השופט למשטרה: הזנחתם עדות בחקירת רצח תאיר ראדה

סימוכין: 16/09/2007 גלובוס