נ/036

0B8DWLof7DVZfT2RaVmF3eDJsVW8

היום בסביבות השעה 17:00 הגיעה אחותו של לובXXX לרXX המכונה 'מרXX' ולקחה את המוצג שנתפס יומיים קודם לכן, שזה ספר ומכנס כחול שנתפסו על ידי החוקר דודו חמו בחיפוש בביתו והוא לומד בקצרין בבית ספר נופי גולן.