לך איזה שהיא שאלה, ביררת משהו, בשלב הזה

ת.בשלב הזה שזה היה בצורה הזו, היה לי חשד עמוק כי בפעם האחרונה שנתקלתי ברומן הוא היה מאוד מרוגז הוא אמר מה זה הילדים האלה שיורדים ואז אמרתי למאיר שרומן אמר לי בבוקר מה זה הבית זונות הזה, אני נלחצתי ורצתי להביא את המספרים

ש.ראיתם או מצאתם משהו במקלט

ת.במקלט יש מצד ימין יש דלת לשירותים ויש את המקלט עצמו למטה

ש.אתה חיפשת מאחורי הדלת של השירותים

ת.לא, אני לא חיפשתי תיק, חיפשתי ילדה

ש.למה אתה אומר תיק, מאיפה אתה יודע תיק

ת.אני יודע שהיה לו את הכלים שלו שם והיה לו תיק

ש.ואתה לא יודע או ראית כלים או תיק

ת.הדלת הייתה סגורה ואני לא ראיתי

ש.כשנכנסים למקלט מה יש בעצם, אתה נכנס לדלת הראשית שאותה פרצת, ומה יש בכניסה

ת.בכניסה מצד ימין יש כיור

ש.הוא תקין, עובד

ת.כיור תקין, עובד לשטיפת ידיים, במקלט הזה פעם למדו אומנות והכיור הזה שימש לשטיפת כלים

ש.ומה עוד יש מצד ימין

ת.יש שירותים, יש כיורים ויש מדפים ויש גם חדרון של המנקים שהם שמים את הציוד

ש.לחדרון הזה יש נעילה נפרדת מהנעילה הכללית של המקלט

ת.כן, יש דלת עם נעילה

ש.לא נכנסת לשם בשלב זה

ת.לא

ש.מקדימה מה יש

ת.הירידה למקלטים ומצד שמאל יש מקלחות

ש.ממה שאתה יודע, למי היה מפתח לדלת הכניסה הראשית למקלט, מי החזיק במפתח

ת.המנקים, אנחנו שלושתינו, היה למנהל בית הספר, מנהל אדמינסטרטיבי

ש.בסוף היום הדלת אמורה להיות נעולה

ת.כן אמורה להיות נעולה, בד"כ המנקים נועלים אותה

ש.במהלך החיפושים שהסתובבתם בבית הספר פגשת מישהו מהמנקים, היו עוד מנקים בעבודה

ת.אני ומאיר אמסלם פגשנו את המנקה של השירותים, הוא אדם מבוגר דובר רוסית, שאלנו אותו אם הוא ראה ילדה או שמשהו לא בסדר, אם יש בעיה בשירותים, הוא אמר: "הכל בסדר, הכל בסדר, לא ראיתי ילדה" הוא אמר את זה לי ולמאיר אמסלם, בעקבות זה שללתי את הבדיקה בשירותים כי ידעתי שהוא ניקה את השירותים

ש.מתי ואיפה פגשת אותו

ת.פגשתי אותו ממש מול המשרדים בכניסה לבית הספר, מול הכניסה למשרד המנהל האדמינסטרטיבי

ש.זה היה לפני שירדת למקלט מס' 2

ת.כן, לפני

ש.מה הדבר הבא שחיפשת אחרי מה שהוא אמר לך

ת.חיפשנו במקלט מס' 2

ש.כשראית אותו הוא היה עם כלי עבודה

ת.הוא היה עם דלי, מגב, שאלתי אותו אם פיניש עבודה זאת אומרת אם הוא סיים את העבודה והוא אמר כן

ש.וראית אותו נכנס ומחזיר את הכלים בשלב זה

ת.לא

ש.מה קרה אחרי זה

ת.מאיר הלך החוצה לחפש בחוץ, אני הלכתי להדליק את הפרוז'קטורים ההיקפים, זה היה לאחר שהיינו במקלט מס' 2, הדלקתי את האורות ופגשתי בחור שקוראים לו מוטי וביקשתי ממנו שיתלווה איתי לרדת למקלט מס' 3 לחפש, הוא התלווה ולא מצאנו, ועברנו למקלט מס' 4 וגם שם לא מצאנו

ש.איך היו המנעולים של מקלטים מס' 3 ו – 4

ת.לא הייתה תקלה כמו ב – 1, חיפשנו בכמה כיתות שהיו שם באגף י"א – זה החדר התחתון של בית הספר, כולל חדרי רכזים, חדרי ישיבות שיש שם, אחרי זה אמרתי למוטי בוא נלך לחפש באזור שתאיר הייתה בפעם האחרונה ליד חדר התיאטרון, יש שם עוד חדרים, עוד כיתות, נחפש באיזור הזה, אולי היא נשכחה שם, יש שם אודיטוריום, וכשהלכנו לכיוון האודיטוריום, רץ אלינו אני חושב רמי ואמר לנו: "מצאנו, מצאנו, בשירותים" והלכנו לכיוון השירותים והיה שם בחור שקראו לו צביקה חוטר והוא אמר שבתא השני שם היא סגורה, אני לקחתי את הכסא, היה כסא שם

ש.איפה היה הכסא

ת.אני לא זוכר אם בפנים או בחוץ בכניסה, העמדתי אותו מול הדלת ועליתי למעלה כי הם אמרו לי שהדלת נעולה וראיתי מראה מחריד, אני לא זוכר אם לפני כן, בד"כ כשתא השירותים נעול אני מכניס מפתח רב בריח בין שני השפתיים כדי לפתוח אותו, אני לא זוכר אם זה היה לפני שעליתי למעלה כשראיתי אותו נעול או אחרי ואז אני לא זוכר אם זה היה לפני או אחרי שראיתי אותו נעול ובעקבות זה הלכתי להביא שפיץ פלייר

ש.אתה ניסית לפתוח עם מפתח של רב בריח

ת.אני לא יכולתי לפתוח עם מפתח הרב בריח כי שם זה היה שבור בתא מס' 2

ש.ואז מה עשית, מה הבאת

ת.הבאתי מהמשרד שלי שיורדים במדרגות זה ממול שפיץ פלייר, ניסיתי לפתוח, בד"כ ביום יום אין לי בעיה לפתוח בעיניים עצומות אני פותח, הפעם לא יכולתי, מי שפתח היה חוטר, עד כמה שזכור לי ש.אני מציגה לך את ת/420 , זה המכשיר שהבאת

ת.כן

ש.אני רוצה להציג לך את התמונות של מנעול של תא מס' 2, ת/235 א

' התמונות של תא מס' 2 התמונות שמסומנות 4-5-6, אתה אמרת שלא היה ניתן להכניס מטבע או מפתח של רב בריח, מה הסיבה

ת.הסיבה לכך שיש שני שפתיים, שפה אחת שבורה, הרבה פעמים אנחנו פותחים ולפעמים זה נשבר, קורה שמישהו נועל את עצמו או נתקע ואנחנו פותחים

ש.דיווחו לך בעבר על תקלה בתא הזה

ת.התא הספציפי הזה אני לא זוכר, אבל יש בבית הספר תאים דומים

ש.המצב פה של המנעול של השפתיים האלה זה היה ככה כמו שרואים בתמונות כשניסית לפתוח או שזה יכול להיות שנגרם נזק כתוצאה מהפריצה

ת.ככה זה היה כשניסיתי לפתוח

ש.מבחינת הפלייר למה לא הצלחת

ת.כי הייתי בהלם ממה שראיתי, הייתי המום

ש.אתה התלווית ב – 24/12/06 לשוטרים כשהם בדקו ותפסו דלתות וצילמו את התא

ת.כן

ש.אני מציגה לך תמונות של הדלתות של הבנים ושל הבנות, דלת מס' 1 מהכניסה בשירותי הבנות, המנעול שם תקין או שבור מבחינת היכולת לפתוח

ת.תקין

ש.ובשירותי הבנים היו דלתות שבורות

ת.היו שבורות עד כמה שזכור לי, המנעול הפנימי מבפנים הוא תקין לחלוטין, אין שום בעיה עם המנעול, הבעיה היא מבחוץ כשרוצים לפתוח את הנעילה מבחוץ

ש.אחרי פריצת התא מה עשית

ת.ירדתי והלכתי לפתוח למד"א את השער החיצוני והתקשרתי שוב למד"א כדי להודיע להם שיבואו מהשער האחורי

ש.משער הכניסה הרגיל, זה לא כניסה עם שער לרכבים

ת.לא, זה שער להולכי רגל

ש.בהמשך התלווית לחוקרים בזמן שהם פירקו את המנעול של מקלט מס' 2 ושהוציאו מתוכו חפץ, אני מציגה לך את התמונות שצולמות, ת/450 , מי צילם את התמונות האלה

ת.במקרה אני צילמתי במצלמה שלי

ש.ונכחת בתהליך הזה

ת.נכחתי בכל התהליך

ש.כשאתה פתחת את המנעול, פרצת, ניסית להוציא משהו קודם מתוך המנעול

ת.אין אפשרות, זה לא היה בולט, אני הכנסתי חצי מפתח

ש.ידעת מה יש שם

ת.לא, לא יכולתי לדעת

ש.ולכן גם לא ניסית לתקן את התקלה

ת.אני גם בטבעיות בא ופותח מנעול, אני לא בודק מה יש

ש.אתה את הנעלים שהיית ביום הרצח מסרת למשטרה

ת.כן

ש.אני מציגה לך תמונה, אלה הנעלים שמסרת

ת.כן התמונה מוגשת ומסומנת ת/522

העד משיב בחקירה נגדית לעו"ד שפיגל:

ש. חקרו אותך במשטרת ישראל ומסרת 7 הודעות, האם בכל ההודעות זה כתב ידך

ת.כן ההודעות מוגשות ומסומנות נ/80, נ/81 , נ/82 , נ/83, נ/84 ,נ/85  ו – נ/86.

ש.כל ההודעות האלה שמסרת במשטרת ישראל, 7 במספר, הקריאו לך אותן לפני שחתמת עליהן

ת.כן

ש.כל מה שמסרת זה אמת

ת.אמת

ש.תספר לנו בקשר ללוח הזמנים שציינת שהיית, מה עשית, הכל, מה שמופיע בהודעות שמסרת זה האמת

ת.זו האמת, נכון

ש.אני מפנה אותך ל – נ/81  עמ' 1 החל משורות 4-27 – בהודעה הזו מסרת שבין השעות 13:30-13:40 הלכת למחסן שנמצא באולם הספורט ואכלת עם מנשה יצחק עד השעה 14:00 ואח"כ חזרת למשרד, קיבלת שני תלמידים שהמורה אירית הביאה לך שעזרו לך בסידור מחסן הטיולים החל מהשעה 14:00 כחלק מהענישה שהמורה השיתה, האם זה נכון

ת.כן

ש.אני אומר לך שאתה לא מוסר אמת, אני אומר לך שהאליבי שלך לזמן הזה, שקטע הזמן הזה שאתה מדבר עליו ושאתה מזכיר מיוזמתך, 13:20 או 13:30 עד 13:40 לא מכוסה ולא רק שלא מכוסה אלא גם הופרך, מה אתה אומר על כך, זה יכול להיות

ת.לא יכול להיות, אני אומר את האמת לאמיתה, יכול להיות שהזמנים לא מדויקים, זה מה שאני זוכר

ש.אותו מנשה יצחק אב הבית שאיתו אתה מספר שאכלת בין 13:30 – 13:40 הוא מספר בהודעה שלו, שעד השעה 12:30 הוא עבד איתך בסידור מחסן, הוא הלך לאכול, אתה באת כמה דקות אח"כ ואכלת איתו, כלומר בשעה 12:30, או 12:35 – 12:40 והוא בשעה 13:10 עזב בכלל את בית הספר, הוא זוכר את השעה טוב כי הוא החתים את הכרטיס שלו והשעות שאנו מדברים עליהם שכביכול אתה מוסר שאכלת עם מנשה יצחק הם בין 12:30 – 13:10 מקסימום, אני מדבר איתך על בין השעות 13:20 עד 13:40, מישהו ראה אותך בשעה הזו

ת.השומר חנוך סימנה

ש.בשעה הספציפית הזו

ת.אני לא יודע אם זה בדיוק

ש.בשעה 13:15 עד 13:40 אתה אומר שמי ראה אותך

ת.ראה אותי חנוך סימנה השומר, הוא גם עבר דרך המחסן

ש.והוא ראה אותך בשעות 13:15 – 13:40

ת.כן

ש.ישנה עדות של תלמידה שראתה אותך בשעה 13:30 באיזור השירותים, אני מפנה לעמ' 541 לפרוטוקול שורות 17-26 ועמ' 542 לפרוטוקול, העדות של נ.ב. שעדותה הייתה תחת חסיון ולא פורסמה בצו בית המשפט, אותה תלמידה ראתה אותך באיזור השירותים בשעה 13:30, אתה ראית מישהי, תלמידה כזו

ת.אני לא זוכר דבר כזה
עו"ד ענבר:
 התלמידה לא נקבה בשמו של העד, היא אמרה אב בית ויש 3 כאלה.

עו"ד שפיגל: אני מפנה לעמ' 544, שורות 22-25 מדובר בעד כאן.


העד ממשיך:

ש.נמצאנו למדים שמה שאתה מסרת בשעה שאתה ציינת מיוזמתך, תיכף נברר למה, 13:30 – 13:40 שכביכול אכלת עם מנשה יצחק, זה לא נכון, כלומר לא היית באזור המחסן, לא אכלת עם מנשה יצחק בשעה הזו, אף אחד לא ראה אותך למעט אותה תלמידה, יש מישהו אחר שראה אותך חוץ מחנוך.
עו"ד שטרן:
 אני מבקשת שהסניגור יפנה אותנו איפה חנוך סימנה אמר.


הערה: בית המשפט מפנה את תשומת לבו של הסניגור לעובדה שבעמ' 541 לפרוטוקול, העידה אותה תלמידה כי ראתה את אב הבית שלא בסביבות השירותים וכעולה משורות 21 ואילך.


עו"ד שפיגל יפנה להודעה עליה הוא טוען לעובדות כלפי העד כאן ודברי אותו חנוך סימנה.


 עו"ד שפיגל – אני מוותר על השאלה.


העד ממשיך:


ש.בעמ' 1 שורה 4 לאותה הודעה, נ/81, אתה מספר כי בסביבות השעה 13:00 היית במחסן על פי בקשתו של המנהל שלך ניסים כליפה שביקש ממך משהו, אח"כ חזרת לחדר, לקחת משהו והלכת לעשות משהו אחר מסוים, זה אותו סיפור שסיפרת לנו פה על העוגות שביקש שתביא לסלע לעולים החדשים ולתעד איזה אירוע של שחמט עם תצוגה של תכשיטים

ת.כן, זה מה שהוא ביקש ממני

ש.כל זה קורה לגרסתך בסביבות השעה 13:00, כך בהודעה ואני שואל אותך איך יכול להיות שפגשת במחסן את מנשה יצחק ואכלת איתו או את חנוך סימנה במחסן בשעות האלה אם האירועים האלה שעל פי הערכתך נערכו כחצי שעה עד 40 דקות, ב – 13:40 רק היית במחסן

ת.אני יכול להגיד לך דבר אחד, בחקירות האלה, הזמנים היו הערכות לא מדויקות, לא ידעתי להגיד את הזמן המדויק הספציפי לפי הדקות

ש.ואת שאר הדברים ידעת להגיד במדויק

ת.את כל מה שאמרתי אמרתי במדויק, ביקשו ממני להגדיר איפה הייתי משעה עד שעה ואמרתי שבבית ספר נופי גולן כל דקה אנחנו עושים משהו אחר, אנחנו נשלחים לכיתה זו או אחרת ולמחסן כזה או אחר, אתה לא יכול לזכור לאורך כל היום מה עשית

ש.נמצאנו למדים שתיעדת תחרות שחמט, תצוגת תכשיטים

ת.אני לא זוכר אם זה תחרות שחמט, הייתה איזה פעילות בסלע

ש.את זה זכרת אז

ת.את מה שאמרתי זכרתי

ש.תיעדת את זה במצלמת בית הספר

ת.כן

ש.אתה גם צלם במסגרת תפקידך בבית הספר

ת.נכון

ש.וזה אירוע במסגרת בית הספר, תיעדת כצלם את האירועים האלה

ת.נכון

ש.במצלמה הזו אני מניח שיש תאריכים ויש גם שעות

ת.לא, אין, לא עובדים בצורה כזו במצלמה, יש תאריכים ושעות במצלמות רגילות, אני בכל מקרה לא עובד מעולם עם תאריך ושעה במצלמה מקצועית

ש.המשטרה ביקשה ממך את הצילומים האלה

ת.לא, המשטרה לא ביקשה לא את המצלמה ולא את הצילומים

ש.נחקרת תחת אזהרה בתאריך 18/12/06,נ/83, בשעה 18:45, המשטרה עשתה אצלך חיפוש בבית

ת.לא

ש.חיפוש במחסן שלך עשו

ת.לא

ש.בדיקת פוליגרף עשו לך

ת.לא

ש.נתבקשת למסור למשטרת ישראל את הבגדים שהיית לבוש בהם ביום האירוע

ת.לא

ש.מסרת למשטרה ב – 18/12/06, שבועיים לאחר האירוע, נעליים שלגרסתך נעלת אותם ביום הרצח, הם לא באו ותפסו, אלא אתה באת ואמרת שאלה הנעליים שנעלת

ת.לא, זה לא היה ככה, הנעליים היו עלי, זה נעלים שאני נועל יום יום לעבודה, אלה נעלי עבודה שלי

ש.באת ב – 18/12/06 כשנחקרת תחת אזהרה ואמרת שאלה הנעליים שנעלת ביום הרצח משום שאלה נעלים שאתה נועל אותם יום יום

ת.אלה נעליים שאני נועל אותם

ש.הבאת את הנעליים מיוזמתך

ת.מיוזמתי, הם ביקשו את נעלי העבודה ואני הבאתי אותם

ש.מה מידת הנעליים שאתה נועל

ת.42, בד"כ 42 אבל בנעליים האלה אני חושב ש – 43

ש.יש לך בן שלומד בחטיבה של תאיר

ת.כן

ש.ואתה מתגורר ברח' הרימון בקצרין שזה לא רחוק מבית הספר

ת.כן

ש.לא רחוק מבית הספר

ת.בערך 20 דקות, רבע שעה, אני מדבר על הליכה

ש.ביום הרצח, 6/12/06 נתת איזה שהוא שרות לתלמידים שפנו אליך לבקשת סיוע, עזרה

ת.יכול להיות, הכל יכול להיות

ש.למשל

ת.אני כל הזמן נותן שרות וסיוע לתלמידים, לאורך כל היום, זה התפקיד שלי לתת סיוע ושירות לתלמידים ולמורים

ש.מה למשל

ת.כל דבר, זה מתחיל בטושים, מיזוג אוויר, חשמל וכל מה שקורה בבית הספר

ש.אני שואל אותך האם ביום הרצח, 6/12/06 מהשעה 6:30 ועד השעה 16:30 כשעזבת, איזה שרות נתת לתלמידים ביום הזה

ת.אני לא זוכר עכשיו, שנה וחצי אחרי האירוע אתה רוצה שאני אזכור מה שהיה באותו יום?

ש.והעובדה שלנאשם היה זקן צרפתי באותו יום או חולצה משובצת או שראית או שמעת כשעברת ליד המקלט שהוא עובד בדיסק או למשל כשדיברת עם אמסלם ואמרת לו עד כמה זה חשוד שזה נעול, את כל זה כן זכרת ואתה זוכר את זה היום וזה לא רשום בהודעה שלך

ת.אני מטופל אצל פסיכולוג ובמסגרת הטיפול, אנחנו משננים את האירוע מה שהיה כי הוא טוען שזה הטיפול הכי טוב לעבור את החוויה כל הזמן, זה טיפול בעקבות האירוע, לאחר האירוע

ש.ואז בשינונים האלה שאתה מדבר עליהם, עלו הפרטים האלה

ת.לא, לא הייתי צריך להעלות את הפרטים האלה, אלה הפרטים שהיו וזה מה שקרה

ש.למה הפרטים האלה עלו עכשיו שלא עלו בהודעות שלך לפני שנה וחצי ואתה זוכר אותם היום, למשל הזקן הצרפתי

ת.כי אני זוכר אותו ככה

ש.שאלו אותך במסגרת 7 החקירות האלה איך הנאשם היה לבוש, איך אתה זוכר אותו

ת.כן

ש.אתה הזכרת את זה

ת.לא שאלו אותי אז לא הזכרתי

ש.אתה יודע או שאתה לא יודע שבבית המשפט הוצגה תמונה של הנאשם עם תאריך של יום לפני הרצח כשהוא מגולח למשעי, אז יום לפני הרצח ראית אותו מגולח

ת.זה הזיכרון שלי מהבן אדם

ש.חולצת משבצות כחולה אמרת היום, שנה וחצי אחרי האירוע בבית המשפט, מאיפה הזיכרון הזה

ת.הוא היה בא תמיד עם החולצה הזו

ש.אתה יודע מה אמרת בהודעה שלך במשטרה, אמרת את זה

ת.אתה שואל אותי עכשיו שאלה מאיפה הזיכרון הזה, אני זוכר שהוא היה בא עם החולצה הזו כל הזמן

ש.שאלו אותך

ת.שאלו אותי ואמרתי משבצות

ש.אתה מוסר הודעה מיום 2/1/07,
נ/85, שורה 18 בעמ' 2, לא מסרת חולצה עם משבצות, זה היה שנה וחצי לפני ובפרטים שאתה נזכר היום, זקן צרפתי, החולצה המשובצת וגם דלת של המקלט בשעה 18:05 בערך הייתה סגורה ושמעת את הדיסק שחותך שם איך שהוא עובד והיה לך כבר חשד שהוא יכול להחנק, גם את זה מסרת

ת.אמרתי את זה פה

ש.במשטרה מסרת את זה

ת.במשטרה לא מסרתי את זה

ש.זה כבר אז העלה לך חשד

ת.לא העלה לי חשד, אני לא אמרתי שהעלה לי חשד, אני אמרתי שראיתי דלת סגורה ושמעתי רעש של דיסק, ברגע שאני יצאתי לא ידעתי שהוא הנאשם ולא ייחסתי לזה חשיבות בכלל

ש.אז למה היום, אחרי שנה וחצי אתה זוכר את זה אם לא ייחסת לזה אז חשיבות

ת.כי היום אני זוכר את זה כי נזכרתי שעברתי שם

ש.אבל בגלל שזה היה פרט שולי וחסר חשיבות לא ייחסת לזה חשיבות, זה מה שאתה אומר

ת.אז הנאשם לא היה נאשם ואז הפרט הזה לא היה חשוב

ש.אז למה הוא נחרט בזכרונך אם הוא שולי ולא חשוב ולא אמרת אותו במשטרה

ת.מתי אגיד אותו במשטרה, שאני אבוא אחרי? אחרי לא חקרו אותי

ש.אתה אומר בעדות הראשית שלך, בשלב החיפושים כשראית שהדלת נעולה ואי אפשר לפתוח אותה עם מפתח, אמרת למאיר אמסלם

ת.מאיר אמסלם לא קשור לדלת אלא למנעול

ש.אני מדבר על דלת מקלט מס' 2, המנעול, אמרת היום בעדות הראשית שהיה לך חשד ואמרת למאיר אמסלם "הוא אמר שהיו שתי בנות, מה זה פה בית זונות", איפה זה בהודעות שלך במשטרה, אמרת את זה

ת.ודאי

ש.אין לזה לא זכר ולא שמץ מה אתה אומר

ת.אני אומר שיש

ש.ומה למאיר אמסלם במצב כזה, מה הוא קשור לבית הספר, הוא איש מתנ"ס למה שתספר לו על הנושא הזה, מה הקשר, מה זה רלוונטי

ת.מאיר אמסלם זה שותף לעבודה, אנחנו עובדים, המתנ"ס ובית הספר עובדים בשיתוף פעולה

ש.ואז אתה אומר למאיר אמסלם שתאיר נעדרת, היית בלחץ

ת.חיפשתי

ש.הנושא הזה של העלמות תאיר לא הלחיץ אותך

ת.ודאי שהלחיץ כמו כל בן אדם

ש.מאיר אמסלם שהוא איש מתנ"ס, אתה מספר לו שהמנעול לא נפתח ואתה אומר לו שיש לך חשד כי רומן אמר לך בבוקר מה זה בית זונות פה, זה מה שאמרת לו

ת.זה מה שאמרתי

ש.אני אומר לך שמאיר אמסלם לא הזכיר זאת בהודעות שלו במשטרה

ת.אפשר לשאול אותו ולראות אם הוא זוכר, הוא יגיד את זה

ש.אמרת היום שנכנסת במסגרת החיפושים שלך, הגעת למקלט מס' 2, פרצת את המנעול שלא יכולת לפתוח

ת.כן

ש.נכנסת למקלט ושאלה אותך חברתי אם ראית שם תיק או כלים שלו ואז השבת שלא, לא נכנסת, הייתה שם דלת של השירותים שהייתה נעולה ואז לא שמת לב ולא הסתכלת, למה נכנסת למקלט 2 אם לא לחפש את תאיר, מה זה הסיפור הזה, למה לא פתחת את הדלת

ת.אני חיפשתי במקלט, המקלט הוא למטה ולא למעלה, כשאנחנו נכנסים למקלט אני ומאיר צעקנו תאיר, תאיר, כל הזמן חיפשנו וצעקנו, חיפשנו גם ביציאות חירום, עד כמה שזכור לי היום לא נכנסנו למקום הזה, גם במקלט מס' 1 יש שירותים ולא נכנסנו לשירותים

ש.יש לי בעיה אם זה שאתה אומר שהדלת הייתה סגורה ולא נעולה ולא פתחת אותה

לדלתות האלה יש מנגנוני הגנה מבפנים

ת.אני לא יודע למה לא נכנסנו פנימה, היינו בלחץ, ירדנו למטה, עשינו סיבובלשאלת בית המשפט


.למה לא פתחתם את הדלת שמובילה לשירותים

ת.ירדנו לחפש במקלטלשאלת בית המשפט


.אז למה לא חיפשתם במקום אחר שהדלת שלו סגורה

ת.יכול להיות שבסיטואציה שהיינו לא נכנסנו ימינה, לא עלה בדעתנו לחפש, ירדנו למטה וצעקנו ובדקנו פתחי חירום וצעקנו את השם ויצאנו

ש.אתה יכול למסור לי, אמרת לי חנוך סימונה, אתה יכול למסור לי שם של אדם נוסף שראה אותך בין השעות 13:15 – 13:40 ואיפה

ת.היה עוד מישהו שהסתובב בבית הספר והיה שם באיזור, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה הבחור שהלך עם אשתו של אביחי למסור לה משהו באותו יום, אני מנסה להיזכר, זה רשום בעדות של אביחי

ש.מאיפה אתה יודע מה אמר אביחי בעדות

ת.כי הוא אמר לי

ש.מתי שוחחת עם אביחי

ת.בתקופה האחרונה, לפני חודשים, אחרי הרצח, לא ממש אחרי הרצח, חודשיים – שלושה – ארבעה חודשים אחרי הרצח

ש.עם מי עוד שוחחת על העדות שהוא מסר במשטרה

ת.מה זאת אומרת שוחחתי על העדות? כל אחד אמר מה שאמר במשטרה, מנשה אמר, אביחי אמר, מיכאל אמר

ש.שוחחת באותה תקופה

ת.באותה תקופה שאחרי הרצח שוחחנו כל הזמן

ש.בעמ' 2 שורה 13 לאותה הודעה מיום 18/12/06, נ/83, נשאלת האם ידוע לך איך נרצחה תאיר, אתה זוכר מה השבת

ת.לא

ש.למה

ת.לפי מה שאמרתי, אמרתי שלפי מה שאמר שוטר שהיה שם שיש לה חתכים בגרון, משהו כזה

ש.את זה שמעת משוטר

ת.כן

ש.בעמ' 2 שורה 17 נשאלת, ממי שמעת שהיא נרצחה בסכין ובחתכים בגרונה אמרת מהשוטרים ומהמז"פ כי אני הייתי בזירה כל הלילה שמעתי שוטרים מדברים

ת.כן, נכון

ש.אתה רוצה לומר לי שאתה הורשית להיכנס ולשהות בתוך הזירה עם המז"פ, זירה שנסגרה על ידי השוטרים עוד לפני שהגיעו מז"פ ושמעת את השוטרים משוחחים

ת.אז אני רוצה להגיד לך שלא נכנסתי לזירה, אלא ישבנו בחדר המורים ושתינו קפה, אני נתתי להם קפה ושם שמעתי את הדיבורים האלה, אני לא הייתי בזירה, הייתי בחדר המורים ובמשרד שלי,

ש.באיזה שעה עזבת את המקום או שכל הלילה היית שם

ת.לא הלכתי הביתה, רק מסרתי עדות אבל נשארתי שם עם מנשה יצחק

ש.מנשה יצחק מספר בהודעה שלו מיום 8/12/06 שהוא בא להחליף אותך בבית הספר בשעה 21:30, הוא נשאר איתך או שאתה הלכת הביתה

ת.מי שהיה המנהל האדמינסטרטיבי בבית הספר היה ניסים כליפה והוא החליט ששנינו נישאר לאור המצב

ש.וזה היה עד הבוקר

ת.כן וגם אני אמרתי שאני האדרנלין שלי, אני לא יכול ללכת לישון מבחינת כל הלחץ והכל אז העדפתי להישאר עם מנשה

ש.בתאריך 24/12/06 אתה מוסר הודעה נוספת במשטרה שמסומנת
נ/84, בתאריך הזה כבר ידעת שיש חשוד ברצח, שרומן זדורוב הוא חשוד

ת.אני לא יודע אם ב – 24/12/06 ידעתי

ש.את המנעול הזה למקלט ניתן לנעול רק עם מפתח

ת.נכון

ש.במקלט מס' 2 מאפסנים עובדי נקיון את כלי הניקוי שלהם, את חומרי הניקוי שלהם

ת.נכון

ש.למנקים יש מפתח מאסטר שפותח את שערי בית הספר כדי שיוכלו להיכנס וגם את שערי המקלטים

ת.נכון

ש.אתה יודע גם מתוקף תפקידך כאב הבית שגם בבוקר בשעות הבוקר יש מנקה שנותן עזרה ראשונה בשירות ונקיון

ת.הייתה תקופה כזו שהיה נותן, לא זכור לי אם בתקופה של הרצח, אם היה זה בסביבות השעה 10:00 בבוקר

ש.ואתה לא יודע אם זה היה ביום הרצח

ת.לא זכור לי אם בתקופת הרצח זה היה, אם הפסיקו את זה או לא הפסיקו, היום למשל אין את זה

ש.ממתי אין

ת.לפחות מלפני הרצח או אחרי הרצח אין את זה, תקופה ארוכה אין, אני לא זוכר ממתי אין

ש.אתה אישית הגעת לאזור בית הספר לצורך מתן סיוע למחפשים ופתיחת מקלטים ודלתות ואמרת שבסביבות השעה 17:30 – 17:40

ת.לא, זה היה בערך בסביבות 17:25 בערך

ש.את רומן זדורוב פגשת או ראיתם אותו בשעה הזו

ת.לא

ש.אבל פגשתם בעובדי ניקיון

ת.עובד נקיון אחד פגשנו

ש.אתה ומאיר פגשתם עובד נקיון אחד בלבד וזה היה מתי

ת.כן, זה היה בערך בסביבות השעה 18:00

ש.יש גם עובדים שעובדים שעות מאוחרות יותר

ת.יש

ש.אם פגשת עובד נקיון בסביבות השעה 18:00 או 15:45 עם כלים, מגב, כלי ניקוי, המשמעות היא שדלת המקלט הייתה צריכה להיות פתוחה נכון

ת.אם אותו מנקה שם את הדברים שם אז זה היה אמור להיות אבל יש עוד מקלט, מקלט מס' 1 שגם שם מאחסנים את הציוד שלהם

ש.אבל גם במקלט מס' 2

ת.כן אבל השאלה אם המנקה הזה שם את הכלים שלו במקלט מס' 2

ש.אני גם אומר לך ואישרת את זה שחוץ מאותו עובד שפגשת, שיש עובדי נקיון שעובדים עד 22:00, 23:00

ת.עד 23:00 מקסימום שאז האזעקה נדרכת

ש.אני מבין ותקן אותי אם אני טועה שאם יש עובדי נקיון ואחד מהם ראית עם הכלים, אני מניח שהואיל ויש רק שני מקלטים ומספר עובדי נקיון, מן הסתם מקלט מס' 2 חייב להיות שמיש משום שהם עובדים שם, הם צריכים את כלי וחומרי הנקיון, אם ראית את העובד נקיון, ומן הסתם יש עוד שם, אם יש לו את הכלים, הוא חייב כדי להוציא את הכלים שהמקלט יהיה פתוח והוא לא יכול לקחת את הכלים אם כשהוא מגיע יש קיסם והוא לא יכול לפתוח את המנעול, המנעול סגור, זאת אומרת שדלת המקלט הייתה תקינה לפני שהם באו המנקים וכאשר הם באו אחרת הם לא יכולים לקחת את הכלים, אתה מסכים איתי

ת.כן, אבל יש לי השגה, עד כמה שזכור לי, העברנו את הציוד שלהם למקלט מס' 1 משום שרומן עבד במקלט מס' 2 מאחר וכאשר עושים את הריצוף, אסור לדרוך כשזה טרי

ש.במקלט מס' 1 רומן לא עשה ריצוף

ת.הוא עשה כן, אבל הוא עשה זאת בהתחלה, זה היה המקלט הראשון

ש.מה שאתה אומר עכשיו שלפי ידיעתך

ת.עד כמה שזכור לי

ש.לפי ידיעתך, מקלט מס' 2, ב – 6/12/06 לא היה בשימוש פועלי הנקיון

ת.שוב אני אומר, לפי מיטב זכרוני

ש.אני אומר לך ואני מסתמך על חומר החקירה בענין המנקים, אני אומר לך שאתה הוא זה שחיבל במנעול הזה

ת.בשום פנים ואופן לא ש.אתה מסרת 7 הודעות מ –נ/80  עד נ/86, אבל מ –נ/80 עד נ/84 , עד 24/12/06 מסרת 4 או 5 הודעות ובאף הודעה אין זכר ושמץ או בדל של אזכור לכל הסיפור הזה עם המנעול, הוא "נולד" ב – 24/12/06, למה

ת.מה ששאלו אותי אני עניתי, שאלו אותי לגבי המנעול בתאריך הזה ועניתי, הם חקרו אותי ואני עניתי

ש.אתה נשאלת 4 הודעות ונתבקשת לתאר את מהלך פעולותיך באותו יום וטרחת והסברת שבשעה 17:30 הגעת לבית הספר והלכת לחפש, את כל מה שעשית מהבוקר ועד שהלכת הביתה תיארת לחוקרים ב – 4 הודעות ודילגת על הקטע הזה

ת.לא הלכתי הביתה, ואני עניתי על מה ששאלו אותי

ש. ב נ/84  עמ' 2 שורה 7, הזכרון שלך אז היה יותר טרי.

ת. יכול להיות שכן.

ש. שם אתה מספר "אחרי שבדקנו….", זה נכון מה שקראתי

ת. כן, למעט השמות, אני מכיר את האנשים בפנים ולא בשמות. רמי דאוודי לא היה איתי, היה איתי מוטי בן צור, בחור שעובד ביקב. יכול להיות שהחלפתי בין פנים לשמות.

ש. מוטי בן צור היה איתך במקלט 3 ו- 4.

ת. כן, הבחור מהעקב.

ש. תספר לביהמ"ש איזה סוג ציוד וכלים יש לך במחסן.

ת. יש לי גם במשרד.

ש. יש לך מן הסתם גם כלים חדים לחיתוך, סכינים .

ת. כן, יש לי גם סכין יפנית אם אתה חותר לזה. יש מברגה, פטישון.

ש. סכינים לחיתוך.

ת. מספריים, ג'קסון, דברים כאלה, כלי עבודה.

ש. המשטרה מעבר לעובדה שלא עשתה חיפוש במחסן הזה, היא ביקשה לתפוס את המחשב שלך.

ת. לא

ש. אם נבקש למסור את המחשב לבדיקת משטרה, תסכים.

ת. בוודאי.

ש. אתה אישית ידעת שרומן זדורוב ב- 6/12 יום הרצח סיים למעשה את עבודתו בבית הספר ולא אמור לחזור יותר.

ת. לא.

ש. אתה העדת כאן בביהמ"ש, שחלק מתפקידך זה לבדוק איך מתקדמת העבודה, מה הוא עשה ומה לא עשה.

ת. נכון. הוא לא הקבלן שמגיש לנו את העבודה. מי שמגיש לנו את העבודה זה אלי דעי. אני לא ידעתי אם הוא סיים את העבודה.

ש. אתה גם לא ידעת אם כך שהוא את הכלים שלו לא יכל לפנות מפני שאשתו לא יכלה להגיע עם הרכב כדי לפנות את הכלים.

ת. לא, הוא לא שיתף אותי.

ש. את הכלים כשהוא איחסן אצלך באותו מחסן, על איזה תקופה היה מדובר, יום יום.

ת. רק באותו שבוע שהוא השאיר למשך שבוע.

ש. אבל כשהיה צריך לבוא יום יום, השאיר אצלך או במקלט .

ת. במקלט.


העד משיב לעו"ד ענבר בחקירה חוזרת:


ש. כשציינת בהודעה נ/81

, את הקטע שאתה אכלת עם מנשה בערך עד 14:00.

ת. לא אמרתי מנשה יצחק עד 14:00. אני זוכר שאכלתי עד השעה 14:00 בערך, מנשה יצחק סיים לפני כן והלך.

ש. באיזה שלב של התהליך הזה ראית את חנוך סימנה.

ת. חנוך סימנה נכנס בזמן שאכלתי שם ובחור בשם איציק מורנו הוא גם נכנס לשם כשעדיין אכלתי.

ש. את השעה המדויקת שבה נכנס סמנה או מורנו, אתה יודע.

ת. לא יודע להגיד במדויק.

ש. הפנה אותך הסנגור לעובדה שיש תלמידה שציינה שהיא ראתה אותך לדבריה בסביבות השעה 13:30, במהלך השיעור השביעים, היא מתארת שהיא יצאה מחדר התיאטרון לפני הפניה, היא אומרת "בדיוק כשיצאתי מחדר התיאטרון בפניה היא הלכה לכיוון השירותים ואתה הלכת מולה", האם זכור לך אם באותה מסגרת זמנים היתה לך הליכה לכיוון הזה.

ת. המקום שהיא מתארת מוביל למחסן הפרודוקטים שלנו, יתכן והלכתי להביא משהו מהמחסן או לאודיטוריום לשם טיפול. אני לא זוכר.
עו"ד ענבר: אני מגישה את הודעתו של העד ניב מאיר ועדותו מתייתרת.מוגש ומסומן ת/523.


0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

המדובב 'ארתור' מעיד

פרוטוקול המשך הדיון בדלתיים פתוחות: (עמ' 622 עד 626 בדלתיים סגורות ואיסור פרסום כמוסכם). עו"ד ענבר:  כל הדיסקים של המדובב הוגשו וסומנו, אנו מבקשים להגיש

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:

עתירה משפחת ראדה

בג"ץ 3041/07 הוריה של תאיר ראדה הגישו תביעת נזיקין אזרחית נגד בית הספר "נופי גולן", בו נרצחה בתם, המועצה האזורית גולן, המועצה המקומית קצרין ומשרד

%d בלוגרים אהבו את זה: