נ/088


דוח תפיסה

התקבלה הודעה מאזרחית כי ברח' נחליאלי בשביל המוביל לרחוב טיילת נווה מונחת סכין בשיחים
הגענו למקום עם איש מז"פ קובי פ. שצילם את מקום תפיסת הסכין ואת הסכין עצמה
המוצג סומן בראשי תיבות שמי ש.ס. (רס"ר ספיר שלום) והועבר לרכז חקירות תשאול גליל סעד דאהר.