לב ארליכמן עד תביעה מס' 22

עד תביעה מס’ 22 לב ארליכמן מעיד לאחר שהוזהר כדין ומשיב לשאלות עו”ד ענבר:

ש.מה תפקידך

ת.אני חוקר בתשאול גליל ואחראי על מעקב טכני בתשאול גליל

ש.השתתפת בצח”מ בחקירת תיק הרצח הזה

ת.כן

ש.אתה דובר עברית ורוסית

ת.כן
עו”ד ענבר: אני מגישה בהסכמה מסמכים שהעד ערך – מוגשים ומסומנים ת/324, ת/325, ת/326 ת/327, ת/328, ת/329, ת/330


אני מציינת שקיימים עוד שני דוחות שכבר הוגשו, ת/203 ו – ת/206 בנוסף אני מבקשת להגיש שני דיסקים של אותם דוחות מ”ט שטרם הוגשו, מוגשים ומסומנים ת/331, ת/332


עו”ד שפיגל:


הסכמתי להגשת הדיסקים איננה מייתרת את הצורך שלי לחקור בהמשך את כל מי שנוגע או מעורב שלא בהיבט הטכני, אם אמצא לכך מקום.

 
העד ממשיך:


ש.לגבי מ”ט 124, מה זה ההקלטה הזו ומה נסיבותיה

ת.זה הקלטה בתא מעצר, תא עיקוב יותר נכון שנמצא בתשאול גליל, ההקלטה נעשתה בין החקירות שהנאשם קיבל הפסקה בין החקירות ובהנחיית בוקר נעשתה גם הקלטה שתהיה הקלטה רצופה

ש.איפה בוצעו עבודות המ”ט שאתה התקנת

ת.שאני התקנתי כל עבודות המ”ט בוצעו במשרדי תשאול גליל בלבד, זה נמצא בעכו, בימ”ר גליל, חוץ מזה יש עוד מספר עבודת מ”ט שנעשו מחוץ למשרדי תשאול, זה בתחנת גולן או בתא המעצר שזה לא אני עשיתי

ש.אתה מוסמך מ”ט

ת.כן, אני מוסמך מ”ט, יש לי תעודה

ש.וציינת כאן את קיום תקינות כל ההיבט הטכני

ת.נכון

ש.אתה בנוסף לזה עשית במסגרת עבודתך טבלה של עבודות מ”ט –  מוגש ומסומן ת/333 וזה כולל את כל העבודות ולא רק תשאול גליל

ת.כן, למעט 10/07 שגם היא צריכה להיות בטבלה (בהסכמה תהא זו 32 שלא מופיעה ב – ת/333)
עו”ד שפיגל:


הטבלה כפופה לכך שאולי יש קלטות נוספות.עו”ד ענבר:


אם יש ושכחנו, אנו נבדוק ונודיע.העד ממשיך:

ש.אותן עבודות מ”ט שהתקנת בתשאול גליל, המצלמה הייתה סמויה או גלויה

ת.סמויה

ש.באיזה שלב התחלת להפעיל את ההקלטה ביחס לפתיחת החקירה ומתי סיימת

ת.לפני תחילת החקירה מתחילים להקליט ורק אחרי סיום החקירה מפסיקים את ההקלטה

ש.אתה נמצא באופן רציף בחדר הבקרה

ת.בדרך כלל כן, אבל יש מקרים שאני יוצא, אבל תמיד יש מישהו שמחליף אותי ונמצא בחדר הבקרה

ש.אותם שוטרים שיושבים בחדר החקירה וחוקרים את החשוד, יש להם שליטה על ההקלטה

ת.לא

ש.בנוסף לכך, ערכת תמליל של מ”ט 119/06 רק צד ב’ של הקלטת

ת.נכון (בטבלה – מס’ 16) התמליל מוגש ומסומן ת/334עו”ד שפיגל:
 אני שומר לעצמי את הזכות לערוך תמליל מטעמי.


העד ממשיך:

ש.את התמליל הזה ערכת מאיזה שפה תמללת

ת.תמללתי מהשפה הרוסית לשפה העברית חוץ מהמשפט האחרון שהיה גם ברוסית וגם בעברית וגם כתבתי

ש.את התמליל עשית מאודיו או וידיאו

ת.מאודיו

ש.איך זיהית את הקולות

ת.אני מכיר את האנשים שדיברו, זיהיתי את הקולות, ובגלל זה רשמתי את השמות

ש.אם היה משהו לא ברור בקלטת וכן עשית מלל, מה רשמת

ת.רשמתי “מל”ב” – מילה לא ברורה
עו”ד ענבר:
 אני מגישה בהסכמת חברי מסמכים שערך העד – מזכר מיום 31/12/06 (צ”ב) – מוגש ומסומן ת/335, מזכר מיום 17/12/06 (קס”ז) – מוגש ומסומן ת/335 א’ , מסמך מ – 31/12/06 – מצוין י’ – מסמכים ד’ – מוגש ומסומן ת/336, מזכר (קס”ט) מוגש ומסומן ת/337, מזכר כנ”ל (קמ”ה) – מוגש ומסומן ת/338, כנ”ל, מזכר (קמ”ד) – מוגש ומסומן ת/339, כנ”ל (קנ”ד) – מוגש ומסומן ת/340, מזכר קמ”ג – מוגש ומסומן ת/341
מזכר מיום 20/12/06 קע”ב – 
מוגש ומסומן ת/342,לוח צילומים – 
מוגש ומסומן ת/343,מזכר מיום 28/12/06 מוגש ומסומן ת/344,
 דיסק המתייחס אלי – מוגש ומסומן ת/344 א’, מזכר מיום 28/12/06 פ”א – מוגש ומסומן ת/345, דיסק המתייחס אליו – מוגש ומסומן ת/345 א’, ספר טלפונים – מוגש ומסומן ת/346, דו”ח בדיקה ערס”מ איסקוביץ וספר טלפונים – מוגש ומסומן ת/347, דף יומן חקירה – מוגש ומסומן ת/348


העד ממשיך:


ש.אני מפנה אותך לדוחות שערכת בענין תחקור ובירור של נהגי הסעות, המסמכים שמסומנים ת/335 א’ ו – ת/337 עד ת/341, למה בעצם עשיתם את הבירור לאתר את נהגי ההסעות שהגיעו לבית הספר באותו יום

ת.כדי לחקור כל אדם שהגיע לבית הספר, שהיה בבית הספר, לחקור את נהגי ההסעות האם ראו מישהו חשוד, אולי עלה לאוטובוס, אולי מישהו מהילדים סיפר, כדי להגיע לכל בן אדם, לכל נהג

ש.ב – ת/335 א’ נמסרו לך 4 שמות של חברות הסעות ויצרת קשר עם כולם

ת.כן

ש.איתרת את הנהגים שהסיעו באותו יום ותחקרת אותם

ת.נכון

ש.אני מפנה אותך לזכ”ד שמסומן ת/338, זו שיחה עם חברת מגדל ובהמשך מובילי נטופה

ת.כן

ש.בסעיף ב’ לדו”ח רשמת שדיברת עם אדם בשם עלי והוא לאחר בדיקה אמר לך שביום 6/12/06 לבית ספר נטופה הגיעו שני נהגים, למה התכוונת

ת.זה טעות שלי, התכוונתי לבית ספר נופי גולן, החברה היא מובילי נטופה

ש.אותו עלי ממובילי נטופה מסר לך פה כפי שמצויין בדו”ח שני שמות של נהגים שלדבריו נסעו באותו יום לנופי גולן, עלי מוסטפא ועבד נוג’ידאת ועולה מהדוחות ת/339 ו – ת/340 שאתה התקשרת לנהגים האלה ושוחחת איתם ואתה זימנת את עלי מוסטפא להגיע לתחנת קצרין

ת.נכון

ש.האם עלי מוסטפא הגיע, והאם הנהגים התייצבו לחקירה ונחקרו ומה היה

ת.הנהגים הגיעו, נכון, ונחקרו, רק לציין שיחד הגיע בעל החברה, אני לא זוכר את שמו, בעל החברה הגיע יחד עם הנהג ומסר שהנהג התבלבל ומי שהגיע לבית הספר זה הוא, מנהל החברה ואני חקרתי את מנהל החברה, שמו של מנהל החברה נאסר נוג’ידאת

ש.מי מהם נהג לבית הספר

ת.נאסר נוג’ידאת הוא זה שנהג לבית הספר ביום האירוע

ש.עלה משהו בחקירות

ת.לא עלה שום דבר חשוד

ש.אני מפנה אותך לדו”ח, ת/342, זו שיחה שלך עם הנאשם בתאריך 20/12/06

ת.כן

ש.אתה מציין שהבאת לנאשם אוכל ושוחחת איתו מספר פעמים, באיזה שלב מבחינת רצף החקירה של הנאשם, היה האירוע הזה אם אתה זוכר

ת.יום לפני זה הנאשם הודה ושחזר, זה היה ב – 19 לחודש וב – 20 לחודש הוא פגש את עורך דינו ודיבר איתו בשעות הצהריים במעצר גליל שזה בעכו ולאחר הפגישה, צוות בילוש הביא אותו אלינו לתא העיקוב ואני הגשתי לו ארוחת צהריים כי הכנתי מראש בשעות הצהריים הכנתי את המנה אז כמו שרשום בדו”ח הנאשם לא רצה לאכול, אני יודע בדיעבד שהוא כבר אכל במעצר גליל, ביקש רק תה, אז שאלתי אותו בתור נימוס מה קורה והוא אמר שהוא דיבר עם העו”ד והעו”ד המליץ לו להכחיש הכל והוא בינתיים יבדוק את הענין

ש.מי יבדוק את הענין

ת.העו”ד יבדוק את הענין, הייתה לנו הנחיה לא לדבר על החקירה עם הנאשם לאף אחד חוץ ממי שחוקר אותו פיזית ואישית, ובגלל זה לא רציתי לדבר, ישר יצאתי מהתא וכמו שפה כתבתי, הנאשם אמר שהעו”ד שאל אותו האם הוא רצח את הילדה והוא אמר שלא, ואני כבר סגרתי את הדלת והנאשם אמר בהמשך שאתה אפילו יכול לראות בשחזור שלא ידעתי מה לעשות, אני מייד דיווחתי לממונים, לקצינים, רשמתי דו”ח כמובן, זה הדו”ח

ש.כמה זמן אחרי המקרה הזה רשמת אותו

ת.מייד

ש.ובאיזה מיד הדו”ח משקף מילולית את מה שנאמר

ת.אני רשמתי מילה במילה

ש.אתה פנית אליו, סתם, שאלת אותו מה קורה, למה שאלת אותו מה קורה

ת.בתור נימוס, לא דיברתי איתו על החקירה, הבאתי לו אוכל, מנה

ש.מבחינתך, הוא פנה אליך ואמר לך משהו בענין אם הוא עשה או לא עשה את המעשה

ת.לא, הוא פגש את עורך דינו ומיד עלה אלינו לחקירה, אני הייתי הבן אדם נגיד ראשון שהוא פגש אחרי הפגישה שלו עם העו”ד וזה היה ספונטני, אני הייתי הראשון מהצוות שפגש אותו

ש.אני מפנה אותך ללוח צילומים, ת/343, לנעלי הספורט, אם זכור לך, של מי הנעליים ולמה צילמתם

ת.מעדותה של אשתו של הנאשם עלה שלנאשם היה זוג נעלי ספורט שהוא עבד ושהוא לבש וזה זוג בדיוק כמו שהיה זוג לחמו, והזוג הזה שהוא לבש אותם הם נזרקו לפני האירוע, לא זכור לי בדיוק מתי ואנחנו הבאנו את הזוג מחמו כדי לצלם ולעשות השוואת טביעות נעל בזירה, אז אני חושב שהיינו אמורים להחזיר את זוג הנעליים לחמו ובגלל זה צילמתי את זה, אני לא יודע אם החזירו

ש.לגבי פנקס עבודה, יש כאן דו”ח ת/335, אתה תרגמת מסמך שנקרא פנקס עבודה

ת.כן

ש.מה זה פנקס עבודה

ת.פנקס עבודה, ברוסיה לכל עובד יש פנקס עבודה שבו רושמים את כל התפקידים ואת כל מקומות העבודה שהאדם עובד, כמו שפה כתוב באיזה תאריך התקבל ובאיזה תפקיד, אם הוא התקדם בתפקיד, דרגה

ש.אני מפנה אותך ל – ת/336, זה הדו”ח שמתייחס לצפייה בדיסקים שצולמו בתא המעצר –עו”ד ענבר:
אני מבקשת להגיש בהסכמה את הדיסקים עם המדובב והנאשם בהם צפה העד, רק לצורך הוכחה שזה מה שצפה העד, אם הסניגור ירצה, יוכל לחקור את מי שהקליט את הדיסקים. הדיסקים 161/06 1 ו – 2 מוגשים ומסומנים ת/349, הדיסקים 163/06 – 1-4 מוגשים ומסומנים ת/350, 23 דיסקים 165/06 מוגשים ומסומנים במקובץ ת/351


עו”ד ענבר:
 יש כאן דיסקים שמוסמנים מספור פנימי הוא 5-28 למעט שני דיסקים שסומנו 25-26 אשר הם כבר הוגשו לבית המשפט ומסומנים ת/6 ו – ת/7 בנפרד.

העד ממשיך:

ש.במה אתה צפית מתוך כל הדיסקים האלה, כולם, חלק

ת.אני צפיתי בכל הדיסקים חוץ מדיסק אחד שהיה בזמן הזה בתמלול, נראה לי שזה דיסק מס’ 25

ש.אתה התבקשת לבדוק אם הוא ישן ואוכל בתא המעצר, למה היית צריך לבדוק את זה

ת.בגלל שהנאשם טען שהיו לחצים והוא לא אכל ולא שתה ולא ישן ולכן הוא הודה

ש.כשאתה צפית, אתה צפית ממש ברצף, כל דקה מהדיסק, או בקטעים

ת.אני צפיתי בכל הדיסקים, היו קטעים מתים, כלומר בלילה כשישנים, אין אורות, אז אני הרצתי תוך כדי צפיה

ש.אתה רשמת כאן את השעות שבהן קרו האירועים לפי מה שראית

ת.כן

ש.באותם מקומות שאתה מציין שהנאשם ישן, איך אתה מסיק שהוא ישן, מה אתה רואה או שומע

ת.קודם כל לפעמים רואים, נגיד ככה, שהשליטה על האורות בתא היו בשליטת העצורים, הם היו יכולים להדליק או לכבות אורות ללא שליטת הסוהרים ולפעמים רואים בצילומים שהנאשם ישן או אפילו שאין אורות, פשוט נחירות או נשימות עמוקות, או לפעמים שהמדובב התעורר מוקדם ראשון ומדליק אור והוא מעיר את הנאשם ורואים את הנאשם מפהק, עושה תנועות של אדם שרק מתעורר עכשיו

ש.כשהאור היה כבוי בתא, אתה האזנת האם יש דיבורים בתא למרות שאין אורות

ת.כן, לפעמים בחלק מהדיסקים היו דיבורים למרות שלא היה אור כי הנאשם דיבר עם המדובב, לפעמים הנאשם ישן במשך היום, לפעמים בלילה הוא לא ישן ודיבר עם המדובב, איפה שרשמתי שהוא ישן, הוא ישן, איפה שלא, אז לא

ש.היה מצב שהוא לא ישן בכלל כל הלילה

ת.לא, היו לפעמים שבשעות 23:00 – 24:00 הוא דיבר עם המדובב ואח”כ הוא ישן

ש. אתה משתמש בשני מונחים, לפעמים אתה כותב :”קיבל ארוחת בוקר” ובמקומות אחרים אתה כותב: “אוכל” למה אתה מתכוון

ת.כשרשמתי “קיבל ארוחת בוקר” רשמתי בדיוק מה הוא עשה, כלומר קיבל את ארוחת הבוקר מהשוטר, באותו רגע שכתבתי שהוא קיבל, אז הוא קיבל, כשכתבתי שהוא אכל, הוא אכל

ש.הנאשם טוען כאן במסגרת טענות הזוטא בנושא האוכל והשינה – הוא טוען שבנוסף ובמצטבר למכבש הלחצים הפסיכולוגים וכו’ שהופעלו עליו, הוא לא אכל דבר מלבד מספר תפוחי עץ וכמעט ולא עצם עין עובר לחקירותיו הארוכות והדורסניות, עייפותו הפיזית והנפשית במצטבר, שברו את רוחו והפכו אותו לחומר ביד היוצר ובאופן שמוכן ונכון היה לרצות את חוקריו בכל אשר יתבקש או יכוון אליו ובלבד שיעזבוהו כבר לנפשו ויאפשרו לו מנוחה נפשית ופיזית – בהתאם למה שראית בתא, מה אתה יכול לומר על הטענה הזו ותתייחס במיוחס ליום האחרון שלפני שהוא הודה, ל – 17/12/06

ת.אני לא זוכר את מספר הדיסק, אבל ביום הזה הוא כל היום היה בתא, בכלל לא הוציאו אותו לחקירות, הוא קיבל את כל הארוחות, הוא גם ישן, גם אכל, ישן, גם במשך היום, לא גם בלילה, הוא אכל, בשר, שניצל אם אני לא טועה, הוא ישן ואכל ויום לפני שהוא הודה, בלילה שלפני שהודה הוא ישן 12 שעות רצופות

באופן כללי לגבי מה שאני ראיתי הנאשם אכל וישן, היו לו מספיק שעות מנוחה לישון, הוא אכל ולא רק תפוחי עץ, הוא גם שתה
העד משיב בחקירה נגדית לעו”ד שפיגל:


ש.אני מפנה אותך ל – ת/336, כשאתה אומר שאתה ראית את הנאשם ישן, אתה לא בדקת פיזית אם הוא ישן

ת.לא

ש.האור היה כבוי

ת.לפעמים כבוי ולפעמים לא, את זה אמרתי שהעצורים יכולים לשלוט על האור, לפעמים האור היה יכול להיות דלוק בתא

ש.אתה מסיק שהוא ישן כי לא שמעת קולות משוחחים

ת.כי שמעתי נשימות עמוקות ולא שמעתי או ראיתי מישהו מסתובב בתא, הולך

ש.נשימות עמוקות בתא, מהמקום שאתה צופה בסרט, אתה יכול לדעת של מי הן

ת.כמובן שלא, אבל מספר אנשים ישנים ולא אחד, כי אתה שומע אחד נוחר, אחד נושם עמוק, הוא שכב במיטה

ש.אתה לא יכול לשלול בוודאות שאדם שוכב במיטה ולא ישן, אלא פשוט מהורהר, חושב

ת.יכול להיות

ש.אתה מציין שראית שמגישים לו אוכל, אתה ראית גם את מגש האוכל יוצא

ת.לפעמים כן

ש.אתה ראית מה יש על מגש האוכל כשהוא יוצא, ריק או שהוא יוצא כמו שהוא

ת.לא

ש.במסגרת הארוחות שהוגשו, שהגשתם לעצורים, זה כלל מן הסתם גם תפוחי עץ

ת.יכול להיות שכן, לפעמים כן

ש.כשאתה כותב בדו”ח שלך שראית אותו אוכל, אתה לא מציין בדו”ח מה

ת.כן, כי אני לא רואה מה הוא בדיוק אוכל, לפעמים רואים שהוא עושה סנדוויץ’

ש.הדיסק הזה שדיברת עליו, שראית אותו באותו יום שהוא לא יצא מהתא

ת.לפני ההודאה

ש.ביום של ההודאה, ב – 18 לחודש

ת.אני חושב שכן

ש.אתה יודע שב – 18 לחודש הוא היה החל מסביבות השעה 16:30 – 17:00 בבית החולים

ת.עכשיו אני יודע
עו”ד ענבר:
 הוא לא היה בסביבות 16:30 – 17:00, אלא הוא היה בשעה 19:00, הוא הוצא מהתא בסביבות השעה 18:00 לבית החולים, ונחקר עד 22:00 לאחר בית החולים, אפשר לראות בתעודה הרפואית מתי הוא שוחרר ואז הוחזר לתאו, לכל המאוחר בשעה 22:00 ושהה בתא עד הבוקר.

ההודאה בפני המדובב הייתה ביום 18 לחודש לאחר שחזר לתא בשעה 22:25 ואז הוא אכל בשעה 22:37 ואז הוא הודה בפני המדובב.
העד ממשיך:


ש.מתי הוא לא יצא כל היום מהתא

ת.זה היה ב – 17 לחודש

ש.בדיסק שאתה צופה, אתה רואה בדיסק מה הוא אוכל, כשאתה מניח שהוא אוכל

ת.אמרתי שקשה לראות כי זה מרחק, אתה לא רואה מה בדיוק הוא אוכל אבל לפעמים אתה רואה שהוא עושה סנדוויץ’

ש.אני מפנה אותך ל – ת/342, אמרת שבדיעבד אתה יודע שהוא אכל במעצר גליל, אתה ראית אותו אוכל במעצר גליל

ת.כמובן שלא, לא ראיתי ולא הייתי בזמן האוכל אבל מתיק החקירה אני יודע שהוא פגש אותך באותו יום והוא אכל ארוחת צהריים וזה מבית המעצר או אני לא זוכר מאיפה זה ידוע, אני הכנתי לו מנה כי לא ידעתי אם הוא יאכל שם או לא, אני יודע מתיק החקירה כי הוא אכל, אני פשוט לא זוכר בדיוק מאיפה, אם אני לא טועה, זה היה מהמזכר של אלכסנדר.ס, אצלי הוא ביקש רק תה ואני רשמתי

ש.סיפרת שרשמת את ת/342 מילה במילה

ת.כן

ש.רשמת את המזכר הזה בזמן אמת

ת.מייד לאחר מכן, דקות ספורות לאחר מכן, אני דיווחתי לממונים ומייד רשמתי את זה, זאת אומרת זה היה מספר דקות ספורות לאחר מכן

ש.אתה בטוח שזו מילה במילה

ת.אני בטוח לגמרי

ש.זה היה ברוסית

ת.כן

ש.ואתה תרגמת את זה לעברית לאחר שיצאת ותרגמת מילה במילה

ת.אני תרגמתי כמו שאני מבין מילה במילה

ש.אתה מספר שאתה הראשון שפגשת אותו אחרי שהוא שוחח עם העו”ד ושאלת אותו מה קורה באופן מקרי ואז הוא אמר לך מה שרשמת במזכר

ת.נכון

ש.מי אלה הצוות בילוש שהביאו אותו, שפגשו אותו לפניך

ת.אם תשים לב, אני אמרתי שהוא האדם הראשון שהוא פגש מצוות החקירה, בלשים זה לא בצוות החקירה, הם הביאו אותו ממעצר גליל אלינו ואני הראשון מצוות החקירה שפגשתי אותו אחרי שהוא דיבר איתך

ש.גבית ממנו פעם הודעה

ת.לא

ש.היית נוכח במהלך חקירות, הוא ראה אותך במהלך החקירות

ת.כן, אני נכנסתי, יצאתי, הייתי נוכח באיזה מקרים, אני חושב שאפשר לראות את זה בהקלטות, מספר דקות, לא הייתי נוכח כל הזמן ולא חקרתי אותו

ש.מעבר לפנייה הזו שהוא דיבר איתך כמו שהעלית ב – ת/342, הוא אי פעם דיבר איתך

ת.אני לא זוכר שהוא דיבר איתי כי הייתה לנו הנחייה מראש צח”מ לא לדבר

ש.אני שואל אם הוא פנה אליך או דיבר איתך

ת.לא זכור לי, אם לא כתבתי אז זאת אומרת שהוא לא פנה

ש.כשאתה רושם במזכר הזה, ת/342, 5 שורות מלמטה: “כשיצאתי מתא המעצר….” – אלה המילים

ת.כן

ש.במדויק

ת.כן, רק אני חייב להוסיף, אחרי שהוא אמר לך לא שהוא לא רצח אותה ושהוא בשחזור לא ידע מה לעשות, זה היה מופנה אלי ולא אליך

ש.אני אומר לך שזה מה שהוא אמר לעו”ד

ת.מה שעניתי זה מה שהיה

ש.אתה אומר שכך הבנת את זה

ת.אני דיברתי איתו ברוסית, זו שפת אם שלי ואני מבין רוסית טוב, מה ששמעתי זה מה שכתבתי, אין פה משהו אחר

ש.אני אומר לך שהנאשם אמר לך שהעו”ד שאל אותו אם הוא הרוצח, אם הוא רצח, והוא אמר שלא, הוא לא הרוצח ואפילו רואים בשחזור שאני לא יודע מה לעשות, שזה מופנה לעו”ד, מה אתה אומר על זה

ת.אני עניתי

ש.יש הודעה שגבית מנערה בשם ק.א., זה כתב ידך וחתימתך

ת.כן, אני מאשר זה כתב ידי וחתימתי

ההודעה מוגשת ומסומנת נ/54

 
עו”ד ענבר:
 אין לי שאלות בחוזרת, רק אבקש לציין בנוגע לשאלות חברי לאוכל, שאני מפנה לקלטות.

החלטה

להמשך שמיעה במועדים הקבועיםניתנה היום י”א בטבת, תשס”ח (20 בדצמבר 2007) במעמד ב”כ המאשימה, ב”כ הנאשם והנאשם בעצמו.אסתר הלמן שופטת
חיים גלפז שופט


יצחק כהן, אב”דסגן נשיא000502/07פח 054 עדן ונדר

0 Comments

עוד מאותה קטגוריה :

בקשה למעצר עד תום ההליכים

1 בתי המשפט מ  001149/07 בית משפט השלום עכו 15/01/2007 תאריך: כבוד השופט זיאד סאלח בפני: מדינת ישראל בעניין: המבקשת -נ  ג  ד- זדורוב רומן ולדימיר החשוד דוד

הפרויקט האמת היום נגיש ופתוח לציבור משנת 2016 ומתקיים במימון עצמי דבר שגורר עלויות רבות של זמן כוח אדם ושעות פיתוח, במידה ואהבתם את האתר ומצאתם אותו תורם לבירור האמת בפרשה הכואבת הזו, שקלו לבקר בחנות שלנו ולתמוך בהמשך פיתוח האתר.

* תומכים רשאים לצפות ולהשתתף בקבוצת דיון עצמאית וסגורה ויקבלו על כך הודעה בדואר האלקטורני.

חומרים נוספים:
%d בלוגרים אהבו את זה: