נ/069 מוצג חסר

מוצג חסר | תמליל מתוך מ"ט 120/06 (מקביל ל- ת/29 )