נ/020


היום בשעה 14:30 לערך יצאתי עם העדה ראXX קדXX ת.ז 30XXXXXX מקצרין לצורך שחזור עדותה
יצאנו ביחד מתחנת גולן שבקצרין לבית ספר נופי גולן בקצרין ונכנסנו לקומה הראשונה ושם הצביעה לי ראXX היכן למדה כאשר הקומה הראשונה זהה לקומה העליונה במבנה של הכיתות ושל השירותים
לטענתה יצאה באמצע שיעור תשיעי ביום הרצח 06/12/2006 לשירותים בו אירע הרצח ונכנסה לתא השני ישירות קינחה את האף זרקה את הנייר לפח בתא השירותים ואז לקחה עוד נייר טואלט ורצה לכיתה
לטענתה שהתה מספר שניות ולא שמעה או ראת כל דבר חריג השירותים עליהם הצביעה ראXX הינם השירותים בהם נמצאה גופתה של המנוחה תאיר ראדה


הערת האתר: במידה ומופיעה * כדאי להשוות מול המסמך המקורי