נ/031


דוח תשאול אלXXX בXX - אביבים

היום הגיע לספריית אביבים הנער אלXXX בXX  תז 3XXXXXX הנל מספר כי מתגורר בישוב אביבים
לומד בישיבת בני עקיבא מירון למד כל היום מהשעה 6:30 עד 18:00 ונוסע ללימודים בהסעות, לטענתו היה באזור קצרין שבועיים לפני חנוכה הגיע למכינה ליד מכללת אוהלו
הגיע לשם בהסעה מטעם הישיבה עם עוד כ – 5 תלמידי ישיבה, הנ״ל מספר כי הגיע לשם על מנת לבדוק את המכינה כדי להתרשם טרם הגיוס לצבא, וכי בדק במסגרת זו גם מכינה נוספת באזור צפת.
ביום בו הגיע לקצרין לא זוכר תאריך, הגיע כפי שנאמר בהסעה ממרון בשעה – 9:20 לערך ויצא משם בשעה 15:00 בהסעה של הישיבה עם כל מי שהיה איתו במהלך היום זוכר שבאותו יום היו איתו יוXX אסXX מצפת ומאXX כXX מבר יוחאי ועד כמה אנשים שלא מכיר, עם כולם הגיע בסעה ועם כולם חזר