למה סולית נעליו של רומן נמצאו נקיות להפליא?

סוליית נעליו של זדורוב נמצאו "נקיות להפליא", אף שמדובר בנעליים עימן עבד בעבודות השיפוץ, והוא הביע בטחונו מול המדובב כי נעליו נקיות.