מי צודק, המשטרה או זודרוב? איך הרוצח יצא מהתא?

שלושה שבועות לאחר השחזור של רומן זדורוב