נ/219


ראיתי את הנל וגביתי הודעתו כדלקמן: אני תלמיד בית ספר ברנקו וייס בכיתה ט, אני מכר של תאיר, אין ביננו קשר ממש אלא רק אומרים שלום,

ביום המקרה אני הברזתי מבית הספר ובאתי לבית ספר נופי גולן בערך בשעה 11:30 וישבתי עם חברים שX יפXX, אXX כXX מברנקו וייס, אופXX הרשקובXX מברנקו וייס, גX אבוטבXX מכיתה ט נופי גולן וגם תאיר ישבה איתנו בפרגולה בשעה 13:00 בערך, אני קמתי מהחבורה הזאת והלכתי לעשן סיגריה מאחורי הבנין, ישבתי שם עם זוXX שרXX מכיתה ט בערך שלושת רבעי שעה עד שהיו הסעות למושב שלי ועליתי על ההסעה ונסעתי הביתה

בזמן שהייתי בבית ספר לא ראיתי שום דבר חריג או חשוד, כשהייתי עם תאיר היא התנהגה כרגיל כמו בכל יום וזה כל מה שאני יודע,

אני ותאיר לא היינו ממש בקשר, אף פעם לא דיברתי איתה באי סי קיו ולא דיברתי איתה בטלפון אף פעם.

זאת הודעתנו הוקראה בפניו ואושרה בחתימת ידו