כמות הממצאים בזירה

כמות הממצאים שנמצאו בזירה

  • כ 65 טביעות אצבעות נדגמו כשאף אחת מהם אינה מתאימה לזדורוב על פי מאמרו של פרופ‘ בועז סנג‘רו
  • הערת האתר : כמות הראיות הנוספות שנתפסו בזירה (טביעות נעל, דגימות בילוגיות) גדולה יותר ומאמר זה מתעדכן בהתאם