ראיון חכם אצל לונדון וקירשנבאום מול ניצב בדימוס דן רונן