נ/068 מוצג חסר

מוצג חסר | תמליל מתוך מ"ט 141/06 (מקביל ל- ת/184)