נ/034


היום בהמשך לעדותה של ליXX אזXXXX שנגבתה על ידי התכוונה בעדותה כי הבחורה שראתה בתחנת גולן בשעות הבוקר לאחר שהצביעה לרכז המודיען ותיארה לו אותה וגם לי (גבוהה חולצה שחורה, רזה), מדובר בלXX ת.ז. 307XXXXXX, תושבת מגדל והיא נחקרה על ידי קודם לכן משעות הבוקר ובעדות של ליXX תושבת קצרין היא התכוונה ללXX תושבת מגדל שראתה אותה ביחד עם נוספים יושבים על ספסל בבית הספר וכאשר אחד מחזיק סכין בידו נלקח עדות על כך