נ/010

0B8DWLof7DVZfT2RaVmF3eDJsVW8

תשאול נמXXX פלXX כיתה ט 6 תושב אביעם

נמXXX שמע שמועה שיש כת שטן בבית הספר, הוא רואה בהפסקות ילדים מאופרים ולבושים שחור (פריקים) שהולכים בבית הספר לא מכיר אותם.

ראה את תאיר ב13:10 לערך הולכת לכיוון הפרגולה ואמר לה שלום, הוא לא ממש מכיר את תאיר

חתימת כותב הדוח