עדויות בוידאו משנת 2008

עו"ד ד"ר אלקנה לייסט, מתראיין בתוכנית לונדון את קירשנבאום ב-25.8.14