נ/028  • 27/12/2006 'אני שמח שהחלטת באופן אישי להכנס לחקירה בקצרין, כדאי שתפעיל צח''מ שיבדוק את שX יפXX, ספXX תיXXX, לX לחXXXX, שXX גדXX ואXX גדXX יתכן שבינהם תמצא את הפרס, למרות הכל אוהב אותך'
  • 27/12/2006 מסר אותה חיXX שדX 052-25XXXX