עדויות בוידאו משנת 2006

הורים ומורים מקצרין מדברים למצלמה - יומיים אחרי הרצח | ערוץ 10

08.12.2006

10.12.2006

11.12.2006

12.12.2006

21.12.06

רומן זודרוב חזר בו מהודאתו