נ/021


היום במשרד הבילוש בקצרין ישבתי עם החוקרת איריס בחקירתו של סרXXX קרXXX
בשלב מסויים התבקשתי על ידי איריס לבדוק מי זו סיXX כXX הגרה בשכנות לסרXXX ושלטענתו עבד בביתה בקרמיקה במקלחת ביום הרצח של תאיר ראדה
סרXXX מסר לי טלפון של אינסטלטור שעבד איתו וזה אכן מסר לי פאלפון של סיXX שהוברר מאוחר יותר בשיחה עמה כסיXX ביXXX

לטענתה לא מכירה את סרXXX, לאחר מכן חייגתי 144 וקיבלתי את הטלפון של סיXX אסXXX וגם בשיח עימה לא מכירה את סרXX.


אל: תשאול גליל מאת: רפי ביטון
הנדון: סרXXX ריXXX ויוXX חוXXX 

מבדיקה בתחנת צפת נמסר מרכז הנוער והמודיעין כי החשודים סרXX קרXXX ת.ז.30XXXXX וחברו יוXX חוXXX ת.ז. 31XXXXX תושבי צפת נוהגים להגיע לקצרין בטרמפים ומשתמשים בסמים ואף מריחים דבק, עוד נמסר כי סרXX בחור אלים מאוד ומוכר לנוער צפת כנער בעייתי בתחום האלימות. 


לידיעתך וטיפולך אודה.